Jumalan Isänmaa ja Kuninkuuden

Aikakausi Taivaan Valtakunnassa

Pastori Sun Myung Moon

5. helmikuuta 2003

World Summit Leadership and Governance

Lotte Hotel, Seoul, Korea

 

Arvoisat nykyiset ja entiset valtioiden päämiehet, uskonnon, politiikan ja tiedemaailman johtajat kaikkialta maailmasta, hyvät naiset ja herrat,

Olemme kokoontuneet tänään, koska meillä on voimakas halu toteuttaa ikuinen ja muuttumaton rauhan maailma, joka on ihanteenmukainen taivaallinen maailma. Uskontojen ja kansojenvälisen maailmanrauhan järjestön perustajana minä haluaisin kertoa teille tässä tärkeässä tapahtumassa sanoman Jumalan alkuperäisestä ihanteesta. Aiheeni on "Jumalan isänmaa ja kuninkuuden aika Chon Il Gukissa".

Miksi meidän tulee perustaa Jumalan Valtakunta

Jumala on puhunut "Jumalan ihanteenmukaisesta valtakunnasta ja oikeudenmukaisuudesta", mutta maan päällä elävät ihmiset eivät ole kyenneet löytämään sitä. On tärkeää tietää, että ihmiskunta kaipaa nykyisin, aivan kuten olemme historian kuluessa tuhansien vuosien ajan syvästi kaivanneet, Jumalan ihanteen mukaisen Valtakunnan ja Hänen oikeudenmukaisuutensa toteutumista.

Mistä sitten johtuu, että tämä ajan ja paikan ylittävä syvä kaipaus Hänen valtakuntaansa ja oikeuden-mukaisuuteensa pysyy kaikkien taivaassa ja maan päällä elävien olentojen täyttymättömänä tavoitteena? Syynä on se, että ihminen lankesi. Lankeemuksen seurauksena Jumala ja ihmiskunta, jotka alunperin olisivat voineet tulla Jumalan ihanteellisen valtakunnan ja Hänen ihanteellisen oikeudenmukaisuutensa keskukseksi, löysivät itsensä tilanteesta, joka esti heitä muodostamasta suhdetta keskenään. Ihmiset eivät tienneet paljoakaan Jumalasta, Isästämme, joka on Jumalan ihanne-valtakunnan ja Hänen ihanteellisen oikeudenmukaisuutensa ydin, tai Hänen tahtonsa mukaisesta perheestä tai maasta. Tästä johtuen Jumala on tehnyt työtä koko historian ajan valaistakseen meitä tietämättömiä ihmisiä ja opettaakseen meitä itsestään, perheestään ja maastaan. Tässä mielessä Jumalan ihannevaltakunnan ja Hänen ihanteellisen oikeudenmukaisuutensa toteuttaminen pysyvät syvänä kaipauksenamme ja tavoitteenamme.

Tässä maailmassa on monta maata. Niistä ei kuitenkaan yksikään voi olla todella Jumalan rakkauden kohteena. Tästä syystä Jumala haluaa kieltää tämän langenneen maailman ja luoda valtakuntansa uudelleen. Jumala on johtanut kaitselmustaan perustaakseen yhden kansakunnan. Jumala ei voi toteuttaa ihmisen ennalleenkorjaamista koskevaa tahtoaan ilman yhteistyötä sellaisen maan taholta, joka seuraa Jumalan tahtoa. Tarvitaan siis todellinen valtio, jonka ytimenä on todellinen, Jumalan tahtoa seuraava uskonto. Kun aika siis oli täyttynyt, Jumala perusti erityisen valtion ja uskonnon, Israelin valitun kansan ja juutalaisuuden.

Millainen on sen kansakunnan luonne, joka täyttää syvän kaipauksemme Jumalan valtakuntaan?

Se ei ole sellainen maa, jossa te nyt elätte. Nämä maat tulevat katoamaan jonain päivänä.

Meillä ei vielä ole Jumalan valtakuntaa. Henkilöllä, jolla ei ole maata, ei ole pysyvää asuinpaikkaa, kansallisuutta tai mahdollisuutta rekisteröityä kansalaiseksi. Tästä syystä meidän täytyy perustaa nykymaailmaan ihannemaa, joka pitäytyy Jumalan odotuksiin.

Meidän tulee luoda taivaallinen valtakunta yksimielisesti, yhteistoimin ja yhteisellä aatteella, perustaa yksi maa, jonka ytimenä on kolmannen Israelin valitun kansan uskonto ja valtio.

Meidän tulee elää maan päällä tämän maan kansalaisina. Tässä maassa me johdamme perheitämme ja sukulaisiamme sekä perimme todellisten ja hyvien vanhempien sukulinjan, jotka rakastavat maataan ja kansaansa voittoisina poikina ja tyttärinä. Vain tällä tavalla voimme astua Taivaan Valtakuntaan henkimaailmassa. Tämä on Jumalan (mukainen) Luomisen Periaate.

Vasta kun on olemassa maa, joka on yhtä Jumalan tahdon kanssa, kykenemme välittämään eteenpäin perinnön, jota jälkeläisemme voivat seurata ikuisuuteen saakka. Vain, jos on olemassa maa, tulevat vuodattamamme veren ja hien arvo säilymään edelleen. Vain, jos on olemasssa maa, tulevat miehet ja naiset rakentamaan muistomerkin, joka ylistää Taivasta Jumalan työstä maan päällä, ja vain silloin tulee kunnian jokainen piirto säilymään. Jos ei ole maata, niin tämä kaikki katoaa. Tämän vuoksi meidän tulee ymmärtää, että Jumalan valtakunnan perustaminen on kaikkein tärkein tehtävä taivaassa ja maan päällä.

Meidän täytyy elää sillä muuttumattomalla vakaumuksella, että "meidän siunattu perheemme suojelee taivaallista valtakuntaa, joka voi ottaa vastaan Todellisten Vanhempien rakkauden. Tästä syystä minun tulee olla uskollinen lapsi Todellisille Vanhemmille ja tulla Taivaan isänmaalliseksi kansalaiseksi." Se tarkoittaa, että meidän tulee ottaa vastaan Jumalan ja Todellisten Vanhempien rakkaus. Emme kykene ottamaan vastaan Jumalan rakkautta, ellei meillä ole omaa maata. Tämä johtuu siitä, että vasta kun olemme voittaneet Saatanan hallinnassa olevat maat, voidaan Jumalan valtakunta toteuttaa.

Jumalan Valtakunta on kaikkien ihmisten syvin kaipaus

Me kaipaamme Jumalan Valtakuntaa. Miksi? Siksi, että se on paikka, jossa on todellista rakkautta ja jossa Todelliset Vanhemmat asuvat. Se on ihannemaa, jossa voimme löytää sellaista rakkautta, joka ei ole ohimenevää, vaan pysyy ikuisesti, ajan rajoitusten yli. Se on myös paikka, jossa meitä arvostetaan ja jossa meidän koko arvomme tunnustetaan. Se on paikka, jossa voimme olla onnellisia ikuisesti. Näistä syistä johtuen langenneet ihmiset kaipaavat Taivaan Valtakuntaa ja haluavat nähdä sen.

Meidän on kuljettava sitä tietä, jota me todella haluamme kulkea, ja meidän täytyy rakentaa se maa, jossa me haluamme asua ikuisesti. Jos meillä on varallisuutta, niin sen tulee olla vain sellaista, joka varmasti kuuluu maailmankaikkeudelle samalla kun se kuuluu meille ja se kuuluu menneisyydelle ja tulevaisuudelle samalla kun se kuuluu nykyhetkelle. Meidän täytyy myös olla sellainen auktoriteetti ja tieto, että kun me itkemme, taivas ja maa itkevät meidän kanssamme, ja kun me olemme iloisia, taivas ja maa voivat jakaa meidän ilomme. Tämä on korkein kaipaus ja vaalittu toive, joka langenneen ihmiskunnan on toteutettava tänä aikana.

Kaikkien todellisten ihmisten tulisi voida elää alkuperäisessä maassaan. Tämä on ehdoton oikeus ja velvoite, joka kuuluu ihmiselle. Poikkeuksetta jokaisen tulee elää elämä, joka on täynnä kaipausta Jumalan ihannevaltakunnan ja Hänen ihanteellisen oikeudenmukaisuutensa toteutumiseksi.

Onko teillä sellaista valtiota? Koska teillä ei ole, teidän on nyt perustettava sellainen maa. Minkälaisen maan minä sanoin tämän olevan? Se tulee olemaan Jumalan, meidän Isämme ihannemaa ja ykseyden maa. Se on maa, jossa kaikki ihmiset voivat elää yhteydessä Vanhempiin. Tämän valtion perustamisessa ketään langennutta ihmistä ei voi sulkea pois. Perhe, suku, maa ja maailma tekevät yhteistyötä.

Kaikkitietävä ja kaikkivaltias Jumala tulee ilman muuta toteuttamaan kaitselmuksensa tarkoituksen maan päällä. Mikä sitten tulee olemaan sen tulos? Se on se, että Jumala tulee pelastamaan kaikki ihmiset ja hallitsemaan maailmaa. Kaitselmuksen tarkoitus ei voi olla muuta kuin toivoa tämän toteutumista.

Jos et täytä elämäsi aikana tätä yhden maan ennalleenkorjaamisen tehtävää, niin henkimaailmassa teillä ei ole Taivaan Valtakunnan kansalaisen arvoa. Teidän tulee ottaa mukaanne seuraavaan elämään ne saavutukset ja pätevyydet, jotka on hankittu Jumalan maanpäällisen valtion hallinnon alla. Tämä on Jumalan luomakunnan alkuperäinen normi. En kadehdi tästä maailmasta mitään. Minulla ei ole mitään kiinnostusta langenneen maailman tavaroihin. Koko elämäni ajan yllä-pitämäni kaipaus on seuraava: "Eikö minun tulisi saada kuolla Jumalan ihannemaassa, jossa Jumala voi suojella minua? Jos en voi toteuttaa tätä elinaikanani, niin kyllä minulla on ollut surkea elämä ? Minun on perustettava tämä maa ennenkuin kuolen ja elettävä siinä, vaikka vain yhden päivän."

Tuon yhden päivän vuoksi olen halukas antamaan tuhansien päivien uhraukset. Te saatatte lepäillä, koska ette ymmärrä näitä asioita, mutta minä jatkan. Vaikka te ette pystyisikään toteuttamaan tätä, niin minun on siitä huolimatta tehtävä tämä työ, vaikka saamalla liikkelle ihmiset muista maista.

Jos yksi maa ei pysty toteuttamaan tätä, niin minun on vaikutettava toisten maiden kautta epäsuoralla tavalla.

Mikä on uskomme tarkoitus? Se on se, että meistä tulee Jumalan valtakunnan kansalaisia. Jos emme ole Hänen Valtakuntansa kansalaisia, niin emme voi ylevyydellä suhtautua ihmisiin ja luomakuntaan. Emme ole vapaita vastaanottamaan niiden rakkautta. Henkilö, jolla ei ole kansallisuutta, on aina altis haavoituksille. Hän on säälittävässä asemassa. Hän voi joutua kärsimään epäoikeudenmukaisesti mitä erilaisimmista syistä. Tämän vuoksi meidän täytyy tietää, mistä voimme löytää Jumalan kaipaaman maan, siis maan, joka toimii Jumalan astinlautana tässä maailmassa. Tämä on asian ydin.

Viime kädessä, mehän vuodatamme verta ja hikeä tämän maan ja tämän kansan hyväksi taivaallisen valtakunnan rakentamiseksi, ja rakentaaksemme vauraan yhteiskunnan, jota jälkeläisemme tulevat ylistämään ikuisesti.

Epäilemättä, Jumalan suoran sukulinjan jälkeläiset tulevat tässä maassa käyttämään kuninkaallista hallintovaltaa, perustuen heidän Taivaasta saamaansa valtuutukseen edustaa Jumalan täyttä hallintaa. Siinä maassa ei tule olemaan demokratiaa eikä kommunismia. Kun se on muodostettu, se tulee pysymään ikuisesti.

Kun ajattelette tätä, niin eikö teitä vaivaa, ettette ole sellaisen maan kansalaisia ? Mielestäni meidän tulisi vaikeroida sitä seikkaa, että emme voi elää sellaisessa ihannemaassa. Meidän tulisi katua, että emme ole saavuttaneet tuota ainutlaatuista ja muuttumatonta kuninkuutta.

Pyrkimyksessään sellaisen kuninkuuden, maan ja alueen perustamiseksi, Jumala on historian aikana luonut sellaisia valittujen kansojen valtioita, joissa hyvyys vallitsee. Tiedämme, että tässä kehityksessä monet ihmiset ovat kuolleet, monia tavallisia ihmisä on uhrattu, monia maita on tuhottu ja kuningashuoneet ovat vaihtuneet monta kertaa. Uhrattujen joukossa ne, jotka olivat Taivaan puolella – joiden uhri on ollut tämän asian hyväksi, odottavat yhä sellaisen Kuningaskunnan ja sellaisen maailman perustamista.

Jumalan kaitselmus ihanteellisen kuningaskunnan perustamiseksi

Olemme tulleet tietämään, että ihmisen lankeemuksen jälkeen, saatana, ei Jumala, on hallinut historiaa. Alunperin Jumalan kuitenkin piti olla tämän maailman herra. Jos maailma olisi rakentunut suvuista ja valtioista, jotka olisivat perustuneet Jumalan omien lasten, Jumalan rakkaudella muodostamiin perheisiin, niin Jumala olisi voinut hallita maailmaa, jokaista maata, jokaista perhettä ja yksittäistä ihmistä. Ihmisen lankeemuksesta johtuen kuitenkin, kaikki ihmiset, perheet, suvut, yhteiskunnat, kansat ja maailma oikeastaan vastustavat Jumalaa. Tämä on lankeemuksesta johtuvaa historiaa ja siitä kehittynyt maailma.

Tämä Luojan luoma maailma on upoksissa syvään suruun. Jos jätämme maailman sellaiseksi kuin se on, ikuisen rakkauden maailma, joka ilmentää Jumalan luomisen ihannetta, ei voi toteutua. Koska Jumala kuitenkin on absoluuttinen olento, Hän ei voi perustaa alkuperäistä hallintaansa ellei Hän toteuta alkuperäistä tahtoaan. Hän on käyttänyt asemaansa perustana ottaakseen pahuuden maailman hallintaan ja johdattaakseen sen kehittymään alkuperäisen ihanteensa maailmaksi.

Tämä on ollut Jumalan kaitselmuksen historia suhteessa langenneeseen maailmaan.

Nykyisin maailmassa on monta maata, jotka kuuluvat langenneeseen hallintaan, mutta ei ole yhtäkään maata, joka olisi linjassa Jumalan palavan kaipauksen kanssa. Voidakseen perustaa valtion, jonka kautta Hän voi toteuttaa tahtonsa, Jumala on toiminut kautta historian kaitseakseen ihmisiä heidän tiedostamattaan. Jumala loi Aatamin ja kasvatti häntä täydellisyyttä kohti, kaivaten yhtä olentoa, jonka kautta Hän voisi hallita perheitä, yhteiskuntia ja maailmaa. Aatamin ja Eevan lankeemuksen seurauksena kuitenkin se historia, jonka piti alkaa ykseyden maailmasta yhdestä perheestä, hajosi lukemattomiksi pirstaleiksi, ja historiasta tuli hyvän ja pahan välinen taistelu. Historiallinen näkemys pelastuskaitselmuksesta on, että kaikki irralliset palaset järjestellään ja liitetään yhteen.

Koska Aatami oli kaikkien ihmisten esi-isä, Aatamin menettäminen yksittäisenä henkilönä merkitsi koko luomakunnan menettämistä. Niinpä Jumalan täytyy kutsua ja luoda Aatami uudelleen. Henkilö, joka asetetaan tähän asemaan, täytyy olla joku, joka voi kieltää, hylätä ja unohtaa sukunsa ja maansa saatanallisessa maailmassa ja elää yksinomaan Jumalan tahtoa varten. Hänen täytyy olla ehdottoman todellinen henkilö, joka kulkee eteenpäin yksin Jumalan tahtoa varten.

Kaikkien uskontojen yhteisenä tarkoituksena on lopulta Jumalan tahdon täyttäminen. Tarkastelkaamme tätä tutkien kristinuskon historian alkuperää kaitselmuksellisessa mielessä.

Nooa kuului tiettyyn kansaan, mutta hän ei halunnut olla osana sitä. Hän kuului tiettyyn kansaan, mutta hän kieltäytyi kuulumasta tämän kansan asettamiin rajoihin, vaan päätti toteuttaa oman tahtonsa mukaisen maan. Voidakseen luoda sellaisen maan, hänen täytyi käydä läpi monenlaisia koettelemuksia ja vastoinkäymisiä.

Nooalla oli sukulaisia ja hänen oma kansansa, mutta hän oli paljon kiinnostuneempi Jumalan tahdon mukaisen maan etsimisestä. Jumalan syvä kaipaus Nooaa kohtaan oli, että hän etsisi Jumalan ihannevaltakuntaa ja Hänen ihanteellista oikeudenmukaisuuttaan ja voittaisi yksilölliset olosuhteensa.

Voitteko kuvitella Nooan kärsimysten määrää niiden koettelemusten aikana, jotka jatkuivat joka päivä 120 vuoden aikana? Jopa hänen perheensä hylkäsi hänet, mutta Nooa otti vastaan kaikki vastustuksen nuolet ja kesti 120 vuoden ajan. Hän tiesi hyvin sen periaatteen, että jos hän söisi ja joisi ennen kuin etsisi Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan, hän ja hänen jälkeläisensä tulisivat maksamaan hyvitystä.

Jumala asetti Aabrahamin ja Saaran tehtäväänsä ja toi heidät pois Kaldean Urista. He eivät tienneet, että he tulisivat elämään Haranissa, vaan suuntasivat kulkunsa tähän paikkaan uskollisella sydämellä ollen ehdottoman kuuliaisia. Jumala halusi ehdotonta uskoa, ehdotonta rakkautta ja ehdotonta kuuliaisuutta. Jopa kun Faarao otti pois Saaran, hän ei koskaan katkeroitunut Aabrahamia kohtaan. Kun he kulkivat kaipauksensa maata kohti, niin sydämessään Aabraham ja Saara eivät epäröineet pahimpienkaan vainojen koittaessa.

Jaakob uskoi, että hänelle annettuun siunaukseen kuului se maa ja kansa, jota hän kaipasi, eikä kukaan voinut horjuttaa hänen vakaumustaan. Tällä tavoin Jumalan tahto laajeni yksilöstä perheeseen ja heimoon, kun esi-isämme vähitellen laajensivat kaipaustaan kattamaan koko maailman.

Jeesus oli pakotettu elämään kiertelevää elämää, mikä johtui Israelin kansan epäuskosta ja vainosta. Hän ei kyennyt täyttämään toivetta, joka puhuu sekä hengelle että lihalle. Kyllä Messias tulee tehtävänään murtaa kaikki esteet taivaassa ja maan päällä sekä luomaan yhden kokonaisuuden. Jumalan muuttumaton tahto on, että me ehdottomasti toteutamme periaatteiden mukaisen, taivaallisen lain vaatiman valtion, ja että langenneen maailman periaatteisiin rakennetut maat katoavat. Jumalan syvä kaipaus Aatamin kohdalla ei rajoittunut vain Aatamiin yksilönä, vaan se laajeni käsittämään perheen, suvun, yhteiskunnan ja maan synnyttämisen Aatamista.

Kun Messiaan pyrkimykset todellisen kansakunnan rakentamiseksi olivat tuhoutuneet, Israel joutui kärsimään valtavasti. Niinpä takaisintulevan Herran tehtävä on täydellistää ja korjata ennalleen Aatamin perhe ja Jeesuksen perhe sekä täyttää Messiaan tehtävä, ennalleenkorjaaminen maailmanlaajuisella tasolla Täytetyn Testamentin Aikakaudella, joka on Kolmannen Aatamin lähetystehtävä. Tämän henkilön tehtävänä on aloittaa Täytetyn Testamentin Aika, Aatamin ennalleenkorjaamisen aikakausi maailmanlaajuisella tasolla. Tämä tapahtuu Vanhan Testamentin ajan perustalta, kun ensimmäisen Aatamin perheen ihanteen ennalleenkorjaamista yritettiin, ja Uuden Testamentin ajan kansalliselta perustalta, joka on Jeesuksen perheen ihanteen ennalleekorjaamisen sekä kansakunnan täydellistämisen kausi. Messiaan täytyy myös täydellistää Jumalan tahdon mukainen perhe, suku, kansa, maa ja maailma, keskipisteenä Aatamin vaikutuspiirin ihanne.

Jumala lähetti rakkaat poikansa ja tyttärensä maan päälle viedäkseen historiaa eteenpäin, kohti yhden, ehdottomasti eheän kansakunnan muodostamista. Tällä hetkellä ei kuitenkaan ole olemassa valmistettua perustaa, jolla yksi kansakunta voidaan korjata ennalleen. Langenneiden ihmisten jatkuvista epäonnistumisista johtuen, Jumala on lähettänyt taivaallisia yksilöitä maan päälle toteuttamaan, viemään eteenpäin ja täyttäämään tämän tehtävän. Tämä edellä esitetty on ennalleenkorjauksen kaitselmus historiallisesta näkökulmasta katsottuna.

Meidän täytyy olla kiitollisia, vaikka Jumala uhraa meidät langenneet ihmiset yksilöinä. Vaikka Hän uhraisi meidän perheemme, sukumme, yhteiskuntamme ja maamme, meidän täytyy olla kiitollisia. Vasta kun sellainen todellinen yksilö ja todellinen kansakunta on luotu, voidaan tuoda järjestys maailmaan. Jos Jumalan valtakuntaa ei voida rakentaa yksilön tekemien uhrausten perustalta, niin uhraukset laajenevat yksilöiden ohi perheeseen, sukuun ja yhteiskuntaan.

Kun Jumala on vienyt eteenpäin kaitselmustaan Valtakuntansa toteuttamiseksi, niin tämä periaate on sitonut jopa Jumalaa. Siten Hänen toimintasuunnitelmansa on, että jos ilmestyy yksilö, joka voi elää Valtakunnan puolesta, niin sitten perhe, joka on perinyt tämän yksittäisen henkilön perinteen, tekisi seuraavan uhrin maan puolesta, ja sitten suku ja kansa perisivät tämän perheen perinteen ja uhraisivat itsensä maailman puolesta. Tällä tavalla Jumala on vienyt eteenpäin kaitselmustaan Valtakuntansa perustamiseksi. Meidän tulee varmuudella ymmärtää, että tämä henkilö on meidän todellisen minämme todellinen isä ja että hän on tehnyt kovasti työtä asettaakseen jokaisen meistä todelliseksi pojaksi ja tyttäreksi, sekä perustaakseen perheemme ja maamme. Tämän ymmärtäminen tuo mukanaan vastuun palkita.

Mitä tarkoitusta varten olemme syntyneet maan päälle? Olemme syntyneet rakastaaksemme Jumalan Valtakuntaa. Samoin, Jumalan rakkaus tätä Valtakuntaa kohtaan on motivoinut Häntä viemään kaitselmustaan eteenpäin.

Jeesus ja Jumalan Valtakunta

Sellaisen maan kansalaiset, jolla ei ole omaa hallintoa, ovat säälittävässä asemassa. Tämä huoletti Jeesusta, kun hän sanoi: "Älkää siis murehtiko sanoen:’Mitä me syömme?’ tahi:’Mitä me juomme?’ tahi:’Millä me itsemme vaatetamme?’ Sillä tätä kaikkea pakanat tavoittelevat. Teidän taivaallinen Isänne kyllä tietää teidän kaikkea tätä tarvitsevan. Vaan etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan, niin myös kaikki tämä teille annetaan." (Matt. 6:31-33) Tämä on vastuu, joka uskonnollisen maailman pitää täyttää. Sanoiko hän, että meidän pitää etsiä sitä sen jälkeen, kun meillä on ensin poika? Sanoiko hän, että meidän pitää etsiä sitä vasta oman maamme jälkeen? Jeesus kehoitti meitä etsimään sitä Valtakuntaa, jota Jumala etsii.

Jumalan syvää kaipausta Hänen Valtakuntansa ja vanhurskautensa perustamiseksi ei voida toteuttaa erillään ihmisistä ja muusta luomakunnasta. Itse asiassa, sen toteuttaminen on mahdollista vain ihmisten kautta. Tämä on Jumalan luomisen periaate. Jumala haluaa löytää sopusoinnun luoma-kunnan kanssa todellisten ihmisten kautta. Tästä syystä Jumala lähetti Jeesuksen tänne maan päälle aineellisena olentona, ihmisenä, joka saattoi edustaa Herraa langenneen ihmiskunnan edessä ja luoda Taivaan sukulinjan. Jeesus oli ensimmäinen henkilö, jonka tavoitteena oli täyttää Jumalan syvä historiallinen kaipaus maan päällä.

Jeesus oli Jumalan poika, ensimmäinen, joka asetettiin tähän asemaan 4000 vuoden valmistelun jälkeen. Hän oli Jumalan Poika, joka eli maan päällä kansan keskuudessa, jonka keskipisteenä oli juutalaisuus ja jonka siemenenä oli Joosefin suku. Saatanallinen puoli oli jo luonut kansakuntia ja se hyökkäsi Taivaan puolta vastaan, joten Taivaan puoli tarvitsi myös kansakunnan, joka seisoisi täydellisellä perustalla. Tämä oli Jeesuksen vastuuna.

Tästä syystä Jumala teki työtä 4000 vuoden ajan muodostaakseen tämän yhden kansakunnan. Jumalan työn piti tuottaa hedelmää siten, että Israelin kansa hyväksyisi Jeesuksen ja muodostaisi maailmanlaajuisen perustan. Tämän oli tarkoitus johtaa täysin Jumalaan ja Jeesukseen suuntautuvan maailman toteuttamiseen maan päällä. Mutta koska Jeesus kuoli ennenaikaisesti, tämä maailma luotiin vain henkisesti.

Kolmen vuoden julkisen elämänsä aikana Jeesus yritti hyvittää kaiken, minkä juutalaisuus oli menettänyt. Mutta Jeesus ristiinnaulittiin ja Israel, joka oli perustettu aineelliseksi ruumiiksi maan päälle, Jumalan kansalliseksi perustaksi hengessä ja lihassa, tuhoutui. Koska Jeesus kuoli ristillä, Israel tuhoutui fyysisenä maana. Israelilaiset tulivat kansaksi, jolla ei ollut maata, ja heidän oli pakko vaeltaa maan päällä saatanallisen maailman halveksunnan kohteena. Jeesuksen ylös-nousemuksen jälkeen Pyhä Henki laskeutui ottaakseen henkisen vanhemman aseman, ja sillä perustalla kristinusko saattoi saavuttaa kansakunnan tason vain henkisesti. Tästä syystä emme voi löytää maata, joka olisi todella kristillinen sekä hengessä että lihassa. Niinpä Herran, joka tulee takaisin, täytyy korjata ennalleen 4000 vuoden kaitselmus, jolla Jumala kehitti Israelin valtion, ja korjata ennalleen kaikki, mikä oli menetetty Israelin epäuskon takia, joka johtui heidän tietämättömyydestään.

Jeesus tuli perustamaan maan, yhden kansakunnan. Hän ei kyennyt perustamaan tätä maata sekä hengessä että lihassa; hän perusti sen vain henkisesti. Tästä johtuu, että kristikunnalla ei ole tänään aineellista maata maan päällä. Tämä tarkoittaa sitä, että Jumala ei voi kääntyä minkään maanpäällisen maan tai kansan puoleen ja sanoa: "Rakas kansakuntani, rakas kansani." Tämä kertoo siitä, että Jumalan valtakunnan perustaa ei ole vielä luotu maan päällä. Jos Jeesuksen aikana Israelin kansa olisi yhdistynyt Jeesuksen kanssa, silloin tämä maa olisi tullut Jumalan Valtakunnaksi, jonka keskipisteenä olisi Hänen Poikansa, Jeesus, ja Jumala olisi korjannut ennalleen koko maailman keskusvaltiona tuo maa. Jeesuksen kuoleman seurauksena, siis aineellisen ruumiin menettämisen seurauksena, perusta yhdistää henki ja liha maan päällä saattoi toteutua vain henkisesti.

Nykyaikaan asti kristityt ovat olleet kuin kansa ilman maata, joten he ovat kärsineet kaikkialla minne ovat menneet. Kristinusko kasvoi marttyyrien verestä. Johtuen siitä tavasta, jolla kristinusko perustettiin maailmassa, se ei voinut kasvaa millään muulla tavalla kuin martyyrien verellä. Nyt verenvuodatuksen ja vainojen kohteena olemisen aika on ohi. Kuolemisen ja häipymisen sijaan on syntynyt ajattelutapa, joka kaipaa Jumalan Valtakuntaa ja innokkaasti odottaa Herran tuloa perustaakseen kadotetun aineellisen kansakunnan kristinuskon henkiseltä perustalta. Tämä on Toisen Tulemuksen odotusta. Kristinuskolla on raskas vastuu "morsian"-uskontona.

Jopa Jeesus odottaa Paratiisissa. Meidän on tarpeen tietää, että Hän ei ole voinut mennä Taivaan valtaistuimen eteen. Jeesuksen piti muodostaa kansallinen hallinta Jumalan edessä, hallita maata ja rakentaa maa, jolla olisi oikeus mennä suoraan maasta Taivaaseen. Koska hän ei voinut rakentaa sellaista maata, Jeesus ei voi seistä Jumalan edessä. Niinpä Paratiisista tuli "odotushuone" tiellä Taivaaseen. Taivas on paikka, jonne kukaan ei voi mennä yksin. Jos lankeemusta ei olisi tapahtunut, me menisimme Taivaaseen siunattuina perheinä, Aatami ja Eeva keskushenkilöinä. Meidän täytyy mennä sinne yhdessä poikiemme ja tyttäriemme kanssa.

Korjatakseen ennalleen kaiken, mikä on mennyt väärin alkaen vääristä vanhemmista, takaisin palannut Herra pitää toistuvasti Pyhä Siunaus-seremonioita kosmisen hyvityksen mittapuun mukaan, oksastaen meidät Jumalan todelliseen rakkauteen, todelliseen elämään ja todelliseen sukulinjaan. Tässä maailmassa jokaisen tulee käydä tämän portin läpi astuakseen Taivaan Valtakuntaan. Tästä syystä Siunausseremonioita täytyy pitää niin usein.

Korjatakseen tämän ennalleen hyvityksen kautta Jumala on taistellut 2000 vuoden ajan, jotta Hän voisi luoda perustan, joka voi olla yhteydessä maailmaan. Jos ei kuitenkaan ole olemassa kansallista normia täyttävää maata, niin kuka silloin voi periä kansakunnan perustan? Koska uskonnollinen maailma ei yhdisty, Jumala toimii uuden, uskontojen ykseyteen tähtäävän liikkeen kautta, jonka keskipisteenä on kristinusko, löytääkseen sellaiset henkiset ihmiset ja tehdäkseen tarpeellisen valmistelutyön.

Arvoisat uskonnolliset johtajat, kun ihmiskunta astuu kolmannelle vuosituhannelle, se saa uudelleen osakseen taivaallisen siunauksen. Tämä johtuu siitä, että olemme astuneet Suuren Pyhän Siunauksen aikakauteen Todelliset Vanhemmat keskipisteenä, sekä siksi, että Taivaan ja Maan ihanteen aikakausi on alkanut maailmassa.

Toivon, että kaikki uskonnolliset ihmiset yhdistyvät sydämissään ja toteuttavat ehdotukseni sellaisen neuvoston luomisesta Yhdistyneisiin Kansakuntiin, jonka jäseninä ovat eri uskontojen edustajat samalla tavoin kuin yleiskokouksessa. Syy on se, että Taivaan Valtakunta taivaassa ja maan päällä voidaan toteuttaa hyvin lyhyessä ajassa, jos vain Yhdistyneet Kansakunnat liittyvät tähän pyrkimykseen. Yksi ylevä tehtävä, jonka Yhdistyneet Kansakunnat voisi tehdä ihmiskunnan hyväksi, olisi myötävaikuttaa ihmiskunnan henkiseen elpymiseen Jumalan todellisen rakkauden perustalta.

Tätä tarkoitusta varten olen valinnut hyvän omantunnon omaavia johtajia, ei ainoastaan uskonnolliselta alueelta, vaan myös politiikan, filosofian, talouselämän, kulttuurin ja monilta muilta aloilta, ja tarjonnut todellisen rakkauden avioliittokasvatusta, joka opettaa "elämää toisten hyväksi". Tältä pohjalta olen jo nimittänyt kymmeniä tuhansia Rauhanlähettiläitä. Kaikkialla maailmassa he vievät eteenpäin perustamani Uskontojen- ja kansojenvälisen maailmanrauhanjärjestön sanomaa. He omistavat täyden pyrkimyksensä edistääkseen maailmanrauhaa, joka edustaa taivaiden avaamista ja joka on Jumalan ja ihmiskunnan syvä kaipaus. Ei kestä enää kauan kunnes kaikkivaltiaan, kaikkitietävän ja ehdottoman Jumalan tahto toteutuu.

Haluan päättää puheeni pyytämällä kaikkia tänne kokoontuneita johtajia myös tulemaan aktiivisiksi osallistujiksi luodaksenne perheenne ja maanne uudeksi todellisessa rakkaudessa ja luodaksenne ikuisen rauhan maailma, jossa ei ole kansallisia rajoja, ja että ottaisitte tehtäväksenne johtaa kansakuntia Jumalan Tahdon mukaisesti ja täyttääksenne Chon Il Guk´in (Taivaan Valtakunnan), rauhanmaailman siunauksen ihanteen.

Rukoilen, että Taivaan siunaus olisi ylitsevuotavainen teille ja teidän perheillenne.

Kiitos.