(UPF/ 0

 

 

 

 

 

 

 

 

Todellisten Vanhempien

 

puhe

 

 

 

 

Jumalan malli ehdottomuudelle, rauhalle ja ihanteelle

 

on perhe ja maailmanlaajuinen kuningaskunta,

 

jotka ylläpitävät ehdottoman seksuaalisen moraalin

 

 

 

 

 

21. marraskuuta 2006

 

Chon Il Gukin  6. vuosi

 

Korea International Exhibition Center

 

Gojang,  Korean tasavalta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maailmanrauhanjärjestö

Rekipellontie 2, Helsinki

 

 

 

Rakkaat maailman Siunatut perheet, arvoisat Rauhanlähettiläät, eri alojen johtajat, arvoisat koti- ja ulkomaiset vieraat!

 

Tänään on merkittävä päivä Jumalan kaitselmuksen historiassa; nyt alkaa 47. vuosi siitä kun julistin Lasten päivän. Ensimmäisten esi-isiemme, Aatamin ja Eevan, lankeemuksen seurauksena Jumalan luomistyön tarkoitus ei toteutunut. Tuon tarkoituksen täyttämiseksi on saavutettava ja perustettava neljä suurta merkkipaalua hyvityksen kautta tapahtuvassa ennalleenkorjauksen kaitselmuksessa.  Ne ovat: Jumalan päivä, Vanhempien päivä, Lasten päivä ja Luomakunnan päivä. Tämä on noista neljästä kaitselmuksellisesta merkkipaalusta ensimmäinen Lasten päivän juhla, jota vietetään sen jälkeen, kun vuonna 2001 tapahtui Jumalan kuninkaaksi kruunaaminen ja tämän vuoden kesäkuussa Chon Jong Gung rauhanpalatsin vihkiminen, jolloin julistettiin Chon Il Gukin (Jumalan valtakunnan) alkaminen ja järjestettiin siihen liittyvä kruunajaisseremonia.

 

Tämän merkittävän päivän juhlistamiseksi ja uudistaaksemme omistautumisemme, haluan välittää teille Taivaan sanoman aiheesta “Jumalan malli ehdottomuudelle, rauhalle ja ihanteelle on perhe ja maailmanlaajuinen kuningaskunta, jotka ylläpitävät ehdottoman seksuaalisen moraalin”. Tämä on tiivistelmä siitä Taivaan viestistä, jonka olen antanut maailman 6,5 miljardille ihmiselle kuluneen vuoden aikana. Tämän tarkoituksena on muistuttaa teitä tehtävästänne ja kutsumuksestanne Jumalan kaitselmuksessa ja tämän ajan tärkeydestä, jossa elätte.

 

Nämä ovat elämän sanoja, joita kansainväliset uskonnolliset johtajat julistivat maailmalle 120 maassa, saatuaan ne Todellisilta Vanhemmilta. Todellisten Vanhempien perheen kolmen sukupolven toteuttama maailman puhekiertue avasi ihmiskunnan pelastuksen tien Taivaan sanoman ja Siunauksen myötä. Tällä perustalla nämä uskonnolliset johtajat, jotka edustavat Kain-tyyppistä maailmaa ovat ottaneet asian omakseen ja matkustavat nyt maailman kaikkiin kolkkiin.

 

Maailmanrauhanjärjestön syntyminen

 

Hyvät naiset ja herrat, koko historian ajan ihmiset ovat ponnistelleet kohti rauhaa ainoastaan ihmisten omilla pyrkimyksillä. Ajatelkaapa demokratian ja kommunismin välienselvittelyä. Ulkoisesti katsottuna niiden ero oli se, missä määrin ne tunnustivat ja turvasivat yksilön oikeudet ja vapaudet. Kuitenkin Jumalan kaitselmuksesta käsin tarkasteltuna, kommunismi ja demokratia olivat kuin vanhempansa menettäneet lapset. Ne jakautuivat Kainiin ja Aabeliin ja joutuivat veljesvihan kahleisiin.

 

Historiassa rauhanliikkeet saavuttivat väistämättä rajansa ja päätyivät epäonnistumiseen, koska ne ovat olleet epätäydellisten ihmisten toimintaa. Tämän vuoksi Yhdistyneiden Kansakuntien, joka kyllä perustettiin lähtökohtana loistava näky maailmanrauhasta, on nykyisin myönnettävä sisäinen rajallisuutensa ja tunnustettava, ettei se voi antaa toivoa ihmiskunnalle. Tämä johtuu siitä, että YK perustettiin aikana, jolloin Jumala ei voinut vielä suoraan hallita kaitselmuksen historiaansa.

 

Nyt Maailmanrauhanjärjestön on täysin mahdollista täyttää tehtävänsä taivaan ja maan yhdistämiseksi ja muodostaa rauhan ihannemaailman valtakunta. Tämä johtuu siitä, että se edustaa Jumalan voittoa ja Todellisten Vanhempien verta, hikeä ja kyyneliä.

Sen vuoksi Maailmanrauhanjärjestö on maailman kauan kaipaama toivo. Se toimii Aabel-tyyppisenä kumppanina nykyiselle “Kain-tyyppiselle” Yhdistyneille Kansakunnille uudistaakseen tätä ja tarjotakseen johtajuutta maailmanrauhan uudelle hallinnolle, jota korean kielellä kutsumme nimellä Chon Il Guk. Olkaa hyvä ja pitäkää siis mielessänne, että  teille maailman johtajina annetaan taivaallinen tehtävä, Jumalan konkreettisen kotimaan rakentaminen, mikä on nimenomaan Jumalan luomistyössään tarkoittama ihanne.

 

Jumalan luomistyön ihanne

 

Arvoisat maailman johtajat, minkä arvelette olleen Jumalan perimmäinen tarkoitus ihmisen luomiselle?  Se oli kokea iloa suhteessa todellisen rakkauden täyttämiin ihanneperheisiin. Miltä ihanneperhe näyttää? Kun Jumala loi ensimmäisen ihmisen, Hän loi Aatamin edustamaan kaikkia miehiä ja Eevan edustamaan kaikkia naisia sillä tarkoituksella, että heistä tulee todellisen rakkauden omistajia. Nopein tapa kehittää todellisen rakkauden luonne oli, että he olisivat vakiinnuttaneet vanhemman ja lapsen välisen suhteen Jumalan kanssa, jolloin he olisivat eläneet yhdessä Jumalan kanssa Hänen ollessa heidän Isänsä, ja muodostaneet malliperheen, joka olisi ilmentänyt Jumalan rauhanihannetta. Heidän olisi tullut elää yhtenä perheenä Jumalan kanssa ja kokea ikuisesti iloa.

 

Jumala loi Aatamin ja Eevan ja asetti heidät ihmiskunnan ensimmäisinä esivanhempina muodostamaan malliperheen ja rauhanihanteen. Jumala omistautui täysin kasvattamaan heidät pojakseen ja tyttärekseen, joiden oli tarkoitus olla koko maailmankaikkeuden tiivistelmä, henkisen ja aineellisen maailman välisiä yhdyshenkilöitä ja luomakunnan omistajia, ja jotka olisivat olleet yhteydessä Häneen todellisen rakkauden, todellisen elämän ja todellisen sukulinjan kautta.

 

Hyvät naiset ja herrat, Aatamin ja Eevan oli välttämättä perustettava rauhanihanteen mukainen malliperhe. Jumala, ehdoton olento, loi ihmiset lapsikseen opettaakseen heille ehdottomiin normeihin perustuvia ehdottomia arvoja. Näin ollen ihmisten tulee seurata ehdottomia normeja pitäytyen taivaallisen tien vaatimuksiin. Tämä tarkoittaa, että meidän tulee seurata määrättyä elämäntietä elääksemme yhdessä Jumalan, Ehdottoman Olemuksen kanssa, joka on meidän vanhempamme. Toisin sanoen, voidakseen täydellistyä Jumalan kuvina ja saavuttaakseen luonteen Ehdottoman Olemuksen poikina ja tyttärinä, ihmisten täytyy  seurata Taivaan ehdottomien normien määräämää tietä. Tämän tien olennainen seikka on ehdoton seksuaalinen moraali.

 

Ehdoton seksuaalinen moraali

 

Seksuaalisen moraalin ylläpitämisen, siis ehdottoman seksuaalisen puhtauden,  ensimmäinen vaihe on ennen avioliittoa.

Syntymämme jälkeen käymme läpi kasvuprosessin vauvasta lapsuuteen turvallisessa ympäristössä vanhempiemme rakkaudessa ja suojassa. Sitten astumme nuoruusikään, joka merkitsee uutta ja dynaamista elämänvaihetta, kun kehitämme suhteitamme uudella tasolla ympärillämme oleviin ihmisiin ja luomakuntaan. Tämä on se aika, jolloin aloitamme tien tullaksemme ehdottomiksi ihmisiksi – sisäisesti luonteemme täydellistymisellä ja ulkoisesti saavuttamalla aikuisuuden.

 

Nykyaikana poikkeuksetta jokaisen ihmisen on täytettävä ehdoton edellytys, ylläpidettävä puhtautensa. Seksuaalinen puhtaus perustuu ihmisen seksuaalisen moraalin ehdottomaan malliin. Jumala antoi lapsilleen määrätyn vastuun ja velvollisuuden  luomisen ihanteen täyttämiseksi. Tämä taivaallinen tie on seksuaalisen moraalin ehdottoman mallin täydellistäminen.

 

Mikä oli se sana, ainoa käsky, jonka Jumala antoi Aatamille ja Eevalle, luodessaan nämä ihmiskunnan ensimmäiset esivanhemmat? Se oli käsky ja siunaus noudattaa seksuaalisen pidättyvyyden ehdotonta normia, kunnes Taivas hyväksyy heidän avioitumisensa. Näemme tämän seikan Raamatun siinä kohdassa, jossa kerrotaan, että Aatami ja Eeva tulisivat kuolemaan sinä päivänä, jona he söisivät hyvän ja pahan tiedon puun hedelmästä. Jos he olisivat jättäneet syömättä tuosta hedelmästä ja noudattaneet Taivaan käskyä, he olisivat täydellistäneet luonteensa ja olisivat asettuneet Jumalan, Luojan, rinnalle Hänen kanssaluojinaan. Sen lisäksi he olisivat ottaneet luomakunnan hallinnan ja tulleet maailmankaikkeuden herroiksi nauttien ikuista ja ihanteellista onnellisuutta.

 

Oli Jumalan siunaus, että Hän käski Aatamia ja Eevaa pitämään puhtautensa, niin että he saattoivat mennä naimisiin Jumalan siunaamina, Hänen lapsinaan, ja tulla todelliseksi mieheksi ja vaimoksi, synnyttää todellisia lapsia ja tulla todellisiksi vanhemmiksi. Tämä syventää ymmärrystämme tästä käskystä: se ei ollut erillään seksuaalisesta moraalista, Jumalan luomistyöhön kuuluvasta periaatteesta. Jumalan käskyyn koko historian ajan kätketty syvällinen totuus on, että ihmisten tulee periä ja elää sen seksuaalisen moraalin mallin mukaan, joka kuuluu perustavalla tavalla Jumalan luomistyön ihanteeseen, täydellistääkseen yksilöllisyytensä Jumalan lapsina ja vakiinnuttaakseen itsensä luomakunnan hallitsijoina.

 

Toiseksi on olemassa seksuaalisen moraalin ehdoton malli aviomiehen ja aviovaimon suhteessa. Tämä on taivaallisen lain mukainen ehdoton uskollisuus, joka on elämääkin arvokkaampi. Aviomies ja aviovaimo ovat ikuisia kumppaneita, jotka Taivas on antanut toisilleen. Synnyttämällä lapsia heistä tulee todellisen rakkauden, todellisen elämän ja todellisen sukulinjan kanssaluojia. Niiden alkuperä on ehdoton, ainutlaatuinen, muuttumaton ja ikuinen. Tämä johtuu siitä, että taivaan lain mukaan ihmiset eivät voi koskaan itsestään synnyttää lapsia. Miten ihmiset, jotka pitävät puhtautensa ennen avioliittoa ja jotka Taivas liittää toisiinsa puhtaudessa aviomiehenä ja aviovaimona, voisivat poiketa taivaalliselta tieltä ja mennä harhaan seuraten väärää polkua? Ihmiset ovat erilaisia kuin eläimet. Jos ymmärrämme Jumalan tarkoituksen luoda meidät Hänen lapsikseen, niin ymmärrämme, että väärän tien seuraaminen on käsittämätöntä petturuutta ja uhmaamista Luojaa kohtaan. Se on tuhon tie, jolla ihminen kaivaa omaa hautaansa. Lankeemuksen seurauksena tämä tie on luomistyön ihanteen ulkopuolella.

 

Hyvät naiset ja herrat, ehdoton seksuaalinen moraali on suurin siunaus, minkä Taivas on suonut ihmiskunnalle. Ilman pitäytymistä ehdottoman seksuaalisen moraalin normiin tie itsekunkin luonteen täydellistämiseksi on suljettu. Ja varmistamatta ehdottoman seksuaalisen moraalin perustaa täydellistyneiden henkilöiden muodostamassa todellisessa perheessä, Jumalan on mahdotonta vakiinnuttaa omaa asemaansa henkilökohtaisena Jumalana ja itsensä ruumiillistumana. Jotta Jumalalla, Ehdottomalla Olemuksella, olisi suora hallinta meidän elämässämme ja jotta hän voisi elää ja kokea iloa kanssamme, meidän, jotka olemme luodut Hänen objektikumppaneikseen ja lapsikseen, on omaksuttava täydellistyneen perheen muoto, joka perustuu ehdottoman seksuaalisen moraalin normiin, kuten Jumala itse. Vain sellaisen, ehdottoman seksuaalisen moraalin normiin pitäytyvän perheen piirissä on mahdollista luoda seksuaalietiikan ihannemalliin perustuvia ihmissuhteita sellaista elämää varten, kuin sen oli alunperin tarkoitus olla. Tähän elämään kuuluu kolmen sukupolven, isovanhempien, vanhempien ja lasten vaikutuspiiri. Toivon, että ymmärrätte selkeästi Jumalan ja ihmisen ikuisen elämän olevan mahdollista vain tällä perustalla.

 

Näin ollen, jos Aatami ja Eeva olisivat saavuttaneet yksilöllisen luonteensa täydellisyyden pitäytymällä ehdottomaan seksuaaliseen moraaliin Jumalan tahdon mukaisesti ja aloittaneet parisuhteen Jumalan siunaamina, he olisivat saavuttaneet täydellisen ykseyden Hänen kanssaan. Jumala olisi asunut heidän liitossaan. Myös heidän lapsensa olisivat olleet yhteydessä tähän pyhään rakkauden järjestykseen, kokien suoran yhteyden Jumalaan heidän vanhempanaan. Toisin sanoen täydellistyneiden Aatamin ja Eevan ehdottomaan seksuaaliseen moraaliin perustuva avioliitto olisi ollut Jumalan oma avioliitto. Samalla kun Jumala olisi ikuisesti Jumala, niin Aatami ja Eeva olisivat tulleet Jumalan ruumiillistumiksi. Heistä olisi tullut Jumalan keho. Jumala olisi asettunut asumaan heidän mieliinsä ja sydämiinsä tullen ihmiskunnan Todellisiksi Vanhemmiksi niin henkisessä kuin aineellisessakin maailmassa, ehdottoman seksuaalisen moraalin perustalla.

 

Sukulinjan tärkeys

 

Tiedättekö mikä on tuottanut eniten murhetta Jumalan sydämelle, aiheuttaen Hänelle suurinta surua pitkän historian aikana Aatamin ja Eevan lankeemuksen jälkeen?  Jumala menetti sukulinjansa ja samalla Hän menetti ihmiskunnan keskinäisen veljeyden perustan ja myös oman luomakuntansa hallinnan. Ihmisistä tuli sen sijaan saatanan hedelmiä, joilta puuttui tyystin suhde Jumalaan. Heistä ovat periytyneet maailman nykyiset 6,5 miljardia ihmistä.

 

Hyvät naiset ja herrat, sukulinja on tärkeämpi kuin elämä ja arvokkaampi kuin rakkaus. Elämä ja rakkaus tulevat yhteen sukulinjan muodostamiseksi. Sukulinjaa ei voi muodostaa, jos joko elämä tai rakkaus puuttuu. Sen vuoksi näistä kolmesta – rakkaus, elämä ja sukulinja – sukulinja on hedelmä. Jumalan sukulinja sisältää todellisen rakkauden siemenen. Jumalan sukulinja muodostaa viitekehyksen ja olosuhteet todelliselle elämälle.

 

Näin ollen, tullaksemme Jumalan tarkoittamiksi ihanneihmisiksi, joilla on ihanteenmukainen luonne ja jotka luovat ihanneperheitä, meidät on ensin liitettävä Hänen sukulinjaansa. Kun viemme tätä ajatusta askeleen eteenpäin, niin vasta kun meillä on yhteys Jumalan sukulinjaan, on mahdollista luoda Jumalan kotimaa, ihanteenmukainen kansakunta. Rauhan ihannemaailman valtakunta perustetaan näin ehdottomaan seksuaaliseen moraaliin perustuville ihmissuhteille.

 

Olkaa hyvä ja painakaa sukulinjan tärkeys syvälle sydämiinne. En voi kylliksi korostaa tätä seikkaa. Vanhemman ja lapsen välinen suhde on korkein ja tärkein kaikista ihmissuhteista. Vanhemman ja lapsen välinen suoraan aleneva perussuhde on ainoa tapa, jolla Jumalan sukulinja voidaan siirtää ja saada pysyväksi.  Meidän on tiedettävä tämä asia varmuudella.

 

Kuitenkin väärä rakkaus, väärä elämä ja väärä sukulinja saastuttivat maapallon. Jumalan rakkaus, elämä ja sukulinja joutuivat rakkauden vihollisen, avionrikkoja saatanan käsiin. Taivas ja maa tukahtuivat ja muuttuivat helvetiksi. Maailmasta tuli surkea paikka, kaukana Jumalan läsnäolosta. Ihmiskunta elää vielä nykyäänkin täysin tietämättömänä tästä. Ihmiset on tuuditettu uskomaan, että vihollisen sukulinja on se, mistä maailma on riippuvainen. Tämä on lankeemuksesta periytynyttä ihmiskuntaa koskeva surkea totuus. Sen vuoksi kutsumme tätä maailmaa helvetiksi maan päällä. Jumala katsoo ihmiskunnan järkyttävää tilannetta murtuneella sydämellä.

 

Kun saatana lankeemuksen seurauksena sai sukulinjan hallinnan, hän anasti myös  vanhimman pojan oikeuden ja omistajan oikeuden. Jumala on kuin Isä, joka puursi ja hikoili koko elämänsä ja keräsi varallisuutta lapsilleen, ja sitten yhtenä yönä varas tuli ja vei kaiken. Kuka voi ymmärtää Jumalan murheellista ja särkynyttä sydäntä? Jumala menetti sukulinjansa, Hän menetti lapsensa ja Hänet pakotettiin luovuttamaan kansojen ja maailman omistusoikeus saatanalle.

 

Pastori Moonin tehtävä on saattaa päätökseen kutsumustyönsä Todellisena Vanhempana. Hänen elämänsä on kuitenkin ollut murheen, sanoinkuvaamattoman kärsimyksen ja vainon täyttämä.

Kolmannen Aatamin, Todellisen Vanhemman on hyvitettävä ja täydellisesti muutettava ensimmäisen ja toisen Aatamin kaikki virheet. Se on lähetystehtävä saattaa päätökseen ei vain Pelastajan, Messiaan ja Toisen Tulemuksen Herran, vaan myös kaikkien niiden keskeisten henkilöiden tehtävät, jotka perustivat uskontoja. Muistuttaen Jumalan luomistyön prosessia, pastori Moonin elämä on muodostunut ihmiskunnan uudelleenluomisen työstä, jossa ei ole sallittu pienintäkään virhettä. Se on ollut yksinäinen tie, jota kukaan ei voi täysin ymmärtää.

Se on ollut tie, joka on vienyt hänet pitkin ohdakkeisia polkuja autiomaan halki täysin yksin. Ei edes Jumala voinut tunnustaa häntä. Horjuen monesti elämän ja kuoleman rajoilla, jopa oksentaen verta, hänen elämänsä on ollut seksuaalisen moraalin mallin perustaminen, ja nousemista Feeniks-linnun tavoin pysyäkseen uskollisena Jumalalle antamalleen lupaukselle.

 

Vaikka pastori Moon oli syytön, hän on joutunut kestämään epäoikeudenmukaisen vangitsemisen kuusi kertaa: kun hän nuorena Japanissa opiskellessaan toimi maanalaisessa Korean itsenäisyysliikkeessä; kun hän julisti Jumalan tahtoa Pyongyangissa, joka heti Korean itsenäistymisen jälkeen joutui kommunistien valtaan; Syngman Rheen hallinnon aikana, kun Korea oli uudistunut itsenäiseksi valtioksi; ja jälleen Yhdysvalloissa, joka ylpeänä esittäytyy maailmalle demokratian mallina.

Kuka ihmeessä voi ymmärtää pastori Moonin elämää, joka on ollut seksuaalisen moraalin mallin  täydellistämistä? Hänen elämänsä on ollut kärsimyksen tietä, jonka hän on kestänyt puremalla hampaat yhteen lohduttaakseen Jumalaa ja pelastaakseen kuoleman piirissä kärsivät langenneet ihmiset. Yhä vieläkin, jos joku katsoisi sydämeeni ja ilmaisisi yhdenkin myötätunnon sanan, purskahtaisin kyyneliin ja ne vuotaisivat kuin vesiputous.

 

On vain yksi tapa elvyttää sukulinja, vanhimman pojan oikeus ja omistajan oikeus. Se on saatanan luonnollisen alistamisen tie, saada saatana luovuttamaan vapaaehtoisesti. Mikä on salaisuus tämän aikaansaamiseksi? Se on mahdollista vain todellisen rakkauden voimalla  -  kun rakastamme vihollisiamme enemmän kuin omia lapsiamme.

 

 

Todellinen rakkaus

 

Mitä on todellinen rakkaus? Sen olemus on antaminen, toisten ja kokonaisuuden hyväksi eläminen. Todellinen rakkaus antaa, unohtaa antaneensa ja jatkaa antamistaan. Todellinen rakkaus antaa ilolla. Näemme sitä äidin iloisessa ja rakastavassa sydämessä hänen tuudittaessa sylissä lastaan ja ruokkien sitä rinnallaan. Todellinen rakkaus on uhrautuvaa rakkautta, kuten uskollisen pojan, joka saa suurimman täyttymyksen vanhempiensa auttamisesta.

 

Kun olemme sitoutuneet toisiimme todellisessa rakkaudessa, voimme olla ikuisesti yhdessä iloiten toistemme kanssa olemisesta. Rakkaus vetää puoleensa maailmankaikkeuden, ja jopa itse Jumala tulee elämään kanssamme. Mitään ei voi verrata todellisen rakkauden arvoon. Sillä on voima häivyttää langenneitten ihmisten luomat esteet, kansalliset rajat sekä rotujen ja uskontojen väliset rajat.

 

Todellisen rakkauden pääominaisuudet ovat ehdottomuus, ainutlaatuisuus, muuttumattomuus ja ikuisuus. Siis jokainen, joka harjoittaa todellista rakkautta, elää Jumalan kanssa, jakaa Hänen onnellisuutensa sekä omistaa oikeuden osallistua vertaisena Hänen työhönsä. Toisten hyväksi eläminen, todellisen rakkauden mukainen elämä, on siis ehdoton edellytys pääsemiselle Taivaan Valtakuntaan.

 

Tosiasiallisesti olemassa oleva henkimaailma

 

Hyvät naiset ja herrat, jokaisella ihmisellä on mieli ja keho, ja henkinen minä, joka on mieltä ylempi. Jumala asuu tässä maailmassa, jossa elämme fyysisesti, samoin henkisessä maailmassa, johon henkemme tulevat siirtymään. Sen vuoksi vain jos olemme tulleet yhdeksi Jumalan kanssa todellisessa rakkaudessa, olemme täydellisiä. Vaikka tällainen täydellistynyt ihminen saattaa olla yksilönä pieni, hän kuitenkin edustaisi koko historiaa ja kaikkia mahdollisia tulevia vuorovaikutussuhteita ja hänellä voitaisiin näin sanoa olevan rajaton arvo. Kun olemme tietoisia tästä kosmisesta arvosta, huomaamme, että mielemme tulisi johtaa elämäämme ehdottoman seksuaalisen moraalin normin täydellistämiseksi.

 

Omatuntosi siis tietää ja tunnistaa jokaisen tekosi ja myös ajatuksesi. Omatuntosi on tietoinen näistä asioista ennen opettajaasi, vanhempiasi tai jopa Jumalaa. Jos siis eläisit ehdottoman kuuliaisena omalletunnollesi, joka on ikuinen opettajasi, olisit ilman muuta oikeutettu ikuiseen elämään. Näin on asia Jumalan luomassa maailmassa.

 

Kun tarkastelemme ihmisen rakennetta toiselta kannalta, voimme havaita, että Jumala loi meille kaksinaisen olemuksen. Hän loi aineellisen ruumiimme fyysisen, konkreettisen maailman koosteena sekä henkisen kehomme edustamaan ja hallitsemaan aineetonta maailmaa. Sen mukaisesti ihmisen on tarkoitus elää aineellisessa maailmassa noin sata vuotta ja fyysisen ruumiin lopetettua toimintansa, siirtymään luonnollisesti ja automaattisesti aineettomaan henkimaailmaan. Näin ollen vaikka emme voikaan havaita henkimaailmaa fyysisillä silmillämme, se on maanpäällisen elämämme luonnollinen ja väistämätön laajentuma, ihmiskunnan ikuinen, alkuperäinen, Jumalan luoma kotimaa.

 

Henkimaailma on todella olemassa. Se ei ole mielikuvituksen tuote. Sen suhteen meillä ei ole valinnanmahdollisuuksia. Se ei ole maailma, johon voimme mennä niin halutessamme tai kieltäytyä menemästä sinne, jos emme halua. Samoin kuin Jumala on ikuinen ja muuttumaton, Hänen luomansa henkimaailmakin on ikuinen ja muuttumaton. Kuten elämme aineellisessa maailmassa fyysisessä kehossamme ja muodostamme kaikenlaisia vuorovaikutussuhteita olemassaolevan maailman kanssa, myös henkimaailmassa tulemme jatkamaan elämäämme henkisessä kehossamme muodostaen ja pitäen läheisiä suhteita sen maailman ilmiöiden kanssa.

 

 

 

Hengen ja aineellisen kehon välinen suhde

 

Ihmisen hengen ja aineellisen ruumiin välisessä suhteessa henki on näistä kahdesta tärkeämpi. Aineellinen keho kestää noin sata vuotta, kunnes se lopettaa toimintansa, mutta henki pysyy ikuisesti ylittäen ajan ja paikan. Eikö niin, että aineellisessa maailmassa hyvin pukeutuva ja hyvinvoivasti elävä ihminenkin tulee kuolemaan? Siis ennenkuin siirrytte seuraavaan maailmaan, teidän tulisi saavuttaa ykseys fyysisen ja henkisen kehonne välillä elämällä maanpäällinen elämänne sillä tavalla, että vastaatte aineellisen ja henkisen maailman normeja.

 

Toisin sanoen, teillä on vastuu täydellistää henkenne aineellisen kehonne yhteydessä sen rajallisen elämänne aikana, jolloin elätte konkreettisessa, aineellisessa maailmassa. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että hengen kypsyminen tapahtuisi itsestään. Vasta saavutettuanne täydellisen ykseyden mielenne ja kehonne välillä maanpäällisen elämänne aikana osoittamalla todellista rakkautta toimintanne kautta, voi henkinen minänne saavuttaa täyden kypsyyden.

 

Hyvät naiset ja herrat! Hedelmän kypsymiseksi ja varastoimiseksi syksyllä sen on käytävä läpi kasvuprosessi kevään ja kesän aikana saamalla ravintoa luonnosta ja hyvää huolenpitoa omistajaltaan. Laiskan ja välinpitämättömän omistajan puutarhassa kasvanut hedelmä on altis sairauksille ja huonoille luonnon olosuhteille. Lopulta se saattaa pudota puusta ennen kuin se on kypsä tai se voidaan todeta madonsyömäksi. Vaikkakin se on edelleen hedelmä, se poikkeaa muista, koska se ei kelpaa torilla myytäväksi.

 

Puussa täysin kypsynyt hedelmä viedään luonnollisesti omistajansa varastoon. Samoin vain, jos ihmisen henki on saavuttanut täydellisyytensä puuhun verrattavissa olevan aineellisen elämänsä aikana, se voi mennä luonnollisesti aineettomaan taivaan kuningaskunnan henkimaailmaan. Toisin sanoen ihminen astuu Jumalan taivaalliseen valtakuntaan luonnostaan vain, jos hän on täyttänyt vaatimukset ja ollut osana taivaan valtakuntaa maan päällä elämällä kypsää elämää aineellisessa kehossaan.

 

Maan päällä eläessänne poikkeuksetta jokainen toimintanne ja liikkeenne tallentuu henkiseen minäänne taivaan julkisten normien mukaan arvioituina. Astutte siten henkimaailmaan henkisen minänne siinä muodossa, jonka se on rekisteröinyt maan päällä sataprosenttisella tarkkuudella. Henkenne osoittaa selkeästi oletteko eläneet kypsää hyvyyden elämää vai matoista synnin mädättämää elämää. Tämä tarkoittaa, että ei Jumala teitä tuomitse, vaan te olette oma tuomarinne. Jos olette tietoisia tästä hämmästyttävästä Taivaan laista, eläisittekö jäljellä olevat päivänne itsekkyydessä ja moraalittomuudessa sortuen saatanan houkutuksiin ja etsien vain nautintoja? Ette, teidän tulisi pikemminkin välttää loukkaamasta ja haavoittamasta henkistä minäänne, jopa maanpäällisen elämänne kustannuksella. Olkaa hyvä ja pitäkää tämä totuus mielessänne: Sen, onko suuntananne taivas vai helvetti määräävät teidän ajatuksenne, puheenne ja käyttäytymisenne jokaisella hetkellä.

 

Tämä ei kuitenkaan merkitse, että henkinen minä elää omavaraisesti tai että se voisi ilmaista todellista rakkautta itsenäisesti. Henkinen minänne kasvaa, kypsyy ja saavuttaa lopulta täydellisyyden ainoastaan aineellisessa ruumiissanne, maanpäällisen elämän aikana toteutetun todellisen rakkauden kautta, ja saatuaan näin mielen ja kehon tasapainoiseen vuorovaikutussuhteeseen.

 

Kun tarkastelette elämäänne, niin ette voi kieltää, että ulkoinen minänne ja sisäinen minänne ovat jatkuvassa ristiriidassa keskenään. Kuinka kauan annatte tämän sisäisen taistelun jatkua? Kymmenen vuotta? Sata vuotta?  On aivan ilmeistä, että maailmankaikkeudessa on tietty järjestys kaikille olemassaolon muodoille. Tämä osoittaa, että Jumala ei luonut ihmistä ristiriitaiseen sekasorron tilaan. Teidän tulee tietää, että on teidän velvollisuutenne ja vastuunne ihmisinä karkottaa kaikki ulkoiseen minäänne, fyysiseen kehoonne kohdistetut houkutukset, täydellistää ehdoton seksuaalinen moraali ja saavuttaa elämässänne voitto seuraamalla sisäisen minänne, omantuntonne osoittamaa tietä. Taivaan suosio on niiden kanssa, jotka johtavat elämäänsä tällä tavalla. He tulevat saavuttamaan henkisen minänsä kypsyyden.

 

Taivaan valtakunta ja perhe

 

Hyvät naiset ja herrat, minkälainen paikka on taivas?  Taivas on maailma, jossa Jumalan todellinen rakkaus virtaa vuolaasti. Todellinen rakkaus on sen akseli.  Todellinen rakkaus on kaikkialla, niin ulkoisessa ilmaisussa kuin  sisäisessä ajattelussakin. Jokaisen elämä on todellisen rakkauden täyttämä alusta loppuun asti. Taivaan ihmiset syntyvät todellisesta rakkaudesta, elävät todellisen rakkauden ympäröiminä ja seuraavat todellisen rakkauden tietä, kunnes siirtyvät seuraavaan maailmaan, henkimaailmaan.

 

Taivas on luonnollinen maailma, jossa kaikki ihmiset elävät toistensa hyväksi.

Siellä ei ole vihamielistä vastakkainasettelua eikä kateutta. Se ei ole rahan, kunnianhimon tai voimankäytön hallitsema maailma. Taivaassa yhden ihmisen menestys on kokonaisuuden menestys, yhden ihmisen mieltymys vastaa yhteistä mieltymystä ja yhden ihmisen ilo edustaa kaikkien iloa.

 

Taivas on todellisen rakkauden ilman täyttämä maailma, jossa kaikki hengittävät todellista rakkautta. Siellä rakkaus sykkii joka hetki kaikkialla. Taivaan kansalaiset ovat kaikki yhteydessä toisiinsa yhteisen, Jumalan sukulinjaan kuulumisensa myötä. Siellä koko maailma  ja kaikki sen ihmiset ovat yhteydessä toisiinsa erottamattomassa suhteessa, kuten kehomme solut. Jumalan olemuksena oleva todellinen rakkaus on Taivaan ainoa hallintovalta. Sen mukaisesti myös Jumala on todellista rakkautta varten.

 

Kolmen sukupolven sopusointuinen yhdessäeläminen

 

Kun etsit menetettyä alkuperäistä perhettä, jonkun tulisi olla täydellistyneen Aatamin asemassa, jonkun Jeesuksen asemassa ja jonkun asemassa, joka edustaa Toisen Tulemuksen Herraa. Siitä lähtökohdasta käsin voimme perustaa perheen, jossa Jumala asuu. Sellaisessa perheessä kolme sukupolvea –  isovanhemmat, vanhemmat ja lapset - elävät sopusoinnussa. Vanhemmat ja lapset palvelevat ja kunnioittavat isovanhempia esi-isiensä edustajina ja historiallisina juurina.

 

Hyvät naiset ja herrat, perhe muodostaa mallin sopuisalle yhdessä elämiselle. Se on yhdessä elämisen malli, jossa vanhemmat ja lapset rakastavat ja arvostavat toisiaan, ja jossa aviomies ja aviovaimo ovat juurtuneet keskinäiseen uskollisuuteen ja rakkauteen, ja jossa sisarukset luottavat toisiinsa ja saavat tukea toisiltaan. Tämä tarkoittaa, että teidän on perustettava todellinen perhe, joka versoaa todellisen rakkauden juuresta ja tuottaa todellisen rakkauden hedelmää.

 

Hyvät naiset ja herrat, teidän tulisi muodostaa perheitä, joita Jumala kaipaa ja joihin Hän haluaa palata oltuaan välillä poissa. Hänen tulisi kokea luontevaksi tulla käymään kotonanne kuten vanhempien lastensa luona. Tätä tarkoittaa eläminen Jumalaa palvellen.

 

Sellaisessa perheessä Jumala on omantuntonne vertikaalinen subjekti ja teidän omatuntonne on oman kehonne vertikaalinen subjekti. Näin ykseys Jumalan kanssa yhdistää mielenne ja kehonne. Perheenjäsenet, jotka ovat muodostaneet tuon vertikaalisen akselin, voivat täydellistää sydämen ja rakkauden neljä aluetta: vanhempien rakkauden, aviopuolisoiden rakkauden, lasten rakkauden vanhempiaan kohtaan ja sisarusten välisen rakkauden. Tällaisessa perheessä yhdistyvät ihmissuhteiden kaikki suunnat: ylös ja alas, eteen ja taakse, oikealle ja vasemmalle. Tämä on Jumalan ikuinen perheen ihanteellinen malli, joka laajenee ihannekansan malliksi ja Hänen rauhan valtakunnakseen. Kunpa koko maailma olisi sellaisten todellisten perheiden täyttämä! Se olisi järjestynyt maailma, jossa ihmiset hallitsisivat itseään taivaan tapojen ja lakien mukaan ilman lakimiehiä, syyttäjiä tai tuomareita.

 

Kuka olisi kaikkein tietoisin hyvistä ja pahoista teoistanne? Sitä olisivat isovanhempanne, vanhempanne, puolisonne ja lapsenne. Onko mitään, mitä ei voitaisi ratkaista perheessä? Kun vanhemmat ja lapset, mies ja vaimo sekä vanhemmat ja nuoremmat sisarukset asettavat esikuvakseen toisten hyväksi elämisen, kuinka he voisivat tehdä mitään anteeksiantamatonta? Mitä mahdollisuuksia heillä olisi tehdä rikoksia? Maailma, jota hallitsee taivaallinen tapa ja taivaalliset lait, on luonnollinen maailma, esteetön totuuden ja puhtaan järjen maailma. Se on ehdottomien arvojen “keskipäivän” maailma, ilman pimeitä varjoja.

 

Kulttuurienvälinen siltaarakentava avioliittosiunaus

 

Arvoisat naiset ja herrat, siteemme saatanan sukulinjaan on aiheuttanut äärettömän paljon kärsimystä koko historian ajan. Tehkäämme nyt rohkea askel irti siitä ja oksastautukaamme Todellisten Vanhempien sukulinjaan. Miksi meidän pitäisi hölmöyksissämme elää ja kuolla villeinä viinipuina. Villi viinipuu tuottaa tuhannenkin vuoden kuluttua edelleen vain villin viinipuun siemeniä. Mistä voimme löytää pakotien tästä häijystä noidankehästä?

 

Se tapahtuu Pyhän Avioliittosiunauksen kautta. Pyhän Siunauksen seremonia tarjoaa todelliseen viinipuuhun oksastamisen armon. Sen ovat asettaneet Todelliset Vanhemmat, jotka tuovat Jumalan todellisen sukulinjan ihmiskunnalle. Kun olet kerran muuttanut sukulinjasi Jumalan sukulinjaan, niin jälkeläisesi tulevat luonnollisesti kuulumaan Jumalan sukulinjaan. Pyhä Siunaus saadaan kolmessa vaiheessa: uudestisyntyminen, ylösnousemus ja ikuinen elämä. Nämä avioliitot edistävät valtavaa tehtävää rotujen, kulttuurien, kansallisuuksien, väestöryhmien ja uskontojen rajojen ylittämiseksi ja yhden ihmiskunnan perheen luomiseksi. Jumalalle ihonvärillä ei ole mitään merkitystä. Jumala ei ota huomioon kansallisia rajoja. Jumala ei ole uskontojen ja kulttuuritapojen rajaama. Nuo rajat ovat pelkästään perkeleen juonia.  Paholainen on käyttänyt näitä keinoja hallitakseen ihmiskuntaa vääränä vanhempana kymmeniätuhansia vuosia.

 

Teidän tehtävänänne on valistaa perheitänne ja sukulaisianne siitä, että ehdottoman seksuaalisen moraalin mukaisen elämän täydellistäminen toteutuu kulttuurienvälisen siltaarakentavan avioliittosiunauksen kautta ja on perimmäinen keino ihanteellisen rauhanmaailman perustamiseksi täällä maan päällä. Teidän perheittenne ja sukunne tulisi kaikkien liittyä siunattujen, siltaarakentavien avioliittojen pyhään joukkoon viemällä täydellisyyteen ehdottoman seksuaalisen moraalin.

 

Hyvät naiset ja herrat, tie sukulinjanne vaihtamiseksi Todellisten Vanhempien asettaman Pyhän Viinin seremonian kautta on nyt teille täysin avoin.

Siunaus on nyt teidän, joko juuri avioliittoon menneinä tai aikaisemmin avioituneina pareina, voidaksenne perustaa todellisia perheitä.

 

Todellisten Vanhempien rauhanliike

 

Hyvät naiset ja herrat, haluan tässä toistaa ehdotuksen, jonka olen tehnyt kaitselmuksellisesta ja mullistavasta hankkeesta. Rauhan ja ihmisten hyvinvoinnin vuoksi, ja myös Jumalan kotimaan ja alkuperäisen asuinpaikan rakentamiseksi, ehdotan kauttakulkuväylän rakentamista Beringin salmen yli, jossa on jäljellä saatanan historiassa aiheuttaman jakautumisen rippeet idän ja lännen sekä pohjoisen ja etelän välillä, ja jossa Pohjois-Amerikan ja Venäjän mannermaat ovat irrallaan toisistaan. Tämä kulkuväylä, jolle annan nimen “World Peace King Bridge and Tunnel”, tulee yhdistämään kansainvälisen valtatiejärjestelmän ja mahdollistamaan matkustamisen maaliikenteellä Afrikan Hyväntoivonniemeltä Chilen Santiagoon ja Lontoosta New Yorkiin. Näin luomme maailmasta yhden yhteisön.

 

Jumala varoittaa, että Hän ei tule enää hyväksymään eristyneisyyttä ja jakautumista. Tämän hankkeen toteuttaminen nivoo maailman yhteen yhdeksi kyläksi. Se tulee hajottamaan ihmisten tekemät rotujen, kulttuurien, uskontojen ja maiden väliset rajat ja luomaan maailmanrauhan, joka on ollut Jumalan syvä kaipaus.

 

Yhdysvallat ja Venäjä voivat liittyä yhteen. Eurooppa, Kiina, Intia, Japani, Brasilia ja muut maat, samoin maailman kaikki uskonnot voivat yhdistää voimansa tämän hankkeen menestykselliseksi toteuttamiseksi. Tämän hankkeen onnistuminen on ratkaiseva askel perustettaessa rauhan ihannevaltakunta, jossa ihmiset eivät enää sodi keskenään.

 

Rauhan ihannemaailman valtakunnan saapuminen

 

Rakkaat siunatut perheet, elätte nyt siunatuinta ja ylevintä aikaa historiassa. Taivaan saapumisen jälkeinen aika on tullut! Julistan uuden taivaan ja uuden maan alkamisen, jota miljardit henkimaailmassa olevat esi-isänne ovat kauan odottaneet ja kaivanneet.

 

Tämä on rauhan ihannemaailman kuningaskunnan aikakausi. Niin neljä suurta uskontojen perustajaa kuin myös miljardit hyvät esi-isät ovat tulleet maanpäälle tänä aikana opastamaan teitä taivaan tiellä. Aika, jolloin langennut ja turmeltunut maailma aiheuttaa tuhoa ihmiskunnalle ja sallii pahojen ihmisten elävän muita paremmin, on siirtymässä historiaan.

 

Meidän tulisi etsiä ja perustaa tuollainen maa ja oikeudenmukaisuus, jonka keskuksena on Jumala. Se on meidän kaikkien lopullinen tavoite. Mikä olisi sellainen maa? Se olisi rauhan ihannemaailman kuningaskunta. Se olisi maa, joka vastaa luonteeltaan kolmen sukupolven, sovussa, keskinäisessä luottamuksessa,  kunnioittamisessa ja tukemisessa, rakastavassa yhteydessä elävää perhettä. Se on maa, jota ihmiskunta on kaivannut kautta aikojen, unelma, jossa Jumala hallitsee.

 

Tämä tarkoittaa, että me tarvitsemme liikkeen toteuttamaan vuorovaikutteisen, yhteisen vaurauden ja yleismaailmallisten arvojen yhteiskunnan. Meidän on luotava ihmiskunnasta yksi suuri perhe poistamalla muurit sydämistämme ja poistamalla myös kansojen väliset rajat. Tämä liike alkaa perheestä. Sen vuoksi jokaisen meistä tulisi pitää mielessämme, että on historiallinen kutsumuksemme muodostaa todellinen perhe. Sillä tavalla edistämme rauhan valtakunnan perustamista maan päälle.

 

Tämä kaikki on todellakin toteutumassa. Lähi-Idässä, yhdessä maailman ruutitynnyreistä, juutalaiset, kristityt ja muslimit ovat löytäneet rauhanfilosofiastani aineksia uudentasoiseen vuorovaikutukseen. Esittämäni Yhdistymisaate oli kuluneina vuosikymmeninä ratkaiseva tekijä Kylmän sodan päättymisessä. Nyt johdan menestyksekkäästi kulissientakaisia pyrkimyksiä kotimaani Korean jälleenyhdistämiseksi.

Mutta en ole vielä tyytyväinen, koska aloitin elämäntyöni Taivaan toimeksiannosta.

Olen tullut ihmiskunnan Todellisena Vanhempana, Jumalan voideltuna ja olen päättäväinen pitämään lupaukseni Hänelle. Olen päättäväinen poistamaan kaikki kansalliset rajat ja esteet, jotka ovat myrkyttäneet tätä maailmaa, sekä perustamaan rauhan maailman, jossa kaikki ihmiset voivat elää käsi kädessä.

 

Kutsumustehtävämme

 

Taivaan saapumisen jälkeinen aika, jonka Jumala ja Todelliset Vanhemmat ovat avanneet, on suurimittaisten muutosten aikaa. Teidän tehtävänä on saada tämä aika kukoistamaan ja kantamaan hedelmää siunauksessa ja kunniassa. Tulkaa sen vuoksi Taivaan lähettiläiksi täyttäen tehtävänne “Rauhan valtakunnan poliiseina” ja “Rauhan valtakunnan joukkoina”. Palvelkaa ihmiskuntaa Maailmanrauhanjärjestössä, joka on ottamassa tehtäväänsä Aabel-tyyppisenä Yhdistyneinä Kansakuntina.

Arvoisat maailmankansalaiset, jos ette te, niin kuka tukee ja suojelee siunattuja perheitä ja tätä siunattua planeettaa, maapalloa, jonka Jumala on antanut meille?

 

Hyvät naiset ja herrat, olen sanonut, että Taivaan saapumisen jälkeisenä aikana meidän tulee uudistaa todellinen sukulinja, joka menetettiin Aatamin lankeemuksessa, saamalla avioliittosiunauksen Todellisilta Vanhemmilta. Siunauksen kaitselmus tulisi täyttää viidessä vaiheessa: yksilön, perheen, suvun, rodun ja kansan tasoilla. Täyttäkäämme tällä tavalla jumalallinen kutsumuksemme Taivaan saapumisen jälkeisenä aikana ennalleenkorjaamalla ja perustamalla ihanteenmukainen, kolmen sukupolven perhe maailmanlaajuisella tasolla. Tämä on juuri sama tarkoitus, jota varten Jeesus tuli maan päälle ja jonka hän pyrki täyttämään ennenkuin lähti tästä maailmasta.

 

Tästä syystä johdan nyt kaikkia heimojen messiaita ja kansallisia messiaita yhdistymään ja tuomaan päätökseen Kainia edustavan poliittisen vaikutuspiirin ja Aabelia edustavan uskonnollisen vaikutuspiirin vääristyneet suhteet.

 

Maailmanväestöstä 74 prosenttia edustavan “Mongoliansukuisten kansojen järjestön” pitäisi muistaa, että nyt on historiallinen aika, jolloin sen tulisi täyttää tehtävänsä ennalleenkorjaamalla maailma maailmanlaajuisen Siunauksen kautta. Tämä tuo päätökseen Kainin ja Aabelin välienselvittelyn, joka alkoi ihmiskunnan ensimmäisestä perheestä.

 

Hyvät naiset ja herrat, nyt on historiallinen aika, jolloin kutsumuksemme on kahden pojan, Kainin ja Aabelin yhdistäminen. Heidät yhdistää äidin rakkaus, ja kun he ovat löytäneet alkuperäiset asemansa, heidän tulisi omistaa ennalleenkorjatut, alkuperäiset, ihanteelliset perheensä Todellisten Vanhempien, maailmankaikkeuden rauhan kuninkaan ja kuningattaren edessä. Olkaa hyvä ja painakaa tämä sydämiinne: Elätte aikaa, jolloin Jumala kutsuu teitä tehtävään – eheyttämään todellisen, ihanteellisen perheen – omistamaan Taivaalle veljellisen rakkauden ja omistajan oikeuden, jotka oli annettu saatanalle ihmiskunnan esivanhempien langettua.

 

Olette etenemässä kohti vapautuksen ja sisäisesti kokonaan       vapaana olemisen aika-kautta, joka on neljännen Aatamin sydämen alueen kaitselmuksellinen aika. Toisin sanoen, nyt on taivaan saapumisen jälkeinen aika. Tämä on aikaa, jolloin kuvaannollisesti sanoen aurinko on suoraan pään yläpuolella niin, että ei jää mitään varjoa. Tämä ilmentää sitä, että aika ennen taivaan saapumista, mukaan lukien Vanhan testamentin, Uuden testamentin ja Täytetyn testamentin aikakaudet, on ylitetty. Nämä ajanjaksot ovat vaatineet mittaamattoman hyvityksen ja sovituksen, ihanteen uudelleenluomiseksi. Nykyinen aika sen sijaan vastaa Aatamin lankeamista edeltävää, alkuperäisen ihannemaailman rakentamisen aikaa. Se tarkoittaa todellisen rakkauden aikakautta, joka on kaikenkattava ja kaikkivoimainen ja jolla on kaikkialle ulottuva hallintovalta. Se on sydämen vaikutuspiiri, jossa henkimaailma ja fyysinen maailma on liitetty yhteen yhdeksi alueeksi keskittyen Todellisiin Vanhempiin, Rauhan Kuninkaaseen ja Kuningattareen. Tämä on siis taivaan ja maan rauhan ja ykseyden kuningaskunnan aikakausi.

 

Olkaa hyvät ja tulkaa prinsseiksi ja prinsessoiksi, jotka elävät ja toimivat yhdessä Jumalan kanssa, joka on todellinen vanhempanne. Hän on kaikkien ihmisten Rauhan Kuningas. Rakentakaamme ikuinen rauhan valtakunta Todellisten Vanhempien kanssa, jotka on kruunattu maailmankaikkeuden rauhan kuninkaaksi ja kuningattareksi ikuisen vapautuksen ja vapauden maailmassa. Siellä ei tarvita Pelastajaa, Messiasta tai Toisen tulemuksen Herraa. Täyttäkää uskollisten poikien ja tyttärien perheen ja isänmaalle uskollisten tie!

 

Seuratkaamme Jumalan käskyä ylläpitää ehdoton seksuaalinen puhtaus ja perustakaamme esikuvallisia perheitä, perikäämme Todellisten Vanhempien hyvityksellä ennalleenkorjaaman kolmen sukupolven alueen voitto, ja täydellistäkäämme maailma sellaiseksi kuin se olisi ollut ilman lankeemusta!

Perustakaamme ihanteenmukainen malliperhe, jolla vakiinnutamme täysin maailmankaikkeuden vapautuksen ja täydellisen vapauden ihanteen, ja toteutamme hyvyyden valtakunnan, jossa voimme nauttia ehdotonta, ainutlaatuista, muuttumatonta ja ikuista rauhaa ja hyvinvointia. Siitä tulee ikuisesti ylistettävä maailmankaikkeuden rauhan kotimaa!

 

Olkoon Jumalan siunaukset teidän perheidenne, kansanne ja maailman kanssa aina ikuisuuteen asti!

 

Kiitos.

 

 

 

 

 

UPF / 1.2