Täydellistäkäämme Rauhan Valtakunta

Rauhan YK:n kautta

Pastori Sun Myung Moon

Uskontojen- ja Kansainvälisen Rauhanneuvoston (IIPC)

päämajan avajaiskokoontuminen

15. lokakuuta 2003

Soul, Korea

Arvoisat vieraat !

Mihin tahansa nykyään käännämme katseemme – eteen tai taakse, vasemmalle tai oikealle, itään tai länteen, etelään tai pohjoiseen – näemme maailman, jossa ei ole toivoa ja jota täyttävät sota ja sairaudet, roturistiriidat ja uskonnollinen välienselvittely, sekä moraalittomuus ja korruptio. Yli 200 suurta ja pientä maata kuudella mantereella ja kaikkien merien äärillä nahistelevat keskenään. Mikä niistä voisi (muka) ratkaista ihmiskunnan tämänhetkiset ongelmat ? Mitä on tapahtunut Yhdistyneille Kansakunnille, joka pantiin alkuun noin viisikymmentä vuotta sitten maailman rauhanomaisen hallinnon mallina?

Siitä on tullut foorumi, jossa ihmiset kärsivät äärimmäisestä itsekkyydestä ja ovat poliittisten voimasuhteiden orjia, sekä ajavat vimmoissaan omia kansallisia etujaan. Siitä on tullut niin vajaakykyinen, ettei se pysty astumaan edes yhtä askelta eteenpäin.

Yhdistyneet Kansakunnat ei ole vain kykenemätön tuomaan maailmanrauhaa, se ei myöskään pysty tarjoamaan ratkaisuja tai antamaan toivoa niihin täysin ennakoimattomiin tilanteisiin, joita maailma nykyään kohtaa.

Arvoisat naiset ja herrat, seisoessani tänään tässä, sydämeni on täynnä innostusta ja innoitusta. Antakaamme kaikki ensin kiitokset Jumalalle. Ihmiskunnalle on koittamassa uusi toivon päivä. Jumalan Valtakunta on sarastamassa. Rauhan Chon Il Guk’ia1, jossa Hänen suurenmoinen anteeksiantamuksensa ja rakkautensa loistaa kaikkialle maailmaan, julistetaan nyt suurella äänellä, joka vavisuttaa maapalloa ytimessään. Haluan tänään välittää teille yhden osan Jumalan Sanasta, joka on tarkoitettu kaikille tänä aikana eläville ihmisille. Aiheeni on:"Täydellistäkäämme Rauhan Valtakunta Rauhan YK:n kautta"2.

Ihmiskunta hyvän ja pahan kohtaamispaikassa

Maailmassa elää tällä hetkellä kuusi miljardia ihmistä. Kenelläkään heistä ei kuitenkaan ole selvää tietoa ihmiskunnan alkuperästä. Historia lähti alkuun jostakin epämääräisestä tapahtumasta – oliko se hyvä vai paha, emme tiedä siitä. Tuo historiankulku on edennyt tähän pisteeseen, jossa nykyisin maailman väkiluku ylittää kuusi miljardia.

Koska alkuperä ja tapahtumakulku ovat epäselviä, niin loppukin voi olla vain epäselvä. Siten näemme tämänpäivän maailmassa jatkuvaa epäjärjestystä ja sekaannusta.

Jos ihmiskunta olisi löytänyt alusta lähtien oikean tien, niin olisimme kulkeneet yksi-suuntaista tietä kohti Jumalan Valtakuntaa maanpäällä ja Taivaassa, ilman mitään hämmennystä ja sekasortoa. Kun ihmiskunta Syntiinlankeemuksen seurauksena menetti näyn tästä tiestä, sen kohtalo on ollut ajelehtia historian virrassa välillä hyvissä ja välillä huonoissa oloissa, välillä menestyen ja taas toisinaan ajautuen kohti tuhoa.

Miksi ihmisten kulkema hyvä tie yhtäkkiä kääntyy alamäkeen? Emme halunneet mennä alamäkeen, mutta menimme sittenkin alaspäin. Tässä on asian ydin. Halusimme, että hyvät asiat jatkuisivat, mutta vajosimme. Miksi hyvyys menisi alaspäin? Kun ihmisen elämä loukkaa ehdottomia, hyvyyden perusperiaatteita, niin se alkaa rapistua. Mitä tämä tarkoittaa? Se ilmaisee hyvän ja pahan risteyskohtaa. Kaikki tämän maailman kuninkaat ja presidentit elävät ilman mitään tietoa siitä milloin heidän hallintansa kehittyy tai vajoaa. Kaikki hallitsijat haluavat asioiden olevan hyvin ja jatkuvasti. Jokainen hallitsija, joka ei ole sovussa ja linjassa todellisen hyvyyden normin kanssa, tulee kuitenkin varmasti kohtaamaan tappion ja turmeluksen.

Kuka sitten on vastuussa hyvästä ja pahasta? Tiedämme, että ei edes mahtavin hallitsijasuku pysty vallallaan vaikuttamaan hyvään ja pahaan. Toisin sanoen, kukaan hallitsija ei voi itse säädellä hyvyyttä ja pahuutta omien mieltymystensä mukaan. Emme voi kieltää, että hyvän ja pahan määrittelee joku näkymätön taustalla oleva voima.

Kullakin valtiolla on omat lakinsa. Kansalliset lait ovat olemassa hyvän määrittelemiseksi. Jokaisen maan perustuslaki on laadittu hyvyyden ylläpitämiseksi, eikä ole mitään lakia, joka olisi säädetty hyvän tuhoamiseksi. Tämän vuoksi jokainen, joka rikkoo maan lakia, lähetetään vankilaan. Ongelma on kuitenkin siinä, että missä tahansa maassa, hyvän normia voidaan soveltaa väärin, hallitsijan tunnoista riippuen. Tämä on syy siihen, että ihmiskunta on tähän asti aina riutunut kahden tien risteyksessä, joista toinen johtaa vaurauteen ja toinen rappioon.

Maailmankaikkeus suojelee yhdistyneitä subjektia ja objektia

Ihmisillä on kaksinainen rakenne. Mieli on "positiivinen" (plussa) ja se on taivaan puolella. Ruumis on "negatiivinen" (miinus) ja se on saatanan puolella. Mielen ja kehon oli alunperin tarkoitus muodostaa automaattisesti täydellinen ykseys, mutta tämä ei toteutunut, koska meidän alkuperäiset esi-isämme lankesivat. Ruumis halusi ottaa plussan aseman ja tämä johti mielen ja ruumiin keskinäiseen ristiriitaan. Lopulta tämä johti siihen, että saatana valtasi ihmisen ruumiin. Lankeemuksen kautta saatana otti rakkauden siteen, liitti ihmisen saatanalliseen sukulinjaan, ja antoi ihmisten lisääntyä. Ongelma on tässä. Tästä mielen ja ruumiin välisestä taistelusta on tullut krooninen sairaus, joka on kauheampi kuin syöpä tai AIDS. Tästä syystä meidän on kaikin mahdollisin keinoin työnnettävä ruumis miinus-asemaansa. Maailmankaikkeuden lain mukaan, saman varauksen omaavat navat hylkivät toisiaan. Kun sensijaan subjekti-objekti-pari muodostavat täydellisen ykseyden,

ne saavat taivaallisen suosion ja maailmankaikkeus suojelee niitä luonnostaan.

Absoluuttinen Subjekti-olemus synnyttää absoluuttisen kumppanin

Jos on olemassa ehdoton subjekti-olemus, niin syntyy ehdoton objekti-olemus tuon subjektin kumppaniksi. Tämä voidaan havaita omassa elämänkulussani. Amerikka ja koko maailma vastustivat elämääni, joka on absoluuttinen subjekti ja joka alkoi siitä, kun sain Taivaan toimeksiannon. Kuitenkin se puoli, joka iski ehdotonta subjektia, muuttui vähitellen miinus-kentäksi ja sulautui. Tämä johtuu siitä, että sitä, joka saa vastustusta ollessaan hyvän

puolella, hänen ympäristönsä, siis maailmankaikkeus, suojelee häntä. Koska minä tiesin

tämän periaatteen varmuudella, saatoin taistella ja voittaa kamppailuissa yksilöiden,

kansakuntien ja maailman kanssa. Näemme historiassa, että Jumala eteni aina sellaiseen

suuntaan, joka on johdonmukainen perusperiaatteiden kanssa, siis, kohti todellisen

rakkauden tarkoitusta. Paholainen sen sijaan on käyttänyt tätä vastustavia voimia pyrkien

asettamaan itsensä vastustavana vihollisvoimana. Saatana iski ensimmäisen lyönnin

aiheuttamalla ensimmäisten esi-isien lankeemuksen, ja on siten tullut hallitsemaan perheitä,

sukuja, kansoja ja maailmaa. Ensimmäiset ihmiset, jotka menivät helvettiin olivat

ihmissuvun ensimmäiset esi-isät, Aatami ja Eeva. He eivät voineet astua Taivaan Valta-kuntaan. Ymmärtäkää, että luotu maailma joutui ensin saatanallisen vaikutuspiirin hallintaan.

Mikä sitten on Paholainen? Hän on olento, joka yrittää ottaa Jumalan ihmiset, tehdä heistä omiaan ja hallita heitä. Hän on häpeämätön rikollinen, joka ryösti toisen oman lapsen, käännytti tuon lapsen omakseen ja yritti vaatia laillista omistajuutta tuohon lapseen. Nyt hän on huolestunut, että kaikki hänen syntinsä paljastetaan ja että hän tulee menettämään kaiken. Hän siis on paikoillaan ja estää tulevaisuuden suunnitelmat, joita Jumala, Luoja, omantuntonsa johdattamana on toteuttamassa. Näin tehdessään saatana estää Jumalan ja ihmiskunnan vapauttamista. Hän on vallannut kaikkien ihmisten ruumiit ja on täysin pilannut rakkauden, jota Jumala pitää niin tärkeänä, että Hän on asettanut sen korkeimmaksi ihanteekseen. Vapaa seksi, jota näette nykymaailmassa, on esimerkkinä tästä. Paholainen saa aikaan sekavaa mieltä rakkauden tiellä ja estää meitä harjoittamasta täydellistä omantuntomme hallintaa. Nämä ovat saatanan kaksi keinoa.

Naiset ja herrat, vapaa seksi on saatanan ansa. Ne maailman ihmiset, joilla on paljon rahaa, putoavat rikkauksiensa vuoksi saatanan heille kaivamaan ansaan. Nämä ihmiset seuraavat aistillisia nautintoja, mutta he ovat kuoleman tiellä. Rakentaakseen puolustus-linjojaan saatana antaa pahoille ihmisille aineellista vaurautta, niin että he eivät voi koskaan paeta moraalisen rappion suosta. Teidän on tärkeä ymmärtää, että alkoholi, tupakka, huumeet ja vapaa seksi ovat saatanan neljä pääasetta. Saatana käyttää näitä saadakseen ihmiset lihallisten tyydytysten horrokseen, ja sitten hän johdattaa ihmiset helvettiin menevään junaan. Tämän vuoksi opetan ihmisiä pysäyttämään tämän traagisen etenemisen kohti helvettiä, ja tulemaan todellisiksi ihmisiksi, joita heidän omatuntonsa ei syytä, sekä palaamaan todellisen rakkauden mukaiseen elämään. Tämä on ainoa tapa, jolla ihmiset voivat saada mielensä ja kehonsa yhdeksi sekä astumaan taivaaseen menevään junaan.

Huolimatta kuvaamattomasta vastustuksesta ja vainosta, olen elänyt yli 80 vuotta kulkien uhrauksien tietä, ajoittain henkeni uhalla, toteuttaakseni rauhan elvyttämällä todellisen rakkauden. En ole koskaan horjunut, hetkeksikään. Vaikka saatana uhkasi tappaa minut, minä ylläpidin ehdottoman plussan aseman ja voitin kaiken. Tämä teki minulle mahdolliseksi saavuttaa ehdoton "miinus". Toisin sanoen, tämä elämä on ollut Luomakunnan alkuperäisten perusperiaatteiden seuraamista.

Todellisten Vanhempien ehdoton välttämättömyys

Olen elänyt maailmankaikkeuden perustavien lakien mukaisesti. Olen selkeämielinen mies, joka olen kulkenut Taivaan tietä ja kieltäytynyt ehdottomasti tekemästä kompromisseja edes pahimmissa vaikeuksissa ja vastustuksissa. Pystyin tähän, koska tiesin alusta alkaen varmasti, että kun olen seurannut tätä tietä voittajaksi asti, niin Jumala ja koko luomakunta tulevat tervehtimään minua ilohuudoin.

Saatana on aina pilkannut Taivasta ja minua sekä ylväillyt valtapiirillään sanoen:"Minun aseeni eivät ruostu koskaan. Ei edes kaikkitietävä ja kaikkivaltias Luoja Jumala voi kukistaa minua tässä taistelussa. Katsokaa miten se puoli, joka keskittyy ruumiiseen polkee jalkoihinsa omantunnon. Rakkaus on täysin rappeutunut, aivan kuten olin suunnitellutkin. Eikö tästä olekin tullut hupimaailma, jossa isoisät parittelevat lastenlastensa kanssa ja pojat äitiensä kanssa? Kuinka sellaista pahuuden maailmaa voidaan koskaan korjata Jumalan ihannemaailmaksi? Kuka voisi toteuttaa sellaisen tehtävän?"

Jumala on kuitenkin huutanut takaisin näin: "Hetki vain, saatana! Eikö olekin totta, että pastori Moonin, Todellisten Vanhempien, aktiivisen toiminnan kautta todellisen rakkauden vaikutuspiiri maanpäällä lisääntyy? Todelliset Vanhemmat ovat todellisen rakkauden omistajat. Hän on todellisen rakkauden kuningas. Saatana, eikö olekin niin, että olet todellisen rakkauden läsnäollessa voimaton?"

Naiset ja herrat, kuinka meidän tulee ennalleenkorjata todellinen rakkaus? Tämä on Todellisten Vanhempien vastuuna. Todellisten Vanhempien täytyy perustaa alkuperäinen maailma, jossa omatunto on aina voitokas, eli, ehdottoman hyvyyden maailma, joka on ihmiskunnalle kaikkein arvokkain asia. Tämän toteuttamisen salaisuus on yksinkertainen. Todellisten Vanhempien, todellisen rakkauden, todellisen elämän ja todellisen sukulinjan edessä, väärä vanhempi, saatana, on täysin avuton, miten paljon hän sitten potkii ja sätkytteleekin. Ollaksemme täysin linjassa Jumalan Tahdon kanssa, Jumalan ja ihmisten tulee muodostaa ikuiset suhteet subjektina ja objektina todelliseen rakkauteen keskittyen. Saatanalla ei ole mitään mahdollisuutta kiilata itseään sellaisiin ikuisiin suhteisiin. Kun alat elää pyyteettömän, todellisen rakkauden mukaan, voit vastaanottaa Pyhän Avioliitto-siunauksen ja tulla liitetyksi todelliseen sukulinjaan. Silloin teidän ikuinen elämänne on varmistettu. Todellinen rakkaus, todellinen elämä ja todellinen sukulinja tulevat laajenemaan ikuisesti jälkeläistesi kautta. Todelliset Vanhemmat ovat aivan välttämättömiä tässä prosessissa.

Poikkeuksetta kaikki ihmiset ovat periytyneet syntiinlankeemuksesta. Lankeemuksen seurauksena meistä on tullut sellaisia, joiden silmät näyttävät normaalilta, mutta jotka itseasiassa olemme sokeita. Voiko sokea pelastaa sokeaa? Täytyy tulla joku, jonka suoraan Jumala itse on lähettänyt. Tämän henkilön on oltava sellainen, jolla ei ole mitään tekemistä lankeemuksen kanssa, joka tutkii maailman perinpohjin, ja jolla on kyky pelastaa ihmiskunta kuoleman tieltä. Minä olen tullut tuossa nimenomaisessa asemassa. Jumala on lähettänyt minut hyväksymis-sinetillään varustettuna ihmiskunnan Pelastajana, Messiaana, takaisintulleena Herrana ja Todellisina Vanhempina. Ihmiskunnan tarvitsee vain korjata ennalleen omantunnon ehdottoman alueen seuraamalla Todellisten Vanhempien opetusta. Sitten myös ehdoton omistajuus tulee ennalleenkorjatuksi. Samoin ehdottoman rakkauden, ehdottoman elämän ja ehdottoman sukulinjan alueet tulevat myös luoduiksi uudelleen.

Teidän tulee ensin löytää tie, joka johtaa ykseyteen Jumalan kanssa. Kuinka tämä on mahdollista? Mistä saa alkunsa rakkaus toisten hyväksi? Se alkaa sukuelimistänne.

Teidän sukuelimenne ovat rakkauden palatsinne, elämän palatsinne ja sukulinjanne palatsi. Tähän mennessä ihmiskunta on elänyt tietämättä sitä totuutta, että juuri rakkauselimien kautta luodaan elämän siteet, toteutetaan rakkaus ja perustetaan sukulinjan yhteys.

Nyt näemme, että mikään totuus ei ole arvokkaampaa kuin tämä. Saatana on hallinut ihmiskuntaa tuhansia ja kymmeniätuhansia vuosia sukuelinten avulla. Hän on kääntänyt asiat ylösalaisin aiheuttaakseen ihmisen lankeemuksen. Jos lankeemus ei olisi tapahtunut, niin ei tarvittaisi sellaisia sanoja kuin "Pelastaja", "Messias", "Toisen tulemuksen Herra" tai "Todelliset Vanhemmat". Koska ihmiskunnan Todelliset Vanhemmat ovat tulleet tähän maailmaan, ihmiskunta voidaan vapauttaa saatanan ikeestä. On tullut mahdolliseksi elvyttää kaikki, mikä menetettiin lankeemuksessa. Alkuperäisen mielen kautta on tullut mahdolliseksi palauttaa ihmisten alkuperäinen arvo. Voimme toteuttaa maailmanlaajuisen hyvyyden valtapiirin, joka ei tule enää koskaan vääntymään saatanaan päin.

Perikää Todellisten Vanhempien voiton alue ja tulkaa Heimomessiaiksi

Mitä tarkoittaa Todellisten Vanhempien voiton alue? Se tarkoittaa, että taistelussa saatanaa vastaan on saavutettu täydellinen voitto. Voitto on saavutettu yksilön alueella. On saavutettu voitto perheiden tasolla. Täydellinen voitto on saavutettu heimojen, yhteiskuntien, kansojen ja maailman tasoilla. Se oli jyrkkä tie, joka ei koskaan ollut helppo. Voitin jokaisen vaikeuden ja saavutin voiton kaikesta huolimatta. Tammikuun 13. päivänä 2001 omistin Taivaalle "Jumalan Kuninkuuden Kruunajaisjuhlan", joka saattoi päätökseen jopa Jumalan vapauttamisen ihmeen. Maailmanlaajuisella tasolla olen myös se, joka poistan kommunismin juuret sekä puhallan elämää kristinuskoon Amerikassa. Tämä on osa Todellisten Vanhempien vastuuta. Todelliset Vanhemmat antavat anteeksi todellisella rakkaudella ja halaavat myös romahtaneita kommunistisia maita. Minä vapautan kommunistisen valtapiirin ja luon siihen uutta elämää.

Naiset ja herrat, alkaen noin kymmenen vuotta sitten olen käskenyt kaikkia siunattuja perheitä tulemaan heimomessiaiksi. Tämä tarkoittaa, että heidän pitää tulla sukujensa uusiksi esi-isiksi. Kaikki teidän historialliset esi-isänne ovat ylläpitäneet toivoa ja kaivanneet vakavasti heimomessiasta. Todelliset Vanhemmat, jotka ovat ihmiskunnan Messiaana saavuttaneet kaikki voitot antavat oman perustansa edelleen teille. Tällä perustalla teistä pitää tulla voitokkaita messiaita heimotasolla. Niiden perheiden, jotka ovat saaneet pyhän avioliittosiunauksen minulta ja liittyneet siunattujen perheiden joukkoon, on nyt tultava johtajiksi, jotka opastavat maailmaa, ja pelastajiksi, jotka pelastavat ihmiskunnan heimomessiaina.Teistä on tultava omistautuneita lapsia ja isänmaanystäviä, jotka poistavat murheen Jumalalta. Hän on odottanut tätä hetkeä tuhansia ja kymmeniätuhansia vuosia. Te tulette työskentelemään maailman kaikissa maissa etujoukkona, laajentaen Todellisten Vanhempien saavuttaman voiton aluetta. Todelliset Vanhemmat ovat voittaneet saatanan kiukkuisen vastustuksen ja vainon,

ja ovat nyt testamentanneet kaiken teille. Te vapautatte maailman ja perustatte sen uudestaan Taivaan silmien alla. Suhteessa ihmiskunnan Messiaaseen heimomessias on ikäänkuin puunoksa, joka kasvaa päärungosta. Kun lehdet puhkeavat, kukat kukkivat ja hedelmät kypsyvät näistä messiasoksista, niin noilla hedelmillä on täysin sama arvo kuin alkuperäisellä Messiaalla. Etenette suojeluksen alueelle, jossa hyvät henget voivat suojella teitä.

Pakolaiset, jotka menettivät kotimaansa

Naiset ja herrat, ihmiskunta on siinä asemassa, että sen täytyy löytää kotimaansa. Henkilö, joka tilapäisesti lähtee kotimaastaan voi palata, - mutta ihminen, joka on menettänyt kotimaansa ei voi palata milloin vain haluaa. Sillä hetkellä kun historia alkoi, me mene-timme kotimaamme. Meidät ajettiin pois ja olemme eläneet vaeltavina pakolaisina.

Me emme ole voineet palata takaisin, emmekä ole edes tienneet tietä takaisin. Olemme siis eläneet kulkureina ilman kotimaata, harhaillen päämäärättöminä tuhansia vuosia. Ne, jotka tulivat pakolaisina yksin Pohjois-Koreasta ja elävät nyt henkilöinä ilman kotimaata, tuntevat tämän nöyryyttävän ja vaivalloisen elämän. Kaikki ystävänne, sisaruksenne ja jopa vanhempanne otettiin teiltä pois. Tiedätte, että kotimaa on olemassa, mutta se ei ole kotimaa, johon voitte mennä milloin haluatte. Ette edes tiedä tietä sinne. Ihmisten, jotka ovat tässä tilanteessa, on jatkettava elämäänsä hyvin vaikeissa olosuhteissa. Se on äärimmäisen surullinen asema, jossa sinun on aloitettava nollapisteestä ja rakennettava itsellesi uusi elämä ilman minkään perustan tuomaa etua. Vaikka sinulla olisi hyvä onni ja tulisit rikkaaksi, tai huomattavaksi henkilöksi yhteiskunnassa ollessasi pakolaisena, mikään ei voi poistaa sitä surullista kaipausta syvällä sydämessäsi, palata takaisin kotimaahasi.

Samoin ihmiset, jotka ovat joutuneet yksinäisiksi orvoiksi alkuperäisten esi-isien tekemän lankeemuksen seurauksena, ovat eläneet tähän asti kotimaansa menettäneen kansan säälittävässä asemassa. Jumala, joka on meidän kotimaamme omistaja, odottaa vakaasti meidän paluutamme. Me olemme tähän asti kuitenkin eläneet ilman edes kaipausta palata. Meistä on tullut niin hävettävä ilmestys, että emme edes uskalla nostaa päätämme taivaan ja maan edessä. Maailman väkiluvun kasvaessa yli kuuteen miljardiin, ihmiset ovat kokeneet elämässään sellaista surkeutta, etteivät ole pystyneet erottamaan yötä päivästä. Jumalan sydämessä oleva tunne jättää Hänet varmasti sanattomaksi, kun Hän katsoo vaikeuksissa olevia lapsiaan. Kun lasta kohtaa onnettomuus, kukaan ei tunne enemmän surua ja kipua kuin vanhemmat. Jumala loi meidät lapsikseen.

Mikä sitten on Jumalan sydämen kaipuu ? Se on Hänen lastensa vapauttaminen millä hinnalla hyvänsä, niin että he voivat löytää tiensä takaisin kotimaahansa. Uskonto on Jumalan suunnitelma tämän tien avaamiseksi. Uskonnollisten liikkeiden kautta Jumala loi perustan sille, että voimme palata kotimaahan yhdessä, ylittäen erilaiset ympäristömme, kielemme, kulttuurimme, rodulliset taustamme, maailmankatsomuksemme, järjestelmämme ja filosofiamme. Jumala on tullut lukemattomia kertoja katsomaan niitä tilanteita, joissa te elätte. Hän odottaa kovasti sitä päivää, jolloin te palaatte kotimaahanne.

Teidän on ymmärrettävä, että Jumala on vertikaalinen Todelliset Vanhemmat, joka on ohjannut kaitselmustaan siten, että se on sopinut kullekin historialliselle aikakaudelle ja kulttuurille. Hän ei ole tehnyt tätä minkään tietyn uskonnollisen yhdyskunnan tai maan vuoksi. Se on ollut Jumalan todellisen rakkauden ilmausta teidän vapauttamiseksenne.

Se on ollut pyrkimystä luoda silta teidän paluullenne vapaudessa takaisin kotimaahanne. Muistakaa siis, että jokainen teistä edustaa ei vain perhettänne, vaan myös maatanne ja koko ihmiskuntaa, ja myös kaikkia esi-isiänne henkisessä maailmassa sekä kaikkia jälkeläisiänne, jotka tulevat syntymään tulevaisuudessa. Meidän on saavutettava tämä arvokas, vapauden tila ja täytettävä vastuumme Taivaan ja ihmiskunnan edessä.

Me kaipaamme kotimaahamme siksi, että siellä on rakkautta, joka on olemassa meitä varten. Isämme ja äitimme rakkaus, veljiemme ja siskojemme rakkaus, aviovaimomme ja lastemme rakkaus, sekä sukulaistemme rakkaus on siellä, kotimaassamme. Kotimaassa kaikki nämä suhteet ja siteet ovat yhteydessä toisiinsa pyyteettömässä rakkaudessa; haluamme halata kaikkia yhtäaikaa. Kulkija, joka kaipaa kotimaahansa, haluaa palata sinne ylpeänä, vapautettuna henkilönä, niin että hän voi halata vuoria, jokia, ruohoa, ja puita, antaa rakkautta perheelleen ja suvulleen, sekä laulaa ilontäyteisiä lauluja. Oltuaan kukistettu ja karkoitettu kotimaastaan, ja oltuaan menettänyt sydämenyhteyden kotimaahansa, ihmiset eivät ole voineet palata, vaan ovat olleet tuomitut vaeltelemaan ikuisesti yksinäisellä polulla, kunnes ovat lopulta menneet helvettiin. Nyt me kuitenkin voimme tulla vapautetuiksi ja tie kotimaahan, jota emme ikinä voi unohtaa edes unissamme, on raivattu selväksi. Tämä on aivan varmasti ihmiskunnan suurimman siunauksen päivä. Te tulette voittamaan takaisin Aatamin ja Eevan menettämän kotimaan.

 

Neljän sukupolven perhe, joka elää sopusoinnussa

Kun menet kotimaahasi, teet niin täydellistyneen Aatamin, täydellistyneen Jeesuksen asemassa ja takaisinpalanneen Herran edustajan asemassa. Jumala asuu perheessäsi. Neljä sukupolvea: isovanhemmat, vanhemmat, lapset ja lastenlapset elävät yhdessä sopusoinnussa. Isoisää kunnioitetaan esi-isien edustajana. Historian juuret elävät sellaisessa perheessä, ja taivaallisen valtakunnan juuret laajentuvat sellaiseen perheeseen. Tämä on sellainen perhe, johon Jumalan Valtakunta maanpäällä on juurtunut. Myös ikuisuuteen jatkuvan kuninkuuden juuret on istutettu sellaiseen perheeseen. Menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden juuret ovat edustettuina isovanhemmissa, vanhemmissa, ja lastenlapsissa. Menneisyyden juuria vastaa henkimaailma, nykyisyyden juuret ovat palatsi, joka edustaa tämänhetken maailmaa, ja lastenlapset asettavat tulevaisuuden juuret rauhan palatsissa elävinä prinsseinä ja prinsessoina edustaen näitä kahta maailmaa – henkimaailmaa ja aineellista maailmaa. Heimomessiaan tehtävä on luoda Jumalan Valtakunnan, Chon Il Guk’in perheitä, joissa neljä sukupolvea – isovanhemmat, vanhemmat, lapset ja lastenlapset – elävät yhtenä perheenä ikuisen Jumalan kanssa. Tämä on myös Jumalan sydämen kaipaus. Tehtävänä on luoda perheitä, joihin Jumala haluaisi palata, vaikka Hän kävisikin matkoilla muissa maissa. Se on perheiden luomista, joissa Jumalan on mukava kyläillä milloin vain, kuten vanhempi vierailisi lapsensa kotona. Se on elämää Jumalan palveluksessa. Sellaisessa perheessä Jumala tulee vertikaalisesti omantunnon subjektiksi. Oma mielesi seuraa tätä vertikaalista subjektia sekä tuo mielesi ja kehosi ykseyteen sinun omana vertikaalisena subjekti-olemuksena. Tässä tilanteessa, vanhempien rakkaus, aviopuolisoiden rakkaus, lasten rakkaus vanhempia kohtaan sekä veljien ja sisarten välinen rakkaus – toisin sanoen, rakkauden neljä pääaluetta, eli sydämen neljä aluetta – tulevat täydellistymään. Perheen tulee olla tällä tavalla, jotta se voi olla olemassa ikuisesti, jatkuvan kehäliikkeen kautta, yhdistäen eri suunnat: ylhäällä ja alhaalla, edessä ja takana, sekä vasemman ja oikean puolen yhdeksi.

Naiset ja herrat, miksi on tärkeä mennä naimisiin? Menemme naimisiin saavuttaaksemme omistajan aseman. Mies tai nainen yksin on vain puolikas henkilö. Näin on asianlaita Jumalan luomakunnassa. Sen vuoksi Jumala jakoi omistajuuden ja sukuelinten, rakkauden elinten paikat. Jos mies ja nainen asettavat itsensä toistensa omistajiksi, heidän on kummankin oltava rakkauteen keskittyvässä asemassa, joka on kumppanin hyväksi. Ihmiset menevät naimisiin saavuttaakseen tämän omistajuuden aseman. Mitä tarkoitusta varten haluamme saavuttaa omistajan aseman? Siksi, että sen kautta haluamme vallata Jumalan. Jumala on kolmen suuren rakkauden subjekti-olemus. Maailmankaikkeuden omistajana Hän on todellisen rakkauden opettaja, todellisen rakkauden omistaja ja todellisen rakkauden vanhemmat. Nämä ovat ne todelliset "kolme suurta kuningasajatusta". Kaikki nämä opetukset ja totuudet tullaan toteuttamaan todellisten perheiden elämän perustalla.

Kun ne laajennetaan, niin yhteiskunnat, kansat ja myös maailma ja maailmankaikkeus voidaan muuttaa Rauhan Valtakunnan muodostamiseksi.

Kotiin palaavalla heimomessiaalla täytyy olla vaikuttava ja päättäväinen käytös. Siihen ei saa kuulua mitään valittamista. Tämän tien kulkeminen on meidän kohtalomme, vaikka meidän pitäisi edetä katkerasti itkien. Ne, jotka ymmärtävät Isän olosuhteet, joka tuhansien ja kymmenientuhansien vuosien ajan odotti - lastensa menetystä murehtivalla sydämellä - , eivät voi kulkea tätä tietä vuodattamatta kyyneliä. Kun etenette kylväen rakkauden siemeniä, teidän askeleenne tulee olla toivon täyttämiä. Kun nämä rakkauden siemenet on kylvetty, kukaan ei voi varastaa niitä. Ne ovat todellisen rakkauden sydämen siemeniä. Perheet ja maat, joissa nämä siemenet itävät, tulevat pysymään ikuisesti Jumalan omaisuutena: noista perheistä tulee Taivaan arvostettuja perheitä, jotka tuottavat Jumalan edustajia sukupolvesta toiseen, ja noista maista tulee suurenmoisia maita Taivaan hallinnassa.

Hedelmäsadon aika kaitselmuksessa

Naiset ja herrat, olemme tulleet kaitselmuksessa äärimmäisen ratkaisevaan hetkeen, jolloin Jumalan kaitselmus ihmisen pelastamiseksi täytyy viedä päätökseen. Jumalan sydän ja rakkaus ihmiskuntaa kohtaan on ollut lastaan rakastavan vanhemman sydän. Jumala ei voinut olla välinpitämätön tämän maailman moraalittomuutta ja turmelusta kohtaan, joten Hän lopulta lähetti minut korjaamaan nämä asiat ja poistamaan sotien ja ristiriitojen aiheuttamat rajat ikuisiksi ajoiksi. Näin tehdessään Hän antoi minulle pätevyyden olla Pelastaja, Messias, takaisintulemuksen Herra ja Todelliset Vanhemmat, joka on tullut maailmaan Jumalan itsensä aineellisena ruumiina. Äskettäin Jumala itse lähetti minulle kirjeen, jossa Hän lohdutti minua vaikean elämäni vuoksi ja rohkaisi minua. Sen lisäksi monet henkimaailmassa olevat ihmiset, viisi suurta pyhimystä mukaanlukien, sekä monet historian kuluessa vaikuttaneet profeetat ja kuninkaat, ja jopa pahamaineiset murhaajat, kuten Hitler sekä tuomittavat kommunistit Stalin ja Lenin, ovat vastaanottaneet opetukseni, katuneet ja lähettäneet minulle kiitollisuutta osoittavat kirjeet.

Kun katson elämääni taaksepäin, voin sanoa, että ihmiskunta, jonka olisi pitänyt seurata ja palvella Todellisia Vanhempia, pastori Moonia ehdottomalla uskolla, ehdottomalla rakkaudella ja ehdottomalla kuuliaisuudella, panivat hänet kulkemaan 80 vuotta autio-maassa vainon ja kärsimyksen saattelemana. Minä en ole ihminen, joka antaisin sellaisten asioiden kuitenkaan lannistaa minut tai saada minut luopumaan. Jos olisin sellainen, niin Jumala ei olisi koskaan lähettänyt minua maailmaan omana edustajanaan. Kun selvitin kärsimysten ja vastoinkäymisten tietäni kynsin ja hampain, en koskaan, kertaakaan moittinut Jumalaa tai kääntynyt pois kutsumuksestani. Toimin aina Jumalan Tahdon lopulliseksi toteuttamiseksi. Te, jotka ette tunne Taivaan kaitselmusta, olette luultavasti eläneet elämänne ainoastaan omien kaipaustenne täyttämiseksi. Minä olen elänyt oman elämäni Taivaan tahdon mukaan kosmoksen julkisena henkilönä. Ilman pienintäkään poikkeamista olen elänyt toteuttamalla Todellisten Vanhempien todellista rakkautta saavuttaen voiton hyvityksen tiellä, joka tarvitaan ihmiskunnan pelastamiseksi.

Arvoisat vieraat, ihmiskunta on nyt astunut historialliseen tilanteeseen, jossa meidän tarvitsee vain keskittyä tulevaisuuteen ja marssia vahvoina eteenpäin toivon ja odotusten täyttämin sydämin. Olemme olleet todistamassa "Aabel-tyyppisen Yhdistyneiden Kansakuntien"3 syntymisen, joka paljastaa nykyisen YK:n epäjohdonmukaisuudet ja järjettömyydet, sekä tarjoaa perustavia ratkaisuja ihmiskuntaa nykyisin kohtaaviin ongelmiin. Lokakuun 3. päivänä yli 1500 johtajaa maailman eri puolilta, jotka seuraavat näkemystäni, kokoontuivat New Yorkissa, USA:ssa ja toteuttivat tämän historiallisen ja kaitselmuksellisen "Aabel YK:n".

Aabel YK on Rauhan YK

On jo kulunut 38 vuotta siitä kun tapasin Yhdysvaltain entisen presidentin Dwight D. Eisenhowerin ja selvitin hänelle Aabel YK:n välttämättömyyden. Tuolloin vastuussa olevien tietämättömyyden vuoksi ja heidän ymmärtämättä sen hetken merkitystä, kaitselmuksen tuon osa-alueen täyttyminen on viivästynyt tähän hetkeen asti. Nyt Taivas ei voi enää odottaa. Kaitselmuksen vaatimuksesta monet oikeatuntoiset ihmiset, jotka toimivat kanssani, päättivät tänä vuonna kertakaikkiaan ottaa eron keskinäisistä vihollisuuksistaan. Uskonnolliset johtajat, jotka olivat aikaisemmin kieltäytyneet edes istumasta yhdessä – ensimmäistä Israelia edustavat juutalaiset papit, Lähi-Idän islamilaiset johtajat sekä USA:n kristityt papit – kokoontuivat Jerusalemissa.

Nämä perinteiset viholliset julistivat yhdessä käsi kädessä Jerusalemin julkilausuman. Seuraavaksi suuri joukko uskonnollisia johtajia monista eri uskonnoista kokoontui Washington D.C.ssa, USA:n pääkaupungissa, edustaen toista Israelia.

Nämä uskonnolliset johtajat julkaisivat päätöslauselman täällä maanpäällisessä maailmassa vastaten sitä päätöslauselmaa, jonka monet johtajat, mukaanlukien viisi suurta pyhimystä, olivat tehneet henkisessä maailmassa. Näiden Jerusalemissa ja Washingtonissa tehtyjen päätöslauselmien perustalla Soulissa, Koreassa julistettiin kolmas päätöslausema, Soulin Rauhanjulistus 15. elokuuta. Sen julkaisivat yhdessä juutalaiset, islamilaiset ja kristityt julistuken allekirjoittaneet hengelliset johtajat. Pyydän teitä pitämään mielessä, että nämä askeleet olivat katselmukselliset valmistelut Aabel YK:n perustamiseksi.

"Aabel YK" tarkoittaa "Rauhan YK". Nykyinen Yhdistyneet Kansakunnat on Kain-tyyppinen YK, epäsovun ja kiistelyiden YK. Aabel YK:lla tulee sen sijaan olemaan rakenne, joka takaa maailmanrauhan. Tämä tilaisuus ei ole vähempää kuin kaikkein vallankumouksellisin ja ihailtavin tapahtuma sen jälkeen, kun Jumala loi ihmiskunnan. Nyt maailma alkaa muuttua nopeasti. Yli 120 miljardia hyvän puolella olevaa siunattua perhettä on lähetetty toimintaan. Maanpäällä kymmenettuhannet Rauhanlähettiläät ja miljoonat muut johtajat kaikkialla maailmassa kantavat Rauhan YK:n soihtua.

Ihmiskunnalla on nyt vastuu toimia Rauhan YK:n kautta rakentaakseen maanpäälle Rauhan Valtakunnan, jota Jumala ja kaikki ihmiset ovat kaivanneet. Toimien yhdessä Jumalan kanssa meidän Kuninkaanamme ja sisäisesti suuntautuneina Chon Il Guk’iin, sekä ulkoisesti Neljännen Israelin valtioon, tehtävänämme on rakentaa rauhan maailma, joka edustaa sekä henkistä että maanpäällistä elämänpiiriä ja joka ylittää uskonnot ja kansakunnat.

Maailmanrauhan toteuttaminen Rauhan YK:n kautta

Haluan tehdä selväksi koko maailmalle, että luovutan ilolla Rauhan YK:n hallintaan koko sen perustan, jonka olen rakentanut verellä, hiellä ja kyynelillä yli kahdeksankymmenen vuoden ajan. Ensinnäkin Perhejärjestö, jolla on toimintaa 191 maassa, sekä kymmenittäin muita ryhmiä ja organisaatioita, joita olen perustanut, tullaan asettamaan Rauhan YK:n hallintaan. Kaikki media-organisaatiot, kuten The Washington Times, United Press International (UPI), jotka ovat USA:ssa, The Middle East Times Lähi-Idässä, Tiempos del Mundo Keski- ja Etelä-Amerikassa, Segye Ilbo Koreassa ja Sekai Nippo Japanissa, tulevat edistämään Rauhan YK:n työtä. Edelleen, Sun Moon yliopisto Koreassa, Bridgeportin yliopisto USA:ssa, Sunhwa (Little Angels) oppikoulu sekä muut oppilaitokset omistetaan sellaisten johtajien kouluttamiseksi, jotka pystyvät toteuttamaan Rauhan YK:n yleviä tarkoituksia. Myös urheilun alalla Ilhwa Chonma jalkapallojoukkue, josta on tullut Etelä-Korean liigaykkönen, sekä Sorocaba ja CENE, joista on tullut huomattavia jalkapalloilun ammattijoukkueita Brasiliassa, tulevat omistamaan voimansa samoille tavoitteille.

Naiset ja herrat, minulla ei ole mitään vitkastelevia siteitä tähän maailmaan. Vastaanotin Taivaan toimeksiannon nuorena miehenä 15-vuoden iässä, ja olen pyrkinyt toteuttamaan

sitä tähän mennessä koko elämäni ajan ja olen nyt 80-vuotias. En tule yhtään säästelemään omistautumistani Jumalalle jäljelläolevat elinvuoteni ja täyttämään taivaallista mandaattia. Toimien Rauhan YK:n kautta tulen ilmanmuuta ratkaisemaan Jumalan ahdistuksen ja rakentamaan Jumalan Valtakunnan, joka on todelliseen rakkauteen perustuva vapauden, rauhan, ykseyden ja onnellisuuden maa maanpäällä ja taivaassa.

Arvoisat vieraat, olkaa hyvät ja avatkaa nyt sydäntenne ovet ja vastaanottakaa kutsumuksenne Taivaasta yhden sydämen, yhteistoiminnan ja Jumalan kanssa yhteisen aatteen hengessä. Seuratkaa Todellisten Vanhempien perinnettä harjoittaaksenne todellisen opettajan, todellisen omistajan ja todellisen vanhemman elämäntapaa. Tämä tie johdattaa teidät tulemaan Taivaan ja Todellisten Vanhempien edustajiksi ja perijöiksi. Rauhan Valtakunta rakennetaan todellisen rakkauden tiellä ja kutsumuksessa.

Arvoisat vieraat, rukoilen, että Taivaan suuret siunaukset saattavat teitä matkallanne, kun arvostaen kätkette syvälle sydämeenne sen siteen, joka tänään on luotu näitä Taivaan ihania sanoja yhdessä tarkastellessa, ja että tästä hetkestä eteenpäin te olette uuden ja korkeammalla tasolla olevan elämän edelläkävijöitä. Näillä ajatuksilla varustettuina kuuntelemme nyt rukousraporttini edustajan lukemana, jonka myötä omistamme tämän kokoontumisen Taivaan edessä.

Kiitos oikein paljon !