Uudelleenluomisen omistajat

Perustajan puhe

Maailmanjohtajien huippukokous ja

Kansainvälisten nuorten johtajien konferenssi

Pastori Sun Myung Moon

Soul, Korea

15. elokuuta 2003

Arvoisat nykyiset ja entiset valtioiden johtajat. Maailman johtajat, jotka olette omistautuneet Jumalan ihanteen vaikutuspiirin toteuttamiseksi. Nuoriso- ja opiskelija-johtajat. Arvoisat naiset ja herrat.

Haluan ensiksi antaa kiitokseni Jumalalle, joka on jättänyt taakseen menneen vuosisadan pimeyden ja alakuloisuuden siunatakseen uuden vuosituhannen runsaalla toivolla ja rauhan unelmilla. Olen kutsunut teidät pitämään tämän konferenssin Korean Tasavallassa, ainoassa maassa, jossa demokratian ja kommunismin välinen terävä vastakkainasettelu jatkuu tälläkin hetkellä. Ilmaisen tämän, en vain sen vuoksi, että yksilölliseltä kannalta katsoen tämä on minun kotimaani, vaan siksi, että Jumalan kaitselmuksen kannalta nähden Korean niemimaa, vaikkakin kooltaan pieni, on 21. vuosisadan keskeinen maa, jonka on tuotava rauha ihmiskunnalle. Puhun tänään aiheesta "Uudelleenluomisen omistajat" auttaakseni teitä ymmärtämään Jumalan Kaitselmusta ja selkeyttämään tehtäväämme ja vastuutamme maailmanrauhan luomisessa.

Arvoisat vieraat, elämme suuren kaitselmuksellisen kumouksen aikaa. Kaikkien kansojen ja uskontojen on nyt ylitettävä aikaisemmat elämäntapansa ja ymmärrettävä, että hyvin käytännöllisistä syistä on välttämätöntä elää tarkkaan Jumalan kaitselmukseen kuuluvan uuden ymmärryksen mukaisesti. Tämä ei päde vain maanpäällisessä maailmassa, vaan myös kuolemanjälkeisessä henkimaailmassa, jonne meidän kaikkien on mentävä ja jossa tulemme elämään, kun olemme luopuneet aineellisesta ruumiistamme.

Kaikkialla maailmassa äskettäin nimittämieni Rauhanlähettiläiden määrä on jo kymmeniätuhansia. Vastanimitetyt Rauhanlähettiläät kysyvät joskus "Kuinka minun nyt tulisi elää ja toimia?" Heidän tulee käydä läpi se tie, jonka Yhdistymisliike on kulkenut vakiintuneen esikuvan mukaan, historiallisena tienään. Heidän tulisi ymmärtää selvästi henkimaailman todellisuus ja sen suora yhteys maanpäälliseen maailmaan. Tietoisuus tästä henkisestä todellisuudesta muodostaa sitten luonnostaan heidän elämänsä ytimen ja elämää ohjaavan sisällön. Heillä tulisi olla vakaumus elää tämän tietoisuuden mukaan ja tulla yhdeksi henkisen maailman kanssa. Heidän tulee kehittää luottamus siihen, että he elävät nyt tässä viitekehyksessä. Minun puheitteni sisältö ei ole muuttunut vuosikymmenien kuluessa. Kun joku elää Jumalan tahdon täyttämiseksi, uuden maailman hyväksi, niin nämä opetukset muodostavat perusteet sen määrittelemiseksi, tuleeko henkilöstä keskeinen toimija Taivaan Valtakunnan toteuttamispyrkimyksissä. Meidän on nyt siis elettävä näiden perusohjeiden mukaisesti. Jos elämämme on perustunut epämääräisiin käsitteisiin, niin meidän on nyt alettava johtaa elämäämme tietoisuudessa tästä todellisuudesta, joka kaitsee meidät yhteyteen taivaan kanssa, niin henkisessä kuin aineellisessakin maailmassa.

Meidän tulee yhdistää henkinen ja aineellinen elämänpiiri omassa elämässämme ja laajentaa se kansalliselle tasolle. Tämä on ainoa tapa saada aikaan Taivaan valtakunta maanpäällä ja taivaassa.

Meidän tulee ymmärtää, että Chon Il Gukin, Taivaan Valtakunnan, omistajan asema on sillä, joka vakiinnuttaa uuden normin, joka auttaa maailman kaikkien maiden kansoja ylittämään nykyiset, perinteisiin filosofioihin ja käsityksiin perustuvat ajattelutapansa. Chon Il Gukin omistaja kehittyy uuteen, korkeampaan ulottuvuuteen.

Minä olin 25-vuotias, kun aloitin Yhdistymisliikkeen. Toivon, että ymmärrätte minun perustaneen tämän yhdistyksen pohjautuen Jumalan Periaatteiden keskeisille kohdille. Ihmiset, jotka liittyivät tähän liikkeeseen tuohon aikaan, elivät yhdessä Todellisten Vanhempien kanssa ja auttoivat uuden maailman syntymisessä. Lankeemuksen seurauksena ihmiskunta menetti täysin sen maailman, jonka Jumala loi alunperin, ja menettivät myös Jumalan itsensä. Siis tavoitellessani uudelleenluomisen kaitselmusta, olin vastuussa sen maailman kehittämisestä, jonka Jumala loi, mutta menetti lankeemuksessa. Se tarkoittaa, että vastuunani oli luoda uudelleen se asema, jossa Aatami olisi ollut, ellei hän olisi langennut. Olkaa hyvä ja ymmärtäkää, että surun Jumala täytyy vapauttaa, jotta Hänestä voi tulla onnellinen Jumala.

Yhdistymiskirkon perustalta minä aloitin Perheiden Maailmanrauhanjärjestön. Myöhemmin omistin Jumalalle "Jumalan Kuninkuuden kruunajaisseremonian" sekä "Taivaan ja Maan Todellisten Vanhempien todelliseen rakkauteen, rauhaan ja ykseyteen Siunattujen perheiden Kuninkaan kruunajaiset". Lankeemuksesta lähtien Jumala ei ole voinut olla osallisena luodussa maailmassa. Nyt Hän sitten voi korjata kaiken ennalleen hyvityksen kautta sekä voi tehdä tämän maailman täydelliseksi Todellisten Vanhempien myötä.

Meidän tulee ymmärtää, että Jumala ei ole uudelleenluomisen omistaja eikä se, joka maksaa hyvityksen Aatamin lankeemuksesta. Nämä asiat ovat oikeastaan Aatamin vastuulla. Kaikki pitää siis asettaa oikealle kohdalleen Aatamin sukupolven aikana. Muuten ei ole mitään mahdollisuutta antaa Jumalalle Hänen alkuperäistä asemaansa. Tästä syystä, vaikka Jumala on kaikkitietävä ja kaikkivaltias, Hän on tehnyt kovasti työtä pitkän historian aikana Jumalan asemasta käsin, jolla ei ole ollut todellista hallintaa luomakunnasta. Meidän täytyy tietää tämä järkyttävä tosiasia. Toivon, että teistä jokainen tulee huomaamaan sen, että teidän oma henkinen kehityksenne edistyy vasta, kun Jumalan Valtakunta ja päivittäinen elämänpiiri laajenevat yksilön, perheen, suvun, kansan, maailman ja kosmoksen alueille. Tällä tavoin teistä tulee ihmisiä, jotka voivat vapaasti liikkua taivaallisen ja maanpäällisen maailman välillä. Voitte palvella Jumalaa itseään. Täydellistyneen Aatamin tehtävä ei ole täytetty ennen kuin Jumalan Valtakunta, alkaen Hänen palatsistaan, on luotu ja omistettu Taivaalle.

Pyhimykset ja viisaat, jotka nyt ovat taivaan maailmassa eivät elä kirkkaudessa, vaan

tuo tavoite mielessään he ovat jatkuvasti tehneet töitä saavuttaakseen täydellisyyden.

Meidän tulee ymmärtää, että he tulevat jatkamaan ponnistelujaan, kunnes he saavuttavat todellisen rakkauden ihanteen, siis, vapautettujen maanpäällisen ja taivaallisen maailman ykseyden.

Teidän tulee tietää, että jos ette kykene täyttämään tätä kutsumusta maanpäällä ollessanne, niin tulette huomaamaan, että saapuessanne kuolemanjälkeiseen elämään teidän pitää käydä pitkä koulutusjakso haasteiden voittamiseksi ja täyttämättä jättäneen, rajoitetun elämänalueenne ennalleenkorjaamiseksi. Meidän tulee ymmärtää, että maanpäällä olemisemme aika antaa meille korvaamattoman arvokkaan mahdollisuuden koko taivaan alla - sillä meillä on maanpäällisen elämämme aikana tilaisuus täydellistää rakkautemme. Meidän on kiireisesti ymmärrettävä, että nykyisellä toiminnallamme on tarkoitus periä omaa maatammekin kallisarvoisempi tie, tätä maailmaakin kallisarvoisempi, rakkauttamme ja elämäämmekin kallisarvoisempi. Sillä elämällä, jota tästä eteenpäin elämme on sanoinkuvaamaton arvo.

On tärkeää ymmärtää, että Jumalan vapauttaminen ei ole Jumalan vastuulla. Se on meidän vastuumme. Jos tämä olisi Jumalan vastuulla, niin Hän ei olisi antanut Aatamin ja Eevan langeta. Hämmästyttävä tosiasia on, että vastuu syntiinlankeemuksesta on Aatamin perheessä. Tähän mennessä yksikään ihminen koko historian kuluessa ei ole ymmärtänyt tätä seikkaa. Ennalleenkorjauksen omistajuus ei viittaa Jumalaan, vaan teidän perheisiinne. Tämän vuoksi perheemme ovat niin tärkeitä. Jumalan alkuperäisen ihanteen maailman, Chon Il Gukin, perusta on perhe.

Olkaa hyvä ja ymmärtäkää, että kun perustin tämän liikkeen 25-vuoden ikäisenä, olin tietoinen kaikista näistä asioista. Meidän on nyt tehtävä uusi aloitus tästä alkuperäisen Aatamin asemasta käsin.

Arvoisat vieraat, tiedättekö pääkohdat siitä puheesta, jonka pidin "Perheliikkeen" perustamistilaisuudessa? "Perheliike" on hyvän hallinnon kouluttamiseksi tarkoitettu järjestö. Se koski avioliittojen ja syntymien rekisteröintiä. Tässä en tarkoita oman avioliittoni rekisteröintiä, vaan Jumalan avioliiton ja Jumalan syntymän rekisteröintiä. Jumalalla ei ollut koskaan vihkiseremoniaa. Jumala, maailmankaikkeuden luomisen omistajana, ei ole voinut koskaan ilmoittaa syntymäänsä tai avioliittoaan. Miksi? Ihmisen syntiinlankeemuksen vuoksi. Jos lankeemusta ei olisi ollut, Jumalan oma rakkaus olisi kukoistanut Aatamin ja Eevan Siunatun avioliiton aikaan. Lankeemuksen seurauksena tuo ulottuvuus Jumalan rakkaudesta jäi toteutumatta. Tämä on syy siihen miksi Todellisten Vanhempien on vapautettava Jumala, Hänelle omistetun "Jumalan kuninkuuden kruunajais-seremonian" perustalla. Jumala oli alunperin itsenäisessä asemassa ja saattoi tehdä niin kuin Hän halusi jokaisen taivaassa ja maanpäällä olevan luontokappaleen kanssa, niin pienen kuin suuren. Lankeemuksen vuoksi Hän ei kuitenkaan voinut aloittaa Chon Il Gukin omistajana. Hän ei voinut toteuttaa itseään vapaasti. Meidän tulee ymmärtää tämä järkyttävä tosiasia. Koska Aatamin ja Eevan perhe tuhosi luomisen alueen ja Jumalalle kuuluneen vapauden, Aatamin ja Eevan täydellistyneen perheen täytyy tehdä tämä maailmankaikkeus uudeksi. Siis, jos teet syvällisen päätöksen, että tästä hetkestä eteenpäin uudistat perheesi Jumalan tahdon mukaiseen suuntaan, niin sinulla tulee kaikki menemään hyvin. Miksi tarvitsemme uskontoa ? Olkaa tietoisia, että uskontoa tarvitaan lankeemuksen vuoksi. Uskonnot ollaan nykyisin työntämässä sivuun. Pastori ja rouva Moon, Todelliset Vanhemmat ovat omin käsin tekemässä kaiken uudeksi taivaan alla. He ovat jopa rakentaneet Jumalan alkuperäisen palatsin, jossa Hän voi olla täysin vapaana, astua Kuninkuuteensa sekä saada takaisin oikeutetun asemansa Taivaan Valtakunnan omistajana.

Jos ymmärrätte tämän sisällön, teidän tulisi merkitä tämä päivä muistiin uutena alkuna, sekä tulla vankalla vakaumuksella Jumalan pojiksi ja tyttäriksi, ja täyttää vastuunne luottavaisesti. Sitten jäljellä oleva tehtävä olisi vain luoda Jumala-keskeinen perhe. Teidän tulisi myös päättää olla mukana poliittisessa puolueessa, joka on taivaan puolella ja oikaista ne maat, jotka ovat tähän mennessä olleet liittyneinä saatanan puolella oleviin puolueisiin. Nämä ovat aiheuttaneet kärsimystä taivaalle vainoamalla uskontoja.

Teistä täytyy tulla omistajia, jotka rakentavat alkuperäiset kotimaat ja isänmaat, jossa te haluaisitte elää. Teistä täytyy tulla ihmisiä, jotka antavat todellista rakkautta kaikelle luonnolle. Kaikki, myös kasvit ja eläimet pitää luoda uudelleen. Lankeemuksen vuoksi ne menettivät paikkansa vuorovaikutuksessa todellisen rakkauden kanssa. Todellisen rakkauden vaikutuspiiri oli vain siihen asti, kun Aatami ja Eeva saavuttivat kuudentoista vuoden iän, jolloin he lankesivat. Heidän lankeemuksensa jälkeen tämä alue jakautui. Meidän on nyt otettava vastuu, niin kuin se olisi ollut meidän omin käsin tekemä virheemme, joka on raunioittanut koko maailman. Siunattu perhe, joka päättää ottaa vastuun ennalleenkorjauksen saattamisesta loppuun, tulee olemaan Chon Il Gukin omistaja. Olkaa tietoisia, että nyt kaikki ihmiset ovat siinä asemassa, että ovat yhtäaikaa syntyneet helvetin ja taivaan piiriin. Nämä kaksi, hyvän ja pahan alueet, ovat nyt kuten kaksi veljestä samassa perheessä. Senvuoksi teidän on kehitettävä sydän, joka voi sulkea piiriinsä perheen, jossa vanhemmat rakastavat yhtäläisesti vanhempaa ja nuorempaa poikaa. Teissä tulee olla rakkautta, joka oman kokemuksenne kautta ymmärtää syvällisesti ja kokee myötätuntoa tämän perheen tilannetta kohtaan. Muuten ette voi henkimaailmaan mentyänne elää perheessä, jolla on pääsy kuninkaan palatsiin. Sen sijaan te tulette jatkuvasti vaeltelemaan niillä seuduilla ympäriinsä tuhansia, jopa kymmeniätuhansia vuosia.

Tulevien sukupolvien esi-isinä teidän on omistettava kaikki vilpitön ponnistelunne sille, että jatkatte eteenpäin puhtaan rakkauden ja uskollisuuden, sekä puhtaan veren sukulinjaa. Teillä on perhettänne kohtaan vastuu, joka teidän on täytettävä ennen kuin kuolette, vaikka se merkitsisi, että teidän on uhrauduttava satoja tai tuhansia kertoja ennekuin voitte ylittää vuoren. Teidän on kuljettava tämä tie vakaassa yhden sydämen, yhden ruumiin ja yhden aatteen hengessä.

Jumalalla on ollut tämän tason totisuus, ja pastori Moon, joka perusti Perhejärjestön oli äärimmäisen vakavissaan selkeän, puhtauteen ja uskollisuuteen perustuvan perheperinteen luomisessa. Siis pidittepä siitä tai ette, teidänkin on tehtävä parhaanne ja kuljettava tätä tietä kaikilla voimillanne saavuttaaksenne tavoitteen. Uusi taivaallisen ymmärryksen aikakausi on tulollaan. On koittanut aika, jolloin voidaan perustaa Siunattujen perheiden kansoja - se tarkoittaa perheitä, jotka ovat saaneet Jumalan suoran siunauksen. Teidän on siis asetettava kaikki kohdalleen ja oltava täysin valppaita. Teistä on tultava perheitä, jotka kasvattavat taivaallisia prinssejä ja prinsessoja, joilla on täysi pätevyys osallistua Taivaan ihanneluomakuntaan.

Olkaa hyvä ja ymmärtäkää, että tämän kokonaistarkoitus on periä voitokas perusta, elää yhteistoiminnassa Jumalan kanssa ja palata yhteen kansaan, yhteen kulttuuriin, yhteen maailmaan, yhteen veljeyteen ja yhteen elämänpiiriin, joka on ikuisesti maanpäällä ja taivaassa, rauhassa elävän yhden perheen laajentuma.

Kuinka uskomatonta onkaan, että sellainen Perhepuolue on toteutunut. Jos Jeesus olisi saattanut loppuun ennalleenkorjauksen kaitselmuksen hyvityksen kautta, mennyt sitten naimisiin ja muodostanut perheen, niin hän olisi voinut kerralla luoda avioliittosiunausten perustan, joka olisi tuonut Israelin kansan Taivaan piiriin. Hän olisi voinut jatkaa Siunausten antamista Roomassa. Silloin Jumalan Valtakunta taivaassa ja maanpäällä olisi toteutettu Jeesuksen neljänteenkymmenenteen ikävuoteen mennessä. Israel ja Palestiina taistelevat nykyisin keskenään, koska Jeesuksen lähetystehtävä Todellisina Vanhempina

ei täyttynyt. Veljekset taistelevat eivätkä voi yhdistyä, koska ei ole Todellisia Vanhempia. Jeesuksen aikana maailmaan olisi tullut muodostua yksi uskonto, yksi kulttuuri, yksi maa, ja yhden sydämen elämänpiiri. Koska tuo ei toteutunut, niin islam, juutalaisuus ja kristinusko erosivat toisistaan. Teidän on tarpeen tietää, että tämä kehitys aiheutti Jumalalle syvää murhetta.

Nykyisin Amerikassa on liike ristien poistamiseksi kirkoista, se on vasta alullaan. Jeesus tuli ihmiskunnan Todellisina Vanhempina perustamaan Jumalan sukulinjan maanpäälle. Hänet kuitenkin tapettiin, ennen kuin hän saattoi tehdä tämän. Todellisten Vanhempien arvo on enemmän kuin koko ihmiskunnan. Sen vuoksi tätä syntiä ei voi antaa anteeksi, vaikka koko ihmiskunta tuhottaisiin. Israelin kärsimykset viimeisten kahdentuhannen vuoden aikana, niin kauhistuttavat ja hirveät kuin ne ovat olleetkin, eivät ole voineet maksaa hintaa Jeesuksen kuolemasta. Sitä ei voitaisi antaa anteeksi, vaikka tuo kärsimys olisi kymmenkertainen. Itse asiassa ei ole mitään keinoa Israelin tai minkään muunkaan kansan maksaa hintaa Todellisten Vanhempien tappamisen synnistä. Koska ihmiskuntaa yhä kuormitti Todellisten Vanhempien tappamisen synti, Jumala ei voinut puuttua, vaikka Hitler teki juutalaisille kansanmurhaa. Meidän kaikkien tulee oppia kuinka arvokkaita ovat Todelliset Vanhemmat, koska olemme nykyisin samanlaisessa historian vaiheessa.

Olemme tulleet aikaan, jolloin juutalaisuuden, islamilaisuuden ja kristinuskon on voitettava historialliset jakautumisensa ja yhdistyttävä kaikkialla maailmassa Yhdistymisperiaatteisiin keskittyen. Hyvityksen kautta tapahtuva ennalleenkorjaaminen saavuttaa täyttymyksensä toisiaan vastaavien historiallisten ajanjaksojen kautta. Tämä nykyinen aika vastaa Jeesuksen aikaa, vaikkakaan ei maailmanlaajuisella vaan kosmisella tasolla.

Tästä syystä takaisinpalaavan Herran täytyy olla Messias ja Pelastaja. Pelastajan täytyy muuttaa tämä maailma rauhan täyttämäksi Taivaan Valtakunnaksi, eikä siinä maailmassa voi olla uskontojen välistä eripuraisuutta. Ilmaisua "takaisinpalaava Herra" käytetään siksi, että tätä Herran asemaa Todellisina Vanhempina ei toteutettu silloin, kun hän tuli ensimmäisen kerran. Kun Herra on tullut uudelleen, hänen on tultava Todellisiksi Vanhemmiksi ja luotava vapautettu alue niin maanpäällisessä kuin taivaallisessa maailmassa. Ihmiskunta ei ole ymmärtänyt tätä historiallista tosiasiaa, joka sisältyy Kaitselmuksen historiaan.

Nyt kun tiedätte tämän, teidänkin tulisi pystyä kiipeämään tämän vuoren yli mennäksenne Jumalan pyhän läsnäolon eteen ja astua vapautettuun ihanteen alueeseen. Teidän tulee tietää, että on edelleen teidän kutsumuksenne saavuttaa taivaallisen valtakunnan korkeimpien olentojen arvostus ja tunnustus, ja kirjautua Chon Il Guk’iin, joka on uusi maailmanlaajuinen maa ja astua tuohon maahan uusina kansalaisina. Jos kuolette ja menette henkimaailmaan ilman, että olette täyttäneet tätä tehtäväänne, te tulette olemaan estyneitä. Tämä on syy siihen, että teidän on vilpittömästi omistauduttava kaikkien tehtävienne täyttämiseksi, niin kauan kuin olette elossa maan päällä. Kukaan ei voi ottaa vastuuta elämästänne tai kaitselmuksen historiasta, jos teette virheitä matkalla. Se on niin vaikea.

Ei riitä vaikka polttaisitte kaikki viisi aistianne tai kymmenen (henkiset aistinne mukaan lukien) satoja tai tuhansia kertoja. Voiko Jumala olla vastuussa näistä. Ei, Hän ei voi. Kuten sanoin aikaisemmin, jos Hän voisi ottaa vastuun, niin Hän ei olisi jo alunperinkään antanut Aatamin ja Eevan langeta. Kuka on ennalleenkorjauksen omistaja? Se ei ole Jumala. Se olette te ja teidän perheenne. Tämä on syy siihen, että sanomme perheen lupauksessa joka aamu "Chon Il Guk’in omistajana meidän perheemme ….". Pienimmästä Jumalan luomasta eläimestä taivaan maailmaan ja maailmankaikkeuteen asti, joka on miljoonia kertoja suurempi kuin aurinkokunta, kaikki on järjestetty parijärjestelmän mukaan. Näin Jumalan rakkauden piirissä luomakunta on olemassa järjestyneesti. Saatana pilkkoi kaiken tämän palasiksi pilaamalla sukulinjan. Todellisten Vanhempien täytyy siis luoda suhde kaikkiin luontokappaleisiin ja luoda ne uudelleen. On myös teidän tehtävänne tuoda ratkaisu Jumalan syvään suruun rakastamalla kasveja, eläimiä ja maata Jumalan todellisella rakkaudella, sekä tuoda ratkaisu siihen murheeseen, että ihmiskunta epäonnistui tulemaan todellisiksi omistajiksi. Tämä on syy siihen, että perustetaan uusi elämänkatsomus, uusi maailmankatsomus ja uusi käsitys maailman-kaikkeudesta.

Alunperin ei olisi ollut mitään tarvetta Perhepuolueelle. Se mitä tarvittiin oli perhe, joka eläisi Jumalan kanssa Hänen vanhemmuudessaan. Koska sellaista perhettä ei kuitenkaan perustettu, niin sellainen täytyy tehdä nyt, mitä sitten hyvityksen kulussa tapahtuneekin. Perhepuolue on perustettu kaikkien ihmisten opastamiseksi tässä tehtävässä. Teidän tulee mennä eteenpäin oivaltaen, että teidän perheenne ovat prinssejä ja prinsessoja, uskollisia lapsia, isänmaanystäviä, pyhiä ihmisiä sekä Jumalan poikia ja tyttäriä. Avaamme sitä polkua, jota Jumala haluaisi kulkea. Me kuljemme Hänen paikallaan taivaalle omistautuneina.

Vaikka pystyt saamaan Jumalan rakkautta ja pysymään Hänen sydämensä alueella tuhansia vuosia, tulet vuodattamaan häpeän kyyneliä, kun kohtaat Jumalan, joka on kärsinyt kuvaamatonta surua kautta aikojen. Vaikka vuodattaisit veresi ja hikesi Jumalalle niin, että koko olemustasi polttaa, koet sittenkin olevasi aivan riittämätön. Tämä on se tie, jota meidän perheidemme tulee kulkea vapauttaaksemme itsemme siitä virheestä, ettemme ole täyttäneet vastuutamme taivasta etsivinä prinsseinä ja prinsessoina. Langenneet ihmiset tuhosivat taivaan valtakunnan ja taivaan palatsin. Meidän tulisi siis päättää luoda kaikki uudelleen, Jumalalle. Sillä perustalla perheemme kasvattavat uskollisia lapsia, isänmaan ystäviä, pyhiä ihmisiä sekä Jumalan poikia ja tyttäriä, jotka ovat jopa suurenmoisempia, kuin jos lankeemusta ei olisi edes tapahtunut. Jos luomme kaiken uudelleen, niin kuinka helvettiä voi olla edes olemassa? Uudelleenluotu maailma tulee olemaan Taivaan valtakunnan kuninkaallisen palatsin ydin. Jumala voi asustaa kaikkialla maanpäällä samalla tavalla kuin omassa palatsissaan. Minä olen käynyt kärsimyksen tien perustettuani ja johdettuani Yhdistymisliikettä, mutta mikään noista kokemuksista ei oikeastaan tunnu minusta kärsimykseltä. Voin tuntea näin, koska olen saapunut sydämessäni sellaiseen paikkaan, jossa voin syvästi ymmärtää, oman kokemukseni kautta, Jumalan syvän, laajan ja korotetun siunauksen, ja olla kiitollinen tästä. Ne, jotka eivät ole kokeneet sellaista asemaa eivät ymmärrä. Vaikka Jumala on Luoja ja kaikkivaltias,

Hän kokee, ettei Hänellä ole mitään, josta Hän voi olla ylpeä, kun Hän näkee mitä olen saavuttanut. Jumala ei olisi voinut itse vapauttaa itseään sovittamattomasta surustaan, eikä alkaa kehitystä, todella rakastaa ihmiskuntaa omina lapsinaan. Jumalan asema täytyy elvyttää. Se tarkoittaa, että Hänen tulee saada takaisin asemansa Todellisina Vanhempina, niin että Hän voi antaa rakkautta lapsilleen ja vastaanottaa sitä heiltä. Koska Hänen lapsensa lankesivat, eivätkä nämä asiat toteutuneet, ihmiskunnan on täytynyt käydä läpi murheen historia.

Ilman Jumalan avioliiton ja Jumalan syntymän rekisteröintiä, kansakuntaa ei voi olla olemassa.

Todellisten Vanhempienkin elämä on ollut murheen tie. Todellisten Vanhempien työllä on historiallinen luonne ja jumalallinen arvo. Tulee olemaan itkua ja valitusta päivä toisensa jälkeen, kun maailma tulee täysin ymmärtämään Todellisten Vanhempien elämän sisällön. Ihmiset tulevat itkemään samalla tavalla kuin Israelin kansa katuu kyynelin Itkumuurilla. Meidän on kuljettava tämä tie voidaksemme luoda murheesta vapautettu elämänpiiri. Olemme lopultakin tulleet aikaan, jolloin Jumala voi vapauttaa koko taivaan ja maan, avioliittonsa kautta. Koska Jumala on rekisteröinyt avioliittonsa, me Hänen poikinaan ja tyttärinään voimme rekisteröidä oman syntymämme. Jumala voi palata alkuperäiseen asemaansa.

Todellisten Vanhempien, jotka ovat Taivaan ja Maan Vanhemmat, voiton alueen perustalla voitte nyt täysin periä valtuuden rekisteröidä avioliittonne ja syntymänne. Toivon, että teillä on uskoa siihen, että kun vahvasti päätätte elää tällä tavalla ja tulla Chon Il Gukin kansalaisiksi, eläen yhdellä sydämellä, yhteistoimin, yhteisellä aatteella ja yhdessä hengessä, niin teistä tulee ilman muuta kuninkaallisen perheen jäseniä.

Meillä on täällä Little Angels Performing Arts Center’issä (esittävien taiteiden keskuksessa) tänä iltana johtajia, jotka ovat allekirjoittaneet Jerusalemin julistuksen, Washingtonin julistuksen, ja nyt Soulin rauhanjulistuksen edustaen ensimmäisen, toisen ja kolmannen Israelin aikakausien ykseyttä. Soulin rauhanjulistuksen osanottajiin kuuluvat toisen sukupolven nuorisojohtajat, jotka osallistuivat Sun Moon yliopistossa pidettyyn Kansainväliseen Nuorisojohtajien Konferenssiin, [ osanottajina täällä ovat myös] maailman johtajat, jotka ovat osallistuneet IIFWP:n huippukokoukseen. Haluan ilmaista vilpittömän kiitokseni teille kaikille.

Olette ensimmäisen ja toisen sukupolven johtajia, jotka voitte periä Taivaan valitun kansan alueen. Pyydän teitä vakavasti muistamaan, että seisotte täällä tänään Soulin julistuksen paikalla tullaksenne yhdeksi keskenänne hengessä ja ruumiissa, sekä vastaamaan historialliseen kutsuun Yhdistyneiden Kansakuntien uudistamiseksi ja siten luomaan uuden Yhdistyneet Kansakunnat, joka ilmentää Jumalan alkuperäistä ihannetta.

Annan Jumalalle kiitoksen kaikista näistä asioista ja rukoilen, että Jumalan runsas siunaus on jokaisen teidän, teidän perheidenne ja maidenne kanssa.

Kiitos !

 

PMJ/1.0/HH