21) Chester Alan Arthur (1881-1885)

USAn 21. presidentti

- Ihmiskunnan päätavoite on Jumalan Valtakunnan perustaminen -

On todella sydäntäsärkevää tietää, että ihmiset, jotka ovat luomakunnan herroja, ovat historian kuluessa eläneet ilman selvää ymmärrystä, eivätkä ole saavuttaneet luomakunnan muiden olentojen tasoa. Ja minulle tuottaa vielä enemmän kipua, kun havaitsen, etteivät presidentit ole edistäneet Jumalan kaitselmusta melkein yhtään, Hänen yrittäessään ennalleenkorjata ihmiskuntaa hyvityksen kautta lähettämällä kaitselmuksen keskushenkilöitä. Se perustotuus, että "Jumala on ihmiskunnan vanhemmat" sai minut todella häpeämään itseäni. Nyt olen tullut varmuudella tuntemaan Jumalan tahdon, Jumalan tämänhetkisen tilanteen sekä historian tarkoituksen ja suunnan. Koskien kansaa ja maata ihmiskunnalla ei voi olla muuta tavoitetta kuin Jumalan Valtakunnan perustaminen. Jumalan maan perustaminen on ihmiskunnan perimmäinen tavoite. Jumalan maan perustamiseksi tulisi ensiksi meidän täällä henkimaailmassa keskittyä täällä olevien monien ihmisten opastamiseksi oikealle tielle. Maanpäällä olevien ihmisten tulisi puolestaan suuntautua pastori Sun Myung Moonin mukaan, joka on Jumalan edustaja ja Todelliset Vanhemmat, sekä osallistua aktiivisesti liikkeeseen, joka toteuttaa maailmanrauhaa. Toivon erityisesti, että amerikkalaiset olisivat etulinjassa opettaakseen maanpäällä olevia ihmisiä, jotka eivät vielä tiedä Jumalallisia Periaatteita ja Jumalan tahtoa. Meidän on oivallettava syvästi sydämissämme ja tunnettava vahvasti Jumalallisten Periaatteiden ja pastori Moonin opetusten kautta, että se miten olemme eläneet on ollut täysin sopimatonta. Onko historiassa ollut suurempaa totuutta tietoisuutemme uudistamiseksi kuin Jumalalliset Periaatteet? Jos on, niin mikä se on? Amerikan kansa ! On hyvin vaikea pelastaa Amerikkaa nykyisellä ajattelutavallanne.

Ihmiskunnan todellinen opettaja ja johtaja on pastori Sun Myung Moon. Pitäytykää häneen läheisesti ja paneutukaa syvästi hänen opetukseensa. Jumala on auttanut USAta monella tavalla saavuttamaan ja pitämään yllä mainetta maailman suurenmoisinpana ja edistyneinpänä maana. Toivon ja rukoilen, että ette koskaan päästä irti Jumalan ikuisella rakkaudella ojentamastaan kädestä.

Chester Arthur, 30. joulukuuta 2002

 

22) Stephen Grover Cleveland (1885-1889 and 1893-1897)

USA:n 22. ja 24. presidentti

En voi kuvailla miten kauan olen odottanut tätä hetkeä. Uskon todella, että ainoa ratkaisu, joka voi pelastaa Amerikan, jolla on tällä hetkellä monimutkaiset ongelmat, on pastori Sun Myung Moonin esilletuoma filosofia ja totuus. Hän on Toisen Tulemuksen Herra, Todelliset Vanhemmat Toisin sanoen, Jumalalliset Periaatteet ja hänen rauhanfilosofiansa voivat pelastaa Amerikan. Nykyään USA on monilla aloilla täydellisen sekaannuksen tilassa. Amerikalla ei kuitenkaan ole aatetta, joka voi tuoda ratkaisun tähän kaaokseen, eikä USA pysty asettamaan selkeitä tavoitteita itselleen. Jos Amerikan kansa yhdistyy ja suuntautuu Todellisten Vanhempien opetuksen ja totuuden kanssa, niin tulevaisuudessa Amerikka voi säilyttää maineensa suurimpana taloudellisena mahtina ja moraalisesti vahvana kansana.

Amerikan kansa! Pyydän teiltä tätä vakavasti maamme 22. ja 24. presidenttinä. Muistakaa tämä vetoomukseni ja pitäkää se syvällä sydämissänne. Pankaa koko maassa alulle eettisen uudistumisen liike. Pyydän koko sydämestäni, että uskotte pastori Sun Myung Moonia ja seuraatte häntä koko ihmiskunnan Messiaana. Henkinen maailma on todella olemassa. Pyydän vielä kerran sydämeni pohjasta seuratkaa pastori Moonin opastusta.

Grover Cleveland; 7. heinäkuuta 2003

23) Benjamin Harrison (1889 1893)

USA:n 23. presidentti

- Jumalallisten Periaatteiden ja Yhdistymisfilosofian tulisi olla teidän päivittäisen elämänne ohjenuora

Jos minä olisin toimiessani presidenttinä johtanut rakasta Amerikan kansaani Messiaan suurella totuudella, minut olisi muistettu ikuisesti historiassa. Tunnen hyvin turhautuneeksi siitä, että en voinut tehdä niin, koska elin eri aikana.

Nyt haluan täältä henkisestä maailmasta käsin välittää Amerikan kansalle pastori Sun Myung Moonin opetuksen ja opin. Olen monella tavoin pahoillani siitä, että en ollut syntynyt oikeaan aikaan ja oikeaan ympäristöön nauttiakseni tämän aikakauden eduista. Henkinen maailma on paikka, johon lopulta kaikkien ihmisten on tultava useimmat ihmiset eivät näytä ymmärtävän tätä. Puhun kaikille teille, jotka elätte maanpäällä, mutta erityisesti haluan välittää uuden sanoman Amerikan kansalle. Maailman suurimman talousmahdin kansalaisena oleminen ei ole kehumisen aihe täällä henkimaailmassa. Valmistelut henkimaailmassa elämistä varten, jossa meidän sisäinen minämme elää ikuisesti, on täytettävä maan päällä. Sen vuoksi teidän on tarkasteltava maanpäällistä elämäänne joka päivä ja laitettava se järjestykseen.

Valitettavasti en pysty välittämään teille tarpeeksi selkeästi kuinka tunnen. Teidän on otettava Jumalalliset Periaatteet ja Yhdistymisfilosofia päivittäisen elämänne ohjeiksi. Ne ovat tulleet Todellisten Vanhempien, pastori Moonin kautta. Teidän on syvästi ymmärrettävä, että ne ovat ihmisten elämiselle ainoa tie. Maan presidenttinä, johtajana, henkilönä, joka olen tullut henkimaailmaan ennen teitä ja elämän pioneerina pyydän vakavasti kaikkia teitä maan päällä, ja erityisesti Amerikan kansaa, seuraamaan tätä tietä.

Benjamin Harrison; 9. heinäkuuta 2003

24) William McKinley (1897-1901)

USA:n 25. presidentti

- Meidän tulisi palvella pastori Sun Myung Moonia Jumalan edustajana maan päällä -

Elin maanpäällä ajatellen, että kun maanpäällinen elämäni on päättynyt ja kuoleman jälkeen luovun aineellisesta kehostani, niin mitään ei jäisi jäljelle tai olisi enää olemassa. Nyt kun olen täällä henkimaailmassa häpeän kovasti vanhanaikaista ajatteluani, joka minulla oli ennen. Ennenkaikkea olen pahoillani ja häpeän itseäni maan presidenttinä, jonka tehtävä on opettaa ja opastaa kansaansa. Kuinka voinkaan muutamin sanoin täysin ilmaista Jumalaa ja ihmiskuntaa koskevat uudet totuudet, kuten Jumalan ja ihmisen välisen suhteen, elämän arvon, ihmisten ennalleenkorjauksen kaitselmuksen sekä tosiasiat koskien historiaa, joka alkoi lähtemällä väärään suuntaan? Pyydän Amerikan kansaa heidän 25:nä presidenttinä, pyydän teitä, Amerikan kansa palvelemaan Todellisia Vanhempia, Toista Tulemusta, pastori Moonia ja opiskelemaan tarkasti Jumalallisia Periaatteita ja Yhdistymisaatetta, jotka selittävät elämän perusperiaatteet. Todellisten Vanhempien opetukset ovat kaikkein arvokkain ja koko historian suurin totuus. Nykyhetken Amerikan kansan täytyy panna käytäntöön ja toteuttaa maan päällä Todellisten Vanhempien opetukset todellisesta rakkaudesta ennenkuin kuin tulevat henkiseen maailmaan. Teidän on opittava todelliselta opettajalta sillä asenteella, että elämänne on pelissä. Vain näin tehden voitte olla vapaita syvästä pahoittelusta, kun aikanaan tulette tänne henkiseen maailmaan. Maan päällä teidän tulisi palvella pastori Sun Myung Moonia Jumalan edustajana. Pyydän teiltä tätä sydämeni pohjasta maan presidentin kunnialla teidän eteenne tulleena.

William McKinley; 12. heinäkuuta 2003

25) Theodore Roosevelt (1901-1909)

USAn 26. presidentti

- Vasta kun tulet tietämään totuuden Jumalan toiminnasta, voit ymmärtää ihmiskunnan rauhan merkityksen -

Olin vähän kateellinen Amerikan aikaisemmille presidenteille, jotka raportoivat ennen minua, ja olen hyvin kiitollinen ja iloinen saadessani itsekin mahdollisuuden välittää viestini maanpäälle. Maanpäällä minusta tuli USAn nuorin presidentti, joten minulla oli edistyksellisempiä taipumuksia kuin toisilla. Kun kuuntelin täällä henkimaailmassa luentoja pastori Moonin Jumalallisista Periaatteista ja Yhdistymisaatteesta, olin niin vaikuttunut, että tunnen yhä kasvavaa halua tulla joka päivä ylösnousemukseen maan päälle.

Tämä sen vuoksi, että tämänpäivän Amerikan johtajat vähättelevät moraalisia arvoja, tuhlaavat erilaista aineellista varallisuutta järjettömiin hankkeisiin, antavat yhä vähemmän moraali- ja luonnekasvatusta eivätkä esitä selviä ratkaisuja tämän ajan kaaokseen. Pastori Moonin Jumalalliset Periaatteet ja Yhdistymisfilosofia ylittävät suuresti niiden oppien tason, joille Amerikka perustettiin. Katsokaa Israelin nyky-tilannetta. Palvelevatko he Jeesusta Kristusta ja noudattavatko hänen opetuksiaan ? Parhaillaan taivaan suuria salaisuuksia paljastetaan Jumalallisten Periaatteiden ja Yhdistymisajatuksen kautta. Tiedättekö, että ikuinen maailma, jossa ihmiset elävät, on todella olemassa ? On valitettavaa, että puhumani sanat eivät voi täysin ilmaista niitä voimakkaita tunteita ja ihailua, jota tunnen pastori Sun Myung Moonin opetuksia kohtaan. Olen todella hyvin kiitollinen pastori Moonille. Vaikkei hän olisikaan Messias tai Pelastaja uskonnollisessa mielessä, kun tarkastelemme hänen oppiaan, niin se on enemmän kuin tarpeeksi tunnustaaksemme hänet maailman johtajaksi.

Yhdysvaltojen kansa ! Kehoitan teitä palvelemaan ihmiskunnan todellista opettajaa ja hyväksymään hänen teologiansa, niin että voitte pysyä aina maailman suurenmoisimman maan kansana. Pastori Moonilla on vastaukset monille eri ulottuvuuksille koskien ikuista maailmanrauhaa. Kun näen hänen projektinsa maailmanrauhan toteuttamiseksi, niin henkilönä, joka olen saanut Nobelin rauhanpalkinnon, tunnen itseni liian noloksi voidakseni pitää pääni pystyssä. Vain jos Amerikan kansa seuraa pastori Moonin opetusta, se voi pysyä maailman silmissä suurenmoisena vaurauden ja rauhan maana. Ja vasta kun tänä aikana oikein ymmärrätte totuuden siitä mitä Jumala on, voitte ymmärtää ihmiskunnan rauhan merkityksen. Tämä on viestini pääkohta, jonka haluan sydämestäni välittää teille.

Theodore Roosevelt; 14. heinäkuuta 2003

26) William Howard Taft (1909-1913)

USA:n 27. presidentti

- Yhdistymisperiaatteet ovat uusi totuus, joka voi mullistaa tämänpäivän nuorison tietoisuuden -

Maanpäällä olevat ihmiset haluavat kaikki välittää jälkeläisilleen elämännäkemyksensä ja maailmankatsomuksensa. Kun minä elin maanpäällä, niin minäkin halusin tehdä näin. Mutta, kun luovuin kehostani, astuin ikuiseen henkimaailmaan ja koin sen suoraan, oivalsin miten hölmö olin ollut kirjoituksissani. Sanat eivät riitä kuvaamaan miten noloksi ja vaivautuneeksi tunsin itseni sydämessäni. Maanpäällä olevat ihmiset eivät voi millään kuvitella miten asiat ovat henkimaailmassa.

Kaikkein tärkein asia, joka ihmisten tulisi tietää on, että henkinen maailma on olemassa yhtä todellisena kuin fyysinen, aineellinen maailma. Minun vaikutusvallallani ja kunniallani maan presidenttinä ei ollut mitään ratkaisevaa merkitystä täällä. Kuinka maanpäällä olevat ihmiset voisivat ymmärtää rajoittuneella ajattelutavallaan, että voimme lähettää viestejä henkisestä maailmasta aineelliseen maailmaan ?

Minulle oli melko ravistus, kun sain tietää ja ymmärsin, että Jumala on ihmiskunnan vanhemmat. Uskon, että se on todellakin yllättävä aihe tämän ajan ihmisille. Pastori Sun Myung Moon on se henkilö, joka on julistanut tämän totuuden koko maailmalle. Eivätkä hämmästyttävät ja rajut tosiasiat lopu pelkästään tähän.

On kaksi kirjaa, Jumalalliset Periaatteet sekä Yhdistymisfilosofia. Vaikka maanpäällä on miljoonia kirjoja, niin onko niistä missään kukaan löytänyt konkreettisen ratkaisun ihmiskunnan vapauttamiseksi kärsimyksistä ja surkeudesta ? Teidän, jotka elätte maan päällä on opiskeltava Jumalallisia Periaatteita. Se on kirja, joka esittää pastori Sun Myung Moonin löytämän uuden totuuden. Tämä mies on kokenut kaikenlaiset vaikeudet ja vastoinkäymiset. Tuo kirja esittelee luomisen, ihannemaailman, elämän tarkoituksen, ihmisen lankeemuksen, inhimillisen historian alun ja kulun, sekä Jumalan surun. Olen pahoillani, että en ole voinut tuoda tässä esiin kaikkia niitä asioita, joita olisin toivonut voivani kertoa teille.

Uskon, että Jumalalliset Periaatteet tulevat täysin mullistamaan tämän ajan nuorten ihmisten langenneen tietoisuuden. Kun tarkastelen omia saavutuksiani USA:n 27. presidenttinä, niin tunnen vain pahoittelua ja häpeää. Toivon, että maanpäällä olevat ihmiset tutkivat syvällisesti sitä, miksi tänä aikana on ilmoitettu, että Jumala on koko ihmiskunnan vanhemmat.

William Taft; 16. heinäkuuta 2003

27) Thomas Woodrow Wilson (1913-1921)

USA:n 28. presidentti; vaikutti Kansainliiton perustamiseen

- Pastori Sun Myung Moon on ihmiskunnan valo, ja hänen opetuksensa meille kaikille hyvä uutinen -

Useimmat ihmiset haluavat elää maanpäällä terveempinä ja pitempään. Kun minä tulin tänne henkimaailmaan, niin maanpäällinen elämäni tuntui olleen kuin kesäisen päivän ohimenevä sadekuuro. Vaikka tämä kirkas ja säteilevä elämä henkimaailmassa oli odottamassa minua, niin maallisen elämäni aikana luulin, että elämää on vain maanpäällisessä maailmassa. Olen todella pahoillani, että maanpäällinen elämäni oli vääristynyttä ja turhaa. Olen kuitenkin tullut ymmärtämään, että fyysinen elämä kantaa hedelmää tässä ikuisessa maailmassa. Ymmärsin myös, että asemani aineellisessa maailmassa USAn presidenttinä ei ollut lainkaan sellaista hedelmää, jota tarvitsisin tässä maailmassa.

Arvostan syvästi pastori Sun Myung Moonia. Kuinka sitten voin arvostaa henkilöä, jota en koskaan tavannut maanpäällä? Löysin hänen hämmästyttävän totuutensa juuri täällä. Hänen täytyi käydä läpi uskomatonta kärsimystä löytääkseen totuuden. Vielä nytkin vanhalla iällään hän tekee kovasti töitä luodakseen rauhan maailman. En usko, että koko historiassa on häntä suurempaa henkilöä. Hän on ehdottomasti ainutlaatuinen henkilö ihmiskunnan rauhan luomisessa.

Jumalalliset Periaatteet todistavat, että pastori Sun Myung Moon on Toisen Tulemuksen Herra, Messias, Vapahtaja ja Todelliset Vanhemmat. Olen pahoillani, etten löydä ylevämpiä ilmaisuja hänestä. Hän on koko ihmiskunnan valo, ja hänen opetuksensa ovat todella hyviä uutisia meille kaikille. Maanpäällä olevat ihmiset eivät ehkä tunne, että Jumala itseasiassa on koko ihmissuvun vanhemmat, mutta pian tulee aika, jolloin ihmiset kokevat totuuden konkreettisella tavalla. Jumalalliset Periaatteet ovat jotakin, jota jokaisen tulee lukea. Suosittelen erittäin lämpimästi, että eivät vain amerikkalaiset, vaan että maailman kaikki ihmiset lukevat sitä.

Thomas Woodrow Wilson; 19. heinäkuuta 2003

28) Warren Gamaliel Harding (1921-1923)

USA:n 29. presidentti

- Jos toteutamme Jumalallisten Periaatteiden opetusta, niin koko ihmiskunta voidaan yhdistää -

Oli Jumalan suru sekä ihmissuvun murhenäytelmä, että inhimillinen historia alkoi onnettomasti, eikä Jumala voinut pitää asemaansa ihmiskunnan vanhempana. Kun tarkastelemme historiaa, kukaan ei voi kieltää, että se on ollut täynnä kurjuutta sotien, sairauksien ja nälänhädän vuoksi.

Olen tullut ymmärtämään pastori Sun Myung Moonin rauhanaatteen osallistumalla seminaariin Jumalallisista Periaatteista. Kun olin ymmärtänyt saatanan todellisen identiteetin, tulin syvästi vihaiseksi. Kuinka tämä tosiasia saattoi pysyä salassa koko historian ajan ? Kun oivalsin, että synti, rikokset, sota, taudit ja sairaudet, nälänhätä ja kaikki inhimillinen kärsimys ovat johtuneet ensimmäisten esi-isien mentyä harhaan todellisen rakkauden tieltä, ei voi sanoin kuvailla sitä yllätystä ja järkytystä, jota tunsin. Koko ihmiskunnan on ymmärrettävä Jumalallisten Periaatteiden opetus ennen huomista, paljastettava saatanan todellinen olemus koko taivaalle ja maalle sekä saavutettava riittävä ymmärrys, jota tarvitaan kaiken saatanan historiassa aiheuttamien kurjuuden ja onnettomuuksien poistamiseksi.

Lyhyesti sanottuna, Jumala menetti asemansa meidän vanhempinamme johtuen esi-isistämme. En voi yksinkertaisesti selittää kaikkea tässä. Ilman Jumalallisia Periaatteita ei voi olla todellista elämää. Jumalalliset Periaatteet ovat opas elämän perusasioihin. Monet muut presidentit ovat jo ilmaisseet tunteensa. Olen heidän kanssaan ehdottomasti samaa mieltä. Voidaksemme kitkeä pois ihmisessä olevan peruspahan, meidän paljastettava saatanan identiteetti ja hänen väärä rakkautensa. Samalla meidän on toteutettava todellista rakkautta muuttaaksemme ihmisten tapaa päätellä ja ajatella.

Meidän on ymmärrettävä minkälaisten kärsimysten ja vaikeuksien kautta pastori Sun Myung Moonin on täytynyt käydä löytääkseen Jumalalliset Periaatteet. Jos me kaikki toteutamme Jumalallisten Periaatteiden opetusta, niin ihmissuku voi yhdistyä yhdeksi, ylittäen rodulliset, uskonnolliset ja kansalliset erilaisuudet. Historian aikana on ollut lukuisia oppeja; kuitenkin vain Jumalallisten Periaatteiden kautta ihmiskunta voidaan johdattaa ikuiseen rauhaan. Rukoilen vilpittömästi, että me, koko ihmiskunta, palvelemme pastori Sun Myung Moonia Todellisina Vanhempinamme ja sovellamme käytäntöön Jumalallisia Periaatteita sekä Yhdistymisaatetta. Niin voimme elää veljinä ja siskoina, yhtenä perheenä.

Warren Gamaliel Harding; 23. heinäkuuta 2003

29) John Calvin Coolidge (1923-1929)

USA:n 30. presidentti

- Jumala liikuttaa alkuperäistä mieltämme ja on totuuden, kauneuden ja hyvyyden olemus -

Monet USAn entiset presidentit osallistuivat Jumalallisten Periaatteiden seminaariin ja kertoivat vaikutelmistaan. Minä opin erinäisiä uusia tosiasioita. Haluan mainita yhden niistä. Amerikan on huomattava, että koko ihmiskunta on tienristeyksessä, jossa sen on tehtävä päätös ja lähdettävä uuteen suuntaan. USA tunnustetaan maailmanlaajuisesti maailman voimakkaimmaksi valtioksi, mutta näen, että Amerikalta puuttuu anteliaisuutta ja vahvaa halua antaa toisille maille henkistä ja aineellista hyvää. Mahtavat voivat olla voimakkaita vain, jos ne huolehtivat heikommista. Koska kaikki ihmiset ovat veljiä ja siskoja Jumalan ollessa meidän yhteiset vanhemmat, niin meidän tulee auttaa ja ymmärtää toisiamme ja olla yhteydessä keskenämme. Se on Jumalan pitkäaikainen toive. Vaikka jättäisimme Jumalan pois keskustelusta, niin on varmaa, että ihmisen alkuperäinen mieli haluaa elää toisten hyväksi. Vain silloin ihmiset voivat kokea todellista iloa ja rauhaa. Mistä jokaisessa ihmisessä olevan alkuperäisen mielen toiminta on lähtöisin ?

Henkimaailmassa opin monia asioita osallistuessani seminaariin Jumalallisista Periaatteista. Kaikkein vaikuttavin oli opetus Jumalan ja ihmiskunnan välisestä suhteesta. Jos jokaisessa ihmisessä ei olisi alkuperäistä mieltä, tämä maailma vajoaisi täyteen sekasortoon. Alkuperäinen olento, se voima, joka ohjaa alkuperäistä mieltä, on Jumala. Jumala liikuttaa alkuperäistä mieltä ja on totuuden, kauneuden ja hyvyyden olemus. Hän on myös koko ihmiskunnan vanhemmat, joten Hän ohjaa ihmisiä elämään hyvyyden elämää. Tämä on todella hämmästyttävä tosiasia.

Pastori Sun Myung Moon on se, joka on paljastanut tämän uuden totuuden. Jos USA haluaa pitää asemansa maailman voimakkaimpana valtiona, sen on hyväksyttävä tämä uusi totuus ja oltava halukas pastori Moonin kaitsettavaksi.

John Coolidge; 24. heinäkuuta 2003

30) Herbert Clark Hoover (1929-1933)

USA:n 31. presidentti

- Kun yhteiskunnan jokaisella alalla on sopusointuista vuorovaikutusta, niin kaikki kärsimys ja surkeus tulevat katoamaan -

Olen syvästi kiitollinen niille, jotka vakuuttivat minut osallistumaan seminaariin Jumalallisista Periaatteista. Jumalalliset Periaatteet pätevät yleismaailmallisesti, eivät vain aineellisessa maailmassa, vaan ilman muuta myös henkisessä maailmassa. Vaikka näin onkin, niin hyvin harvoin oivallamme tämän tosiasian maanpäällä eläessämme. Voin sanoa, että tästä asiasta monet tähän seminaariin osallistuneista presidenteistä olivat samaa mieltä. Minuun teki Jumalallisissa Periaatteissa vaikutuksen erityisesti aihe kaksinaisista luonteenpiirteistä ja vuorovaikutussuhteista.

Inhimillisen elämän eri aloilla, niin yksilöinä, perheinä kuin kansana ja maailman-laajuisesti, syntyy monimutkaisia ongelmia, koska eri osapuolten välillä ei ole tasa-painoista vuorovaikutusta. Jos keskinäinen kanssakäyminen elämän eri tasoilla on joustavaa, niin ei synny vaikeuksia, ristiriitoja eikä murheita yksittäisten ihmisten, tai perheiden ja yhteiskunnan elämässä. Ei myöskään synny konflikteja tai sotia kansojen välille. Se on alkuperäistä elämäntapaa. Kun ymmärrämme Jumalalliset Periaatteet, niin tämä kaikki vaikuttaa selvältä ja yksinkertaiselta. Yksittäisinä ihmisinä me kaikki kuitenkin kärsimme. Alkuperäinen, Jumala-keskeinen mielemme sekä toisaalta itsekeskeinen mielemme taistelevat keskenään. Myös mieli ja keho kamppailevat keskenään. Siten, kun mieli ja keho tulevat yhdeksi alkuperäisen mieleen keskittyen, niin henkilö hallitsee itseään. Maailman kaikkein perustavin vuorovaikutussuhde on kuitenkin katkennut, vääristynyt ja hylätty, nimittäin Jumalan ja ihmisen välinen suhde.

Maanpäällä emme koskaan selvästi ymmärtäneet sitä perustotuutta, että kaikki sekä aineellisessa että henkisessä maailmassa ovat olemassa pareina (kuten maskuliininen ja feminiininen). Maailmassa ei ole mitään, mikä ei olisi olemassa kumppanuussuhteessa jonkun vastakkaista luonnetta olevan olemuksen kanssa. Jumala on kaksinaisten luonteenpiirteiden yhdistynyt olemus. Sitäpaitsi Jumalalliset Periaatteet paljastavat selvällä johdonmukaisuudella elämän tarkoituksen, ihmisen lankeemuksen sekä ihmiskunnan ennalleenkorjauksen tien. Jumalalliset Periaatteet ovat tämän ajan uusi totuus. Jumalalliset Periaatteet, jotka pastori Sun Myung Moon on löytänyt, ovat ainutlaatuinen opas maailmanrauhan toteuttamiseksi. Jumalalliset Periaatteet osoittavat, että pastori Moon on, kristillisen ilmaisun mukaan, Pelastaja, Messias, Toisen Tulemuksen Herra ja koko ihmiskunnan Todelliset Vanhemmat. En pysty kuvailemaan pastori Moonin kaikkia saavutuksia ja käsityksiä maailmanrauhan luomiseksi, mutta minulla on vahva usko häneen.

Haluan puhua täältä vilpittömästi kaikille maanpäällä oleville ihmisille. Kaikkien teidän tulee aktiivisesti olla yhteydessä ja ottaa selvää pastori Sun Myung Moonista ja hänen opetuksistaan. Jos Jumala on kaikkien ihmisten vanhemmat, niin me olemme toistemme veljiä ja siskoja. Ihmiskunta menetti keskuksensa (Todelliset Vanhemmat) ja on siten ristiriitojen ja välienselvittelyjen valtaama, ja ihmiset käyvät sotia keskenään. Kunnioitan pastori Moonia ja uskon häntä ehdottomasti. Hän pyrkii Jumalan edustajana tuomaan koko ihmiskunnan veljiksi ja sisariksi Jumalan vanhemmuudessa.

Herbert Hoover; 26. heinäkuuta 2003

31) Franklin Delano Roosevelt (1933-1945)

USA:n 32. presidentti; toimi presidenttinä neljä kautta; ajoi Uuden jaon politiikkaa pyrkimyksenään tuoda ratkaisu 1930-luvun suureen lamaan.

Franklin Delano Rooseveltin rukous

Taivaallinen Isä !

Olen varmaan liian rohkea kutsuessani Sinua isäksi. Rakas Isä, Sinä olet niin surkeassa asemassa! Olet syvän murheen ja katkeran kivun Jumala. Mitä voinkaan sanoa lohdutuksen sanoiksi Sinulle, Isä? Olen Roosevelt. Aikoinaan USAn presidenttinä panostin kaiken energiani Amerikan kansan hyvinvoinnin ja vaurauden hyväksi, mutta en opastanut heitä millään tavalla valmistautumaan elämään ikuisessa, henkisessä maailmassa. Tämä asia on tuottanut sydämelleni uskomatonta tuskaa. Taivaan Isä anna minulle anteeksi.

Rakas Jumala, ole hyvä johdata Amerikan kansa tänään oikealle polulle. Useimmat heistä ovat kiikissä ylenpalttisessa itsekeskeisyydessä ja itsekkyydessä, vain, koska he ovat maailman mahtavimman maan kansalaisia. He eivät pysty osoittamaan suvaitsevaisuutta ja nöyryyttä kolmannen maailman maita kohtaan, he suhtautuvat kevyesti omaan tulevaisuuteensa, heidän käsityksensä Jumalasta poikkeaa todelliselta tieltä.

Taivaan Isä, ravistele ja herätä Amerikan kansa. Rukoilen vilpittömästi Amerikan kansamme puolesta. Taivaan Isä, pyydän anteeksi, etten osannut opettaa heitä, että Sinä olet koko ihmiskunnan vanhemmat. Taivaallinen Isä, käytän kaiken voimani ja rukoukseni täällä henkimaailmassa siihen päivään asti kunnes koko Amerikan kansa tulee Sinun todellisiksi lapsiksesi.

Tämä uusi totuus, Jumalalliset Periaatteet, liikuttaa syvästi sydäntäni ja saa minut katumaan kaikkea menneessä elämässäni. Ensimmäistä kertaa elämässäni minulla on ollut näin syviä tunteita. Oivalsin Jumalallisten Periaatteiden kautta niin monia aisoita; ainoa mitä voin tällä hetkellä tehdä on vaikeroida äänekkästi katumuksen kyynelissä.

Taivaallinen Isä, ole hyvä ja suojele ja ylläpidä Todellisten Vanhempien, pastori Sun Myung Moonin valtaistuinta. Hän on nähnyt niin paljon vaivaa löytääkseen ja esittääkseen tämän uuden totuuden. Isä, tiedän, että tämä rukous on julkea ja epäkohtelias, mutta ellen näin rukoile ja kadu edessäsi, en voi kestää. Haluan antaa tämän rukouksen Sinulle, rakas Jumala. Ole hyvä ja vastaanota se.

Jumalan lapsi, Franklin Roosevelt; 26. heinäkuuta 2003

32) Harry Truman (1945-1953)

USAn 33. presidentti

- "Jumala on minun vanhempani, ja minä olen Jumalan lapsi." Tämä on mielilauseeni. -

Yhtenä USAn presidenteistä haluan tehdä tiedoksi henkimaailmasta käsin hätkähdyttävän totuuden ei vain Amerikan kansalle, vaan koko ihmiskunnalle, mukaanlukien kaikki ne, jotka ovat yhteydessä Yhdistyneisiin Kansakuntiin. On hämmästyttävä totuus, että "Jumala on ihmiskunnan vanhemmat." Tähän päivään mennessä koko ihmiskunnan ei ole onnistunut tulla yhdeksi, ja ihmiset kärsivät yhä sodista, sairauksista ja köyhyydestä. Kehittyneillä mailla on liian paljon vaurautta, samalla kun kolmannen maailman ihmiset kuolevat nälkään. Jumalallisissa Periaatteissa löysin perustavan ratkaisun sotien, sairauksien ja köyhyyden ongelmiin, rikkaiden ja köyhien väliseen epätasapainoon sekä ihmisoikeusongelmaan.

Miksi ihmisten kärsimys ja onnettomuudet ylipäätään alkoivat? Se johtui siitä, että ihmisten historian alku oli väärä, koska heidän herransa ja elämänsä keskus vaihtuivat. Se seikka, että ihmisen historia on väärä historia, saattaa kuulostaa oudolta niistä, jotka eivät ole kiinnostuneita kristinuskon historiasta Jumalan kaitselmuksen näkökannalta.

Mikä on Jumalan olemus suhteessa ihmiskuntaan ? Jumala on alusta alkaen ollut ihmiskunnan vanhemmat. Mutta Jumalan luotua Aatamin ja Eevan, arkkienkeli Lucifer

huolehti heistä. Arkkienkeli Lucifer kuitenkin viekotteli heidät ja muodosti epämoraalisen rakkaussuhteen Eevan kanssa tämän ollessa kasvuvaiheessa. Lucifer toimi niinkuin hän olisi ollut heidän herransa ja vanhempansa, ja tuli siten maailman vallitsijaksi. Valitettavasti ihmiskunnan historia alkoi tästä moraalittomasta, synnillisestä sukulinjasta. Tämä synnillinen verilinja on jatkunut läpi historian sukupolvesta toiseen. Tämän seurausta on se, että yhteiskunnasta on tullut periaatteiden vastainen yhteisö, jollaista Jumala ei koskaan halunnut. Alusta alkaen ihmiskunta menetti Jumalan luomakunnan ihannemaailman, jonka oli tarkoitus suuntautua Jumalan rakkauteen. Ihmiset menettivät ihmisyytensä. Arkkienkeli Lucifer tekeytyi Jumalaksi ja on hallinut ihmiskunnan historiaa nykyaikaan asti. Sen seurauksena yhteiskunta on täynnä erilaista syntiä ja pahaa; asia kehittyi sellaiseen tilaan, että materialistinen kommunismi jopa julisti, että Jumalaa ei ole olemassa. Jumalan aikomasta alkuperäisestä rauhan ja rakkauden maailmasta on tullut maailma, jossa synti ja paha ovat valloillaan. Se on periaatteeton maailma, jossa on loppumatonta köyhyyttä, sairauksia, ristiriitoja, taisteluja ja sotia. Tämä on nykymaailman todellisuutta. Nyt ihmiskunnan on selvitettävä tämä onneton historia ja elettävä yhdessä veljinä ja siskoina pitäen Jumalaa meidän vanhempinamme. Kun tämä toteutuu, niin silloin ihmiskunta voi ensimmäistä kertaa vapautua taudeista, riidoista ja sodista. Se on se maailma, jonka Jumala oli suunnitellut jo luodessaan sen.

Kesti kauan ennenkuin oivalsin tämän tosiasian. En voi tarpeeksi korostaa pastori Moonin Jumalallisten Periaatteiden totuutta ja suuruutta. Jumalalliset Periaatteet sisältävät Jumalan luomisen ihanteen ja rauhaisan maailman suunnitelman. Lyhyesti sanottuna Jumalalliset Periaatteet ovat ihmiskunnan ainutlaatuinen totuus. Se on opaskirja todelliseen elämään. Mitä enemmän tutkit Jumalallisia Peiraatteita, sitä enemmän alat kokea uutta elämää ja uutta innoitusta. Nyt ihmiskunnan lopullinen tavoite on päivä päivältä yhä enemmän paljastaa saatanan pahuus ja selvittää täysin synnin ja pahuuden perimä. Kun tämä on tehty, niin silloin voidaan ensimmäistä kertaa rauhan maailma voidaan rakentaa Jumalan todelliseen rakkauteen perustuen. Silloin voidaan toteuttaa Eedenin puutarhan ihannemaailma, jossa kaikki ihmiset elävät veljinä ja siskoina.

Maailman ihmiset! Veljet ja siskot ! Osallistukaamme Yhdistymisliikkeeseen Todellisiin Vanhempiin keskittyen ja laajentaen sen koko maailmaan. Antakaa koko ihmiskunnan toimia yhdessä pastori Sun Myung Moonin kanssa Todellisina Vanhempinamme ja tulkaamme keskeisiksi ihmisiksi, jotka rakentavat maailman ilman köyhyyttä, sotia ja muita sellaisia ongelmia. Toimikaamme Taivaan Valtakunnan, ikuisen rauhan, vapauden ja rakkauden maailman rakentamiseksi. Silloin Jumalan kunnia tulee vielä näkyvämmäksi. Erityisesti Amerikan kansan tulisi ponnistella enemmän kuin minkään muun maan lohduttaakseen Jumalan sydäntä, Hänen katsellessaan synnissä ja pahuudessa kärsiviä lapsiaan.

"Jumala on vanhempamme, me olemme Jumalan lapsia." Haluan ehdottaa koko ihmiskunnalle, että otamme tämän tunnuslauseeksemme. Tämä on sekä Jumalan toivo että meidän toivomme. Toivon vilpittömästi, että älymystö ei ole liian laiska opiskellakseen Jumalallisia Periaatteita.

Harry Truman; 28. heinäkuuta 2003

33) Dwight David Eisenhower (1953 1961)

USAn 34. presidenttif

Kirje Todellisille Vanhemmille

Arvoisat Todelliset Vanhemmat, olen Eisenhower.

Todelliset Vanhemmat, te rakastatte ihmiskuntaa niin paljon! Tulin ymmärtämään monia asioita kun kuulin, että ikääntyneellä kehollannekin käytte läpi kaikenlaista kärsimystä ja vastoinkäymistä ihmiskunnan puolesta. Täällä me kaikki USAn presidentit olemme päättäneet mielissämme, Sang Hun Leen johdolla, että vahdimme ja suojelemme Amerikkaa.

Maanpäällinen elämä näyttää olevan kuin Sodoman saatanallinen kaupunki. Kun aika kuluu, ja vaikka muutostakin on, niin kukaan ei ole tietoinen mikä on väärin. Tiedän, että ei ole eroa Jumalan sydämen ja Todellisten Vanhempien sydämen välillä, kun he katsovat maanpäällä elävien ihmisten elämää. Kun näen Todellisten Vanhempien kasvot, jotka koko ajan näkevät vaivaa perustaakseen luomisen aikaisen Jumalan ihanteen mukaisen Eedenin puutarhan, koen itseni niin häpeälliseksi.

Todellisten Vanhempien suunnitelmissa on vielä monta asiaa, jotka pitää toteuttaa. Me kaikki teemme parhaamme auttaaksemme teitä fyysisessä maailmassa. Todelliset Vanhemmat, olkaa hyvä luokaa perusta meille, niin että voimme saada ylösnousemuksen maanpäällä ja auttaa teitä työssänne! Me kaikki olemme käsittäneet syvällisesti, että ilman Todellisten Vanhempien Jumalallisia Periaatteita ja Yhdistymisajatusta maailmalla ei olisi mitään tulevaisuutta. Sallikaa meille perusta, jolla voimme toimia, saaden teidän käskynne.

Tällä hetkellä Yhdistyneet Kansakunnat ja USA ovat tilanteessa, jossa ne tarvitsevat välttämättä Todellisten Vanhempien ideologiaa. Sallikaa Amerikan kansan osallistua liikkeeseen toteuttaakseen maailmanrauhan ja johdattaakseen koko ihmiskuntaa niin, että se voi tulla yhdeksi Todellisten Vanhempien ideologian avulla. Joka kerta kun Jumala näkee todellisen poikansa taistelevan yksin, Hänen jännittyneet kasvonsa ovat huolten tummien pilvien peittämä. Tunnen todellakin sellaista murhetta. Nyt vaikka olemmekin täällä [ henkisessä maailmassa] , Yhdysvaltojen presidentit ovat päättäneet Todellisten Vanhempien aatteeseen keskittyen, osallistua aktiivisesti liikkeeseen, joka vakiinnuttaa maailmanrauhan. Jos katsotte meidän vakavia ja päättäväisiä kasvojamme, saatte lohdutusta. Anteeksi, että rohkenin kirjoittaa tämän kirjeen teille.

Dwight Eisenhower; 29. heinäkuuta 2003

34) John Fitzgerald Kennedy (1961-1963)

USA:n 35. presidentti

Viesti Yhdistyneille Kansakunnille

Teille Yhdistyneissä Kansakunnissa, minä olen John Kennedy!

Haluan julistaa teille tänään äärimmäisen tärkeän asian. Se tosiasia, että Kennedy lähettää viestin henkimaailmasta Yhdistyneille Kansakunnille, on jotakin, mitä ei voida kuvitellakaan teidän maailmassanne, ja se on hyvin merkittävä uutinen. Osallistumalla täällä henkimaailmassa luentoihin uudesta totuudesta, Jumalallisista Periaatteista ja Yhdistymisaatteesta, olen ymmärtänyt sen suunnan ja tavoitteen, johon maailman tulee nyt kulkea. Haluan YK:n saavan tietää seuraavaa:

Maailman ihmisten on elettävä veljinä ja siskoina, auttaen toisiaan ja ollen riippuvaisia toisistaan. Tämä on kiireisin ja yleismaailmallinen arvo. Haluan välittää tämän voimakkaan viestin teille, jotka olette YK:ssa, ilmaisten päättäväisyytemme ja tahtomme, sekä toivoen, että panette tämän täytäntöön. Julistan seuraavaa:

 1. Jumala on ihmiskunnan vanhemmat ja on todella olemassa.
 2. Maanpäällisen elämänsä jälkeen ihmisten sielu jatkaa elämää ikuisessa maailmassa, nimittäin aineettomassa (henkisessä) maailmassa, joka on todellinen.
 3. Pastori Moon on Messias, Pelastaja ja ihmiskunnan Todelliset Vanhemmat.
 4. Koko ihmiskunnan ja YKn tulee ymmärtää pastori Moonin ideologia ja toiminta, sekä hyväksyä hänen johtajuutensa ja opastuksensa.
 5. Ikuisen rauhan maailman toteuttaminen on mahdollista vain, kun panemme käytäntöön Todellisten Vanhempien maailmankatsomuksen ja toteutamme rakkautta yli uskontojen, kansallisuuksien ja rotujen. Rauhan maailmaa ei voida toteuttaa sodilla tai voimankäytöllä.
 6. Koko luomakunta, ihmiskunta mukaanlukien, on olemassa vuorovaikutteisissa suhteissa, näin sekä sisäisen luonteen ja ulkoisen muodon osalta, että polariteetin plus ja miinus (maskuliinisuuden ja feminiinisyyden) osalta.
 7. Ihmiskunnan historia lähti alkuun väärin; tämä on korjattava ennalleen kaitselmuksen mukaan.
 8. Meidän on selvästi tiedettävä saatanan (Luciferin) todellinen olemus, joka jätti suuren tahran ihmiskunnan historian alkuun.
 9. Rikkaiden ja köyhien välinen kuilu on tulossa maanpäällä yhä vakavammaksi. Tietämättömyyden, sairauden, köyhyyden ja sodan syy on poistettava täysin.
 10. Jumalalliset Periaatteet ja Yhdistymifilosofia ovat ainutlaatuisia lähdeteoksia, jotka voivat vapauttaa ihmiskunnan kärsimyksistä ja onnettomuudesta.

Toivon vilpittömästi, että te YKssa pidätte nämä kymmenen kohtaa mielessänne ja täytätte vastuunne tänä aikana omissa maissanne johtaaksenne ihmiskunnan uuteen tulevaisuuteen. Yhdistyneiden Kansakuntien jäsenet, älkää kysykö, mitä YK voi tehdä teille, vaan kysykää mitä te voitte tehdä kestävän maailmanrauhan toteuttamiseksi (YKn perustamisen alkuperäinen tarkoitus). Lähetän tämän viestin anteeksipyytävällä sydämellä.

John Kennedy; 30. heinäkuuta 2003

35) Lyndon Baines Johnson (1963-1969)

USA:n 36. presidentti

Kuka on Jumala?

Meistä jokaisella on halu etsiä hyvyyttä. Uskovatpa ihmiset Jumalaan tai eivät, niin kohdatessaan vaikeuksia he, jopa itse sitä edes huomatenkaan, etsivät jotakin olentoa, joka voi auttaa heitä. Mikä tuo olento on? Olen sitä mieltä, että tämä olento on Jumala, joka on lähtökohta tuolle syvällä alkuperäisessä mielessä olevalle etsimisen ja löytämisen halulle,.

Amerikan kansa ! Olen suoraan kokenut Jumalan henkisessä maailmassa. Eräänä päivänä tuntemattomasta lähteestä tuleva kirkas valo ympäröi minut ja minut pyyhkäistiin hyvin surkeaan paikkaan. Siellä kuulin outoja valittavia ääniä ja kirkumista. Minä itse tahtomattani huusin "Auta minua, pelasta minut!"

Silloin tuo valo alkoi kierrellä rintakehäni ympärillä ja ääni sanoi:"Pelasta Amerikka! Pelasta ihmiskunta! Julista Jumalan olemassaolo ! Minä olen Jehova, isäntien Herra! Minä olen Jehova, isäntien Herra! Minä olen Jehova, isäntien Herra! Pyydän sinua pelastamaan Amerikan, ja siten pelastamaan maailman." Siinä hetkessä olin sekä vaikuttunut että peloissani. Koin, että tämä paikka on helvetti, ja että siellä olevat surkeat ihmiset kokivat seurausta maanpäällisen elämänsä hedelmistä. Hyvät Amerikan kansalaiset! Minkälaisen olennon ajattelette Jumalan olevan? Hän on taivaan ja maan sekä ihmiskunnan luoja. Pastori Moonin Jumalalliset Periaatteet selvittävät, että Jumala on ihmiskunnan vanhemmat. Tämä on merkittävä löytö. Jumala on ilmanmuuta olemassa ja ilmestyy ihmisille enimmäkseen valon muodossa. Jos otatte vastaan Jumalalliset Periaatteet ja pastori Sun Myung Moonin opastuksen, nämä asiat selvenevät teille yksityiskohtaisesti. Olkaa hyvä ja laittakaa lyhyt maallinen elämänne järjestykseen ja valmistautukaa asianmukaisesti, niin että voitte ikuisessa henkisessä maailmassa asettua valoisaan paikkaan. Tämä on voimakas pyyntöni.

Lyndon Johnson; 31. heinäkuuta 2003

36) Richard Nixon (1969 1974)

USA:n 37. presidentti

USAn entisten presidenttien päätöslauselman julistus

Tilaisuuden juontaja: Dwight Eisenhower

Rukous: Franklin Roosevelt

Päätöslauselman julistus: Richard Nixon

Kolmen eläköön-huudon johtaminen: Richard Nixon

Rukous

Jumala, meidän Isämme,

Me, USAn entiset presidentit, Jumalan ja Todellisten Vanhempien kanssa toimien ja heidän palveluksessaan, julistamme täten, että hyväksymme seuraavan kuusikohtaisen päätöslauselman. Päätämme kaikki tarjota vapaaehtoisesti ja aktiivisesti ponnistelumme ja uhrautumisemme rauhan hyväksi USA:ssa sekä rauhan hyväksi koko ihmiskunnassa. Tälle asialle me kaikki pyydämme Sinun johdatustasi.

Päätöslauselman julistaminen

 1. Julistamme, että Jumala on olemassa ihmiskunnan vanhempina.
 2. Olemme vakuuttuneita ja julistamme, että aineeton maailma (ikuinen henkinen maailma) on todellinen.
 3. Olemme vakuuttuneita ja julistamme, että pastori Sun Myung Moon on Toisen Tulemuksen Herra, Messias, Pelastaja ja Todelliset Vanhemmat.
 4. Olemme päättäneet ja julistamme, että teemme tunnetuksi koko maailmalle paholaisen todellisen olemuksen, saatanan (Luciferin), joka tuhosi ihmiskunnan alkuperäisen kulttuurin, ja että poistamme täysin kaikkien historian aikana ilmenneiden monenlaisten syntien juuren.
 5. Vakuutamme, että maailmanrauhaa ei voida koskaan saavuttaa sodalla, sekä päätämme ja julistamme, että toteutamme maailmanrauhan Todellisten Vanhempien todelliseen rakkauteen perustuen.
 6. Me USAn entiset presidentit vakuutamme ja julistamme, että olemme etulinjassa vapaaehtoisuuden ja uhrautuvuuden sydämellä maailmanrauhan hyväksi.

Kolme eläköön-huutoa.

Jumalalle Eläköön !

Todellisille Vanhemmille Eläköön!

Entisille presidenteille Eläköön !

USA:n entisten presidenttien edustaja Richard Nixon; 31. heinäkuuta 2003