John Williams: Puhdas rakkaus kannattaa
Alkuteos: The Pure Love Advantage
Suomentanut: Tuija Pekarkova
2., uudistettu painos
Julkaisija: Copyright: Perheiden Maailmanrauhanjärjestö ry, 2004

Miksi seksistä pitää puhua?

Tasapainoinen sukupuolielämä on yksi onnellisen elämän tärkeimpiä raaka-aineita. Siksi on hämmästyttävää, että me tiedämme lopulta niin vähän ihmisen seksuaalisuudesta. En tarkoita tällä seksuaalisuudella biologista perustaa, joka toki selvitetään varsin selkeästi peruskoulussa. Kysymys on seksuaalisuuden syvemmästä olemuksesta - seksin merkityksestä ihmisen henkiselle hyvinvoinnille. Me emme vielä tiedä tarpeeksi siitä, miten voimme päästä aidosti onnelliseen seksuaaliseen suhteeseen.

Tämä julkaisu pyrkii osaltaan paikkaamaan tätä aukkoa. Tarkoituksena on antaa virikkeitä omaa seksuaalisuutaan pohtiville nuorille ihmisille ja toisaalta avata uudenlaista, entistä avoimempaa keskustelua aiheesta. Seksuaalisuus on herkkä asia, johon liittyy paljon epävarmuutta, salamyhkäisyyttä, peittelyä ja suoranaista valehtelua. Kaikki tämä on ollut omiaan patoamaan asian ytimeen käyvää rehellistä ajatustenvaihtoa. Suora puhe on vanha suomalainen hyve, ja sitä olisi nyt syytä soveltaa myös keskusteluun seksin vaikutuksesta ihmiseen. Jos asiasta ei puhuta suoraan, jää kokeilu ainoaksi tavaksi ottaa asioista selvää. Yrityksen ja erehdyksen menetelmällä ei seksuaalisuuden mysteeri kuitenkaan kenellekään aukea.

Tämän julkaisun laatijat uskovat, että seksi on parhaimmillaan miehen ja naisen välillä molemminpuoliseen syvään luottamukseen perustuvassa suhteessa. Siksi he ovat itse tehneet päätöksen pidättäytyä sukupuolisuhteista ennen avioliittoa.

Avioliittoa edeltävä seksuaalinen pidättyvyys on perinteisesti ollut uskontojen kannattama hyve, mutta nyt tämä ajatus on alkanut vaikuttaa yhä houkuttelevammalta myös muille kuin "tosiuskoville". Tähän kehitykseen on vaikuttanut myös se, että ihmisen seksuaalisuutta käsittelevä tieteellinen tutkimus on lisääntynyt ja tuonut selkeästi esille irtosuhteista vapaan elämäntavan tuomia etuja.

Tämän vihkosen teksti on käännetty amerikkalaisesta aineistosta. Tästä johtuvat lukuisat viittaukset Yhdysvaltalaisiin lähteisiin. Joka tapauksessa ihmisen seksuaalisuus on pohjimmiltaan samanlainen asia niin Suomessa kuin Amerikassakin. Siksi uskon, että lukijalla ei ole vaikeuksia ymmärtää mitä kirjoittaja haluaa sanoa.

Tarkoituksenamme on jatkossa julkaista aiheesta lisää suomenkielistä materiaalia. Siksi toivotamme tervetulleeksi kaiken sellaisen palautteen, ideat ja kritiikin, joka voisi edistää tätä työtä.

Toivotamme hyviä lukuhetkiä.

Julkaisija

 

Puhdas rakkaus kannattaa

 

SEKSUAALISEN VALLANKUMOUKSEN LOPPU

Yksi suurimmista uutispommeista viime vuosien amerikkalaisessa sosiologisessa keskustelussa on ollut Greg Laumanin vuonna l995 julkaisema "Sex in America" (Seksi Amerikassa). Se on arvovaltaisin tutkimus maassa vallitsevasta asennoitumisesta seksiin ja seksuaalisesta käyttäytymisestä sitten 50-luvulla kuuluisuutta saavuttaneen Kinsey Raportin.

Yllättävintä "Sex in America"-tutkimuksessa, jonka Time-lehti toi heti julkisuuteen, on se miten vähän se järkytti. Vastoin median toitottamaa käsitystä moraalittomasta ja seksiin pakkomielteisesti suhtautuvasta kansasta raportti paljasti amerikkalaisten olevan enimmäkseen yksiavioisia ja puolisolleen uskollisia. Esimerkiksi:

Kun tähän lisää vielä Harrisin viimeaikaisen löydön, jonka mukaan vain joka kahdeksas avioliitto päättyy eroon, eikä joka toinen2 kuten yleisesti luullaan, saa kuvan nykyajan Amerikasta, joka ei ehkä vastaa ihannetta, muttei myöskään ole täysin rappiolla.

 

Puhtaan rakkauden taso

Rakkaus on kaikista ihanteista kaunein ja innoittavin. Se tuo mieleen epäitsekkään omistautumisen ja toisen puolesta elämisen - toisilleen elävän parin; vanhemman, joka työskentelee koko elämänsä ajan voidakseen kouluttaa lapsensa; nuoren naisen, joka asettuu hengenvaaraan ystävänsä vuoksi; isänmaanystävän, joka luopuu urastaan vapauttaakseen maansa.

Puhdas rakkaus tarkoittaa sydämen kehittämistä ja rakastamista epäitsekkäästi. Se merkitsee täydellisyyden etsimistä erilaisessa rakkaudessa - lapsen, veljen tai siskon, puolison ja vanhemman rakkaudessa. Se sisältää Jumalan meille antaman tehtävän avioitua ja tehdä omasta perheestä rakkauden koulun. Siinä voi opetella rakkauden eri sävyjä aviopuolisoina, vanhempina ja lapsina.

Yksi puhtaan rakkauden tärkeimmistä ulottuvuuksista on seksuaalinen puhtaus - seksisuhteiden kuuluminen avioliittoon, muiden ihmisten tekemien sitoumusten kunnioittaminen ja sukuelinten arvostaminen.

Seksuaalisen puhtauden säilyttäminen on sydäntään ja omaatuntoaan kuuntelevalle ihmiselle luontaista. Sitä on aina ylistetty sankarillisuudeksi. Kuinka monta sellaista tarinaa ja balladia onkaan säilynyt meidän aikakaudellemme asti, jotka kertovat rakastetulleen uskollisena pysytelleistä naisista. Keskiaikaisessa Euroopassa kunnioitetuimmat ritarit elivät siveellisesti omistautuneena linnanneidolleen - jopa nukkuen hänen vieressään kuitenkaan häneen koskematta. Sekä idässä että lännessä on arvostettu niitä, jotka henkisen elämän tähden kokonaan luopuvat seksuaalisista suhteista.

Seksuaalinen vallankumous

l960-luvulla historiallinen siveellisyyden ja puhtauden ihanne sai vakavasti otettavan haastajan. Seksuaalisen vallankumouksen arkkitehdit julistivat "All you need is love", "Tarvitset vain rakkautta", ja toitottivat vallitsevan moraalin täydellistä hylkäämistä. He lupasivat uudenlaista ymmärrystä ja suoruutta seksuaalisissa asioissa sekä seksiä ympäröivän tekopyhyyden ja salamyhkäisyyden loppumista.

Tässä tapauksessa lääke oli kuitenkin tautia pahempi. Se mitä kutsuttiin "vapaaksi rakkaudeksi" merkitsi todellisuudessa seksiä ilman avioliiton, vanhemmuuden ja usein vieläpä ilman itse rakkauden tuomia rajoituksia. Se oli seksiä pelkän mielihyvän vuoksi, yritys katkaista seksuaalisuuden yhteys rakkauteen ja elämän jatkamiseen.

"Seksin ei välttämättä tarvitse liittyä lisääntymiseen, eikä rakkauteenkaan."

-Hugh Hefner

Jopa kaikkein innokkaimmat seksuaalisen vallankumouksen kannattajat osasivat ennakoida siitä seuraavan sosiaalisen myllerryksen ja henkilökohtaiset murhenäytelmät. Teini-ikäisille vanhemmille syntyvien aviottomien lasten määrä on kasvanut.

Seksuaaliteitse leviävistä taudeista on tullut arkipäivää. Avioerosta ja yksinhuoltajista on tullut enemmän sääntö kuin poikkeus. Rikkoutuneiden perheiden lapset tuntevat turvattomuutta.

Seksuaalirikosten määrä on moninkertaistunut. Kun arvoja pilkataan ja itsekkyyttä ylistetään, miesten, naisten ja lasten suoranaiselle hyväksikäytölle seksuaalisen mielihyvän nimissä on yhä vähemmän esteitä. Raiskauksen määritteleminen ja estäminen vaikeutuu, kun naiset suostuvat seksiin epävakaissa suhteissa.

Porno tekee seksuaalisuuden lahjasta vielä epäinhimillisemmän ja ruokkii ihmisten tapaa hakea lisää seksiä tyydyttämään rakkaudennälkäänsä. Sitoumuksettoman seksin petollisuus on luonut särkyneen sukupolven. Tuho leviää maailmanlaajuisesti länsimaisten arvojen mukana.

 

Vallankumous on ohi

Seksuaalisen vallankumouksen markkinoiman seksuaalisen puhtauden hylkäämisen aika on ohi. Sisäinen kompassimme ohjaa meitä takaisin kohti alkuperäistä puhtauden ja sitoutumisen normia. Tämä vastavallankumous on ollut nähtävissä jo useita vuosia.

Esimerkiksi 80-luvulla päätöksen pidättäytyä seksistä avioliiton ulkopuolella teki edelliseen vuosikymmeneen verrattuna miehistä l8- ja naisista nelinkertainen määrä.34

AIDSin pelolla on varmasti ollut merkittävä vaikutus, mutta tämä ei kokonaan selitä pidättäytymisen määrän kasvua. Monet huomasivat trendin jo ennen taudin löytymistä. Kun seksuaalisesti liberaali lehti Penthouse teki jutun väliaikaisesta seksistä luopumisesta, yli puolet haastatelluista miehistä ja 60 prosenttia naisista ilmoitti selibaattinsa syyksi jotain muuta kuin taudin pelon. Monet puhuivat tunteellisista ja henkisistä eduista. Yli 70 prosenttia tunsi, että väliaikainen pidättäytyminen oli lisännyt heidän ymmärrystään vastakkaisesta sukupuolesta.5

90-luvulla nuorten seksuaalinen kokeneisuus on itse asiassa vähentynyt6, ja uutisotsikot ovat kertoneet mielenosoituksista, joissa yli puoli miljoonaa nuorta on julistanut säilyttävänsä seksuaalisen puhtautensa.7 Aikuisten joukossa on vakiintunut avioliiton mukainen parisuhde. Heiluri on heilahtamassa väistämättömästi moninaisten suhteiden epäinhimillisyydestä kohti aitoa intiimiyttä ja eheyttä.

Seksuaalisen puhtauden säilyttäminen ennen avioliittoa ei ole passiivista kieltäytymistä. Se voi pikemminkin olla merkki henkisestä kypsyydestä ja psykologisesta terveydestä: "seksuaalisuuden lepovaihe, jolloin seksuaalisesta reagoinnista tulee moninaisempi ja se saa uusia muotoja pelkän sukupuolisen reaktion sijaan."8

"Itseään toteuttavat miehet ja naiset eivät yleensä etsi seksiä sen itsensä takia...

Usein se on [heille] syvällinen ja mystinen kokemus, ja kuitenkin he kestävät seksin puuttumisen tavallista helpommin..."9

-Abraham Maslow

Jopa Sigmund Freud kunnioitti niitä, jotka kykenevät pitämään seksuaaliset reaktionsa kurissa, vaikka yleensä ajatellaan hänen pitäneen seksin ja moraalin erillään. Hän kommentoi selibaatissa eläviä miehiä ja naisia näin: "Se, mitä he tuovat esiin itsessään, on viipyilevä, järkkymättömän ja hellän tunteen tila, joka muistuttaa enää vähän sukupuolisen rakkauden myrskyisiä yllykkeitä."10

 

Puhtauden valitseminen vaatii rohkeutta

Edes näinä muuttuvina aikoina, seksuaalisen puhtauden tavoitteleminen ei ole itsensä epävarmaksi tuntevien valinta. Jumalalle, omalletunnolleen, itselleen ja puolisolleen tekemän lupauksen pitäminen vaatii rohkeutta ja seikkailumieltä, niin ennen avioitumista kuin sen jälkeenkin. Itsensä kohtaaminen sekä elämän ja rakkauden parhaiden antimien tavoittelu vaatii uskallusta ja päättäväisyyttä.

Kirjassaan High Monogamy George Leonard ilmaisee asian dramaattisesti:

"Satunnainen vapaa-ajan seksi ei ole mikään juhla-ateria - ei edes kunnon voileipä. Se on pikaruokaa muovilautaselta. Elämän juhla-aterialle pääsevät vain ne, jotka ovat valmiita ja kykeneviä sitoutumaan elämään syvästi henkilökohtaisella tasol1a antaen kaiken ja mitään pidättelemättä... [sitoutuneessa suhteessa]..."

Siihen pystyäkseen täytyy katsoa jokaisen pelkuruuden ja itsepetoksen kerroksen läpi syvälle sydämeensä ja kohdata kaikki heikkoutensa ja virheensä perääntymättä. Ja kun tuon lannistavan selvyyden on saavuttanut, joko pakenee äkisti tai muuttaa itsensä toisenlaiseksi..."11

"Elämän juhla-aterialle pääsevät vain ne, jotka ovat valmiita ja kykeneviä sitoutumaan syvästi henkilökohtaisella tasolla antaen kaiken ja mitään pidättelemättä."

Puhtaus ei ole helppoa, mutta sen tuomat moninaiset palkinnot ovat taatusti sen arvoiset. Henkisesti kypsälle ja avioituneelle ihmisel1e seksi tuo mm. psykologista hyvinvointia, parempaa fyysistä terveyttä ja suuremman todennäköisyyden onnistua ihmissuhteissa.

 

PUHDAS RAKKAUS KANNATTAA

1. Psykologiset edut

Henkilökohtainen kehitys

Kouluaikana tulisi tehdä monenlaista. Opiskella tietenkin, hankkia oppirahoja ja ystäviä. Monet mahdollisuudet on helpointa käyttää hyväksi ennen oman perheen perustamista ja yhteiskunnan täysivaltaisena jäsenenä toimimista.

Tällöin tulisi suuntautua ulospäin - hankkia ystäviä, toimia kerhoissa ja ryhmissä, löytää ja kehittää lahjojaan ja kiinnostuksen kohteitaan ja alkaa ottaa sosiaalista vastuuta.

Pitäisi myös "mennä ylöspäin" - löytää henkinen puolensa, vaalia suhdetta Jumalaan, selvittää elämänarvonsa ja elää omantuntonsa mukaisesti.

Ennenaikaisten seksuaalisten tai muulla tavoin epävakaiden suhteiden aloittaminen vie monelta ne voimat, joita tarvittaisiin älyn, tunteen ja henkiseen kehitykseen. Tällaisessa tilanteessa seksi on tekijä, joka häiritsee ulospäin suuntautumista. Se aiheuttaa itseensä ja muutamaan ihmissuhteeseen käpertymistä. Ja kun ihmissuhde katkeaa - niin kuin yleensä lopulta tapahtuu -mahdollisuudet ovat menneet. Entiset ystävät ovat sillä välin jatkaneet henkistä kasvamistaan.l2

Allan Bloom, "The Closing of the American Mind"-kirjan kirjoittaja, kuvailee kiinnostavimmiksi oppilaikseen niitä, jotka ovat seksuaalisesti kokemattomia, "jotka kokevat, että edessä on vielä paljon, ja että on paljon asioita, joita kohti heidän täytyy vielä kasvaa... [he ovat jännittyneitä mysteereistä, joista he eivät vielä ole täysin selvillä. "Vastakohtana ovat seksuaalisesti kokeneet, joista tuli miehiä ja naisia l6-vuotiaina", "latteasieluisia", "vailla ihanteita", jotka "eivät enää tule muuttumaan paljoakaan."l3

 

Parempi itsehallinta

Henkinen kasvaminen vaatii mm. itsekurin opettelua, minkä pohjalta voi ottaa vastuuta muiden ihmisten elämästä ja voimavaroista sekä tulevassa perheessään että urallaan. Ruumiin saaminen mielen hallintaan on tavoite, jonka saavuttaminen kestää kauan eikä ole lainkaan yksinkertaista.

On opittava hallitsemaan temperamenttinsa, kielenkäyttönsä, ajankäyttönsä - ja seksuaalisuutensa. Elämän aikana, jopa avioliitossa tulee jatkuvasti eteen tilanteita, joissa seksuaaliset halut on voitava panna syrjään. On vain omaksi parhaaksi opetella siihen alusta pitäen.

Itsensä hallitseminen on itseluottamuksen ja omien sisäisten voimien tuntemuksen perusta.

Eräs kaksikymppinen nainen vakuutti: "Olen neitsyt, sillä tahdon pitää seksuaalisuuteni ja siitä saamani voiman omassa hallinnassani." 14

Voi tuntua houkuttelevalta keskittyä ennenaikaiseen seksiin ja siten välttää elämän haasteiden kohtaaminen, kypsyminen ja sitoutuminen. Toisin kuin huumeet, tällaiset suhteet ovat yleensä laillisia, ilmaisia, tai ainakin halpoja, ja kohtalaisen helposti saatavilla. Niistä tulee helposti riippuvaiseksi.

Ei raskauden ja AIDSin pelkoa

Rajojensa ylittäminen opinnoissa pärjäämällä, uusien ihmisten kohtaaminen ja yritys elää omien ihanteiden ja unelmien mukaisesti stressaa jo riittävästi jokapäiväisessä elämässä. Kukaan ei tarvitse lisäksi epätoivotun raskauden tai tappavaan AIDSiin sairastumisen pelkoa.

Tällaiset avioliiton ulkopuoliseen seksiin liittyvät pelkotilat voivat muodostua merkittäväksi stressin aiheuttajaksi. Eräs opiskelija sanoo: "Tiedän joidenkin ystävieni ostavan kotona tehtäviä raskaustestejä. He ovat kuukausittain hermostuneita, koska pelkäävät olevansa raskaana. Minusta on helpottavaa olla neitsyt." 15

Ei tarvitse murehtia katkenneita suhteita

Seksi on välttämättä hyvin henkilökohtainen ja tunteita herättävä kokemus. Koska seksi on tarkoitettu rakkauden ja sitoutumisen yhteyteen, se herättää väistämättä tiettyjä läheisyyden odotuksia. Siinä satuttaa itseään helposti.

Jokaisella on ystäviä, joilla oli tiivis, mutta vain tunteisiin pohjaava suhde ja jotka tuon suhteen päätyttyä olivat hyvin masentuneita. Tilanne on vielä pahempi, jos suhteeseen on liittynyt seksi. Psykologit ovat osoittaneet, että tällaisen suhteen rikkoutumisesta aiheutuva tunnetason kriisi muistuttaa avioeron aiheuttamaa kriisiä. Se on yksi pahimmista stressitiloista, johon ihminen voi elämänsä aikana joutua.

"En osannut elää ilman häntä. Erottuamme halusin vain käpertyä kerälle ja kuolla."l6

Lisäksi seksisuhde sitoo puolisoiden ruumiit ja sielut toisiinsa, auttaa heitä tulemaan yhdeksi.

Seksi on kuin vaikeasti irtoavaa superliimaa. Jopa satunnainen seksi sitoo kaksi sydäntä niin vahvasti yhteen, että ne voidaan erottaa toisistaan vain repimällä. Voi kuvitella, ettei tunne tuskaa ja opetella turruttamaan itsensä useilla seksisuhteilla tai jollain muulla tavalla. Valitettavasti samalla turtuu myös kyky antaa ja saada rakkautta ja iloa.

 

Katumukselta ja itsesyytöksiltä voi välttyä

On luonnollista odottaa miehen ja vaimon välisen intiimin rakkauden tuomaa iloa ja nautintoa, kun sen aika tulee. Monet eivät osaa ennakoida terävää syyllisyydentunnetta, joka seuraa sitoumuksetta tehtyjä seksiseikkailuja.

Monet opiskelijat kertaavat: "Jälkeenpäin ajatellen seksi ei ollut sen arvoista. Minun olisi pitänyt odottaa."l7

"En olisi uskonut, kuinka kauan ja kalliisti jouduin maksamaan."l8

Katumuksen tunne voi kestää vuosia. Eräs 33-vuotias psykiatri kertoo katuvansa seksuaalista aktiivisuuttaan ollessaan lukion jälkeen ulkomailla:

..Lähtiessäni olin neitsyt, mutta tunsin olevani turvassa.
Minulla ei ollut moraalisia arvoja ja käyttäydyin sen
mukaisesti. Syvimmin minua haavoitti se sairas
hyväksikäytetyksi tulemisen tunne, jota koin annettuani
kallisarvoisen osan itseäni, sieluni niin monelle aivan
turhaan. En olisi uskonut, kuinka kauan ja kalliisti joudun
maksamaan siitä.

 

Ei seksuaalista syyllisyyttä ja häpeää

Puhdas omatunto on valtavan arvokas asia. Se auttaa tuntemaan olonsa rennon valppaaksi, jolloin on mahdollista pärjätä hyvin elämän haasteissa. Se on myös itsekunnioituksen ja itseluottamuksen pohja. Jos on antanut periksi omasta ihmisarvontunteestaan, ei voi olla riittävän vahva vastustamaan maailmassa olevaa epäoikeudenmukaisuutta.

Syyllisyys on omantunnon loukkaamista seuraava terve reaktio. Monet tuntevat intuitiivisesti seksin olevan pyhää. Heistä tuntuu siltä, että neitsyyden antaminen arvottomassa suhteessa ja seksuaalisuuden väärinkäyttö on syvästi vahingollista itselle. Se aiheuttaa syyllisyyttä. Syyllisyys syvenee, jos on loukannut oman uskontonsa moraalisääntöjä tai pettänyt vanhempiensa luottamuksen. Oma seksuaalinen aktiivisuus muuttuu likaiseksi salaisuudeksi, jota on pakko säilyttää.

"En ole tainnut ikinä tavata opiskelijaa, joka olisi pahoillaan siitä, että

antoi seksin odottaa, mutta seksisuhteitaan katuvia olen tavannut monia.

Yhä uudestaan olen törmännyt satunnaisten seksiseikkailujen ja

moraalittomuuden aiheuttamaan pitkäaikaiseen tunneperäiseen ja

henkiseen lannistuneisuuteen."

Toisen tietoinen tai tiedostamaton hyväksikäyttö seksuaalisen mielihyvän toivossa ja hylkääminen sen jälkeen voi aiheuttaa hirvittävää syyllisyyttä, kun huomaa, kuinka on särkenyt tämän sydämen. "Joskus, kun on humalapäissään kotibileissä saanut joltain tytöltä, eikä enää aamulla muista keneltä, tuntee itsensä aika rähjäiseksi", eräs 20-vuotias opiskelijapoika myöntää.

"Sain viimein erään tytön suostutelluksi sänkyyn - tai itse asiassa autoon - ja ajattelin sen olevan tosi hieno juttu, mutta sen jälkeen hän alkoi kertoa rakastavansa minua ja muuttui omistushaluiseksi. Päättelin, että minua ennen hänellä oli ollut kymmenittäin muita poikia, jotka olivat luulleet "valloittaneensa" hänet, mutta joutuneetkin hänen turvallisuudentarpeensa kohteiksi. Se vei tuulen purjeistani. En voi kunnioittaa ketään, joka antaa periksi yhtä helposti kuin hän."

 

Itsetunto ja itsekunnioitus

Läheisistä ihmissuhteista nauttiminen ja elämässä onnistuminen edellyttävät, itsensä kunnioittamista ja itsestään pitämistä. Jos ei usko itseensä, ei kukaan muukaan voi uskoa. Satunnainen seksi voi rapistaa omanarvontunnetta. Siitä voi olla seurauksena yhä uusien seksikokemusten ja niistä seuraavan kasvavan itsehalveksunnan noidankehä.

Eräs ylemmän vuosikurssin opiskelija, joka on myös asuntolan johtaja, kuvailee satunnaisen seksin vaikutusta joihinkin naisiin: "Koska he eivät kunnioita itseään paljoakaan, he tyytyvät mihin tahansa miehiltä saamiinsa huomionosoituksiin. Siten he joutuvat yhä uudestaan samoihin tuhoisiin tilanteisiin ja ihmissuhteisiin, joista heidän ongelmansa alkoivatkin."

Asennoituminen seksiin on muuttunut ironisesti. Vielä parikymmentä vuotta sitten hävettiin avioliittoa edeltäneitä seksisuhteita. Nyt suorituspaineet ja muille näyttäminen ovat johtaneet päinvastaiseen tilanteeseen. Tästä syystä monista tuntuu, että heidän on pakko hankkia seksikokemuksia, vaikkeivät he olisikaan naimisissa, valmiita siihen, tai haluaisi.

Noin joka kolmas naispuolisista yliopisto-opiskelijoista on yritetty raiskata tai raiskattu. Lopuistakin puolet ilmoittavat joutuneensa seksuaalisen painostuksen kohteiksi.

"Paitsi että aloin tuntea olevani halpa-arvoinen aloin myös ihmetellä,

olisiko olemassakaan ketään, joka rakastaisi minua ja hyväksyisi minut

eikä vaatisi minua ansaitsemaan tuota rakkautta ruumiillani."

Omanarvontunne huononee, jos alkaa tuntua siltä, että ei saa arvostusta sisäisten ominaisuuksiensa vuoksi, vaan seksuaalisten suoritusten perusteella. Aina löytyy joku itseä parempi. Sekä hyväksikäyttäjän että hyväksikäytetyn itsearvostus laskee.

 

Omien hyvien puolien säilyttäminen

Hyvään luonteeseen liitetään esim. seuraavia ominaisuuksia: kunnioitus, vastuullisuus, kärsivällisyys, reiluus, rehellisyys, myötätunto. Seksin ollessa kyseessä mikään ei kuitenkaan ole tärkeämpää kuin itsensä hallitseminen.

Seksuaalisten rajojen puuttuminen raiskaukset, porno, seksuaalinen ahdistelu, lasten hyväksikäyttö, uskottomuus ja muut pulmat, ovat tehneet hallaa omalletunnolle ja luonteelle niin yhteiskunnassa kuin yksilötasolla.

Ihmiset alkavat helposti valehdella saadakseen seksiä. Eräs tutkimus osoitti, että lähes puolet ihmisistä valehteli säännöllisesti rakastajilleen aiempien sukupuolikontaktiensa määrän. Toisen mukaan yli kymmenesosa miehistä vaarantaisi muiden elämän ja jättäisi kertomatta kantavansa tappavaa HIV:ta.19

"Laajeneva ystäväverkko, mietiskely ja eläminen päivä kerrallaan antavat minulle kaiken, mitä ennen luulin vain rakastajan voivan tarjota."20

Monet keskiluokkaiset opiskelijamiehet myöntävät käyttäneensä juonittelua tai suoranaista voimaa saadakseen haluamansa. Eräässä kyselyssä yli puolet kertoi hankkiutuneensa seuralaisensa asuntoon ja 65 prosenttia oli juottanut tämän humalaan. 40 prosenttia oli käyttänyt sanallista uhkailua ja joka viides fyysistä voimaa tai uhkauksia.21

Puhutaan vapaasta seksistä, mutta todellisuudessa ihmisistä on tulossa omien vaistojensa orjuuttamia esineellistäjiä, mikä alentaa seksin, rakkauden ja suvun jatkamisen arvoa.

 

Ei abortin aiheuttamia traumoja

Raskaaksi tuleminen vahingossa avioliiton ulkopuolella voi olla niin pelottavaa, että abortti tuntuu tarjoavan tervetulleen pakotien. Valitettavasti siihen liittyy moraalisen vastustuksen ja fyysisten vaarojen lisäksi useita mahdollisia psykologisia seurauksia:

Äidin ja lapsen välinen suhde on todella vahva. Kykyämme luoda uutta elämää tulisi pitää arvossa. Ehkäisyvälineet ja abortin kaltaiset toimenpiteet voivat tietyssä määrin suojata tekojen fyysisiltä seurauksilta, mutta mikään ei voi varjella sydäntä.

 

Parempi elämä, parempaa seksiä

Osa psykologista terveyttä on kyky ammentaa tyytyväisyyden ja varmuuden tunnetta omista sisäisistä voimavaroistaan. Seksitön elämä ennen sitoutumista edesauttaa sisäisen voiman kasvua, kypsymistä sekä kykyä odottaa myöhempää täyttymystä hetkellisen tyydytyksen sijaan. Seksuaalisen arvon säilyttäminen edellyttää itsekuria, joka on psykologisen terveyden merkki ja auttaa saavuttamaan kaikki tavoitteensa.

"Halusin aloittaa selibaatin, koska seksi oli alkanut hallita elämääni. Minusta tuntui, että jos en olisi niin keskittynyt siihen, voisin päästä älyllisesti ja henkisesti korkeammalle."23

Siinä missä esiaviollinen seksi vahingoittaa sydäntä ja mieltä, hyvä avioliitto lisää yleistä terveyttä ja onnellisuutta. Eräs kyselytutkimus osoitti, että elämäänsä tyytyväisten nuorten naisten osuus oli avioliitossa elävillä lähes kaksinkertainen - 53 prosenttia / 28 prosenttia -verrattuna naimattomiin naisiin, joilla oli yksi tai useampi seksisuhde.24 Sama pätee naimisissa oleviin pareihin.25

On valaisevaa huomata, että naimattomilla ihmisillä on taipumus etsiä yksi vakituinen kumppani ja elää ikään kuin korvikeavioliitossa, vaikka heillä olisi mahdollisuus uuteen seksikumppaniin joka päivä. Kyselytutkimukset osoittavat, että suuri enemmistö, 95 prosenttia kansalaisista pitää avioliittoa tyydytyksen kannalta parhaana järjestelynä.26

Jopa keskityttäessä pelkästään seksuaaliseen täyttymykseen on avioliitto paras ratkaisu. Yli kaksi kolmannesta naimisissa olevista ilmoitti olevansa tyytyväisiä seksielämäänsä, kun taas naimattomista, mutta seksisuhteessa/-suhteissa elävistä tyytyväisiä oli alle puolet.27

2. Fyysinen terveys

Turvassa sukupuolitaudeilta

Tietyt taudit leviävät sukupuolikontaktin välityksellä. Yleensä ne vaikuttavat sukuelimiin, osa tuhoaa koko ruumiin. Ne voivat estää kivuttoman sukupuolisen kanssakäymisen, tai aiheuttaa lapsettomuutta. Jotkut näistä taudeista ovat parantumattomia, jotkut tappavia ja jotkut, kuten edempänä esitetään, tarttuvat aviopuolisoon ja mahdollisesti myös syntymättömään lapseen.

Kondomin käyttö ei poista näitä vaaroja. Kun ehkäisynä käytetään kondomia, on riski tulla raskaaksi käytännössä 10-30 prosenttia. Kondomi voi liukua pois paikoiltaan, hajota ja vuotaa. Kondomilla on jo pitkään ollut huonoimman ehkäisymuodon maine. Riski saada sukupuolitauti on vielä suurempi, sillä hedelmöittyminen on mahdollista vain joinakin päivinä kuukaudessa, kun taas sukupuolitauti voi tarttua kuukauden kaikkina päivinä yhtä lailla mieheltä naiselle kuin naiselta miehelle.

Kondomit ovat yhtä epäluotettavia myös HIV:tä vastaan. l993 tehdyn 11 lääketieteellisen tutkimuksen analyysin mukaan 3l prosentissa tapauksista kondomi ei suojannut AIDSilta.28

Ne eivät suojaa juuri ollenkaan virusperäiseltä sukupuolitaudilta, papillomavirukselta ja klamydialta, joihin sairastuu lähes kolmannes seksin aloittaneista nuorista naisista. Papillomavirus ja klamydia tarttuvat suorassa limakalvokontaktissa myös niiltä alueilta, joita kondomi ei peitä.

Neitsyyden menettämisen jälkeen seksikumppaneiden määrä kasvaa helposti suureksi, vaikka jokainen suhde kestäisi vuoden tai enemmän. Seksi vastakkaista sukupuolta olevien ystävien kanssa muodostuu tavaksi.29 Siten ihmisillä, jotka omasta mielestään eivät käyttäydy holtittomasti ja joilla on seksikumppaneihinsa vahvat tunnesiteet on silti ennen avioitumistaan useita suhteita ja riski kasvaa.

 

Immuunijärjestelmän suojaaminen

Seksin välityksellä kehoon tulee partnerilta vieraita ainesosia. Näyttää siltä, että puolison eritteisiin tottuminen vie useita kuukausia. Seksuaalisesti puhtaassa elämäntyylissä tämä tarvitsee käydä läpi vain kerran.

Seksuaalinen aktiivisuus usein vaihtuvien kumppaneiden kanssa voi aiheuttaa elimistölle lähes jatkuvan hälytystilan vieraita vasta-aineita vastaan. Tämä rasittaa elimistöä ja heikentää vastustuskykyä. Lääketieteen tohtori Jay Glaser ja muut stressitutkijat huomauttavat: "AIDS-virus kukoistaa parhaiten, kun immuunijärjestelmä on yliaktiivinen."30

"[Neitsyenä] voin olla täysin varma siitä, että minulla ei ole mitään sukupuolitautia.

Moni ei voi sanoa samaa."3l

Vain seksin harrastaminen uskollisen puolison kanssa poistaa sukupuolitautitartunnan riskin ja takaa mielenrauhan.

3. Paremmat ihmissuhteet

Paremmat ystävyyssuhteet

Kiinteä sitoutuminen seurustelusuhteeseen voi helposti aiheuttaa jännitettä ystävien ja tuttavien välille. Ehkäpä joku sinunkin ystävistäsi on hylännyt sinut aloitettuaan seurustelun. Joskus nuorisoryhmä voi olla todellinen seksuaalisen vetovoiman, omistushaluisuuden, mustasukkaisuuden, pettämisen ja valtasuhteiden tahmea verkko.

Tilanne pahenee seksin tultua mukaan kuvioon. Parhaista ystävistä voi tulla yhdessä yössä katkerat viholliset. Mikään ei erota ystäviä toisistaan niin kuin seksuaalinen mustasukkaisuus - ei valta, raha, eivätkä ideologiat.

"Sanoin hänelle, etten tahdo. Hän halusi tietää miksi. Emmehän kuitenkaan

enää voisi jatkaa entiseen tapaan."32

Ystävyyssuhteet vastakkaiseen sukupuoleen voivat tuntua niin monimutkaisilta, ettei niihin halua joutua ollenkaan, koska ei voi olla varma toisen osapuolen motiiveista. Sitä joko epäilee toisen aikomuksia - haluaako hän ystävyyttä, seksiä, vai tehdä jonkun mustasukkaiseksi tai pelkää itse tulevansa väärinymmärretyksi.

Michael Ditkoff, kolmenkympin puolessa välissä oleva mies kirjoitti elettyään selibaatissa viisi vuotta:

"Olen vihdoinkin vapaa taka-ajatuksista! Ensi kerran sen jälkeen, kun olin kolmetoistavuotias pystyn lähestymään naisia ilman salattuja toiveita. Minulla on enemmän naispuolisia ystäviä kuin koskaan. Ja sitä mukaa, kun heitä on tullut lisää, kykyni kommunikoida heidän kanssaan on parantunut."33

Vain silloin, kun molemmille on selvää, ettei kumpikaan havittele seurustelusuhdetta, voi ystävyydestä nauttia kunnolla ja tehdä asioita, joista molemmat pitävät.

 

Läheisemmät välit

Kun seurusteluun liittää seksin, siihen keskittyy helposti suhteen muiden ulottuvuuksien kustannuksella.

Seksin voima on niin suuri, että se vie helposti ihmissuhteessa tilaa muulta kanssakäymiseltä ja mielekkäältä tekemiseltä. Seksistä voi tulla ajatustenvaihdon ja henkilökohtaisen kehityksen korvike.

 

Ripustautuminen ja riippuvuus

Fyysiseen vetovoimaan tai turvallisuudentarpeeseen perustuvaan suhteeseen voi jäädä roikkumaan seksin takia. Tuntuu kuin olisi jäänyt ansaan, eikä löydä tietä ulos.

Erään nuoren naisen sanoin: "Kadun todella sitä, että ensimmäinen kertani oli sellaisen pojan kanssa, josta en juuri välittänyt. Olen yhä hänen kanssaan ja siitä on tulossa ongelma. Haluaisin lopettaa seurustelun ja tavata myös muita, mutta niin intiimin suhteen katkaiseminen on hirvittävän rankkaa."34

Uusia ystävyyssuhteita syntyy ja vanhoja jää luontevasti sitä mukaa, kun kasvaa ja muuttuu. Se käy sujuvammin, jos seksi on pidetty poissa kuvasta. Eräs nuori nainen päätti lopettaa seksin poikaystävänsä kanssa ennen avioitumista. "Pidämme nyt etäisyyttä voidaksemme luoda perustan tasa-arvoiselle ja riippumattomalle suhteelle."35

Kun pari aloittaa seksin ja haluaa olla aina kahden, on vaarana seksin ja rakkauden sekoittaminen toisiinsa. Suhteen voi kuvitella olevan todellista syvempi.

Jos sekoittaa rakkauden ja seksin toisiinsa avioliiton ulkopuolella, niin antamisen ja vastaanottamisen välinen yksinkertainen yhteys voi unohtua. Rakkaus on aina antamista, toisen huomioon ottamista. Ongelma on siinä, että se, mikä vaikuttaa antamiselta, voikin itse asiassa olla ottamista.

Luottamus ja sitoutuminen

Sydämen yhteys kuuluu olla ennen seksuaalista kiintymystä. Siksi pelkkä seksuaalinen kiintymys voi antaa harhakuvan läheisestä tunnesiteestä. jota todellisuudessa ei ole olemassa. Ei nähdä syytä tehdä töitä rakastamisen ja kommunikoinnin oppimiseksi. Lisäksi sokean hullaantumisen vaihe on tavallista pidempi, jolloin saattaa erehtyä jopa menemään naimisiin sellaisen ihmisen kanssa, jota ei itse asiassa tunne.

Sen jälkeen en käynyt ulkona vuosiin. Pelkään rakastua uudelleen.

On kaksi yleistä tapaa reagoida seksisuhteen loppumiseen. Yksi on uusien seksisuhteiden jahtaaminen ja kolhiutuneen itsetunnon pönkittäminen niistä leuhkimalla. Toinen on haavoittumisen pelko, ennakkoluuloihin ja epäluottamukseen vetäytyminen.

Jälkimmäinen on tyypillistä nuorille naisille. He voivat epäillä, että kaikki muutkin miehet vain haluavat käyttää heitä seksuaalisesti hyväkseen. Uudelleen avautuminen voi olla vaikeaa miehillekin. Eräs ylemmän vuosikurssin yliopisto-opiskelija kertoo tarinansa: "Olin masentunut, pahantuulinen ja hermostunut. Ystäväni lakkasivat hakemasta seuraani, koska olin niin maassa. Tunsin olevani epäonnistuja. Arvosanani huononivat."36

Seksin aiheuttama ahdistus on jo paha asia. Kuinka paljon pahempaa onkaan pelätä rakkautta ja sitoutumista.

 

Riistävien suhteiden välttäminen

Avioliiton ulkopuolisiin seksisuhteisiin liittyy läheisesti väkivalta ja muut hyväksikäytön muodot. Avoparien välillä väkivalta on yli kaksi kertaa niin yleistä kuin aviopareilla.37 Oikeusministeriön tutkimuksen mukaan se olisi nelinkertaista.38

Joillekin jätetyksi tuleminen ei aiheuta vain masennusta tai läheisyyden pelkoa, vaan myös raivoa. Se voi ilmetä entiseen poika- tai tyttöystävään kohdistuvana ahdisteluna tai väkivaltana. Mikä tahansa välirikko voi nostattaa suuttumusta, mutta erityisesti vakavan ja vahvoja tunteita synnyttänen seksisuhteen loppumista seuraava loukkaantuminen, mustasukkaisuus ja petetyksi tulemisen tunne voi sytyttää räjähdysmäisen raivon palon.39

Seksi tiivistää romanttisia tunteita ja nostaa panoksia suhteessa. Se on vaarallinen lelu, joka voi räjähtää käsiin.

 

Hyväksikäytön välttäminen

Naiset arvostavat miehiä enemmän avioliiton tuomaa vakautta ja turvallisuutta. Tutkimukset osoittavat toistuvasti, että huonossakin avioliitossa elävät naiset ovat muita onnellisempia, oli vaihtoehto sitten pidättyvyys, irtosuhteet tai vakituinen seurustelu. 40

Avioliiton ulkopuolinen seksi on hyväksikäyttöä. Naisilla on pelissä paljon muutakin kuin raskaaksitulo, sukupuolitautitartunta ja henkinen tuska. Avioliitto tarjoaa suuremman seksuaalisen ja henkisen vapauden ja on paras vaihtoehto molemmille sukupuolille, mutta miehet eivät ole siitä niin kiinnostuneita, jos seksiä on saatavilla muutenkin...41

 

Epätoivottu raskaus

Yllätysraskaus voi tuoda haasteen aviosuhteelle, mutta suhde ei siitä kuitenkaan välttämättä kariudu. Avioliiton ulkopuolisessa suhteessa raskaaksi tuleminen on jatkuva huolenaihe, koska vilpitön sitoutuminen ja kyky selviytyä raskauden ja mahdollisesti syntyvän lapsen aiheuttamasta stressistä puuttuvat. Tällainen suhde on kuin souturetki valtamerelle, mukavasta ajanvietteestä voi täysin luonnollisen tapahtuman seurauksena tulla painajainen.

"Aion aloittaa seksin vasta sitten, kun pystyn elättämään lapsen. Tähän mennessä en ole ollut valmis sitoutumaan sellaiseen.".42

Huolilta voi välttyä jättämällä seksin varmaan ja vakiintuneeseen suhteeseen.

 

Hyvän suhteen suojeleminen

Seksillä on hyvän suhteen tuhoajan maine. Eräs 22-vuotias yliopisto-opiskelijapoika perustelee poikuuttaan: "Monen ystäväni seurustelu on kaatunut fyysiseen puoleen. Koettuaan jotain niin voimakasta he olivat eron jälkeen aivan raunioina."43

Liian varhain aloitettu seksi estää rakkauden osoittamisen muilla tavoilla ja voi toimia suhteen tasapainoisen kasvun sijaisena.

Ystävyyttä seuranneen seksisuhteen loputtua seurustelun jatkaminen tai jopa ystävinä säilyminen voi olla vaikeaa. Sitoumuksettomaan seksiin liittyvä hienoinen itsekkyys voi syrjäyttää entisen lämpimän ja avoimen kiintymyksen. Kiusaus etsiä uusi seksuaalisen mielihyvän ja turvallisuuden kohde on suuri.

 

Puhtaan rakkauden valinta

Voidakseen tulla kypsäksi ja realistiksi on tärkeää oppia ymmärtämään seksin voima ja kunnioittamaan sitä. Kun puolisot ovat tehneet keskinäisen sitoumuksen, voi heidän liitossaan vallita luottamus ja ehdoton rakkaus, jolloin seksi vahvistaa jo havaittavaa yhteisymmärrystä, hyväksyntää ja läheisyyden ilmapiiriä. Jos sitoutumista ei ole, se vain pahentaa epävarmuutta, luottamuksen puutetta ja väärinymmärrystä sekä tekee todellisen läheisyyden saavuttamisen vaikeaksi.

Kun on valinnut puhtaan rakkauden elämäntavan, voi vapaasti nauttia muiden seurasta sukupuolesta riippumatta tarvitsematta ryhtyä arvausleikkeihin. On helpompaa luoda läheisiä ihmissuhteita, olla oma itsensä, löytää uusia ystäviä ja luopua vanhoista. Voi keskittyä useisiin eri ihmisiin. Tutustuessaan muihin oppii samalla tuntemaan itseään paremmin.

 

4. Edut tulevaa avioliittoa ajatellen

Ei vertailukohteita

Yksi aviosuhteen erityispiirteistä on seksuaalisuus. Se voi olla hauskaa ja se voi kasvattaa läheisyyttä ja henkistä yhteyttä reilusti. Tai, jos tätä elinikäistä kokemusta varjostavat menneiden rakastajien haamut, se voi olla epävarmuuden ja syyllisyyden lähde.

Seksi jättää eloisia mielikuvia mieleen ja sydämeen. Avioliitoa edeltävät seksikokemukset voivat tulla takaisin myöhemmässä elämässä ns. "seksuaalisina takaumina". Monille käy niin, että kesken rakastelun huomaa vertaavansa puolisoaan entisiin seksikumppaneihin. Vaikka kuinka yrittää, ei voi tuntea olevansa puolisonsa kanssa "kahden".

Kuvittele, millaista olisi, jos puolisosi vertailisi vartaloasi ja taitojasi johonkin entiseen rakastajaansa. Miltä tuntuisi?

Jokainen haaveilee intohimoisesta rakkauselämästä myös elämänsä syksyssä. Jotta se voisi toteutua, täytyy panostaa kumppaninsa ymmärtämiseen ja hänen ainutlaatuisiin toiveisiinsa mukautumiseen. Se on jatkuva projekti, sillä toiveet muuttuvat vuosien myötä.

Esiaviollisten seksikokemusten ja itsetyydytyksen myötä tietyt seksuaaliset tottumukset ja odotukset ovat vakiintuneet jo ennen avioliiton alkamista. Ne voivat estää oppimasta huomaamaan, mikä saa puolison tuntemaan itsensä rakastetuksi. Mitä enemmän edeltäviä kokemuksia on, sitä suuremmaksi ongelma voi muodostua.

 

Säilytä ilmaisunvapaus ja kiinnostus seksiin

Seksiin suhtautuminen ja kyky nauttia siitä puolison kanssa määräytyy pitkälti ensimmäisen seksikokemuksen perusteella. Muun muassa tästä syystä neitsyyden menetys on yksi elämän merkittävimmistä kokemuksista. Oli miellyttävä tai ei, ensimmäinen yhdyntäkokemus on unohtumaton.

"Lopetin lopulta irtosuhteet, kun tajusin, että seksi, josta puuttuu todellinen luottamus ja rakkaus ei ole hyvää. Se ei yksinkertaisesti ole sen sähläämisen arvoista."44

Varhaiset pettymykset seksikokeiluissa voivat aiheuttaa joko vastahakoisuutta seksiä kohtaan tai siihen kyllästymistä. Sen yli pääseminen voi kestää vuosia, jopa avioitumisen jälkeenkin. Erään amerikkalaisen aikakauslehden amerikkalaisista naisista tekemässä kyselyssä vastaajista ne, jotka olivat aloittaneet seksin jo teini-iässä olivat aikuisena tyytymättömimpiä seksielämäänsä.45

Seksuaalisen vallankumouksen surkuhupaisin hedelmä on se, että seksuaalisen halun menettäminen on ollut viime vuosina yleisin mielenterveydellinen ongelma. Se on edelleen ongelma. Tutkimukset ovat esittäneet syyksi paitsi stressin, myös aiemmat huonot kokemukset. Tämä ei ole harvinaista edes parikymppisillä.

"Jotenkin jäin rannalle, kun muka huolettoman ja syyllisyydestä vapaan seksin risteilyalus lähti. Itse asiassa nykyisin uskon sen olevan pelkkä pettyneiden opiskelijoiden alkuunpanema myytti, jolla peitellään totuutta. Innokkaan rajojen rikkomisen jälkeen tuskin haluaa myöntää kaiken olleen pelkkää potaskaa."46

 

Parempi itsehallinta

Ennen pitkällistä sitoutumista itsekurissa eläneiden on helpompi luottaa omaan ja kumppanin lupaukseen uskollisuudesta. Sama pätee myös toiseen suuntaan: jos ei ole osannut säilyttää seksuaalista arvokkuuttaan ennen avioliittoa, mikä takaa, että pystyy siihen avioliitossa?

Tapa antautua seksuaalisten tunteiden valtaan aina tavatessaan viehättävän ihmisen voi aiheuttaa hankaluuksia vakiintuneen suhteen vaikeina aikoina. Vanhoihin tottumuksiin sortuminen on tuhoisaa puolisolle, avioliitolle ja lapsille.

Tällaisten kiusausten lisäksi jokaisessa avioliitossa tulee aikoja, jolloin seksuaalisten halujen toteuttamista joutuu lykkäämään. Tiettyinä aikoina puolison huomion voivat viedä lapset, ura tai sairaus. Jos haluaa selvitä noista ajoista ilman ärtymyksen ja negatiivisuuden tunteita, on välttämättä kyettävä hallitsemaan seksuaalista käyttäytymistään.

 

Älä päästä seksin sitomisvoimaa väljähtymään

Seksi on tarkoitettu elämänkumppanien välisen läheisyyden rakentajaksi. Se on toisilleen uskollisille puolisoille erityislaatuinen keino ilmaista kiintymystä; leikki, joka helpottaa puolisoiden välisiä jännitteitä ja jolla voi uudelleen sytytellä romanssin leimua.

Useiden kumppaninvaihtojen myötä seksin kyky lähentää puolisoita toisiinsa voi hävitä. Jos seksi on kuin liimaa, kuten edellä on esitetty, ei sitä ole tarkoitettu käytettäväksi yhä uudelleen. Liima heikkenee jokaisella käyttökerralla.

Fyysinen rakkaus on kallisarvoisin lahja, jonka puolisolle voi hääyönä antaa. Se merkitsee sydäntä, vartaloa, kykyä luoda uutta elämää ja aloittaa uusi sukulinja. Sen avulla voi todistaa rakkautensa ja opetella yhdessä miehensä tai vaimonsa kanssa tuottamaan toiselle mielihyvää. Jos tuon lahjan on jo antanut jollekin toiselle, tai monille muille, niin millä enää voi osoittaa puolisolleen pitävänsä tätä ainutlaatuisena?

 

Älä anna kuolemansuudelmaa

Avioliiton ulkopuoliseen seksiin sisältyy aina sukupuolitautitartunnan vaara. Yhdenkin varomattomuuden hetken seuraukset voivat kestää koko elämän ajan. On aivan mahdollista kantaa tartuntaa siitä itse tietämättä.

Useimmat näistä taudeista voivat lopulta aiheuttaa sukuelimissä parantumatonta tuhoa, kuten yhdyntäkipuja tai lapsettomuutta. Esimerkiksi, melko yleinen herpes on parantumaton, mikä merkitsee käytännössä joko seksin ilojen kieltämistä itseltä ja puolisolta loppuelämän ajaksi tai puolison ja mahdollisesti myös tulevien lasten tartuttamista.

 

Avioeron todennäköisyys pienenee

Monet uskovat, että ennen avioliittoa olisi hyvä kokeilla yhteiselämää eräänlaisella "koeliitolla", johon kuuluu myös seksi. Tutkimusten mukaan tästä ei ole mitään etua, vaan selvää haittaa. Myöhempi avioituminen ei paranna suhdetta mitenkään. On pystytty näyttämään, että esiaviollinen seksi ja erityisesti avoliitot johtavat onnettomampiin avioliittoihin ja kasvattavat avioeron mahdollisuutta 50 prosentilla.47 Kaiken kaikkiaan yhdessä eläminen niin kauan, kuin se on molemmista kivaa, ei opeta olemaan antamatta periksi ja selvittämään asioita "niin myötä- kuin vastoinkäymisissä", kuten hyvässä avioliitossa tehdään.

Asiantuntija Thomas Lickona korostaa, että seksuaalista yhteensopivuutta ei tarvitse testata kumppanin "koeajolla". Autoista poiketen ihmisillä on kyky muuttua ja oppia rakastamaan paremmin. Aviollinen seksi paranee ajan myötä, kunhan puolisot opettelevat tuntemaan toisensa ja toistensa tarpeet paremmin. 48

Kokemattomuus ei ole ongelma, josta täytyy päästä eroon, vaan upea ominaisuus. Ihanteellisinta olisi molempien mennä naimisiin neitsyinä, täysin vapaana estoista ja rutiineista, ja opetella sitten yhdessä virheiden ja naurun kautta rakastelemaan. Seksistä tulee puolisoita yhdistävä erityinen salaisuus.

Meillä kaikilla menisi luultavasti paremmin, jos seuraisimme Ann Landerin seurustelusääntöä: Pitäkää huoli, että teillä kahdella on jatkuvasti yhteensä ainakin kolme jalkaa maassa."49

Tutkimukset varmistavat, että seksuaalisesti onnellisimmat naiset ovat ensimmäisessä avioliitossaan ja olivat naimisiin mennessään neitsyitä.50 Naimisissa olevat naiset saavuttavat seksuaalisen huipun kaksi kertaa niin usein kuin ne, joilla on useita seksikumppaneita.51

 

5. Tuleville sukupolville koituva hyöty

Yhden sukulinjan säilyttäminen

Jokaisella lapsella on oikeus syntyä toivottuna ja jo ennen hedelmöitystä odotettuna ja hoivattuna. Hänellä on oikeus myös tasapainoisiin ja rakastaviin vanhempiin. Epäpuhtaan rakkauden elämäntavan riskinä on esiaviollinen vahinkoraskaus ja epävakaa avioliitto. Se heikentää lapsen mahdollisuuksia kasvaa ansaitsemissaan hyvissä kotioloissa.

Lapsi ansaitsee olla vanhempiensa kaiken huomion kohde ja ainoana periä heidän nimensä, esi-isiensä perinteet ja vanhempiensa henkiset ja fyysiset aarteet. Jokainen haluaa olla ylpeä esi-isistään ja siitä, miten suku alkoi.

Lapset ovat tosissaan otettava velvollisuus. He tarvitsevat enemmän kuin kaiken vanhempiensa energian tullakseen siksi, mitä he haluavat olla ja mihin he pystyvät. Tässäkin mielessä seksi tulisi ottaa vakavasti. Sen voimassa saattaa alulle kokonainen uusi ihminen on tarpeeksi syytä opetella hallitsemaan seksuaalisuutensa.

Seksuaalisuuden voiman tajuaa uudella tavalla, kun ajattelee sitä, miten omat lapset aikanaan aloittavat oman sukulinjansa. Yhden ihmiselämän vaikutuksia koko ihmiskunnalle hamaan tulevaisuuteen saakka ei voi aliarvioida. Jokainen on osa hauraiden ihmissuhteiden verkkoa. Puhtaan rakkauden elämäntapaan kuuluu kunnioittava suhtautuminen niihin vaikutuksiin, joita omalla elämällä on tuleviin polviin.

 

Vaihtoehtoja on kaksi

Valinta on tehtävä kahdesta vaihtoehdosta: todellinen ja puhdas rakkaus tai väärä ja epäpuhdas rakkaus. Epäpuhtaan rakkauden petolliset houkutukset ja huonot puolet ovat nyt tiedossa.

Elisabeth Haichin kirjassa "Sexual Energy and Yoga" sanotaan:

"Mitä sellaisista kokemuksista seuraa? Pettymyksiä, karvas jälkimaku ja keskinäinen syyttely tai lohduton yksinäisyys ja pettynyt häpeäntunne. Kumpikaan ei antanut todellista rakkautta, vaan oletti saavansa sitä, niinpä molemmat jäivät ilman!"

Ja tässä erään avioliittoon asti odottaneen kokemus:

"Ensimmäinen seksikokemukseni minulla oli hääyönämme. En olisi halunnut jakaa sitä kenenkään muun kuin aviomieheni kanssa. En voinut tarjota rikkauksia enkä jalokiviä, mutta ei hän muuta halunnutkaan kuin minut, ja juuri sen hän saikin. Annoin itseni kokonaan, koskemattomana ja yksinomaan hänelle. Se merkitsi paljon ja me kumpikin tiesimme sen." 53

 

Puhtaan rakkauden valitseminen vapauttaa kehittymään parhaalla mahdollisella tavalla aikuisuuteen, uraan, avioliittoon ja vanhemmuuteen, sekä suurimpaan mahdolliseen seksuaaliseen tyydytykseen.

 

LÄHTEET

1 Lauman et al., Sex in America: A Definite Survey (Little. Brown, l994) Time, l0/l7 l994
2 Joe S McIlhaney, Sexuality and Sexually Transmitted Diseases. p 53
3 Srully Blotnick, Otherwise Engaged: The Private Lives of Successful Career Women", julkaisussa Gabrielle Brown. The New Celibacy: A journey to Love. Intimacy and Good Health in the New Age (New York: McGraw-Hill, l989), 7.
4 "Running the Risks of Casual Affairs," MacLeans, 4.l l987. julkaisussa Brown.
5 Gary Hanauer, "Turning On to Turning Off," Penthouse. January l986, julkaisussa Brown, l5.
6 William Bergman, M.D., The Private Plague. AIDS, Sexually Transmitted Diseases and a Strategy for Our Youth at Risk (New York: WMF l994).
7 Richard Panzer, Achieving Love in the Age of AIDS (Westwood. New Jersey CEM, l994), ll4.
8 Brown 2
9 Maslow. Motivation and Personality, l970
l0 Brown 185
11 George Leonard, "Adventures in Monogamy" julkaisussa Opposing Viewpoints: Sexual Values (San Diego: Greenhaves Press, l989), l92
12 Panzer, Achieving Love. 69
13 Allan Bloom, Closing of the American Mind (New York: Simon & Shuster, l987), l34
14 Tara Roberts, " Am I the Last Virgin?" Essence, June l994, 79
15 Josh McDowall and Dick Day. Why Wait: What You Need to Know About the Teen Sexuality Crisis (San Bernandino. CA: Here's Life Publishing, l987).
16 Tomas Lickona, "The Neglected Heart: The Emotional Dangers of Premature Sexual Involvement." American Educator. Summer l994, 34
l7 l988 US DHSS survey, lainattu Lickona, 37:ssä
18 Lickona. 37
l9 McIlhaney, 64: Susan D Cochran of Cal S U. l989 tutkimus: Sexuality and Sexually Transmitted Diseases, s. 65: Susan M Keeglasin tutkimus UC:ssä
20 Essence, November l995.
21 D.L. Mosher & R. E. Anderson, Journal of Research in Personality, l986
22 Anne Cathering Speckhard of the University of Minnesota. McDowavl, Day, 2l8
23 Chambers, Veronica & Smith,Theresa. "Young, Hot and Celibate", Essence, July l993.54
24 Gallup-kysely, l988, julkaisussa MacIlhaney. 5l
25 NORC 89-9l tutkimus
26 MacIlhaney. 52: l985 Virginia Slimsille tehty tutkimus
27 katso teksti
28 Lickona: Susan Weller:"A Meta-Analysis of Condom Effectiveness in Reducing Sexually Transmitted HIV: Social Science and Medicine. June l993, l3
29 McIlhaney
30 Brown 203
31 Neal Bernards "A Sojourn through the Sexual Landscape of America," position paper, 12.7.1989. julkaisussa Opposing Viewpoints: Sexual Values, 167
32 Ann Landers. Daily News lainattu Lickona:ssa. 20"
33 Mitchell Ditkoff. "I Gave up Sex for Five Years." Glamour, March 1986
34 Lickona
35 Ginger Lyon: Opposing Viewpoints, 184
36 Lickona. ote Choosing the Best: A Value-Based Sex Education Curriculum:ista. l993
37 Panzer. Achieving Love. 68
38 Michael McManus. AFA Journal. July l993.
39 Lickona
40 NORC 89-9l
41 McIlhaney. 6l.69
42 Neal Bernards. Opposing Viewpoints, l67
43 Landers. Daily News. julkaisussa Lickona, 20
44 McDowall. Day, 242
45 Redbook, survey of l00.000 women. l975
46 McDowall. Day, 242
47 Panzer. Achieving Love
48 Panzer. Achieving Love
49 Ginger Lyon. Opposing Viewpoints, s. l84:
50 Panzer. Achieving Love, 66
51 Free Teens. vol.2:1, summer l994
52 Neal Bernards. Opposing Viewpoints, l67
53 McDowall. Day, 304

 

versio 0.1/HH Julkaisija:

Perheiden Maailmanrauhanjärjestö ry.

PL 109, 00171 Helsinki

lahjoitustili: Nordea 146930-220000 viite 1708