Utdrag ur en Nätdiskussion:

Mattias:
Bilden av en mycket utstuderad religion har vuxit fram. Han som har skapat den är i alla fall intelligent, så mycket kan jag ge honom.

Bengt:
Kanske detta visar på att det är mer än (SMM=Sun Myung Moon) och människotankar bakom Uppenbarelsen.
Guds Ande har klart inspirerat Bibelns text.
Kanske detta är ett omedvetet vittnesbörd från dig att samma Guds Ande finns i denna Uppenbarelse.

Jag tackar dig för det engagemang du visat.
= kristen broderskärlek, att finna den verkliga sanningen, och leda mig rätt.
I denna kärlek och sökande efter Sanningen är vi förenade!

Jag vill innan jag börjar besvara dom långa inläggen
förtydliga hur min tro ser ut.
Hoppas detta ger någon klarhet i min och trons psykologi i största allmänhet.

Ett av Bibelns starkaste vittnesbörd om hur svårt är att "tolka" det Heliga Bibelordet rätt,
ser vi i hur dom skriftlärde med G:a Test. ord "var är Elias" avfärdade Jesus som Messias.
Samma Heliga Ord hade en helt annan innebörd när Jesus tolkade det:

“Visst skall Elia komma och återställa allt. Men jag säger er att Elia redan har kommit, och de kände inte igen honom utan gjorde med honom som de ville. Då förstod lärjungarna att han talade om Johannes Döparen.” (Matt 17:10-13).

Mattias, ställ dig den allvarliga frågan VARFÖR, dom skriftlärde, som oftast kunde sin Torah utantill, och väl kände till Johannes Döparen, ändå inte kunde tolka Skriften rätt, att Jesus var den väntade Messias?

För mig så består min tro av 3 distinkta delar:

Idealet vore ju om alla tre vore helt förenliga likt av "trädet skall vi känna frukten".
Men människor är individer och mer eller mindre fullkomliga och Jesus-lika.

1. Uppenbarelsen "Principerna", ser jag som absolut sann, och INTE bara från SMM utan en gudomlig Uppenbarelse förmedlad genom en syndfri kanal = SMM.

2. Uppenbararen, som jovisst jag erkänner är kontroversiell, men jag tror honom, när han bemöter sina kritiker.

Även Jesus var MYCKET kontroversiell, förföljd och nära att bli dödad enl.Bibelns egna ord.

3. Rörelsen som uppstått kring Uppenbarelsen och Uppenbararen.

Denna rörelse liksom alla andra rörelser består av enskilda individer som helt klart begått misstag i rörelsens namn, och som tacksamt tagits upp av de som av olika skäl vill misskreditera rörelsen.

Det är dessa referenser som du flitigt hänvisar till Mattias.

M:
Huvuddelen av informationen i detta inlägg har jag hämtat från Bengts egna sidor samt de nedan angivna...

B:
Jag upplever dock att du har till huvuddelen använt negativa referenser, vilket ju är din frihet...

Jag tar med förkortade delar av dina inlägg för att göra svaret hanterbart. Och hänvisar för hela texten till ditt inlägg.

M: ...
Alltså varnar bibeln för allt det du hänvisar till (den andliga världen). Den ende som Jesus hänvisar till som våran hjälpare är Den Helige Anden. Apg 1:8

B:
1. Mattias, hur skiljer du på den Helige Ande och de avlidnas andar?
Båda är osynliga och kan enligt Bibeln tala till människan.
Hur vet du att det inte är och var den Helige Ande som vittnade till alla dom som mötte Uppenbarelsen på 50-60 talet? Och som jag refererat till:

http://www.euro-tongil.org/swedish/Testimonies.htm

2. Dom "döda" vittnade klart om Jesus, när tusentals avlidna uppstod i Jerusalem efter Jesu uppståndelse.

3. Jesus umgicks och talade med de "fysiskt döda" Elias och Moses på Förklaringsberget.

Det ligger en djup andlig mening i att så mycket andlighet omger denna messianska rörelse. Syndafallet medfödde en "andlig död" och separation mellan den fysiska och den andliga världen.
Denna separation helas steg för steg genom Återkomsten = alltfler andliga vittnesbörd kommer fram.

M:
Vad gäller DP auktoritet .. Det är helt klart ett nytt evangelium.

B:
Jag vill istället betona en ny tolkning av Evangeliet.

M:
...although Rev. Moon and his Unification Movement often try to appear Christian, the inner teachings and practices are very different. God is eternal, absolute and unchanging. If He gave a new revelation-could it contradict His previous revelation, the Bible? Could God contradict Himself? If there was a contradiction-to which authority would you hold?

B:
Här är 2 påståenden.
Det första, att den inre läran och tillämpningen är annorlunda, tar jag klart avstånd från.
Så skall det självklart inte vara.
Ett öppet och ärligt beteende respekteras.
...allt annat är av ondo.

Det andra påståendet att Guds uppenbarelse skulle motsäga sig själv, kan jag inte hålla med om. Om Gud klart uppenbarat allt vad som skulle hänt Jesus i G:a Test. som ju är vad den kristna tron hävdar, så skulle väl inte dom skrifttrogna ha dömt Jesus till döden, med hänvisning till att Jesus hädad.
Det visar kristallklart att dom skrifttrogna INTE trodde han var Messias. Dvs. DERAS tolkning av skriften = G:a Test. var inte den tolkning som Jesus fullbordade med sitt liv.

På liknande sätt tolkar SMM Evangeliet i ljuset av att det fanns en alternativ väg till frälsning, genom ett heligt äktenskap mellan Jesus och en kvinna.

Bibelordet var detsamma för dom skriftlärda, Jesus och SMM. Men slutsatsen=tolkningen blev olika.

M:
DP: Jesus was not resurrected from the dead in a new body, but as a spirit man. (p.211,212)

God's Word:Luke 24:36 ...Touch me and see; a ghost does not have flesh and bones, as you see I have."

B:
Denna text skall ställas mot att Jesus med sin "kropp" enligt Bibeln gick igenom dörrar, när han plötsligt var bland sina lärjungar. Detta skulle inte vara möjligt med Jesus fysiskt uppståndna kropp.

Om Jesus uppstått fysiskt Mattias, var har hans kropp varit under 2000 år. En fysisk kropp kräver en fysisk omgivning, syre, solljus, mat... Många ex. helgon har sett andliga manifestationer av den andlige Jesus, men aldrig ens fösökt hävda att den FYSISKA Jesus skulle befinna hos dom.

Varför gick Jesus att förbereda rum för sina lärjungar som senare efter sina fysiska kroppars död skulle förenas med honom, om inte också Jesus var i denna andliga kropp och dimension.

M:
Är han ljuset i öster? Har inte så många kommit i dessa dagar från öster och hävdat att de är gud?

B:
SMM är absolut inte Gud och har aldrig hävdat det.
Tvärtom är både Principerna och SMM tydliga på denna punkt:
Jesus, Gud och den Helige Ande är tre distinkta delar av det gudomliga. Sant är att Jesus och Gud var ett i att förverkliga Guds vilja. SMM har tydligt hävdat att vi alla kan och bör bli Kristus-lika:

citat:
"Är du Kristus?" Som svar pekade honom på en efter en i publiken samtidigt som han sa: "och så är du, och du och också du, om du kan acceptera det."
Syftet med Kristi Återkomst är att alla en dag skall bli honom lik - som Kristus."

Ref: Anthony Brooke
http://www.euro-tongil.org/swedish/brooke.htm

M:
Bengt är uppfyllelsen av bibelordet ovan. Du är den som säger “Där är Messias”. Du hänvisar dessutom till under och tecken men det är ju precis det som både Jesus, Paulus och Johannes varnade för. De säger det dessutom tydligt och flera gånger. Då torde det var uppenbart att det är i alla fall inte är på det sättet som han ska uppmärksammas.

B:
Ok, Mattias du behöver inte ha dåligt samvete att peka ut mig.
Jag har själv stuckit ut både haka och nacke genom att offentligt försvara SMM och hans uppenbarelse. Att jag refererar till andliga vittnesbörd är därför att det är något som är utmärkande för nästan alla i denna rörelse. Djupt starka andliga personliga upplevelser av att detta är sant. Att skriva om dom övertygar kanske ingen, som du riktigt påpekar. Men det visar för mig och andra, på ett andligt mönster att den Helige Ande är starkt verksam i och kring denna rörelse.

M:
Du säger bland annat på din hemsida att det faktum att Moon kan projicera sig under meditation att det är ett kristustecken.

B:
Det är inte jag som säger det. Jag försöker säga så litet som möjligt själv.
Däremot refererar jag till vad den andliga världen vittnade om under en sittning med det välkända mediet Arthur Ford. Intressant är att Ford själv tog avstånd från det som publicerades i hans egen bok, troligen efter starka påtryckningar.
Detta var ett kontroversiellt budskap i 70 talets USA.

M:
...när Jesus förflyttade sig så var han fortfarande i sin kropp. Man kunde ta på honom och han åt. Det du nämner kallas för ASTRAL PROJEKTION.

B:
Jesus visade sig klart andligt för sina lärjungar på Förklaringsberget, tilsammans med andarna Elias och Moses.

... hans ansikte lyste som solen, och hans kläder blev vita som ljuset. Och se, Mose och Elia visade sig för dem, och de samtalade med honom. Matt. 17:1-3

Efter uppståndelsen förflyttade sig Jesus genom just ASTRAL PROJEKTION, eftersom han kunde gå genom dörrar, ochg hans lärjungar kände inte genast igen honom... se kommentar ovan.

Mattias, poängen med astral projektion som "Kristustecken" är att det är något från början givet alla. Men genom syndafallet har denna förmåga gått förlorad.

Den syndfrie Messias liksom Jesus, och Adam & Eva före syndafallet, kan/kunde fritt röra sig mellan den fysiska och andliga dimensionen. Alla som nu kan återuppliva detta är självklart INTE Messias. Men det är ett av flera tecken, som tydligen även Jesus hade tillgång till.

M:
Du hänvisar också till vittnesbördet, till Hyun Sil Kang, ( vilket fascinerande nog, du ser som något positivt ...

B:
Åter igen. Jag har inte med det som varken positivt eller negativt. Utan vad jag är övertygad om är ett sant historiskt vittnesbörd om hur det gick till i Korea i början av 50-talet.

Om man läser rörelsens historia och förstår att dom kristna 1947 i Korea skulle tagit emot SMM och hasn Uppenbarelse som Återkomsten, men inte gjorde det, så förstår man den betydelse som de första lärjungarna på 50-talet hade, för rörelsens fortsatta framväxt till idag 50 år senare. Koreakriget var en konsekvens av att Uppenbarelsen inte fick fäste. Var det Guds straff?
Nej, jag ser inte Gud som någon straffande Gud.

Snarare är det dom mörka krafterna som släpps fram genom den goda sidans misslyckande. Korea var inte delat förrän 1950 genom kriget. Meningen var att öppna val skulle hållas över hela Korea efter befrielsen från Japan 1945.

http://www.euro-tongil.org/swedish/historia.htm

M:
...that Moon owned and operated a M-16 gun factory and had acted at times as agents for the Korean government.

B:
Detta var kongressens utredares slutsats. Jag har hört den "rimliga" förklaringen att alla företag i Sydkorea är förplikitgade att på något sätt bidra till landets försvar. Vad är mer patriotiskt än att försvara friheten och demokratin i Sydkorea på detta sätt.

SMM har inte gjort militärtjänst på grund av andliga själ. Varför skulle han då "frivilligt" engagera sig i vapentillverkning, om det inte fanns en annan helt rimlig förklaring till det.

M:
Since the release of Nansook Hong's book, In the Shadow of the Moons (little Brown, 1998), there has been a steady stream of defections from disillusioned American members. Nansook was in a "blessed marriage" to Hyo Jin Moon, eldest son and divorced him after alleging he was: a drunk; a cocaine addict; a wife beater; a fornicator and was not "sinless" as he was supposed to be.

B:
Helt uppenbart att sonen var ett rötägg. Vilket inte behöver göra fadern/modern till det.

Mattias, "vad man söker skall man finna". Dom dessillusionerade letade efter rötägg, och fann ett = och upphöjde det till bevis ;-)

Snarare, ett bevis på att alla, även de födda utan ursprunglig synd, måste gå igenom en period av andlig tillväxt=mognad, där möjligheten att välja fel finns. Precis som för Adam & Eva, Jesus och alla som försökt gå en andligt ren väg.

Familjen Moon har många barn. De flesta med akademiska karriärer, och oförvitligt leverne. Vad säger det dig Mattias?

M:
In October of 1999, Youngjin Moon, another one of Moon's children committed suicide by jumping off a 17th floor railed balcony.

B:
Hur vet man att det var självmord?

citat:
Young Jin Nim's passing from the physical world took place on the 27th of October, the 66th day prior to the close of 1999. Thus, the sixth son of the True Family went into the spirit world as indemnity to restore the number six, which has been under Satan's dominion, for the sake of six thousand years of Providential history.

http://www.euro-tongil.org/swedish/english/Won_Jeon_Ceremony.htm#i666

M:
Om att gifta sig:
Det som skrämmer mig mest med Moons undervisning är att han gör både Jesus och Paulus till lögnare då han säger att man måste gifta sig för att nå full frälsning, och dessutom underkänns alla äktenskap som inte är välsignade av Moon.

B:
Jesus och Paulus talade utifrån det nya Förbundet som var etablerat genom Jesu död och uppståndelse. Om SMM är Återkomsten så är detta ett stort och underbart löfte inför framtiden, att en ny människoras tar sin början genom barn som föds utan ursprunglig synd, för första gången sedan syndafallet. Jesus undantagen (=föddes utan synd) förstås!

Att andra äktenskap underkänns "andligt", behöver man inte uppröras över. Ingen kristen kan väl hävda att barn avlats utan synd, även inom ett kristet idealt äktenskap. Det skulle ju göra Paulus till lägnare.

Dina referenser är riktiga, men grundar sig på det gamla förbundet, där ingen syndfrihet endast Jesu förlåtelse (som måste upprepas) utlovades.

Mitt eget äktenskap är inget jag yvas över Mattias. Vi kämpar på liksom i alla äktenskap i nöd och lust... ;-) Men vi har en allvarlig övertygelse att våra barn fötts utan urpsrunglig synd. Inte detsamma som att de vore fullkomliga och utan möjlighet att synda. Men potentialen till en utveckling mot Jesu fullkomlighet finns där, inte under en, men i bästa fall tre generationer.

M:
Angående Korea som Guds nya egendomsfolk:
Ljuset i öster är inte preciserat över huvud taget och att hänvisa till att det skulle vara just Korea eftersom det är mycket andlighet där är mycket märkligt.

B:
Den koreanska andligheten är bara ett av många trovärdiga argument med mycket symbolik:

   1.Matt 21:33-34 visar att det inte är Israel.
   2.Upp 7:2, en ängel stiga upp från Öster
   3.Ett land med mycket omvittnad stark kristen väckelse.
Omvittnat av många: Billy Graham, Stanley Sjöberg, Yonggi Cho...
   4.Land med himmelska traditioner.
   5.Land som aldrig startat krig under 4300 år.
   6.Många Messianska profetior.

   'VEM ÄR HAN? EN BOK OM PROFETIOR' av Ku Sung Mo

   Efter att ha studerat många koreanska profeters profetior genom historien,
så drar herr Ku slutsatsen att någon måste komma till Korea som Buddhas,
Kristus eller Konfucius återkomst.
Han skriver helt klart att Sun Myung Moon är troligast denna person.

http://www.euro-tongil.org/swedish/profetia.htm

   7.Liknande lidande historia: Korea-Israel    8.38:e breddgraden = delning gott-ont    9.Landet liknar en ängel som blåser ut Sanningen.    10.Språket Hangul togs emot som uppenbarelse.    11.Folkdräkten är helt vita kläder = Guds färg    12.Koreanska hus har många andliga symboler.    13.Symbolladdad flagga! - I Ching    14.Folk med stark karaktär.    15.Land med 4 distinkta årstider.    16.Många traditioner har uppenbarats.    17.1920 startade Hitler sin rörelse samma dag som Sun Myung Moon föddes!    18.1920 startade Lenin kommunismen 3 dagar innan Sun Myung Moons födelse!    19.1920 skriver poeten Yeats "The Second Coming" Återkomsten

http://www.euro-tongil.org/swedish/1920.htm

   20.1936 Billy Grahams hustru Ruth, växer upp i Kina, bara några kilometer från den by i Korea, där den blott 15-årige koreanen Sun Myung Moon tar emot sin Mission av Jesus. Hon skulle kunna ha blivit en länk till sin make Billy, och förmedlat sina intryck från Kina, och kanske, kanske... blivit en länk till SMM och rörelsen på 70 talet.

ref:
http://www.euro-tongil.org/swedish/flagga.htm

M:
Sista komentaren om Johannes och Jesu andra ankomst:
Om Elias återkomst...

B:
Mattias, du måste erkänna att ALLA, utom Jesus, missade fullständigt att se Johannes som återkomsten av Elias. Ställ dig frågan varför.

För mig är detta tydligt att den Återkomst av Elias som dom väntade = TOLKNINGEN av G:A Test. löfte om Elias, inte stämde med den verklighet som Jesus själv (med en viss tvekan med tanke på lärjungarnas tro..."om ni kan tro det") vittnade om.

Hur vet vi då tvärsäkert att den kristna TRADITIONELLA tolkning av Återkomsten är rätt.

Att SMM aktivt och påtagligt medverkat i kommunismens upplösning kan du läsa på:

http://www.tparents.org/library/unification/talks/ward/ward%2Drth.htm

Min sammanfattning:

Jag är ärlig i mina svar = pekar på mina och andras starka andliga vittnesbörd, samtidigt som jag är medveten om den kontroversiella sidan av rörelsen. Min tro bygger i första hand på egna starka andliga upplevelser av att denna Uppenbarelse är sann, och i andra hand på andras vittnesbörd.

Att hitta x-medlemmars negativa sidor (oftast skapade i personlig besvikelse och bitterhet) är inte svårt, men ger knappast hela sanningen.

Att satan var verksam när Jesus vandrade i sin kropp på jorden kan vi tydligt läsa i Bibeln om. Jesus drev ut onda andar, frestades direkt av satan och besegrade honom. Trots detta fick lärjungarna och massor av kristna under romartiden, gå martyrdöden för sin tro.

Om SMM är Återkomsten av Messias, så vore det konstigt om inte en liknande andlig kamp mellan gott/ont pågick. Detta är för mig och många Sanningen, och förklaringen bakom det kontroversiella kring denna man och den rörelse som omger honom.

Mattias, om din slutsats är riktig, hur skall du förklara alla dessa oberoende LIKNANDE vittnesbörd från 50-60-70 talen som är sammstämmiga att SMM och Uppenbarelsen är sann?

http://www.euro-tongil.org/swedish/ford.htm http://www.euro-tongil.org/swedish/brooke.htm http://www.euro-tongil.org/swedish/ulink3.htm http://www.euro-tongil.org/swedish/j50.htm http://www.euro-tongil.org/swedish/kang.htm

SMM har klart och tydligt visat att han förstår dom stora andliga sammanhangen.
Ex, varför Mohammed kunde komma med koranen 700 år efter Jesus.
http://www.euro-tongil.org/swedish/english/eislam.htm

Denna förmåga att tolka dom stora andliga historiska sammanhangen, är för mig ett av flera messianska vittnesbörd och tecken på hans andliga vishet.

Joh. 16:13-14 "Men när han kommer, sanningens Ande, då skall han föra er in i hela sanningen. Ty han skall inte tala av sig själv, utan allt det han hör skall han tala, och han skall förkunna för er vad som kommer att ske. Han skall förhärliga mig, ty av det som är mitt skall han ta och förkunna för er."

Jesus har klart förhärligats, prisats och upphöjts av SMM:

http://www.euro-tongil.org/swedish/english/1956/560408.html
http://www.euro-tongil.org/swedish/english/1956/560516.html
http://www.euro-tongil.org/swedish/english/1956/560520.html
http://www.euro-tongil.org/swedish/english/1956/560523.html
http://www.euro-tongil.org/swedish/english/1956/560527.html
http://www.euro-tongil.org/swedish/english/1956/560606.html
http://www.euro-tongil.org/swedish/english/1957/570106.html
http://www.euro-tongil.org/swedish/english/1957/570210.html
http://www.euro-tongil.org/swedish/english/1957/570217.html
http://www.euro-tongil.org/swedish/english/1957/570224.html

Det står klart i Uppenbarelseboken om slutSTRIDEN mellan de goda och onda makterna. Samma onda makter som ville förlöjliga och förringa Jesus för 2000 år sedan är verksamma idag.

Upp. 8:1-2

"När Lammet bröt det sjunde sigillet, blev det tyst i himlen omkring en halv timme.
Och jag såg de sju änglarna och de sju änglarna med de sju basunerna gjorde sig redo att blåsa i dem."

Jag har valt sida Mattias!
S A N N P R O F E T och MESIAS är vad SunMyungMoon är!

Mvh /Bengt :-)
Kyrkslätt Finland

http://www.euro-tongil.org/swedish/bdp.htm