...

1 nov 96 "Proclamation for the Liquidation of Indemnity" uttalad i Uruguay. Vi har lämnat gottgörelsens tidsålder bakom oss.

Efter den tredje Adams väg, så finns ingen gottgörelse, utan vi kommer att vara i fjärde Adams värld.

Alla familjer är under villkoren för Adams familj i Eden. Sun Myung Moon kommer att omfamna och

välsigna alla familjer och leda dom in i Eden år 2000. Moses var 80 när han förde israeliterna ut ur

Egypten. Vi är på världsplanet nu.

Hela talet finns på "Cutting Off Satan's Lineage, Which Is the Origin of this Most Evil World" (eng.)

...