2012    

Kommer solen och månen att förmörkas och stjärnorna att falla från skyn (Matt 24:29)?
När det enda syftet med de yttersta dagarna är att återställa världen.

Hur kan då skapelsen fullbordas genom dessa katastrofer ?

För att förklara detta låt oss hänvisa till tolkningen av den dröm som Josef hade i 1 Mos 37:9-11. Solen betydde hans fader, månen hans moder och stjärnorna deras barn. I vårt religiösa liv har vi också använt solen och månen för att symbolisera sanningens ljus som skiner över andliga världen och mänsklighetens hjärta. Och stjärnor är människor som tar emot sanningens ljus. När Nya Testamentet kom så överglänste Jesus och den helige andes arbete det Gamla Testamentet. På samma sätt så blir Nya Testamentets mission avslutad i de yttersta dagarna när Kristus återkommer och ger den nya Sanningens ord.

Stjärnorna symboliserar de helgon som står under sanningens ljus. Därför är detta en varning till alla helgon att se upp och inte misslyckas att känna igen Herren då han kommer. Luk 18:8 säger, "...Men Människosonen, skall han finna någon tro här på jorden när han kommer?" Detta är en förutsägelse av Jesus att i de yttersta dagarna kommer kanske de kristna att misslyckas att tro på Herren.

Sammanfattat, de yttersta dagarna antyder inte fysisk förstörelse utan istället avlägsnande av smärta och otro, och borttagande av det syndfulla styret under satan. Det styre som klart är hindret för att återställa syftet med skapelsen. Och därmed börja en ny start för att återskapa världen. Vi skulle be att Guds arbete i de yttersta dagarna blir framgångsrikt utfört och vi borde förbereda oss att möta Kristus, denna gång med ånger och hopp.

Vi borde inte vara bland de dåraktiga som kommer att dömas bland alla andra synder,
utan vi borde istället känna igen och acceptera ljuset av en ny himmel och en ny jord
och tjäna vår tillkommande Herre med all vår kraft.

Referens: Utdrag ur "Principerna, Divine Principle (eng.)"

 

A. Dr. Sun Myung Moon

We now have the last stretch until the year 2010 or 2012. During this period, we will symbolically return everything that we have received on earth with a Total Living Sacrificial Offering and enable You to claim Your homeland by bringing the planet Earth into unity and You can proclaim the restoration of Your fatherland. Until then, we are in the breathtaking stage where we should be focused on bringing the unification of South Korea and North Korea, investing every ounce of our energy and heart. And centered on it, we are to organize our final days in which the unification of the United Nations and the unification of the spirit world and the physical world are connected on the lineal line.

Ref 1: www.unification.net/news/news20010113.html

You should take ownership and prepare for the spirit world life War 2, so this is a crucial time and we have to accomplish the will of God by 2010 or 2012. So you have to migrate back to your hometown and find our own nation, ...

Ref 2: www.unification.net/2002/20020405_1.html

Before you pass on to the next world, you should achieve harmony between your spirit and your physical body by living your earthly life in such a way that you meet the standards of both the physical and spiritual worlds. In other words, you have the responsibility to perfect your spirit within your physical body based on the finite life you live in the tangible, physical world. This does not mean, however, that the perfection of your spirit self happens automatically. Only on the basis of your having achieved complete unity between your mind and body during your earthly life, by expressing true love through action, can your spirit self fully mature...

Ref 3: THE FAMILY ROOTED IN ABSOLUTE SEXUAL ETHICS, WHICH IS THE MODEL
FOR GOD’S ABSOLUTENESS,PEACE AND IDEAL, AND THE GLOBAL KINGDOM

 

B. I Ching och 2012 "The Invisible landscape" by Terrence and Dennis McKenna.

Quote: "de var övertygade att den urgamla Kinesiska spåoraklet - I Ching, eller Förändringarnas Bok - fungerade därför att den var matematiskt baserad på tidsvågor som ligger till grund för alla förändringar i Universum.
I Ching består av grupper av 64 sex-linje kombinationer som kallas hexagram, vilka visar alla kombinationer av Yin och Yang (likt + and - ).

Vid denna tidpunkt visste de inget om att Maya-kalendern också pekar ut 2012 som slutet av en tidsålder.

En annan forskare - Martin Schonberger, fann 1973, en exakt likhet mellan dessa 64 hexagram och de 64 trippel systemen 4x4x4 = 64 kombinationer i vårt DNA.

Ref: Search "I Ching 2012 Invisible landscape" at Google and/or Youtube

 

C. Den högtstående Mayakulturen

Deras högtidliga kalender, Tzolkin, hade bara en dags fel på 6000 år. Vår gregorianska kalender har en dags fel vart fjärde år. Det är vårt skottår. De räknade också ut jordens undergång till den 23 December år 2012.

Ref: Search "Ian Lungold Mayacalender" at Google and/or Youtube

 

D. Finska Kalevala, nationalepos

Särskilt intressant är den mystiska existensen av en beskrivning av precession (jordaxelns rotationsavvikelse) i dom urgamla verserna av Kalevala, det finländska nationaleposet. Dessa verser förmedlades från urminnes tiden med hjälp av sångare. Flera av skildringarna är rejält magiska och fyllda med folksägner om himlakropparna. Det finländska språket är inte av Indo-europeiskt ursprung, och fram till 1800-talet så hade bönder i Finland och nordöstra Ryssland liten eller ingen kontakt med Europa. Deras rötter antyder mer kontakt med CentralAsien än Europa.

En del av skildringarna i Kalevala beskriver en helig Kvarn kallad Sampo (från sanskrit Skambha = stöttepelare eller pol) med "många skifrerade lager". Denna roterande pol är en metafor för en Gyllene Tidsålder av överflöd och den stjärnglittrande himlen snurrande runt Polstjärnan (känd som polstjärnan i norr), vilken i det fjärran norr är rakt upp. Kvarnen blir störd vid någon tidpunkt, dess stöttepelare rycks ur sitt fäste, och en ny – "Tidsålder" – måste skapas. Detta blir uppgiften för Ilmarinen, den urtida smeden. En uppgift som måste fullbordas. I denna legend, förmedlades urtida kunskap bland enkla bönder, om precession, vilka trots det var skarpsinniga himlaskådare, bevarades genom muntlig tradition nästan ända fram till vår tid.

Ref: http://www.levity.com/eschaton/Why2012.html

 

E. Nostradamus ~ China Abandons Communism

from Michael McClellan's Nostradamus and the Final Age

Quatrain 4.32
In those places and times that meat gives way to fish
The communal law will be made in opposition:
The old ones hold strong, then removed from the scene,
Panta chiona philon put much behind.

That part of the world that depends almost exclusively on the sea for its protein will overthrow its "common" or "communal" law.
In December 2012 China will abandon communism.
In its place, the people will either embrace democracy or establish a benevolant monarchy. This quatrain may also apply to North Korea, Vietnam, Cambodia, and other communist nations in the Far East. Panta chiona philon is Greek for "all things common among friends (ie., communism). East Asia will never allow a communist state to gain control of the region again.

 

F. Titanic!

100 år före år 2012, den 10 april 1912 sjönk Titanic! Slutet av en epok sades det! Var det en symbolisk varning 100 år före 2012, att den gamla tidsåldern skulle GÅ UNDER! och genom återkomsten av den 3:e Adam, en ny Tid för Mänskligheten börja!

Citat:

Titanic, världens dittills största passagerarfartyg, inledde sin jungfruresa den 10 april 1912. Hon hade benämnts "praktiskt taget osänkbar" och det var hon också. Sensationsjournalister bättrade på omdömet till "osänkbar" kort och gott.

Ändå kolliderade hon fyra dagar senare med ett isberg. Det tog två och en halv timme för Titanic att sjunka. Med sig ner i djupet drog hon 1 500 barn, kvinnor och män som inte fått plats i de allt för få livbåtarna. Det fanns 16 livbåtar men det borde funnits 64! De hade reducerats i planeringsarbetet för Titanic sades ju som sagt vara osänkbar.

Titanic hade verkligen oddsen emot sig på denna resa. Kaptenen fick sex varningar för is men tog dem inte på allvar. Trots att man färdades i nattsvart mörker och trots att farvattnen var fulla av isberg så hade fartyget för hög hastighet. Dessutom träffade isberget Titanic på sämsta tänkbara sätt. En alldeles för lång skåra slets upp längs sidan och omkullkastade alla tekniska lösningar för att göra skeppet osänkbart.

Titanic markerade slutet på en epok som präglats av en tro på att människan kunde övervinna naturen. Fartyget hade ett passande namn i det sammanhanget. Titanerna, som var en grekisk gudasläkt, utmanade de olympiska gudarna - och förlorade. De var kända för sitt övermod och sin dumdristighet. Kanske var det en Ödets nyck att fartyget med samma namn förliste...

 

G. Edgar Cayce, känd amerikansk profet

Intressantast är den profetia Cayce lämnade och upprepade många gånger under sin levnad, att 1936 startade en stor förändring i jordens inre magma, som börjar rotera snabbare än jordytan. Vetenskapsmän har nu kunnat bekräfta detta, och att den inre magman roterat nästan ett kvarts varv snabbare än jordskorpan sedan år 1900. Denna kraft kommer att orsaka enorma spänningar i jordskorpan, och till sist dra jordskorpan med sig...

Detta orsakar enorma vulkanutbrott, jordbävningar och flodvågor som i ett ögonblick uppfyller dom bibliska varningarna om händelser den Yttersta Tiden. Nya nord/sydpoler kommer att skapas genom denna våldsamma rörelse. Den nya sydpolen norr om Uruguay i Sydamerika och nordpolen åtskilliga mil öster om Tokyo i Japan. Detta orsakar i så fall en totalt förändrad global vädersituation = En helt Ny Värld! ref: "The Millenium Book of Prophecy" av John Hogue

Ref: www.greatdreams.com/drun.htm

Kommentar: 1936 var året då Sun Myung Moon av Jesus tog emot och accepterade missionen, att vara den Messianska Återkomsten av den 3:e Adam.

Ref: Dr. Moons liv

Detta är den tid vi alla har förberett för under de senaste 13000 åren -1998 till 2012 - en femtonårsperiod.
Om allt vad profeterna sagt om denna period uppfylls, så kommer vi alla att förändras till en ny mänsklighet!
Solförmörkelsen den 11 Aug. 1999, kommer att bli den sista detta århundrade.
I det ögonblicket går vi in i "Tidsålderns slut" fram till den 24 Dec 2012.

Ref: www.euro-tongil.org/swedish/cayce.htm

 

 

För mer information, kontakta FFVE Familjefederationen för Världsfred och Enighet

www.euro-tongil.org/swedish