34 personer i den Andliga Världen

välsignade den 13:e juni 1998

 

av Kazuto Nishijima

 

1. Budda (Won Bok Choi) 2. Konfucius (Kyung Joong Lee) 3. Mohammed (Jong Ok Lee) 4. Sokrates (Myung Hee Kim) 5. Adam 6. Kain 7. Abel 8. Noa 9. Abraham 10. Isak 11. Jakob 12. Josef 13. Moses 14. Joshua 15. Kaleb 16. Johannes Döparen 17. Swedenborg 18. Sandar Singh

 

19. Syngman Rhee (1875-1965), Sydkoreas president (1948-60). Rhee föddes den 26 april, 1875, i Hwanghae provinsen, i nuvarande Nord-Korea. Han utbildades i USA vid George Washington, Harvard, och Princeton universiteten. 1919, medan hans land var under japansk ockupation, blev Rhee Koreas president i en exilregering baserad på Hawai. I denna position som han höll till 1941, så kämpade han oförtröttligt för ett internationellt erkännande av Koreas oberoende. År 1945 efter Japans förlust i 2:a världskriget och befrielsen av Korea, så återvände han 1948 hem och blev vald till president i Korea (Syd-Korea). Som president arbetade Rhee utan framgång för en återförening av Syd-Korea med det kommunistiska Nord-Korea. År 1950 invaderade Nord-Korea Syd-Korea. Kriget fortsatte tills krigsstillestånd uppnåddes 1953. Rhee blev återvald 1952,56 och 1960, under vilken tid han skapade flera reformer i utbildning och ägandet av land. Hans ledarskap blev alltmer totalitärt, och som en konsekvens av anklagelser om fusk i hans sista val, så, bröt våldsamma massdemonstrationer ut, som tvingade Rhee att avgå 1960 och lämna landet. Han levde på Hawai till sin död 19 juli 1965.

 

20. Hwal Ahn Kim, I början av 50-talets missionsarbete i Korea så motarbetade många kristna ledare Sun Myung Moon. Svårast av dessa var fru Kim, Hwa Lan, rektor för Ehwa KvinnoUniversitet. Hon tog det slutliga beslutet att utesluta våra kvinnliga ledare som, fru Gil Ja Sa Eu, Young Whi Kim’s hustru,Dr. Won Bok Choi, Dr. Young Oon Kim, m.fl.

 

21. Maria Pak, hustrun till Koreas vice-president, var också vice-rektor för Ehwa under Kim. Hennes namn är Mary (eller Maria) Pak. Detta var under Syngman Rhee’s presidentskap. Hon missbrukade sin makt att förfölja oss, vilket tvingade vår Ledare till Sodaemun fängelset. Hon samlade fem ministrar i ett försök att förstöra vår Ledare och Enighetskyrkan. Men när rättegången var slut, blev han helt frikänd.

Korea kanske inte känner till detta, men alla dokument finns kvar. Koreas kristna gjorde allt detta onda mot honom, representerande kristendomen i allmänhet, och speciellt de amerikanska missionärer som arbetade tillsammans med Mary Pak. De amerikanska missionärerna arbetade även med president Kim, och de påverkade amerikanska kristna att motarbeta vår Ledare.

 

22. Park Chung Hee (1917-79), Syd-Korea (1963-79). Född i Sangmo-ri, han var för en kort period skollärare innan han gick med i den japanska armén (1940) i Manchuriet. Efter 2:a världskriget återvände han till Korea, gick på krigsakademin, och blev utnämnd till kapten (1946); tjänst i Koreakriget gjorde honom till general. År 1961 ledde Park den militärkupp som störtade premiärminister John M. Chang. Han tog snart befälet över regeringen och vann 1963 valet till president. Han återvaldes 1967 och 1971 (efter en ändring i konstitutionen). Men 1972 deklarerade han undantagstillstånd och ersatte konstitutionen med en ny, där han valdes till president 1973 and 1978. Under sina 18 år vid makten omformade Park den koreanska ekonomin, genom att göra landet till en av de största leverantörerna av industriprodukter. Hans regim tog emellertid alltmer till tvångsåtgärder, och han mördades i oktober 1979.

 

23. Dwight D. Eisenhower 24. Richard Nixon

25. Nobusuke Kishi, japans premiärminister (1957-1960).

Han blev utrikesminister 1956, och premiärminister 1957. Därefter började han den massiva nedrustningen av Japans försvarsmakter, och erkände efterkrigstidens säkerhetspakt mellan USA och Japan. Oppositionen mot denna pakt tvingade honom att avgå 1960, efter vilket han mest spelat en roll som rådgivare i den japanska politiken. Sedan lång tid har han haft kontakt med vår VOC (Victory Over Communism) rörelse i Japan.

 

26. Takeo Fukuda Japans premiärminister (1974-1976) Han var med på Sanna Föräldrars bankett.

 

27. Karl Marx 28. Vladimir Lenin 29. Joseph Stalin 30. Mao Tze Tung 31. Kim Il Sung 32. Adolf Hitler

 

33. Hideki Tojo (1884-1948) Japans ledare under 2:a världskriget. En extrem militärist och försvarare av totalt krig. År 1940, blev han krigsminister i den japanska regeringen, och 1941 blev han vald till premiärminister. Han kontrollerade regeringen och ledde de japanska operationerna under 2:a världskriget fram till 1944.

 

34. Benito Mussolini

 

Jesus välsignades med Chang Sung Chong den 3:e januari 1971.

 

Se även Återuppståndelsen av den andliga människan".