Gud gav i begynnelsen Människan
3 stora Välsignelser att uppnå!

 


Bibelns Isak som välsignar Jakob
målning av Govert Flinck, en av Rembrandts elever.

 

Eftersom människan skapades som Guds direkta objekt och hans barn, så fick också människan makt över Skapelsen. 1 Mos. 1:28 förklarar kärnan i Guds syfte med människan. De tre stora välsignelserna: "Var fruktsamma och föröka er och uppfyll jorden och lägg henne under er." Eftersom den grundläggande principen för Gud är de fyra positionerna (Gus-make-hustru-barn), så förverkligas syftet med skapelsen, Guds glädje, först när människan uppfyller de fyra positionerna, och de tre välsignelserna baserade på Guds ideala kärlek.1:a Välsignelsen § Att uppnå fullkomlighet

Guds första välsignelse är att "vara fruktsam". Genom att ha ett riktigt givande-tagande mellan själ och kropp centrerat på Gud, och förena dessa båda, så formas en individuell bas för de fyra positionerna och människan blir "ett Guds tempel" (1 Kor 3:16). När sådana fullkomliga individer blir helt förenade i hjärtat med Gud (Joh 14:20), så lever och tänker de helt centrerat på Gud. Och därigenom uppnår de helighet och blir frukten av Guds vertikala kärlek.

När människan uppnår Guds första välsignelse, så kommer hon naturligt att dela Guds känslor som sina egna. Det skulle vara helt omöjligt för henne att begå något brottsligt eftersom hon då skulle känna den sorg hon orsakar Gud genom att göra så. Istället skulle hon vilja vara ett perfekt objekt för Guds kärlek.

Ytterst handlar 1:a Välsignelsen om Fullkomlighet = Sinne-Kropp i perfekt harmoni.
Välsignelsen genom Sanna Föräldrar, öppnar dörren till denna möjlighet!

Här bästa översiktsboken "Why Evil Rules-If God Is", jag hitills (2015) funnit om läran i Principerna

En annan bok i Principernas anda om vårt andliga jag, W. Dyer's "Your sacred Self" om människans andliga inre potential.


Citat: 21 nov 2006 SMM Ni avancerar nu in i tidsåldern av befrielse och fullständig inre frihet, som är den providentiella tidsåldern av hjärtats sfär hos den fjärde Adam. Med andra ord är det tidsåldern efter himlens ankomst. Det r den tid då solen är direkt ovanför (i zenit), så att ingen skugga skapas. Detta innebär att tidsåldern före himlen, inklusive de Gamla, Nya och Fullbordade testamentets tidsåldrar, har passerats över." slut citat.


Principerna talar om Hjärtats Fyra Områden i våra liv.

Till detta skulle jag (Bengt) av egen erfarenhet vilja lägga:

Systemisk Terapi (Healing) Constellations som görs inom dessa områden, av några av våra värdefulla systrar.

Tänk er "Hjärtats 4 huvudområden", som fyra koncentriska cirklar inuti varandra.
Den innersta cirkeln, är området för barnets passiva mottagande kärlek.
Denna kärna av  kärlek eller brist på sådan, som bildas mellan 0-3 år tillsammans med våra föräldrar.
Det utgör roten till potentiella trauman = brist på kärlek och erkännande,
==> SOM STARKT POSITIVT/NEGATIVT KOMMER ATT PÅVERKA DE SENARE KOMMANDE 3 ANDRA HJÄRTATS OMRÅDEN:
SYSKONKÄRLEK - PARKÄRLEK - FÖRÄLDRARS KÄRLEK.

Precis som Principerna lär ut att ursprungliga synden är roten till alla andra synder! Messias Välsignelse behövs här,
så kan denna inre kärna av starka känslor (trauman) vara orsaken till svårigheter i att uttrycka de andra kommande 3  områdenas kärlek. Personlig och par-terapi kan behövas här.

Offra lite tid på en nogrann studie av denna teknik, och försöka använda systemisk terapi, i ditt liv att förverkliga alla de 4 hjärtats områden.

Mer info, Googla på "Systemic Therapy, Constellations":

Brochure1.pdf
Systemic_Constellations

from Barbara; I just want to add that, in my experience, it helped me look at my family of origin and myself in a more mature way. Just a few years back my family experienced a tough time of dealing with a serious disease of our oldest daughter. I am very grateful for being in a position to see it as a way of God's love trying to reach us in order to help us all grow stronger..."like the tree on the hill..."from True Mother's speech which Gudrun's sermon the other week reminded me of.
I wish many more families in Finland can see the possibility of receiving new insight into their life, or deal with health issues, especially of our blessed children, and will consider attending in this seminar.....
BR
Barbara
 
Before the seminar it is good to reflect on an issue we might want to address during the two days of the seminar. Those who are parents may agree that we do not often realise that behaviour problems or all kinds of suffering our children go through are results of the system they belong and how much they influence the system. I myself reacted to my daughter's ordeal with shock, pain and fear, and at the same time needed to carry on my responsibilities in my work place, church and towards my relatives in Poland and U:K.
Our faith in God and the way True parents educate us help gain spiritual strength. However in order not to pass the negative patterns from generation to generation  it is also good to become aware of what is often hidden from us and what blocks us from creating the very family system that is meant to fulfil God's ideal of creation....


What is a systemic constellation?

Constellations are made in groups under the guidance of the therapist. After a short conversation with the client therapist asks to set up the constellation. The client chooses from among the group of participants representatives of his family members. Selected individuals are invited to represent, for  example  his father, mother, sister and brothers., and also he/she elects a representative for himself/herself. Thus a constellation of family is created by allocating, without words, each representative a place..
When representatives are in place, they begin to feel clear and specific experience. The therapist observes the body language and reactions of individual representatives to understand the dynamics  working in the family. When the structure seems to be clear, the therapist looks for balancing and healing moves in order to find an alternative to disclosed destructive entanglement. Some representatives may move to another place and watch their reactions to such intervention. The process of finding a solution may take a few minutes or over an hour.
At the end of the constellation one can be asked to stand in the place of his/her own representative..

What is the solution in the systemic constellation?

When the constellation manages to find a solution - which does not always happen as the therapist may decide to stop once it seems the client is not ready, the client is able to see the “new system” which should work for him/her as a healing image.
"We had in ourselves a picture of the family who was ill, so the systemic constellation method set it before our eyes in the right order. Now another picture is set, we get a new agenda and we have a new chance, if we want to use it, and become a new man/woman – a chance is presented, although no one has changed and the situation has not changed. We're different because we have in ourselves the new picture …according to Bert Hellnger….and it is based on “order of love”(, the order precedes love), allows the love to flow.
Insight into the healing image does not mean healing has been done (is not yet fulfilled). This must happen in client’s real life
 The solution also means freedom from the tragic effects of entanglements. The systemic approach encourages to show respect and love. the phenomena occur at the level of energy. The difficult fate does not need to be repeated. The process of healing takes place deep in the client, in his soul. The problem, the difficulty, the disease may disappear immediately or after some time.

Working with the family constellation is a one-time event, not doing it every week as the therapy sessions. You can expect up to a year for the effects to appear. Many participants note changes not only in relation to themselves, but also in their relations with other family members.
 


Kommentar: Den första Välsignelsen ser vi på många sätt förverkligad i dagens (2012) samhälle.
Förståelse av relationen människa-växter-allt i skapelsen, Sir Jagadish Chandra Bose:
Googla youtube för
The secret life of plants FULL AUDIO

Förslag: Starta varje morgon med; ett glas värmt vatten+citron+tsk matolja+tsk gurkmeja + vid behov Johannesört.

Johannesört (Googla johannesört) - som vi haft stor glädje av i min familjs hälsa! :-)

Att förverkliga sig själv. Genom alternativmedicin, akupunktur, meditation, yoga, tai chi och andra populära utvecklingsmetoder.

Även sociala medier kan i bästa fall fungera som en bra mental terapi,
och ses i ett större perspektiv som förverkligandet av 1:a Välsignelsen - mot sann mänsklig lycka.

Själv finner jag stor glädje och inspiration i att lyssna till klassisk musik medan jag arbetar vid datorn.
Ex utmärkta BBC3:s musikprogram Breakfast, eller tyska NDR Kultur

Citat Introduktionen till Principerna: "Religion och vetenskap, har var och en inom sina respektive områden, varit metoder för att söka efter sanning i syfte att övervinna okunskap och nå sanningen. I framtiden bör religions väg och vetenskapens metoder integreras och deras problem lösas på ett förenat sätt. De två aspekterna av sanning, inre (andliga) och yttre (fysiska), bör utvecklas i full samklang. Först då kommer vi att njuta evig lycka, helt befriade från okunskap och leva uteslutande i godhet i enlighet med det ursprungliga sinnets mål."

Det är nu bevisat (?) att våra tankar och våra liv, aktivt påverkar vårt DNA och därmed även vår avkomma.

Ref: Genie in your Genes,
by Dawson Church, Ph.D

Några inspirerande exempel som korsat min livsväg:

2015

Kanske den mest rörande film om människan jag sett.

Tårarna kom och jag skrattade ibland. ;-)

Googla:
HUMAN Vol I, a film by Yann Arthus-Bertrand.
HUMAN Vol II, (Blessing photo after 3,20 min)
HUMAN Vol III

Google for more languages.


Andra böcker om andliga lagar


En annan andlig gigant är svensken Emanuel Swedenborg, samtida med Linne och Polhem.
Hans beskrivning av den andliga världen och dom andliga lagarna, har hyllats av många världen över, efter hans fysiska död.
Inte minst av tidiga Unification medlemmar i Korea: ex. prof. Young Oon Kim m.fl.
Emanuel Swedenborg's Unique Theological Contribution

An interesting source to understand more of Swedenborgs teaching is "thegodguy" EDWARD F. SYLVIA

2012 på tyska Lebensraum Ewigkeit von Johannes Stampf

2013 Life In Eternity: Human Beings In the Spirit World by Kerry Pobanz2:a Välsignelsen § Att skapa en fullkomlig och syndfri familj

24 mars 2012 Välsignelse i Korea, klicka
2010 2012...

Guds andra välsignelse för Adam och Eva var att efter uppnådd fullkomlighet, skulle de bli man och hustru för evigt och skapa en perfekt himmelsk familj. Föröka kärleksfulla barn, och därmed fullborda familjens fyra positioner baserat på Gud. Att Adam och Eva skulle bli man och hustru för evigt under Guds vertikala kärlek betyder att Guds kärlek är fullkomlig på det horisontella planet. Dessutom att Gud ger dom rätten och möjligheten att föröka Guds barn betyder att Gud tillåter människan att uppleva samma glädje som Gud erfar i sin vertikala kärlek till oss. Om Adam och Eva hade uppnått fullkomlighet, skapat den första fullkomliga familjen och fött godhetens barn, så hade de blivit sann Far och Mor för hela mänskligheten, centrerat på Gud, och därigenom blivit evigt sanna föräldrar och förfäder för människan. Baserat på denna sanna familj, så hade ett sant samhälle, en sann nation och sann värld skapats. Detta är Guds vilja. Om bara Adam och Eva hade skapat en sådan familj och värld, så hade det blivit Himmelriket på jorden.

Kommentar: Också den Andra Välsignelsen ser vi på allt fler sätt förverkligad genom det fokus dagens samhälle satt på familens bästa. Populära program som Dr. Phil, vill hjälpa par att hitta den Sanna Kärleken.
Kristna terapeuter som Mark Gungors "Laugh Your Way to a Better Marriage" är alla exempel på hur Andra Välsignelsen förverkligas alltmer (på ett yttre sätt). Fortfarande är den enda vägen till fullständigt förverkligande av familj och Äktenskap, den väg som Sanna Föräldrar visar på genom Välsignelsen = förlåtelse av den ursprungliga synden.
Ref:

Välsignelsen genom Sanna Föräldrar, till ett idealt Äktenskap utan ursprunglig synd


3:e Välsignelsen § att hantera världen rättvist och kärleksfullt

Den tredje välsignelsen som Gud gav människan, visar på människans mål att kärleksfullt dominera skapelsen. Gud skapade människan som mikrokosmos av de strukturer, funktioner och nödvändiga kvaliteter hos allt han tidigare skapat.

Därför skulle skapelsen vara det påtagliga objektet för människan. Där hon kunde känna sin egen natur reflekterad genom allt skapat i hennes avbild.

Den värld där de tre välsignelserna förverkligas är den ideala värld där Gud och människan såväl som människan och skapelsen är i fullständig harmoni. Detta är himmelriket på jorden. Som vi skall se senare så var människan i begynnelsen skapad för att leva ett liv helt förenad med Gud, den sanna varelsen av liv och godhet. Efter ett sådant liv på jorden, skulle hon efter döden passera in i den andliga världen och automatiskt hamna i det andliga himmelriket. Där skulle hon leva evigt under Guds fullkomliga kärlek.

Himmelriket är en avbildning av den människa som uppnått fullkomlighet. I människan så fortplantas hjärnans signaler ut i kroppen genom centrala nervsystemet, och får därmed kroppen att lyda. På samma sätt så blir i Himmelriket Guds vilja förmedlad till hans barn genom mänsklighetens sanna förfäder. Och under Guds ideal så arbetar alla mot samma mål. På samma sätt som ingen del av kroppen vägrar lyda nervsystemets signaler, skall en fullkomlig människa aldrig känna hat eller motstånd mot Guds kärleksfulla vilja. En sådan värld är helt utan konflikt och brottslighet.

Kommentar: Även omedvetet om medverkandet till förverkligande av Guds Tredje Välsignelse, så är Al Goores film "An Unconvinient Truth", Rio de Janeiro avtalen 1992, Kyotoavtalen 1997, Rio de Janeiro 2004, Klimatkonferens på Bali nu senast dec. 2007,
alla exempel på "Guds Hand" som leder människan mot målet att förverkliga en paradisisk syndfri värld = Bibelns Tredje Välsignelses mål.
Ref: Wikipedia Al Goore
http://sv.wikipedia.org/wiki/Al_GoreIntressant tidsfenomen är siten AskNature.org
AskNature is the world's first digital library of Nature's solutions, organized by function, that can serve as an educational and cross-pollinating tool as well as a collaboration forum among biologists, engineers, designers and other innovators.
Tanken att naturen (genom Skaparen) själv inneboende har lösningen på världens-mänsklighetens problem!


Talking stick - Ultimate Conflict solution

http://www.youtube.com/watch?v=HUxi-Zc45tA

It works like this. I go up to you and say, “You’ve got the Talking Stick.” That means I can’t say anything except to restate your position. I can ask a question to make sure I understand your point, but I can’t make my own point, I can’t agree, and I can’t disagree. All I can do is communicate your point back to you until you feel understood. Then you pass the Talking Stick to me. Now it’s my turn, and you are quiet and you listen with empathy until I feel understood. Then I pass it back to you.

 

Talking Stick Communication takes time, but I guarantee it will save endless time and stress in your family life. People who have been stubbornly divided for years open up to each other. Deep animosities dissolve in tears as family members embrace one another again.

Unfortunately, Talking Stick Communication is rare.”

 From page 179

 “In our fix-it, cut-to-the-chase, problem solving culture, we lose a great deal of perspective because we have no patience for each other’s stories, the complex story of struggle, suffering, loss and triumph that is unique to each of us. We think we already know it all. Experts say, “One of the greatest difficulties in building relationships is that we cannot always see clearly or completely within the heart, mind, and experience of another person. This is especially problematic in marriage where, based on years (or sometimes just months) of experience, we think we know our partners completely.” As a result, we dismiss, avoid, and close our ears to each other’s stories. Instead of listening to each other, we isolate ourselves and our children from conflict. The result is an “empathy deficit.”


Webcast/Online Universitetskurser för en bättre värld

BOINC - Worldwide Private Computers freely Helping Science in their Global Research

TED - Intelligent Talk about the Future

När jag var i Korea hösten 2008 fick jag tipset av amerikanska trosbröder att läsa böckerna The Priveleged Planet by Gonzales and Richards, samt boken Rare Planet by Ward and Brownlee.
Både mycket intressanta beskrivningar av hur osannolikt fantastiskt exakt allting är i människans värld och universum.
Exempelvis vår himmel som är just så kemiskt sammansatt att maximalt skydda oss från livsfarlig kosmisk strålning och samtidigt maximalt genomskinlig så att vi kan se, förstå och i detalj (dopplereffekten på stjärnljus) upptäcka det universum som omger oss.
Två böcker som tydligt vetenskapligt visar att en intelligent varelse "Gud" placerat oss just där vi bäst kunnat utveckla oss!
Just så som 2:a kapitlet i Principerna antyder.


För att följa 3:e Välsignelsens utveckling under 2000-talet,
ex. 2011 års mentala revolution i MellanÖstern, Tunisien, Egypten, Libyen (våldsam),
är BBC International en utmärkt (förhoppningsvid neutral) källa
Citat DivinePrinciple: "Fri vilja är en manifestation av ens ursprungliga sinne. I människornas sinnen finns den ursprungliga karaktären av skapande som inte kan fungera bortsett från Principen, som är Guds Ord.
Därför kan det inte finnas någon fri vilja bortsett från Principen, och naturligtvis kan ingen verklig frihet följa. Vi kan konstatera att, för människan med den ursprungliga karaktären av skapande, finns det ingen frihet alls bortsett från Principen."

Låt oss hoppas dom frihetstörstande bröderna/systrarna i Mellanöstern snabbt finner
Principernas VERKLIGA ANDLIGA FRIHET, som dom så ivrigt undermedvetet verkar söka.


Här en referens till hur kristendomen utvecklades:
David Miano, Univ. of Calif., History of Early Christian Church


There is but ONE True Medicine
* It matters not if medicine is old or new
so long as it can cure.
* It matters not if theories come from East or West
so long as they be true.
Jen-Hsou Lin, Taipei

There is but ONE true Medicine,
the Medicine that heals the wounds,
of cosmos, spirit, psyche, soma, earth time.
Man & creatures merely come and go
in circles, spirals in time,
medicine dreamed by mortal minds
can never foil the longterm dream of God.
Anonymous, after Guinness


-   Slut   -