Undisplayed Graphic

"Mästaren Talar"

Kapitel 1

Om Återkomstens Herre

Undisplayed Graphic

Dessa frågor och svar har

skrivits ut från bandupptagningar gjorda under vår Ledares

sessioner med medlemmar och gäster vid våra lokaler

runt USA under hans rundresa i

mars & april 1965.

Fråga: Vad gör att herr Moon tror han är Messias?

Svar: Studera Principerna så får du veta Svaret.

Fråga: Fanns det någon specifik tidpunkt i ditt liv när ni förstod att ni var den som Gud sökt efter för att fullborda återupprättelsen?

Svar: Alltsedan barndomen, så kunde jag se och höra den andliga världen. Jag kunde se igenom människor, se deras ande.

Ref: Den andliga världen enligt Principerna

Jag hade en mycket stark önskan att leva ett högt liv, ett liv av högt värde. När jag var 12 år gammal så började jag be för extrema saker. Jag bad om vishet större än Salomos, tro större än Aposteln Paulus , och för kärlek större än den Jesus hade. Detta är inte normalt för en 12-åring.

När jag blev 16 så visste jag absolut säkert vad min mission skulle bli.

Mitt tänkande och min känsla har alltid varit mycket annorlunda från andras.

[Fröken Kim: När ett barn föds i Korea, så anses han vara ett år redan vid födelsen.]

Hans födelsedag är den 6 januari 1920, enligt månkalendern. Min bok var fel.

Jag sa han var 17 år när Jesus uppenbarade sig för honom, men jag litade bara på mitt minne. Han säger själv han var 16. Det betyder 15 med ert sätt att räkna ålder.]

Jag har haft oräkneliga vittnen till mitt liv. Många människor har sagt mig vem jag är.

Fråga: Var kommer kvalifikationerna att vara Messias ifrån? Många människor har frågat mig detta, och jag vet inte vad jag skall svara.

Svar: Ni skulle inte låta dem ställa frågor innan de grundligt studerat hela Principerna

Allt eftersom de förstår sanningen, så måste ni bygga logiskt fram till slutsatsen. Om dessa Principer är sanning så måste även slutsatsen vara det.

De skall vara övertygade att följa denna sanning, även utan vår Mästare. Sanningen är så verklig och sann, att den kan följas även utan eller skilt från honom. Kvalifikationen som Messias kan inte ensamt övertyga dom att acceptera honom.

De måste först acceptera Sanningen, Principerna. Det är därför Jesus inte avslöjade sin identitet. Han bad sina lärjungar att inte avslöja för människorna vem han var.

Mästaren Frågar: Vilken sorts Messias väntar dom sig?

Vilka är de kvalifikationer de väntar sig?

Fråga: Förstod jag dig rätt?

Sa ni att om de tror på Principerna så behöver de inte tro på Messias?

Svar: Nej, jag menade att ni skulle lära dem Sanningen grundligt, och att de skall till varje pris följa Principerna, även om det inte fanns någon människa bakom den.

De skulle finna slutsatsen av sig själva genom Principerna att Messias existerar.

De skulle finna hans personlighet genom deras tolkning av sanningen. Messias mission är inte att göra helande eller mirakler. Ett medium i Korea sa att, "Återkomstens Herres mission är att ge Sanningen, Guds Ord." Så om dessa Principer är Sanningen och från Gud, så är också den som kom med Sanningen den rätte. Det absolut viktigaste som Gud vill att jag skall göra är att låta människors hjärtan återuppstå, åter-skapas eller återupprättas, och göra dem till himmelska människor. Jag kom för att göra en hjärtats reformation. Med hjälp av Principerna eller tack vare Principerna, så är min mission att skapa nya hjärtan, nya människor. Därefter befria dom från satans anklagelser. Satan anklagar människor inför Gud. Min mission är att förändra människors hjärtan så att satan inte har en enda att anklaga inför Gud. Även om Moses och Jesus utförde mirakler, så kunde de inte förändra människors hjärtan och befria dem från satans anklagelser.

Fråga: Alla stora religiösa ledare har visat på olika aspekter av Gud, som vishet, eller kärlek, eller en kombination av dessa, som tro och kärlek, eller makt och sanning.

Jesus verkar representera kärlek och sanning, för sina lärjungar och dagens kristna. Jesus misslyckades (Jesu försoningsdöd på korset var inget misslyckande utan en seger för mänskligheten, men han lyckades aldrig bilda någon syndfri familj,vilket var Guds ursprungliga plan. övers. anm.) i sin mission. Den metod han använde för att öppna Guds frälsningsplan lyckades inte. Kommer därför Återkomsten att vara mer relaterat till exempelvis visdom och makt?

Svar: Ja, Återkomstens Herre är annorlunda på många sätt. När kristna talar om kärlek och sanning i Nya Testamentet, så är det dom menar mycket symboliskt. Med Återkomstens Herre så är dessa ord inte längre symboliska. Hur kärlek och sanning förhåller sig är viktigt. Det måste bli en verklighet, en påtaglig verklighet. Igenom Återkomstens Herre, så är detta uppfyllt. Därför är han mer kraftfull och vis. I honom så är dessa inte längre symboliska. De är verkliga. Därför är det mycket olika Jesus.

När ni läser Bibeln, så verkar det som om Jesus visste allting. Men det gjorde han inte. Han visste inte hur människans fall skedde, lika klart som vi vet. Han omfattade inte återupprättelsens historia. Herren som skall komma är Vishetens Konung och Kärlekens Prins.

Fråga: Förstår Jesus nu?

Svar: Ja, naturligtvis, Jesus står i en position som son till Återkomstens Herre, och kallar honom 'Far'. Jesus har positionen som vår äldre broder bland oss. De som tar emot uppenbarelser i böner kallar honom 'Broder'. Fram tills Återkomstens Herre avslöjade satans hemliga identitet, så visste de inte detta i Paradiset. Det är därför de kallade honom 'tjuv' när han avslöjade brottet inför Guds tron. De kände att han stal hela föreställningen.

Fråga: Fanns det ett fysiskt släktskap i Återkomsten?

Svar: Fröken Kim: Han antyder att det finns en länk mellan det judiska folket och det koreanska folket, men han vill inte avslöja mer. Vi har många vanor och traditioner som mycket liknar judarnas. Det finns ett uttryck att Korea är Österns Israel.

Fråga: Vilka är förgreningarna eller antydningarna i Återkomstens släktlinje?

Svar: Jesus döptes av Johannes Döparen. Därmed tog han emot hela arvet från Johannes, som representerade Gamla Testamentets Förbund. Johannes förstod inte detta, men Jesus var tvungen att knäböja inför Johannes och bli döpt av honom. På detta sätt tog han emot Kristendomens arv. Världen vet inte detta. För att kunna ta emot detta arv så måste ni segra över det gamla.

Återkomstens Herre ödmjukade sig inför en person som representerade Kristendomen, och tjänade honom, och tog därmed emot välsignelsen. Denna person representerade hela Nya Testamentets frälsningsarbete. Vår Mästare tjänade honom, men mannen var inte medveten om detta.

Fråga: Som jag förstår det, så avslöjade vår Mästare satans hemliga brott, och ställde sig inför Gud och anklagade satan. Kan han förklara detta tydligare?

Svar: Även om jag skall förklara detta för dig, så kanske du inte förstår fullständigt förrän du själv haft en andlig upplevelse. För att finna den högsta sanningen, så måste man ha ett absolut jämnt medvetande. Detta är ett orientaliskt uttryck. Ni skulle säga 'klart' medvetande, men vårt uttryck är 'jämnt' medvetande, i betydelsen helt opåverkat eller utan fördomar. Detta är en horisontell nivå. Då kan Guds hjärta eller Guds Ande arbeta på ett vertikalt sätt, och en 90 graders vinkel skapas. Om medvetandet inte är jämnt, så blir inte den skapade vinkeln 90 grader, och ni kommer att ta emot det felaktiga budskapet eller uppenbarelsen. Om 90 graders vinkeln upprätthålls, så vet ni med en gång om ett problem uppstår om det är bra eller dåligt. Återspeglingen är mycket exakt. När ni möter människor och hör dem tala så vet ni med en gång vad som är rätt eller fel. Vilken är sanningen? Upp till en viss nivå så kan dom i andliga världen avslöja den. Men för den högsta sanningen, så kan inte andar hjälpa er. De kommer inte att kunna säga er, eftersom de inte vet. Och Gud kommer inte att säga det rakt ut. Därför måste ni söka, för att finna sanningen själva.

Så från denna 90 graders position, kan ni fråga Gud, "är detta Kunskapens Träd ett verkligt träd?" Ni känner med en gång att det inte är så. Det är något annat. Ni frågar medvetet och avslöjar till sist på detta sätt sanningen. Därefter kommer ni ganska naturligt få veta att trädet har något att göra med att smutsa ner vår blodslinje. Med andra ord, när ni blir ett med Gud, så kan ni veta alla svar. Ni kommer att gissa svar på era frågor och komma inför Gud med dem och fråga, "Är detta sant?" När det är rätt så kommer ni att känna det.

På detta sätt så avslöjade jag satans brott. Som ni studerat i Principerna, så föll Adam och Eva från toppen av tillväxtsteget. På denna nivå förlorade människan Guds värld. Människan skapades av Guds Ord. Sanningen förlorades i Tillväxtsteget. Så på denna nivå måste Ordet återupptäckas. Sanningen måste avslöjas. När Adam och Eva föll, så kunde inte Gud blanda sig i deras fall eftersom de var ofullkomliga i det Indirekta Herraväldets sfär. För att finna sanningen så kunde jag inte få den avslöjad av någon, eftersom även jag fortfarande var i det Indirekta Herraväldet.

Jag var tvungen att finna Ordet själv. Gud kunde inte avslöja eller lära mig. Tills ni når toppen av Tillväxtsteget, där Adam och Eva föll, så kan andar lära er. Eftersom Adam redan uppnått denna punkt själv, så kan andar hjälpa er med alla problem. Men efter att ni uppnått denna nivå, så lämnas ni ensamma. Gud kommer inte att undervisa er. Ni måste klara er själva. Om Adam uppnått toppen av Fullkomlighetssteget, så hade Gud eller andarna haft frihet att undervisa, eftersom människan uppnått denna nivå av sig själv. Vägen är öppen.

Efter att jag upptäckt Principerna, Sanningen, så var jag tvungen att arbeta helt ensam utan Guds hjälp och utan hjälp från den andliga världen. Att bli fullkomlig så som Gud är, att bli ett med Honom, i ord (i sanningen), i personlighet, och till slut i hjärtat. I allt detta kan Gud inte hjälpa. Från toppen av Tillväxtsteget och vidare uppåt, är ansvaret och missionen för Återkomstens Herre. Detta är hans historia, samt vår kyrkas historia i världens återupprättelse. Det är denna väg vår kyrka har vandrat, och det är denna väg som Återkomstens Herre har varit pionjär för. Många religioner har väldigt lätt att kommunicera med den andliga världen, men de kan endast nå upp till toppen av Tillväxtsteget. Kristna finner det väldigt svårt att kommunicera med denna höga nivå i Fullkomlighetssteget.

Ni måste utveckla detta centrum att bilda en 90 graders vinkel för att verkligen kunna kommunicera. Andra religioner vet att nu är tiden för Återkomsten. Men deras vinklar är inte exakta. Om ni gör ett enda litet misstag av bara en grad i början, så befinner ni er snart i fel riktning. Andliga gåvor är många och olika. Ni kan kommunicera med vilken låg ande som helst. Men det har ingen betydelse. Sanningen är viktig.

Fråga: Fick ni själv utarbeta alla detaljerna i Principerna, eller tog ni emot dom?

Svar: Om ni förstår Principerna, så vet ni svaret i era hjärtan.

[Fröken Choi: Han visste genom sin vishet, och frågade därefter Gud om det var sant. Han har uppfyllt den svåraste delen. Det är lättare för er att följa honom.]

Fråga: När vi läser Introduktionen till Principerna, så misslyckas vi ofta i vår första läsning att se vår Mästares kamp. Vad var det som han hela tiden höll framför sig under denna kamp?

Svar: Tron på Gud, och övertygelse. Jag visste att Gud lever. Jag visste att Gud utvalt mig för denna mission. Därför trodde jag att detta var den enda väg som människan ,inklusive mig själv, måste gå. Jag kunde inte ge upp.

Fråga: Hur lång tid tog det för vår Mästare att gå från toppen av Tillväxtsteget till toppen av Fullkomlighetssteget?

Svar: Sju år.

Fråga: Hur kan ni klara att bara sova tre till fyra timmar per natt?

Svar: Om ni visste att ni skulle dö inom tre timmar, skulle ni kunna sova då?

Fråga: Vilken attityd skall vi ha inför andra människor till ert besök?

Skall vi just nu inte tala om att ni varit här?

Svar: Det är alltid bättre att först förkunna sanningen. Om de kan acceptera sanningen som en uppenbarelse från Gud, så kommer de att bli ledda till slutsatsen, och bli ledda av den andliga världen att lära känna mig. Detta är mer naturligt. Man skall inte tvingas att acceptera slutsatsen, eftersom man kommer att motsätta sig detta.

Lär ut Principerna först, intellektuellt, och vägled den som studerar till den andliga upplevelsen genom att låta honom läsa böcker om den andliga världen eller ta honom till ett medium. Hjälp honom att få en andlig upplevelse om det är möjligt. På detta sätt vägleder vi den som studerar till att själv finna slutsatsen. Det är mest spännande för dem.

När ni själva upptäcker något mycket värdefullt, så förlorar ni det aldrig, och ni känner verkligen till dess värde. Men om någon talar om för er, så kan inte inse dess värde. Vi undervisar ofta utan att ge den slutliga slutsatsen. När de väl accepterar sanningen utan att tveka, så kommer de också att acceptera slutsatsen. Men om de är osäkra på innehållet i sanningen, så är det ingen mening.

Eftersom det är så värdefullt, så är vi mycket försiktiga att presentera det. En annan sak. Om de förnekar slutsatsen, så är de inte längre så öppna i sinnet. Vi vill inte att människor skall snubbla. Ofta vill människor inte bara veta om slutsatsen, utan även personen vi menar. Vi måste vara mycket försiktiga. Det är ok att säga att Sun Myung Moon har varit här, men avslöja inte vem han är.

slut på text