Jesus

"Jag har ännu mycket att säga er, men ni kan inte bära det nu.
Men när han kommer, sanningens Ande, då skall han föra er in i hela sanningen.
Ty han skall inte tala av sig själv, utan allt det han hör skall han tala, och han skall förkunna för er vad som kommer att ske." (Joh. 16:12)
"Om ni förblir i mitt ord, är ni verkligen mina lärjungar, och ni skall förstå sanningen, och sanningen skall göra er fria." (Joh. 8:31-32)

Dr. SunMyungMoon

"Innan jag påbörjade min förkunnelse, så tog jag Principerna, som var uppenbarade för mig,
inför Jesus, Budda, Confucius och Mohammed i den andliga världen,
och de bekräftade alla att de var sanna
" /Absolute Values and the New World Order, 8/20/1992

Arthur Ford (världskänt medium) den andliga världen vittnar om:

"När den Nya Tidsåldern kommer, så öppnas den östra porten, och inte bara en man - utan Uppenbarelse - kommer att strömma ut genom porten!

Moon påminde mig att i Uppenbarelseboken finns en beskrivning av det Nya Jerusalem, den Heliga staden, som kommer ner från himmeln.
Och det fanns en dörr åt öster och en dörr åt söder, en åt norr och en åt väster - och när Mästaren kommer så måste han komma genom den östra porten. I den heliga staden Jerusalem finns en östra port, sedan länge förseglad och stängd.
Den kommer inte att öppnas förrän den nye Mästaren kommer."

Edgar Cacey

Detta är den tid vi alla har förberett för under de senaste 13000 åren - 1998 till 2012 - en femtonårsperiod.
Om allt vad profeterna sagt om denna period uppfylls, så kommer vi alla att förändras till en ny mänsklighet!