En introduktion till uppenbarelsen PRINCIPERNA
och ett enat Koreas roll som det Nya Bibliska 3:e Israel!