De 7 dödssynderna

Romersk katolska kyrkan är världens största kyrkosamfund.
Den finns representerad i så gott som alla länder.
Man beräknar att medlemsantalet kommer att överstiga en miljard år 2000. (Nat.Encykl.)

Särskilt betydelsefull är Augustinus genom sin treenighetslära,
sin betoning av arvsynden och sin nådelära. (Nat.Encykl.)

Den katolska kyrkan har sedan lång tid tillbaka haft kampen mot de 7 dödssynderna, som en riktlinje för det dagliga livet.

1. LUST - Jämför med Principernas förklaring av Människans Fall
2. AVUNDSJUKA - -"- Lucifers avundsjuka mot den potentiellt fullkomliga Adams position.
3. FROSSERI - -"- fallna människans ovilja att sätta andliga önskningar före kroppsliga.
4. LÄTTJA - -"- Lärjungarnas och Johannes döparens lättja att förena sig med Guds vilja och vittna om Jesus som Messias före korsfästelsen.
5. VREDE - - " - Kains mord mord på Abel.
6. STOLTHET - - " - Lucifers känsla av stolthet som kunskapens ängel jämfört med den ofullkomlige Adam.
7. GIRIGHET - - " - Lucifers girighet att kunna kontrollera människan och skapelsen mot Guds uttryckliga bud.

Till 1:a sidan