Akupunktur och den andliga Människan

Att akupunktur fungerar är väl känt i dagens värld
Exakt hur det fungerar är fortfarande ett mysterium.

Här är några teorier, med kommentarer till Principernas tolkning av Människan

Citat:

En fråga som ofta ställs är hur fungerar akupunktur? Vetenskapsmän har inget helt klart svar på den frågan. Fortfarande är mycket av de processer som sker i kroppen hölj i dunkel eller ett mysterium. Men det finns en dock en del mer eller mindre bra teorier om vad som händer vid akupunktur.

1. Genom någon okänd mekanism så höjer akupunktur nivåerna av Triglycerider, vissa hormoner, prostaglandinet, vita blodkroppar, gammaglobulin, opsoniner och överlag antikroppar. Detta kallas ”ökandet av immunförsvars teorin”.

2. ”Endorfin teorin” hävdar att akupunktur ökar frisättandet av kroppen av endorfiner (speciellt Enkaphalins).

3. Teorin om Neurotransmittorer hävdar att vissa av dessa ökar i kroppen vid akupunktur t.ex. Serotonin och Noradrenalin.

4. Cirkulationsteorin hävdar att akupunktur vidgar eller drar ihop blodkärl. Detta kan bero på at kroppen frisätter kärlvidgande substanser som t.ex. Histaminer som respons vid akupunktur.

5. En av de populäraste teorierna är den om ”Gate control”. Man hävdar att perceptionen av smärta kontrolleras av en del av nervsystemet som reglerar impulsen som kommer att tolkas som smärta. Den här delen av nervsystemet kallas ”Grinden” (the gate). Om grinden får för mycket impulser så blir den överstimulerad och stänger sig. Den mekanismen hindrar några av impulserna att gå igenom grinden. Dom första grindarna som stänger är de minsta. Nervfibrerna som transporterar smärtimpulser är ganska små och kallas C-fibrer, dessa är de grindar som stängs vid akupunktur. I den relaterade ”Motoriska grindteorin” så kan vissa former av paralys behandlas med akupunktur. Här ”öppnar akupunktur upp en stängd grind som är kopplad till en främre motorhornscell. När grinden är stängd av sjukdom så når inte motoriska impulser musklerna. Den här teorin fördes först fram av Professor Jayasuriya 1977. Han säger vidare att:

-.”One of the factors contributing to motor recovery is almost certainly the activation of spindle cells. They are stimulated by Gamma motor neurons. If Acupuncture stimulates the Gamma motor neurons, the discharge causes the contraction of Intrafusal Muscle fibers. This activates the Spindle cells, in the same way as muscle stretching. This will bring about muscle contraction."

Ref: