VEM ÄR ANTIKRIST

 

Av Dr. Young Oon Kim

Professor i Nya Testamentet, Ehwa Universitetet Seoul Korea

En typisk händelse i de yttersta dagarna är de många personer som kommer att hävda att de är Messias. När någon uppnår översta nivån på tillväxtsteget, så tar han ibland emot andligt att han är Herren eller Adam. Om personen är en kvinna, kan hon tro att hon är Eva eller Guds hustru.

Gud lovade att ge Adam och Eva herraväldet över skapelsen. (1 Mos 1:28). Men på grund av deras fall, så uppfylldes aldrig detta löfte. Men Gud förnyar detta löfte till de som växt till den andliga nivå Adam hade just innan hans fall. Budskapet att de är Återkomsten betyder att Gud har återupprättat löftet om människans herravälde över skapelsen. Men det betyder inte att de som individer är Konungars Konung och Kristus Återkomst.

Det finns ytterligare en orsak varför ett sådant budskap tas emot i denna tiden. I de Yttersta Dagarna så har de i den högsta andliga världen uppgiften att vittna om tiden för Återkomsten. På så sätt kallas många från olika platser att bli Johannes Döpare för Herren som skall komma. I deras okunskap om Guds vilja, så kan dessa personer av misstag agera som om de själva var Återkomstens Herre. Men om de gör så, så kommer de gradvis att förlora sin andliga gåvor. Om dom dessutom inte håller sig inom ramarna för sin egen mission, så riskerar de att bli antikrist. Det är därför Bibeln varnar att så många antikrist kommer att uppträda i de yttersta dagarna.

De som har andliga gåvor förenar sig sällan med andra med liknande gåvor och kommer ofta i konflikt med varandra över vardagliga frågor. Varför är det så?

Det står i Uppenbarelseboken 21:12-14 att det finns 12 pärleportar in i det Nya Jerusalem: 3 portar i varje riktning öst, väst, syd och nord. Dessa 12 portar symboliserar Jesu 12 lärjungar. De representerar alla olika missioner. Varje person kommer att gå in i himmelriket genom sin mission. Under resan dit, så kommer många från olika håll till samma destination. Därför uppstår många konflikter och många människor antar att bara deras väg är rätt och de andras fel.

Det är Guds önskan att varje person går in i himmelriket så snabbt som möjligt. Därför behandlar Gud var och en som om Han bara älskar honom och ger bara honom värdefulla gåvor. Därför tar ibland andligt begåvade personer avstånd från andra och blir inskränkta och ser på andra som villoläror eller satanska. Eftersom en unik mission är tilldelad varje person att uppfylla och för just den är han utvald. Därför säger Gud att den personen är Herren. Detta kommer att ske ofta i de Yttersta Dagarna.

När Herren kommer tillbaka, så kommer han att samla Guds folk när de avslutat sina missioner. Då kommer alla att förstå att deras arbete var en del av det hela, och att just han var Herren för sin unika mission. Återkomstens Herre kommer att samla alla delar och kommer att koordinera dom för att avsluta det hela arbetet. Därefter kommer han att belöna varje person efter vars och ens arbete. Därför måste de som tagit emot uppenbarelser eller tjänat Gud ta deras arbete till den universelle Herren för erkännande. Om de inte gör detta i tid så kommer deras arbete inte att skördas. Även om de kommer från många håll till olika portar, så är det yttersta målet att gå in i det Nya Jerusalem efter att de avslutat sina missioner. Om de inte anländer i tid, så kommer deras arbete att ha varit förgäves.