Thomas Aquinas (1225-1274)

Thomas av Aquino, Summa Theologica (Encyclopaedia Britannica, 1952), Vol. II. Tillägg till tredje delen: Avhandling om uppståndelsen. Thomas beskriver i detalj kvaliteter hos den förhärligade kroppen vid den allmänna uppståndelsen, där han gör allt för att eliminera alla förslag om att den kan ha andliga, det vill säga icke-materiella kvaliteter, t ex sid 975-976: den uppståndne kroppen är inte en subtil , immateriell, andlig kropp, p. 977: "Det kan inte hävdas att en förhärligad kropp, på grund av sin subtilitet, kan vara på samma ställe med en annan kropp", sid. 986: Kan förhärligade kroppen röra sig omedelbart? "Men detta kommer inte att hålla, eftersom den förhärligade kroppen aldrig kommer att nå fram till värdigheten av den andliga naturen, precis som det aldrig kommer att upphöra att vara en kropp."

Jämför med Principernas beskrivning av

Uppståndelse & Jesu uppståndelse (eng).