Aristotele (Wikipedia)

Aristoteles, född 384, död 322 f.Kr., var en grekisk filosof och naturforskare. Han var elev till Platon och lärare till Alexander den store. Hans verk omfattar en rad ämnen, bland annat biologi, filosofi, poesi, logik, politik, etik och retorik. Tillsammans med Platon och Sokrates anses han vara den mest betydelsefulla av de klassiska grekiska filosoferna. Aristotelismen är tillsammans med Platonismen den viktigaste skolan inom den klassiska filosofin. Förutom sin betydelsen för filosofin utvecklade Aristoteles också logiken och lade grunden för vårt sätt att se på kunskap och vetande.

Filosofi

Aristoteles ansåg att människor av naturen är politiska varelser, av ordet "polis", stad. Det betydde att människor är sociala varelser och att varje förståelse av mänskligt beteende och behov måste inkludera sociala överväganden.

Jmfr med Principernas ide om Universell urkraft och Mänskligt givande och tagande.