Audiofiler mp3-format

3 Historiska Tal/Audio år 2006:

 1. God’s Ideal Family and the Kingdom of the Peaceful, Ideal World
  Rev. Dr. Sun Myung Moon, March 25 -April 3, 2006, Republic of Korea
  MP3 (36.9MB)
 2. God's model ideal family and nation, and the Peace Kingdom
  Rev. Dr. Sun Myung Moon, Dr. Hak Ja Han Moon, April 28 – Aug. 30, 2006, 120 Nations
  MP3 (23.3MB)
 3. The True Owners in Establishing the Kingdom of Peace and Unity in Heaven and on Earth
  April 10, 2006, Seoul, Korea
  MP3 (36.7MB)

Kristendomens Nya Framtid (mp3-format),
Sun Myung Moons tal från Madison Square Garden 1974 (hela texten i länken ovan)

Sittning (mp3-format) med en av amerikas mest välkända medium Arthur Ford,
och hans medhjälpare Fletcher i den andliga världen, från 1965

Vittnesbörd (mp3-format) från Korea,Japan & Europa 50-,60-,70-talet.
Vittnesbörd (mp3-format) från Sverige/Finland 80-, 2000-talet!:


 

Bakgrund till Arthur Ford sittningen:

Introduktion till Arthur Ford sittningen

År 1965 så kom pastor Moon till Amerika, för en turne runt landet, för att skapa Heliga Platser.

Vid ett stopp i Philadelphia Pennsylavania så besökte de det kända trance-mediet Arthur Ford.

Citat ur Blessing Quarterly Hösten 1991/Vintern 1992:

Ett besök hos ett Medium

I Philadelphia, Pennsylvania lever det ett berömt trance-medium som heter Arthur Ford. Innan vi fortsätter vår resa,"Abogee," så kan vi boka in ett möte med honom, om du vill." sa överste Pak.

"Ja, det blir bra," svarade pastor Moon.

Men det måste ske snabbt. Det finns inte mycket tid."

Ett möte arrangerades.

I Filadelfia så satt de runt ett bord tillsammans med några få andra personer som kommit. Arthur Ford som aldrig mött pastor Moon förut, visste inte att han var mycket speciell.

Han gick in i trance, och hans andlige vägledare, Fletcher talade.

Han sa många saker om pastor Moon.

Han sa till exempel "det var nödvändigt att pastor Moon skulle komma till jorden. Gud behövde någon människa genom vilken Sanningens Ande kan tala..."

Mot slutet av sessionen, så informerade Fletcher, "jag måste gå nu, energin håller på att försvinna."

Men fröken Kim frågade snabbt, "Har ni någonting att fråga för pastor Moon?

Utan att tveka svarade Fletcher, "Jag ber att de som blivit välsignade genom att känna honom...håller upp hans händer, skyddar honom, och ger honom deras kärlek. Ge honom ert hela stöd...Han är ett instrument genom vilken Gud uppenbarar sig..."

När Arthur Ford återvänt till sin egen kropp, så tog pastor Moon initiativet att tala.

"När en ande talar till dig från andliga världen, så har han eller hon en speciell åsikt," "Den kommer att leda dig i en viss riktning. När en annan ande kommer, så kommer den att leda dig i en annan riktning.

Det är mycket viktigt för er att lära er principerna som styr den andliga världen...

Så att ni kan växa till en högre nivå själva...

Ni var ämnade att bli Skapelsens Herre, så ni skulle stå högre än andarna. De skulle hjälpa er... Ni skulle också ta reda på vilken andlig nivå som Fletcher står på, så ni bäst kan förstå hur ni skall arbeta tillsammans med honom."

Arthur Ford var överraskad av pastor Moons svar. Han blev även nyfiken. Han ställde frågor, och under 45 minuter så förklarade pastor Moon många saker om den andliga världen och om Guds plan för att återupprätta världen.

Vid ett tillfälle så lyste dr. Fords ansikte upp. "Förstår jag er rätt, att de som nu är i andliga världen bara kan utveckla sig, genom att hjälpa människor på jorden att utveckla sig, och att de aldrig reinkarnerar?"

"Ja, det är rätt", svarade pastor Moon.

Dr. Ford var tydligen förbryllad. "Är det så? Är det så?, mumlade han tankfullt."

Nå, vad är egentligen änglar? Och vad är dessa Gudomliga Principer som ni talar om? Skall jag arbeta mer med min egen utveckling, eller skall jag koncentrera mig på att hjälpa andra?" Hans frågor kom hela tiden, och pastor Moons svar inspirerade honom.

Det fanns flera präster i gruppen och pastor Moon gav dem också goda råd. Det var en dag ingen av dem skulle glömma på länge.

***

Utdrag ur sittningen med Arthur Ford (Del 1&2 av audiofilerna)

Men vid tidsålderns slut, som ni just nu träder in i, så passerar ni in i en Ny Tidsålder.Det sades att det skulle uppträda många Antikrist, och många skulle göra anspråk på att vara något de inte är, och de kommer att vilseleda människor åt många håll. Och dessa är de människor som är lika verkliga som vi andra, men som av någon anledning vägrat acceptera det andliga arv, som de hade rätt att göra anspråk på.

Och ut ur resterna av en förfallande civilisation och över skrien av smärta som ni hör från varje del av världen idag, så finns en plan som sakta och definitivt framträder för att återupprätta människan till ett tillstånd av fullkomlighet. Som är nödvändigt om hon skall leva lyckligt och handskas klokt med de instrument som materialistisk vetenskap har tvingat fram, ur detta mystiska och växande universum.

Och han har den sällsynta egenskapen att kunna projicera sig själv, vilket egentligen inte är ett mirakel. Det är bara ett utnyttjande av en teknik som swamis, yogis och heliga män känt till, och som helgonen känt till för projektion. Till dess du blir verklig och synlig för dina lärjungar eller människor som du behöver, för att förverkliga riket. Moon kan projicera sig själv under djup meditation och bli synlig på samma sätt som Jesus har kunnat projicera sig och bli sedd av helgonen. Detta är alltid ett av Messias kännetecken.

Walter Voelker: Vad kan vi göra själva för att hjälpa till?

Fletcher: Lyssna på ordet och tillåt inte tradition att förblinda er för en ny uppenbarelse. Ni måste komma ihåg att varje människa som kommer med en ny uppenbarelse, som hotar de själviska intressena hos människor fångade av något på jorden, kommer att bli angripna. Men vi vet här att när någon bränner en annan på bålet, eller korsfäster honom eller hänger honom, så är det därför att omedvetet så säger anden inom honom att den han korsfäster har rätt. Men han har inte råd att erkänna detta. Eftersom han har accepterat åklagaren -bödeln - korsfästaren - för att upprätthålla traditionell tro.

Fletcher: Jag vet inget annat sätt än att enskilda människor som upplever Gud på något sätt - de som haft modet att se på sig själva och på vad de tror på, genom uppenbarelsens lins och inspiration - sedan förkunnar.

Moon påminde mig att i Uppenbarelseboken finns en beskrivning av det Nya Jerusalem, den Heliga staden, som kommer ner från himmeln. Och det fanns en dörr åt öster och en dörr åt söder, en åt norr och en åt väster - och när Mästaren kommer så måste han komma genom den östra porten. I den heliga staden Jerusalem finns en östra port, sedan länge förseglad och stängd. Den kommer inte att öppnas förrän den nye Mästaren kommer.

Fletcher: Ni är inne i skeendet nu. Men innan Jesus blev påtaglig så fanns det människor som blivit förberedda - Johannes Döparen kom förberedd. Men världen har växt och förökat sig - sätten att kommunicera har blivit enklare och mer lättillgängliga. Det krävs inte att en man i ett litet land är en Johannes Döparen, utan många män i många länder som förkunnar ankomsten.

Fletcher: Hälsa honom att han gjorde rätt som kom hit ... Detta är slutet på en tidsålder, och striden som rasar är verkligen Armageddon. Det är en kamp mellan den själviska, brutala människan som inte tänker i Guds termer - eller sådant som är knutet till det ordet - mot de människor som blir budbärare om den Nya Tidsåldern. Ni är nu inne i den Nya Tidsåldern - och gamla saker blir förstörda - och nya ting - som är eviga, men som är nya endast därför att mänskligheten har nu nått den punkt där dom kan känna igen och använda dem.

Jesus från Galilen kommer inte att återvända - det behövs inte. Den Kristus som manifesteras genom honom är Evig - han kommer att manifesteras igen. Han har aldrig upphört att tala till människan. Men den tid har nu kommit när, i den Nya Tidsåldern, den slöja som varit dragen mellan ert plan och Andevärlden kommer att skjutas åt sidan. Och de som blivit befriade från fysiskt slaveri kommer att kunna tala och använda och leda och lära jordens folk. Detta håller på att ske överallt.

Men det viktiga att komma ihåg är att när Gud vill göra en uppenbarelse (han har alltid gjort det och kommer alltid att göra det), så måste han använda ett mänskligt instrument, som genom några omständigheter eller villkor, har utvecklats till en känslighet och andlig mottaglighet så att han i sin egen person kan acceptera detta urgamla ljus av vishet - och genom honom kommer det att filtreras ner till andra, troligen inte mindre hängivna, men i sanningen mindre begåvade.

Sun Myung Moon är den jag har talat om. Jag har talat för en grupp människor här. Denna gruppen verkar omge honom. Och den kraft som flyter genom honom, den intelligens, är inte bara en - det är en stor skara människor. Och de verkar alla få sin inspiration och sin kunskap från en källa - och sedan verkar de hälla den symboliskt i en reservoar och på något konstigt symboliskt sätt så blir denna reservoar Sun Myung Moon.

Walter Voelker: Får jag ställa en fråga Fletcher ? För människor som mig, som är vana vid Jesu förkunnelse, och som tycker De Gudomliga Principerna verkar främmande, kan någon förklara förhållandet mellan "Jesu förkunnelse" och "Sun Myung Moons budskap ", så att jag inte blir förvirrad.

Fletcher: Jag får tala för människorna här. Sanning motsäger aldrig sig själv. Många gånger då ni talar om Jesu förkunnelse så kan det vara och är ofta - tolkningar som människor gjort, och kring vilka människor har byggt upp institutioner. Ni kan inte i er tidsålder lita på någon gammal formel eller gammal definition av Gud eller människan. De andra religionerna utvecklar dogmer och doktriner om både människan och Gud. Och när de deklarerar dem, så utmanar vetenskapen dom, och därmed börjar kaos och förvirring.

I den tid ni lever i, så måste all den oklarhet som har samlats runt sanningen skjutas åt sidan. Därför alla sanningar blir laddade med idéer, organisationer, som växer fram i hjärtat på hängivna människor, men som egentligen inget har att göra med sanningen själv. Så idag lever ni i en tid då människor vet väldigt mycket fakta, men de har inte lärt att identifiera dessa fakta - dessa data - med ideal. Och en vetenskaplig kunskap utan filosofiskt betraktelsesätt kan resultera i tomhet. Och detta är vad ni konfronteras med.

Ni får inte begränsa Gud. Och ni får inte begränsa människans möjligheter. Ty människan har inom sig individualiserade delar av Gud, eller det oändliga. Men om ni försöker bygga ett liv, en filosofi, eller en religion bara på dessa fakta ni kan få genom era sinnen -och om ni endast litar till sinnesintryck och erfarenhet, så kommer ni inte att finna sanningen.

Det fanns ingen ondska i Guds skapelse. Det fanns ingen ondska i Guds sinne. Men människan har genom hennes eget val - och därför att hon har gett efter för sina instinkts behov, som är ett arv från hennes djuriska härstamning som en fysisk varelse - så har hon skapat ett dualistiskt universum.

Och satan som bara är det urgamla namnet för Evigt Hat, kommer att krossas. Ty där det finns kärlek, kan inget hat finnas, och det är vad profeterna och Jesus själv profeterade - "vid tidens ände" inte "världens ände" - och ni har avslutat den tiden och går in i en tidsålder där ni tvingas att underkuva de människor som skulle krossa er. Och ni kommer att tvingas att avsluta slaget om Armageddon. Men det blir en seger där all den själviska nationalismen, trosförklaringarna, och det hat som växer fram ur detta kommer att avslutas. Det kommer inte att avslutas i er livstid. Men er livstid är inte begränsad till detta korta uttryck genom era fysiska kroppar. Ni kommer fortfarande att höra till de utvalda. Ni kommer fortfarande att vara en av dom som påverkar, leder och upplyser vägen för dom som skall bygga Guds rike på jorden.

Fletcher: Även om det finns en Kristus så utvalde han de tolv. Och de i sin tur påverkade mångas liv. Eftersom budskapet inte kunde ha kommit om det varit begränsat till en man, till en ras, till en grupp. Utan alltid, som denne man sa, så måste det starta med en man - och uppenbarelsen grundar sig alltid på sanningen en gång uppenbarad. Men den utökas och uttrycks i termer, inte från igår, utan på framtiden.

Fröken Kim: Vet du att det skulle vara en sann Far och Mor - Sanna Föräldrar i den Nya Tidsåldern?

Fletcher: Det Gudomliga Sinnet eller tolkningen av Gud har - som en skapande princip - Gud har inom sig alla egenskaperna av både maskulint och feminint. Det kan inte bli något skapande uttryck, det kan inte finnas liv utan dessa båda kvaliteter - det manliga och kvinnliga. Gud är varken man eller kvinna. Han innehåller i sig själv allting. Och han kan därmed skapa. Och varje man och kvinna på jorden som skapar en ny kropp åt livet, är åtminstone för ett ögonblick, en del av den skapande processen. Han och hon gör det enda Gud kan göra utan att bidra med fysiska medel. Andlig sanning får inte på något sätt begränsas, ty Gud kan inte begränsas. Och Gud har utvalt denne man att tala vid en tid och en plats som är viktig, och hans ord kommer att höras.

Fletcher: Det är möjligt. Men det är inte troligt att alla kommer att acceptera den, ty den kräver undervisning och det kommer att ta tid. Ingen kan skänka fullkomlighet. Fullkomlighet är idealet, och fullkomlighet var människans mål i begynnelsen, men människan valde själv att förlora fullkomligheten, och hon måste nu välja att återvända till den. Men det är verkligen sant att ingen kan återvända till sitt hemland som han har glömt, om inte någon ger honom en karta eller leder honom längs vägen.

Överste Pak: Kan ni ge en prognos på vår ledares arbete, förkunnandet och undervisningen av denna nya sanning, i USA ?

Fletcher: För det första, han måste vara villig att lyssna, att tala och sedan översätta sina ord - och de skall bli översatta till många språk. Men ni får inte vänta er att budskapet omedelbart blir accepterat av stora skaror människor - bara de som är redo och villiga att lyssna, och för dom som detta speciella budskap verkar riktigt och meningsfullt. Det är den väg alla förkunnare har måst gå, och glöm bara inte en sak, om det är från Gud - så kan det inte misslyckas, Och det är från Gud.

Ni är mycket gynnade att ha en man som kan användas så storslaget för att lyfta det andliga mörkret. Det är ingen slump att Moon blev utvald. Därför han föddes i en del av världen, där just vid denna tidpunkt, kampen rasar som mest.

Han kommer att lyckas, genom sitt inflytande och genom de människor han når med sitt budskap, att vinna en seger vid slaget om Armageddon i Östern. Jag kan bara upprepa Johannes uppenbarelse, att när den Nya Tidsåldern kommer, så öppnas den östra porten, och inte bara en man - utan Uppenbarelse - kommer att strömma ut genom porten. Jag har talat för en grupp människor. Nu är det bara en man som säger han vill tala till dessa unga präster. Han vill också tala till överste Pak. Var ni med på krigsrättegångarna?

Fletcher: Varje andlig rörelse måste möta motstånd. Även från andra andliga rörelser. Ty ni måste genom era liv, demonstrera att ni har något som är överlägset. Inget argument vinner seger i en andlig tävlan - förutom en förändrad personlighet. Ni har den personligheten. Andra har den.

Gordon Ross: Kan ni säga när den Nya Tidsåldern började ? Vilket år ?

Fletcher: Den Nya Tidsåldern har kommit gradvis under ett halvt århundrade, men för fyra år sedan (1960) - - -Gör aldrig misstaget att säga Kristus föddes- Jesus föddes i Betlehem - den inkarnerande Kristus använde hans kropp - han levde tidigare - och han lever nu. Jag måste gå nu. Gud välsigne er alla. Gå lyckliga, och gå beslutsamma att predika era sanningar, på det enda sätt som de blir verksamma på.

Jag har hängivet hela mitt liv som sökare - - sökare efter sanning - - och undersökningar inom religionens område.

Min strävan har nu kommit till den punkt där den måste förverkligas och uppfyllas. Mitt största intresse fokuseras på två huvudpunkter. För det FÖRSTA; mänsklighetens befrielse - den verkliga befrielsen menar jag - - befrielsen från synd - - befrielsen ur de onda makternas fångenskap. Detta är centrum för min uppmärksammhet. Och detta är min verkliga strävan, som jag vigt mitt liv åt.

Och för det ANDRA, hur jag skall kunna bota och hela Guds brustna hjärta - hur Guds sorg kan förklaras och läras ut till alla människor. Med andra ord, hur kan vi befria andliga världen och den fysiska världen från satans slaveri. Ni kanske inte vet ännu, men jag är verkligen en kontroversiell person. Kanske inte i denna världen ännu, men jag är det verkligen i den andliga världen. För att få ett svar, lösningen för denna världen vi lever i - jag kallar den, den yttre världen - så måste vi få svaret från den inåtriktade världen - den inåtriktade som är den andliga.

Fletcher: Ja. Ni går in i den Nya Tidsåldern som profetian talade om. Ni är redan i den. Det ni ser runtom er i världen - det som skrämmer er - som gör er rädda för framtiden - är bara dödsryckningarna från en Tidsålder som dör. Och de gamla profetiska själarna har talat om förkunnare som skall komma. Och Jesus sa själv, "Jag skall sända Sanningens Ande, och han skall leda er." Och han sa, ”Jag är med er till tidens ände." Inte världens ände.

Han visste att under de få årtiondena framåt, så skulle Guds Ande, den Helige ande, Sanningens Ande, tala genom många människor och påverka många. Men Jesus, den historiske Jesus, har hållit sitt löfte. Han är inte längre som person alltför angelägen. Han var - så som många av er skall bli - han var ett redskap, en kropp genom vilken en inkarnation skedde. Och fortsättningen av inkarnationen, Kristus, inte Jesus utan en Kristus, är den Helige Ande. Den Helige Ande har aldrig tystnat - aldrig varit overksam. Och i denna tid rör ni er från ett begränsat universum till det universum där den skapande andliga kraften som kallas Gud - med många namn - tillbedd på många sätt -skall röra vid människors hjärtan. Och många profetior skall uppfyllas.

Fletcher: Världen har sett många frälsare. Själva ordet frälsare betyder helare. Moon är en av dem som skall hela, inte endast kropparna, utan sinnet och anden hos människan. Och när en människa är helad, så är hon fri. När en person blir helad är han frälst. Om han fortsätter i tacksamhet och ödmjukhet. Moons bidrag blir helt enkelt bidraget från alla de som blivit förlossade genom mänsklighetens historia. Han kommer inte att tala om sådant som människor tvistar om - han kommer inte att sätta vingar under sina egna åsikter - utan han kommer att förkunna en grundläggande kunskap, ur vilken varje andlig längtan och strävan måste växa. Han kommer att tala om en evig Gud. Och han kommer att tala om den Gud som verkar genom människor. Och han skall hjälpa er. Så som Jesus försökte hjälpa er - och som så många av er glömt - att den människa som blir andligt helad och fri, befinner sig inte längre under lagen. Lagen är en stel konstruktion - den hjälper er att förstå många saker genom era sinnen. Men när en människa lyfter sitt andliga medvetande, så blir hon fri från lagen, och hon lever efter Principer. Lagen är till för den okunnige - begränsade. Lagen är på ett annat sätt till för den som skulle djuploda den fysiska skapelsens hemligheter. Bortom lagen ligger verkligheten. Och verkligheten är en princip. Lagen kan vara grym. Principen är vänlig. Lagen är stel. Principen är formbar. Lagen styr den tredimensionella människan. Principen bygger och upprätthåller den verkliga människan, som är den individualiserade delen av Gud inom oss.

Sanningen är Gud. Och sanningen är en växande, expanderande sak. Den uppstår alltid genom människor som kan lyfta sig själva över den nivå av medvetande, där de flesta måste leva. Och som blir medvetna - och sedan för-kunnande - och på så sätt förlossare. Moon är en av dem som leder människors tankar tillbaka till dessa enkla Principer, fria från vidskepelse, befriade från all kyrklig och religiös symbolism. Han gör exakt vad Jesus försökte göra i sitt liv - vad varje människa, som varit en kanal för en uppenbarelse försökt göra. Gud har aldrig haft annat att uppenbara för människan än dessa två ting: (1) att Gud existerar och att (2) människan är en del av den Gudomliga Skapelsen. Och det som Gud är, i deras tolkning, håller varje människa på att bli. Moon är inte motsägande - (inte i något han säger).

Morgondagens religion kommer inte att kallas Kristendom, så som ni känner den. Ni lever redan i en Ny Tidsålder, en efterkristen tid. Kristi Principer är inte begränsade till någon viss tidsålder. De institutionen som människan byggt på gamla uppenbarelser, kommer om några år att vara oväsentliga. Moon kommer till en del av världen där det varit mycket lidande - och där trycket från grymt skränande materialism hänger över som ett kata-strofmoln. Han kommer att hjälpa till att skingra det. Och alla kommer att göra det överallt. Han är en av uppenbararna. Lyssna till honom.

Den människa har tur som har funnit en lärare som inte talar halvsanningar, utan tar bort allt som kan dölja den enda sanningen - att Gud finns - och att Gud finns i dig. Och Gud sträcker ut sina händer och ropar efter sig därför han behöver dina händer. Han behöver din röst. Han behöver dina ögon. Han behöver din hängivelse - inte för sig själv - Gud behöver inget från dig - du kan inget skänka honom - men Gud behöver dig därför att andra människor behöver dig. Och er religion, er uppenbarelse kommer att sakna mening tills den blir översatt till befriande kärlek och frälsande tjänande - till dess ni bygger en bild av framtiden, som då människor ser på den ...

Överste Pak: Får jag fråga ? Moon är en uppenbarare sa du. Och du talade om en inkarnation av sanningen. Talar du med andra ord om en "uppenbarare" i betydelsen en inkarnation av Sanningens Ande ?

Fletcher: Varhelst den Helige Ande, Sanningens Ande, som Jesus kallar den. Varhelst den Anden rör vid människan och helar honom och leder honom, så blir den människan en kropp där den Helige Ande kan verka genom. Hos en del människor så förändras hela personligheten, så att när du ser den säger du att detta måste vara någon gammal profet som återvänt. De trodde så om Jesus - därför att de ser någon de känner igen, men de ser honom från en ny synvinkel. Och när en människa förändras genom att uppleva sanningen, så ser hon allting - överallt på ett annorlunda sätt. Ni gör rätt i att följa Moon. Men Moon innesluter inte i sig själv allt hos Gud. Han innesluter mer av Gud än någon annan av er - men denne Gud försöker genom honom att fullständigt ansluta dig till den Ende - så att du kan finna Gud.

*********