In english

Mitt Svenska Vittnesbörd

 

 

Bengt född 1950,
bor sedan år 2001 i Västra Nyland, väster om Helsingfors Finland.
Vi bodde tidigare, söder om Borås, och hade ansvaret för Familjefederationen i västra Sverige.
Vi är en familj, med 3 flickor
och hustrun från Finland.


i Botaniska Trädgården Gtbrg slutet av 80-talet.

Jag blev introducerad i uppenbarelsen "Principerna" genom Aila Willits ...

...från Finland, när jag bodde i Stockholm 1979,

och Välsignades av Sun Myung Moon och hans hustru 1982 i Seoul Korea.

                        

Välsignelse 1982, Seoul Korea.         Bröllopsresa 1985!

Under de 20 år jag liksom många andra förkunnat och försvarat Principerna (pastor Sun Myung Moons uppenbarelse) så har jag alltmer fått bevis för hur allting uppfylls som beskrivs i denna uppenbarelse.

Kommunismens sönderfall, utbredande omoral och etniska konflikter och krig, samtidigt som det sker en stark globalisering av ekonomi och information (internet,Eu,Nafta, Euro) = Global ekonomi.

När vi i svenska dagstidningar och radionyheter hör om allt mer sexuellt våld (senast i Södertälje) så

går mina tankar naturligt till den sexuella förklaring av den mänskliga synden som Principerna förklarar.

Det är ingen slump att allt detta accelererar just nu.

Vi lever verkligen i den Yttersta Tiden, med den levande fysiske Messias på jorden, och som han så ofta säger i denna tid ser vi frukten av första Adam och Evas synd, i alltmer utbredd otukt och sexuellt missbruk.

Allting oheligt avslöjas obönhörligt. (Clinton-Levinsky affären)

Alla korten ligger på bordet i dessa texter.

Vem som helst kan läsa alla profetior som Sun Myung Moon fått uppfyllda under de 53 år (sedan 15 augusti 1945) han hittills förkunnat.

Ingen annan än Återkomstens Herre har denna förmåga att se och leda den mänskliga utvecklingen mot en absolut syndfri värld, ett Himmelrike på Jorden.

Under dessa 20 år har jag upplevt många saker, både positiva och negativa:

Jag är väl medveten om Bibelns varningar för villoläror, och AntiKrist uppträdande i den Yttersta Tiden.

Därför har jag varit mycket noggrann i alla mina referenser, och låter varje profetia och påstående, stå för den som uttalat den och ingen annan. Mitt stora intresse i gymnasiet var Religionskunskap, min enda 5:a. Jag ser detta som den andliga världens närvaro/vägledning och förberedelse av mig för denna stora och svåra mission, att vara en av Johannes Döpare - missionärerna i Sverige för Återkomsten.

citat: "... innan Jesus blev påtaglig så fanns det människor som blivit förberedda - Johannes Döparen kom förberedd. Men världen har växt och förökat sig - sätten att kommunicera har blivit enklare och mer lättillgängliga. Det krävs inte att en man i ett litet land är en Johannes Döparen, utan många män i många länder som förkunnar ankomsten."
ref: Ford

Därför kan man väl ärligt säga att i början av 80-talet så vägde jag risken att sprida en fel lära, mot risken att svika Återkomstens Herre, Messias och att stödja hans mission.

I detta var alltså det senare alternativet starkare.

Jag utgick ifrån att om detta är Messias Återkomst så måste det finnas starka andliga krafter som bekräftar detta. Jag fick snabbt i min hand den bok som skrivits av Arthur Ford, om hans liv som medium. Ett kapitel handlade om en session under 1964-65, som ordnades för Sun Myung Moon.

Detta kapitel hade ett klart vittnesbörd om att:

"Moon är en av dem som leder människors tankar tillbaka till dessa enkla Principer, fria från vidskepelse, befriade från all kyrklig och religiös symbolism.

HAN GÖR EXAKT VAD JESUS FÖRSÖKTE GÖRA I SITT LIV - vad varje människa, som varit en kanal för en uppenbarelse försökt göra."

Moon kan projicera sig själv under djup meditation och bli synlig på samma sätt som Jesus har kunnat projicera sig och bli sedd av helgonen.

DETTA ÄR ALLTID ETT AV MESSIAS KÄNNETECKEN.

Denna text har med åren blivit något av en trosförklaring för mig.

ref:

OKÄND MEN KÄND av ARTHUR FORD (1897-1971)

I början så var det tre delar som byggde upp den uppenbarelse Moon förmedlade i Korea alltsedan 1945.

1.Principerna (den religiösa delen och grunden för alla andra texter).

2.VOC Victory over Communism

3.Unification Thought.

Seger över kommunismen var ett ideologiskt alternativ, skrivet av Sung Han Lee, baserat på Principerna, som doktrin för doktrin smulade sönder den kommunistiska teorin, att människan är enbart materia, klasskampen oundviklig och Gud och religion endast skulle vara ett opium för folket.

Den visade istället på det andliga sanna alternativet, att Gud existerar och älskar människan och därför sänt sin son Messias till jorden igen för att skapa ett Himmelrike för alla genom att ta bort den ursprungliga synden.

Jag har av många fått frågan varför pastor Moon är så mot kommunismen.

Jag tror att svaret på detta är att i ett kommunistiskt samhälle existerar ingen åsiktsfrihet, och en ny Uppenbarelse kan inte förkunnas fritt.

Därför är en av den Återkomne Messias många missioner att bryta ner kommunismen med den gudomliga nya sanningen, för att därefter kunna sprida den fritt.

En kul poäng i detta är att för att försöka delta i denna kamp mot kommunismen, så gjorde jag en sammanfattning på ett stort plakat och gick ut för att förkunna.

Här kan man verkligen tala om ett antiklimax. Hur skulle jag ensam i Göteborg kunna förkunna att kommunismen var felaktig och snart skulle falla sönder. Detta var i början av 80-talet, och det fanns inga yttre tecken på att kalla kriget skulle ta slut och berlinmuren falla (1989). Nåväl jag insåg snart det "omöjliga" (?) i vad jag gjorde. Jag återgick till mitt religiösa förkunnande av Principerna. Jag översatte under åren på 80-talet det mesta av det du kan läsa på webbsidorna. Det var mycket andligt stimulerande.

Enligt min tolkning finns det en klar svårighet i framgången eller misslyckandet som lärjunge.

Vi har alla olika uppfattningar om vad det innebär att vara lärjunge, och hur mycket offer som kan accepteras.

Samt hur mycket dina förfäder kan stödja dig. Det måste ha varit på liknande sätt för lärjungarna för 2000 år sedan.

Jag besökte USA strax efter jag accepterat Principerna 1979. Jag hälsade då på en faster i Kalifornien. Jag kände stark inspiration att ge henne en Principbok. Vid den tiden var det redan en allt starkare negativitet mot rörelsen i USA. För att hon skulle kunna läsa Uppenbarelsen utan förutfattade meningar, så köpte jag en bok i centret i San Francisco och rev ur bilden av Sun Myung Moon i början av boken(himlen må förlåta mig) ;-).

Hon kunde ändå inte acceptera detta som Sanningen, och när jag återvänt till Sverige, sände hon en negativ bok om rörelsen på engelska, till min far. Vad jag försöker säga med detta är att det är en oerhörd skillnad om man får eller inte får stöd från sina närmaste anhöriga.

Detta är den största svårigheten med att följa Principerna väg. Många bröder/systrar har vittnat om detta.

 

 

Det negativa jag upplevt genom åren är en nästan total likgiltighet från dom jag vittnat till.

Det verkar som om historien upprepar sig igen

Utan den omvälvande frälsningsupplevelser Jesus lärjungar upplevde, hade dom knappast gått och vittnat för Jesus, med risk för sina egna liv.

Andliga upplevelser är andliga, och kan knappast förmedlas med ord.

Endast beskrivas!

Många präster i Gtbrg har fått ta del av materialet, men alla avfärdar det som orimligt att någon annan än Jesus skulle vara Återkomsten.

Där kan man verkligen tala om en upprepning av dom skriftlärdes förkastelse av Jesus för 2000 år sedan.

Unification Thought är den filosofiska tolkningen av Principerna, gjord av den framlidne Dr. Sang Hun Lee.

I slutet av 1998 fick jag idén (genom den andliga världen ?) att göra en diskett med det bästa av materialet på webbsidorna. Detta har varit ett nytt sätt att vittna. Att ge en diskett och berätta lite om tron, är betydligt trevligare än att lämna över en bunt med papper som skall läsas igenom.

Websidorna har vuxit fram sedan 1996. Allt eftersom har jag lagt in det jag översatt tidigare samt översatt nytt material som kommer över nätet.

Några intressanta historiska jämförelser är: