Kristus Återkomst

av Annie Besant

För alla intresserade att undersöka saken ... så finns det en ström av tankar/lära som kommer från Ryssland och kallas Teosofi. Det förmedlades andligt genom Helene Blavatsky (Ryssland) och senare genom Annie Besant (UK). Rudolf Steiners Antroposofiska Sällskap (Walldorf skolor) är en sidogren av detta om ni vill.

Under mina studier av nya religioner, före jag blev medlem 1989, så fann jag denna vara den mest Principiella, som beskrev fallet som sexuellt, och messias mission till en del. De av er som känner dessa texter vet vad jag menar. Jag vill vägleda er till följande texter för personlig upplysning och/eller för att kunna vittna om sanningen:

I Besant's, Reappearance of the Christ, så talas det i en av böckerna om (icke-trans) budskap, om viktiga detaljer av Sun Myung Moons liv, och den rörelse som den återvändande Messias kommer att starta.

(En del lärjungar tolkade det vid denna tiden att Krishnamurti i själva verket var denna person. Han var förberedd för missionen från barndomen genom Teosoferna, och blev en stor religiös ledare, och avslöjade till sist att han inte var denna Person. Steiners avfall hade samband med fortsättningen på detta).

Detaljer innehåller bland annat: datumet då Sun Myung Moon övertar Jesus mission, och dess betydelse; datum då Sun Myung Moon lämnade Nord Korea och dess betydelse (Nordkoreas kristnas misslyckande att acceptera SMM som Messias).

Undersök detta... speciellt mannen (Bengt de P.) som är intresserad i ytterligare texter!

Jag är övertygad att de av er som finner denna typ av texter intressanta kommer att bli mycket inspirerade...

Med kärlek, CB

Till 1:a sidan