MESSIANSKA BEVIS

 

av Young Whi Kim

 

 

 

Den här morgonen skulle jag vilja tala om Sun Myung Moons liv. Ibland frågar människor om vi tror på Honom som Messias eller inte. Oftast svarar vi, "Ja", men om du då får frågan, "Varför tror du han är Messias?", vad svarar du då ? Vi kan svara på många sätt: "Jag har haft en egen uppenbarelse från Himlen", eller "jag hade en dröm som bekräftade att pastor Moon är Messias", eller "genom De Gudomliga Principerna: med denna sanning, så kan alla Bibelns mysterier förklaras.

Eftersom Messias kommer som Sanningens Herre, så kan vi förstå att pastor Moon är Messias." Vi kan också berätta om det arbete som Han gör, som att ge välsignelsen till fallna människor, som aldrig någon gjort tidigare. Det kan finnas många olika sätt att vittna om Honom på. Men jag tror att det viktigaste vittnesbördet kommer frän Hans livs historia, eftersom historia kan inte förändras. Den kan inte förfalskas. Och om vi förstår vilket liv Han har gått igenom, så kan vi klart förstå att han är Messias, ingen kan förneka detta. Jag gav faktiskt detta tal till den brittiska familjen är 1974. Jag vill berätta detta igen denna morgon, eftersom vi behöver stark tro på Honom och för att vi skall kunna besvara denna frågan.

 

Många gånger, så undrar till och med våra egna medlemmar hur Han kunde gifta sig innan han började sin mission. Vi vet alla att Han hade ett tidigare äktenskap.

Han fick till och med en son. Så hur kunde han gifta sig redan innan han startat sin mission? Om du fick denna frågan, så kanske de flesta av er inte kunde svara.

Men ni skall kunna svara på detta.

 

Han kom på Jesus fundament. Som vi vet så uppfyllde Jesus tillväxtsteget i Guds plan. Därför kan de som tror på Jesus nå upp till tillväxtsteget i den andliga världen, vilket vi kallar Paradiset. Det är vad Principerna lär oss. Vi vet också att Adam och Eva föll under tillväxtsteget. Därför växte aldrig deras hjärtan över denna nivå. Eftersom de föll till den absolut lägsta nollnivån, så blev Gud tvungen att arbeta genom Abrahams familj för att återupprätta människan till utformningssteget. Och

genom Jesus arbete, så kunde Gud återupprätta den fallna människan till tillväxtsteget. Detta är vad Jesus åstadkom, men bara på det personliga planet, inte familjenivån.

 

Han kom på denna grund som Jesus lagt. Han övertog Jesus seger och stående på detta tillväxtsteg så gifte han sig. På samma sätt när vi kommer till samma nivå, så blir vi välsignade om vi har andliga barn. Vi välsignas inte efter att vi nätt fullkomlighetssteget utan när vi nått tillväxtsteget. Som man och hustru så går vi igenom fullkomlighetssteget. Det var samma villkor för Honom, eftersom han går igenom den väg som alla måste följa. Han kunde alltså gifta sig och skulle tillsammans med

sin hustru gå igenom fullkomlighetssteget.

 

Han övertog Jesus fundament, men han hade dessutom kunnat överta 2000 års kristen historia om de kristna hade accepterat honom som Messias. Om de hade gjort det så hade Hans familj skapat en Guds-centrerad, segerrik fyra positioners grundval. De hade kunnat starta som den centrala familjen, Messias familj och kunde lätt ha gått igenom fullkomlighetssteget. Han hade kunnat välsigna andra människor så som han gör nu och Guds återupprättelse hade kunnat gå så snabbt som Gud önskat.

 

Efter Koreas befrielse, så arbetade Han i hemlighet tillsammans med kristna präster, men de förkastade honom. De trodde inte han kunde vara den personen. På detta sätt förlorade Han sitt kristna fundament. I själva verket så är syftet med det kristna arbetet att förbereda för Återkomstens Herre. Men när de kristna förkastade Han, så förlorade han fullständigt detta fundament. Så han fick ätervända till den position som Jesus stod i före sin uppståndelse.

 

Jesus kom på det segerrika fundamentet lagt av Jakobs son Josef. Vi känner alla till berättelsen om Jakob och Esau. Esau hatade först Jakob och försökte döda honom. Men genom Jakobs kärlek, gåvor, och vishet mot honom, så välkomnade och älskade Esau till sist Jakob. Jakob hade tolv söner. De representerade det judiska folkets tolv stammar, eftersom Israel hade förökats frän Jakobs familj. En son, Josef, blev förföljd av sina bröder. Men på Jakobs segerrika fundament och på Josefs segerrika fundament i Egypten, så gav de elva bröderna till sist upp inför Josef. På detta sätt återupprättade Josef förstfödslorätten, och på detta fundament kunde Jesus komma. Om judarna följt Jesus, så hade han kunnat starta sin mission på denna seger som Josef lagt. De tolv stammarna hade gett upp inför Jesus, och han kunde ha skapat den judiska nationen som Guds nation vid den tiden. Men Jesus tolv lärjungar som representerade Israels tolv stammar, övergav honom. På detta sätt förlorade han allting. Det är därför Jesus blev tvungen att gå korsets väg.

 

 

Samma sak hände Honom. Han förlorade alla kristna; dom gick emot honom. På så sätt förlorade han sitt fundament. Han återvände till Jesus position där han frestades av Satan efter att ha fastat 40 dagar i öknen. Eftersom ingen accepterade Jesus, så blev han tvungen att frestas och återupprätta sig frän Satan som Messias. Han kom till exakt samma punkt. Därför blev han beordrad av Gud att gå ensam till Nordkorea. Nordkorea representerar Satans herravälde: dödsläger.

Alla flydde söderut från Nordkorea, för att söka efter trosfrihet och ett fritt liv. Trots detta blev Han beordrad att gå norrut. Ingen gick i den riktningen. För att finna sig själv, så gick han norrut. l Satans territorium blev han tvungen att finna någon som kunde bekräfta att han var Messias.

 

Han gick till Pyongyang, Nordkorea, som kallas koreas Jerusalem. Mänga kristna och andligt öppna personer fanns där. l denna staden fann han en kvinna som kallade sig Jehovas hustru, eller Guds hustru. Han gick till hennes hem och arbetade som hennes tjänare. Han gjorde allt för henne och hennes söner, som om de var Guds söner. Efter hans ansträngningar, så var kvinnan tvungen att erkänna, "Du är Messias." Innan hon vittnade om detta, så var Han tvungen att tjäna dem, och gå igenom alla slag av svårigheter. han förlöjligades av grannarna eftersom han var en vuxen ung man, som kom till denna underliga kvinnas hus och arbetade som en tjänare. Människorna skrattade åt honom, och sa "Vad slags person är han ? Hur kan han göra så här ?" Om han tänkte på sig själv så kunde han aldrig göra så här.

Han tjänade från bottnen, och utförde mer än den lägsta tjänarens arbete. Och till sist vittnade kvinnan, "Du är Messias." Efter detta så var deras positioner omvända; Han stod högre än henne. Men trots att hon vittnade om detta, så följde hon inte honom. Hennes vittnesmål var ett andens verk; hon hade varit andligt öppen och kunnat säga dessa ord. Men när hon blivit sitt vanliga jag, så glömde hon vad hon sagt. Hon ville behålla Honom som sin tjänare och bad honom hela tiden att tjäna henne som tidigare. Men detta var inte längre möjligt. Hon och hennes familj skulle ha tjänat Honom. Om de följt Honom så hade de kunnat bli hans fundament. Men de misslyckades. Hon glömde sitt eget vittnesmål och följde aldrig Honom.

 

Det var detsamma med Johannes Döparen. Efter att ha vittnat om Jesus så skulle han ha följt honom. Men han glömde det och gick åt andra hållet. Kanske tänkte han, "Hur kan jag vara din lärjunge?". Eftersom han ansåg sig själv större än Jesus. På samma sätt så följde denna kvinna inte Honom, utan han blev tvungen att söka någon annan. Han fick åtminstone från henne vittnesbördet att han är Messias. Men eftersom hon fullständigt förkastade honom, så blev Han tvungen att gå i

fängelse. Alltid om något misslyckas, så måste ett högre pris betalas. Hela Nordkorea är som ett stort fängelse. Men fängelsernas fängelse är det kommunistiska fängelset.

 

Gud förberedde mänga andliga grupper i Nordkorea även före den koreanska befrielsen (frän Japan). En sådan grupp, ledd av en andlig dam, väntade Herrens ankomst. De bad dag och natt. Den kvinnan och hennes anhängare kastades alla i fängelse. Och Han råkade sättas i samma fängelse. Där i fängelset skulle Han komma att möta denna grupp. Detta var precis som i den koreanska berättelsen om Chun Hyang som möter sin man i fängelset. Detta är en mycket poetisk berättelse. Chun Hyang symboliserar fallna människor och hennes man representerar Återkomstens Herre. Hennes man kommer med kraft för att rädda henne. I sista ögonblicket, just innan hon skall dödas, så möts de dramatiskt i fängelset.

 

På samma sätt skulle Han nu möta denna grupp i fängelset. Han visste detta redan frän Himlen. Så dessa kristna mötte Honom och de visste att denna unge man var den som de väntat på. Han skrev en liten lapp till dem, där han förklarade vad de skulle svara på frågorna från den kommunistiska polisen. Han ville inte att de skulle dö. Så han bad dem att förneka vad polisen anklagade dem för, även om det skulle betyda att de var tvungna att ljuga om sin tro. Men de följde inte Hans råd, och blev alla dödade i fängelset. De hade kunnat räddas, men enligt den kristna traditionen, så ville de inte förneka sin tro. De borde ha följt vad än Han sade eftersom han var den Messias de väntade på. På grund av deras misslyckande, så blev Han nästan slagen till döds efter att de funnit lappen han skrev. Som ni vet blev han buren ut ur fängelset på en bår. Om dessa kristna hade lytt Honom, så hade detta aldrig hänt. De dog och Han fick betala så mycket gottgörelse. Han blev svårt slagen och sedan frisläppa. Han kunde inte finna sina tre lärjungar i det fängelset. Han hade gått dit för att söka sitt fundament. Genom deras olydnad och död, så kunde han inte gå vidare. så återigen blev han tvungen att gå i fängelse; denna gång i Hungnams arbetsläger, en mycket värre plats. När något misslyckas, så blir nästa steg mycket svårare.

 

Den 22 februari, 1948 så blev Han åter tagen av polisen. Han blev dömd till fem års fängelse och sändes till Hungnams arbetsläger. Varför gick han dit? Detta var precis som Jesu korsfästelse. Han hade ingenting; han kunde inte stå på kristendomens fundament. Jesus dog därför att han förlorade sina tolv lärjungar. Om de stannat och arbetat tillsammans med Jesus, så skulle han aldrig blivit korsfäst. På samma sätt, för att inte dö så var Han tvungen att finna tolv lärjungar. Men var kunde han finna dem?

 

Eftersom Han förlorade sitt fundament att stå på, så kom han tillbaka till exakt den punkt där Jesus dog. Om de kristna följt Honom, så kunde han ha ärvt vad som uppnåtts av kristendomen efter Jesu död. Hela kristendomen hade blivit Hans. Eftersom de kristna förkastade honom, så blev han tvungen att starta på nytt frän just den punkt där Jesus lämnade denna världen: på korset. Detta är den förenande punkten. Jesus placerades på korset därför att han förlorade sina tolv lärjungar. För att Han skulle fä leva och fortsätta Jesus ofullbordade mission, så var han tvungen att återupprätta de tolv lärjungarna samtidigt som han "korsfästes". Om Han misslyckats i detta, så hade han fått samma öde som Jesus.

 

Hungnams arbetsläger var detsamma som korsfästelse: en dödens plats. De som stannade där mer än sex månader dog vanligen. Det var en plats med långsam korsfästelse. Här var Han tvungen att finna tolv lärjungar. Men han kunde inte tala öppet. Det fanns spioner överallt. Han kunde absolut inte tala om tro, eller så skulle han bli fängslad och dödad. Under dessa förhållanden var han tvungen att finna tolv lärjungar. Ni kan föreställa er hur svårt det var!

 

Vi lever nu i en fri värld. Vi kan fritt tala med vem vi vill, och vi har mänga böcker och hjälpmedel. Ändå så vet vi hur svårt det är att finna en enda ny medlem. Men om ni inte ens kan tala, hur kan ni då finna lärjungar ? Detta är nästan en helt omöjlig sak.

 

Men den andliga världen hjälpte Honom. Varför ? Att lämna Seoul för Nordkorea var redan mer än vad man kan kräva av en normal människa. Han hade redan beslutat att han var beredd att förlora sitt liv för Guds skull. Med den beslutsamheten gick han mot norr och fängelsevistelsen. "Liv eller död, jag bryr mig inte längre. Jag vill bara absolut göra Guds vilja." Detta var hans hjärta. Sedan gick han till sitt första fängelse men misslyckades där att vinna dessa människor. Han blev nästan ihjälslagen. En normal människa skulle tänka, "Jag gör aldrig om det där!" Han blev nästan dödad! Trots detta så gick han i fängelse igen, för att finna sig själv, och utföra Guds vilja. Detta var absolut lydnad till Gud. Han tänkte inte på sig själv, bara på Guds vilja. Tack vare detta, så kunde den andliga världen hjälpa honom.

Trots att han inget sade i arbetsläger, så kom människorna till honom.

 

Herr Pak, som senare bröt sitt ben, var en av de första som kom till Honom i fängelset. Herr Pak hade problem att packa gödningsmediet i säckar. En dag kom en ung man förbi för att hjälpa honom. Det var så han först mötte Honom. Ett par nätter därefter drömde han att en gammal man klädd i en vit dräkt kom och sa, "den unge mannen som hjälpte dig är Messias." Herr Pak blev förvirrad. Han började att noggrant studera Honom. Då plötsligt sade Han till honom, "du drömde får två nätter sedan, eller hur ?" Herr Pak var chockad. Han berättade för honom om Johannes Döparens misslyckande, men herr Pak blev mycket arg. Han var en hängiven kristen och kunde inte acceptera vad Han sa. Den natten hade han ont och kunde inte sova. Den gamla mannen kom tillbaka och sa att Pak hade ont därför att han inte följde Honom. Herr Pak ångrade vad han sagt till Honom. Men återigen när Han berättade om Jesus privata liv, så protesterade han och gick sin väg. Nästa natt hade han ännu svårare smärtor, både i sin kropp och ande. Den gamle mannen kom igen och gav honom order att aldrig tvivla på Hans ord. Herr Pak ångrade sig igen. På detta sätt kunde han besegra sitt tvivel och till sist bli Hans lärjunge. Han lovade att absolut följa Honom vad som än hände. Till sist så kom tolv människor till Honom i fängelset och lovade att följa honom, till liv och död.

 

Eftersom Han kunde återupprätta tolv lärjungar, så kunde han bli befriad från fängelset. Annars hade han fått dö där. På detta sätt , så startade Hans mission från fängelset. Han tog över Jesus mission där. Det var på samma sätt: Jesus förlorade sina tolv lärjungar och lämnade denna världen på korset, och Han började sin mission på korset, genom att återupprätta tolv lärjungar. Detta hör till historien, och är inget påhittat. Det är absoluta fakta som klart visar vem Han är.

Det finns mänga religiösa ledare. l Korea har det funnits många som gjort stora mirakel. En sådan var Tae Sun Pak, som ägde stor andlig kraft. Han kunde samla fler människor än Petrus, som ju samlade 3000 människor en gång. Herr Pak samlade tiotusentals människor till sina väckelsemöten och de blev hans anhängare. Så han hade större kraft än Petrus. Men idag har hans grupp nästan helt skingrats. Han stod i en position som Johannes Döparen till Honom, men han fullgjorde inte denna mission. Det är därför hans grupp inte existerar idag.

 

Det har funnits många människor med andlig kraft. Men ingen enda gick igenom samma lidande som Han. Vi kan inte finna en enda i denna världen som startade sin mission som Honom. Så Han är den enda som har kunnat ärva Jesus mission. Detta är sanningen om hans liv. Därför måste vi säga att Han är Messias. Vi kan förstå att han är den ende som kan vara Messias i vår tid.

 

Det finns många fler berättelser om Hans liv i fängelset. Som ni vet så bombade Förenta Nationernas styrkor Hungnam eftersom det var en stor fabrik. Många av fångarna som arbetade där dog av bomberna. Han bad några av dem att samlas runt honom och dessa fångar överlevde medan de flesta andra dog. Inom en tio meters cirkel runt Honom så föll inga bomber. Genom detta så visade Gud sitt mirakel. På detta sätt så befriades Han ur Hungnam fängelset.

 

För Honom så symboliserade herr Pak den fallna mänskligheten. Han följde med Honom till Pyongyang. Men efter att han brutit sitt ben så gav han nästan upp flykten söderut. Vid den tiden så flydde alla desperat till Sydkorea. Föräldrar lämnade till och med sina egna barn. Med sit brutna ben så kunde inte herr Pak gå. Han ville bli lämnad kvar. Han besökte honom, och bad att följa med söderut. Men herr Pak svarade, "Nej, om ni tar mig med så blir jag dödad och ni tillsammans med mig. Gå ni ensamma. Gå nu!" Då svarade Han, "Om vi överlever så överlever vi tillsammans, och om vi dör så dör vi tillsammans." Och Han tog honom med.

 

Varför? Messias mission är att rädda den fallna människan. Han kom inte för att rädda sitt eget liv, utan för fallna människor. Om Han hade övergett herr Pak, så kunde han inte vara Messias eller Sanne Far. Herr Pak stod i position som huvudlärjunge och han representerade samtidigt hela mänskligheten. Därför måste Han ta med honom. På sin rygg och på en cykel så förde han honom till Sydkorea. På vägen så hände många saker. Ibland blev Han tvungen att betala gottgörelse för att de skulle kunna få tag i mat. (Ni kan läsa om detta i Won Pil Kims vittnesbörd).

 

Vad var målet med det koreanska inbördeskriget ? Nästan ingenting förändrades i Korea på grund av detta krig. Enda resultat var att mer än två miljoner människor dog och nästan alla byggnader förstördes. Politiskt förändrades ingenting. Landet förblev delat i Nord och Sydkorea. Vad var då målet med detta krig? Det utbröt därför att det koreanska folket inte följde Honom. Detta var en gottgörelse de blev tvungna att betala. När det utvalda folket inte uppfyller sitt ansvar, så måste de betala för att återupprätta sin ursprungliga position För att det koreanska folket åter skulle kunna fä ta emot Honom, så var de tvungna att betala gottgörelse, dvs. många fick betala med sina liv. Om det koreanska folket hade följt Honom efter befrielsen frän Japan, så hade det aldrig blivit inbördeskrig. Ett annat syfte med

kriget var också att rädda Honom ur Nordkorea. Efter kriget kunde han befrias. Om det koreanska folket följt honom från början så hade han inte behövt gå till Nordkorea. Men eftersom de förkastade honom så fick han lida i de nordkoreanska fängelserna och det koreanska folket fick lida. All denna olycka och lidande hade kunnat undvikas om de frän början hade följt honom. När människor inte uppfyller sin mission så krävs alltid gottgörelse och återupprättelse.

 

Efter kriget, så fick Han starta på nytt i Sydkorea. Men denna gång så förnekade Hans hustru honom. Om dom kristna hade accepterat Honom, så hade han och hans hustru kunnat förenas. Gud utvalde den mest hängivna kristna kvinnan att bli Hans hustru. Hon representerade kristendomens frukt. Men när dom kristna förkastade honom, så gjorde hon på samma sätt eftersom hon hade samma tro som dom kristna. Därför blev Hans liv ännu svårare. Om bara hans första hustru hade förenat sig med honom så hade det aldrig funnits några problem.

 

 

Så Han blev tvungen att starta från ingenting i Sydkorea. Ni vet hur hans liv blev. Det finns mänga fler saker att berätta, men jag nöjer mig med detta idag. Kanske jag kan förklara mer en annan gång.

 

 

Lät oss bedja:

 

Vår käre himmelska Far. Vi följde våra Sanna Föräldrar utan att veta så mycket. För att du skulle kunna ge oss våra Sanna Föräldrar, så fick du gå igenom så mycket lidande. När helst Far gick igenom svårigheter, så led du ännu mer. Du var tvungen att organisera allting för att öppna vägen för honom, eftersom han lydigt förde Din vilja, och utförde vad Du förväntade av honom. Tack vare detta så öppnade du vägen för honom och räddade hans liv, och han kunde framgångsrikt börja sin mission igen.

 

Far, det finns många saker som ännu inte avslöjats. Far säger alltid att om han berättar ett enda ord, eller hör ett enda ord om sitt liv, så bryter han ut i tårar. Han är den mest miserabla person i hela världen. Men han kunde genomlida allt detta tack var dig Himmelske Far, tack vare att det var din vilja. Han kunde gå igenom alla dessa svårigheter genom att tänka på din vilja, eftersom han är din lojale son. Vi måste ärva detta värdefulla hjärta. Du och våra Sanna Föräldrar vill att vi skall bli lika. Far visade ett gott exempel genom hela sitt liv. Han offrade hela sitt liv. Allt detta bara för att visa oss vägen. För att bli dina sanna söner och döttrar så måste vi bli som vår Far. Vi vill verkligen detta. Ärva hela hans hjärta, hans lojalitet, hans "fighting spirit", och hans uthållighet.

 

Far vi går en svår väg, men jämfört med Fars liv så är våra liv ingenting. Ändå så protesterar vi ibland. Far ge oss mod och fått oss ärva Fars tro. Med stark tro och beslutsamhet så lät oss gå igenom våra liv med framgång. Så att vi kan skänka lycka och glädje till dig. Far när du hittar oss som dina sanna barn så kommer du att bli lycklig, du blir mycket glad. Och vi vill göra dig till en lycklig Gud, en mycket tillfredsställd Gud. Detta är vår önskan.

 

Far i det förgångna så gjorde vi mänga misstag. Vi vill verkligen göra din vilja. Detta är 1984 är det andra året av de sista tre åren i ökenvandringen. Fram till 1985 så måste vi uppfylla vissa saker. Detta årets motto är "Grundandet och uppbyggnaden av faderlandet." Vårt faderland. Om vi inte har värt faderland, så kan vi inte bli medborgare av ditt himmelska rike. Andligt så är detta faderland redan grundat. Men vår mission är att förverkliga det i den fysiska världen. För att göra detta så kämpar Han framåt.

 

Far, vi har mänga saker att uträtta detta är, att vittna och hitta VOC medlemmar. Var snäll och ge oss kunskap. Visa oss bästa sättet att uppfylla värt ansvar här i Europa, kristendomens kontinent. Vi måste återupprätta kristendomen tillbaks till dig. Detta är Jesus, våra Sanna Föräldrars och din önskan, vår Himmelske Far.

Just nu lever vi i Tyskland, Europas centrum. Alla tyska medlemmar och medlemmar från andra länder måste förstå betydelsen av vår mission. Vi vill verkligen uppfylla vår mission här. Vi ber om din hjälp och hjälp från hela den andliga världen. Utan din hjälp kan vi inget göra. Därför ber vi i våra böner och vårt dagliga arbete alltid om din hjälp. Tack vare din hjälp så kommer vi helt säkert att uppfylla våra mål detta året.

 

Vi ber om detta i våra Sanna Föräldrars namn.

 

Amen.