William Blake

1757-1827

 

Engelsk skald, målare och gravör.

Konstnärerna Blake och Palmer föreställde sig ett återvändande till en
GYLLENE TIDSÅLDER
av OFÖRSTÖRD NATUR (3:e Välsignelsen?) och EN NY ANDLIGHET! (Principerna & 3:e Adam, Sanna Föräldrar?)

"When the Church and the World are One, these days will be close at hand.
For our divine Master has built a wall between His things and the things of the World." -- St. Anthony of the Desert (4th Century)

"I give you the end of a golden string, Only wind it into a ball: It will lead you in at Heaven's gate Built in Jerusalem's wall." -- William Blake

Blake var en visionär natur, vars av swedenborgianismen färgade mystik fick djupt personliga uttryck såväl i hans diktning, t.ex. smådikterna Songs of innocense (1789) och det stora verket Jerusalem (1804-20), som i hans bildkonst. Han illustrerade främst religiösa verk, sina egna och andras (Dante, Milton) i en ornamental, suggestiv linjestil.

 

En samtida med Blake skildrar hur Blake fick hjälp genom visioner.

Efter att Blakes broder Robert hade dött år 1789, så såg Blake hans ande stiga upp genom taket "klappande händerna i glädje". Hans broders ande fortsatte att vara med honom.

Jämför med Principerna:
Den osynliga påtagliga världen och den synliga påtagliga världen.

"Pity" by William Blake

Till 1:a sidan