Bakgrund:

Sir Anthony Brooke (tidigare kung av Sarawak, i det koloniala Borneo Malaysia) möter SunMyungMoon och medlemmar i Korea 2 mars 1964

White Rajahs var en dynastisk monarki i engelska imperiet. Brookefamiljen, grundade och styrde konungariket Sarawak, som ligger på ön Borneo, från 1841 till 1946. Den första härskaren var engelsmannen James Brooke. Som belöning för att hjälpa Sultanatet Brunei bekämpa pirater och uppror bland ursprungsbefolkningar, beviljades han landområdet Sarawak år 1841 och fick status som självständigt kungadöme.

Ur boken

MOT MÄNSKLIG ENIGHET

av Anthony Brooke

TOWARDS HUMAN UNITY(eng. titel)

ISBN 0 7051 02343


s.9 Den stimulerande kontakten med "Holy Spirit Association for the Unification of World Christianity, speciellt under perioden av två besök i Korea, hjälpte mycket till att stimulera och stärka hans (A. Brookes) känsla av personligt andligt ansvar.

s.14 Aktiviteterna hos ett religiöst eller en andlig rörelse som är baserade på en grundare som speciellt betraktas knuten till begreppet Kristi Återkomst, kommer oundvikligen att bli kontroversiella. Det kommer kanske andra sådana rörelser i framtiden, men stormen drar redan ihop sig kring en rörelse, vilken jag stått i nära kontakt med senaste åren, och mot vilken det verkar riktigt att klargöra min egen uppfattning.

Men först så vill jag säga något ytterligare om begreppet "kristnande".

Detta uttryck som jag erkänner mig attraherad av, antyder enligt min förståelse att vi har trätt in i en tidsålder där, enligt kristen terminologi, fröet till Kristus, Guds fröet om tillåter, står i begrepp att blomstra inom mänskligheten på en nivå som nu gör det möjligt att sprida alltfler människor som sanna söner och döttrar - i uttrycksformer - av Gud. För att mänskligheten och livet på planeten skall kunna genomgå vad som kan beskrivas som en gudomlig förvandling eller, med Pierre Teilhard de Chardin´s bildlika uttryck jordens helgande.

s.15 Det är denna möjlighet som gör det speciellt intressant att granska uppenbarelsen, missionen och den rörelse som grundats av Sun Myung Moon från Korea. Som utbildad elektronikingenjör i sin ungdom, har han nu grundat "The Holy Spirit Association for the Unification of World Christianity" och "International Cultural Foundation", med syftet att konfrontera vetenskapsmän och akademiker inom olika områden med behovet att relatera allt de gör, till en universell standard för hela mänskligheten. Denna rörelses aktiviteter når idag ut till många länder, med olika affärsverksamheter som ekonomisk grund för de aktiviteter som startats. Rörelsen består av hängivna medlemmar, som trots rörelsens kristna namn kommer från många olika religioner, och dessutom attraherar människor som aldrig tidigare har förknippats med någon andlig eller religiös grupp överhuvudtaget.

En av dess främsta kännetecken är hur de ser på sin grundare, som inte säger sig vilja undvika att vara kontroversiell. Vid ett möte i östra USA, frågade en person honom rakt på sak: "Är du Kristus?" Som svar pekade Sun Myung Moon på en efter en i publiken samtidigt som han sa: "och så är du, och du och också du, om du kan acceptera det." Vid ett annat tillfälle sa han på koreanska: "Detta är Guds värld och den har inga gränser. Den är en. Era liv har universell betydelse och jag ber er att dela min mission. Var ivriga att rädda världen och tro, känn och lev i enlighet med den gudomliga viljan. Syftet med Kristi Återkomst är att alla en dag skall bli honom lik - som Kristus."

Det är inte min avsikt att diskutera det kosmiska budskapet hos denna rörelsen, som översatts från dess koreanska uppenbarelse till ett antal olika engelska versioner, förutom att säga att den drar vissa klara linjer mellan vad som är "gott" och "ont" enligt kristet tänkande, tillsammans med mycket som är nytt och revolutionerande i sin tolkning av bibelverser. Med tanke på att grundaren befinner sig i Sydkorea så är det inte så förvånande att rörelsen tar ett ideologiskt avstånd till kommunismen.

s.64 ...(Universal Link Revelation I)

...Uppenbarelsens dag, Förverkligandets dag, som markerar kristnandet av hela jorden, och den verkliga begynnelsen av den Gyllene Tidsåldern -Kärlekens och Sanningens Tidsålder. Dessa och andra andliga ljus uppträder i sina andliga skepnader i visioner och drömmar hos de som är andligt öppna för dem. Betydande bland dessa är en person som vid födelsen gavs det kosmiska namnet Sun Myung Moon. Sun Myung Moon tog kroppslig form i Korea år 1920, och efter att Jesus uppenbarat sig för honom när han var 15 år, så accepterade han sin unika mission i samband med "Kristi Återkomst", och han grundade vad han kallade "'The Unification Church of World Christianity". Efter att ha tillbringat 1 månad i Korea som hans gäst, så kan jag själv vittna om de märkliga uppenbarelsen som kommer till de som är knutna till honom. Det verkar för mig som om tack vare att Sun Myung Moon är inkarnerad i kroppslig form på jorden just nu, och har en speciell förbindelse till Kristus-utstrålningen, så utgör han en ovärderlig bro för många människor som får ta emot exceptionella och livsförändrande upplevelser genom att uttala hans kraftfulla namn i sina meditationer.


Det verkar för mig inte riktigt att avvisa denna Uppenbarelsen. Med Gamaliels ord från Apg. 5:38 "om detta är människors påfund och verk försvinner det av sig självt. Men om det är från Gud, då kan ni inte krossa dem."

s.85 ...(Universal Link Revelation II)

Mellan åren 1961 och 1967, så visade sig en arketypisk Kristuslik varelse, tydligen i fast form, upprepade gånger för Richard Grave i England ( och därefter, som rapporterats, till andra människor) och förkunnade i en serie av dikterade uttalanden att en universell kosmisk operation höll på att utföras som öppnar vägen för den Nya Tidsåldern.

s.101 Vi måste därför inte bli överraskade eller överdrivet irriterade över de olika messianska anspråk som sker just nu. Detta har profeterat och i detta sammanhang behöver vi inte nödvändigtvis tala om antikrist. "Av deras frukter skall ni känna dem".

Med allt vad vi ovan sagt i åtanke, så tror vi att våra läsare är speciellt intresserade att få ta del av en del av de anmärkningsvärda visioner och uppenbarelsen som medier tar emot i anslutning till Sun Myung Moon, som lever i Korea, men som rapporterats uppenbara sig och förkunna i andlig form i många olika delar av välden. Bevisen på detta, från våra egna undersökningar överväldigande och information om hans roll i den Kosmiska Planen ges oberoende till medier, som inte har någon direkt koppling till hans fysiska person eller hans rörelse. En rörelse som just nu sprider sig till många länder.

Från våra egna personliga möten med Sun Myung Moon, och från den inre förståelsen, om hans kosmiska mission, som vi tagit del av, så är vårt bestående intryck, en som verkligen utstrålar intensiteten hos Faderns brinnande hjärta, och som vill att alla delar hans mission - Kristusmissionen - för hela mänsklighetens förlossning, och återupprättelsen av den fysiska världen. Vi har talat om det universella hos Kristus i hans vädjan till alla människor just nu, vid denna unika tidpunkt utmaning och möjligheter. Och det är i hans eget medvetna accepterande av denna mission som Sun Myung Moon har betydelse för världen. Det är behovet av brådskande, omedelbar och upprätthållande aktivitet under den universella Kristus, som kvarstår som det viktigaste och bestående minnet från våra möten med Sun Myung Moon i Korea.

Universal Link Revelation III (Danmark)

Universal Link Revelation IV 1965