EDGAR CAYCE

DEN SOVANDE PROFETEN

av Jess Stearn

THE SLEEPING PROPHET (eng. titel)

Bantam Books ISBN 0-553-26085-5

Inledning:

Edgar Cayce (1877-1945) är mycket känd över hela världen och speciellt i USA.

Som medial kunde han mellan (1923-1945), med hjälp av läkare i andliga världen, hjälpa hundratals sjuka barn till ett fullt friskt liv, där läkarna redan gett upp hoppet om en överlevnad.

Ofta var de mediciner som rekommenderades gjorda med mycket gamla ingredienser, vilket antyder att dom som gav förslagen genom den sovande Cacey varit läkare som levt på jorden lång tid tillbaka.

Undisplayed Graphic

Intressantast är den profetia Cacey lämnade och upprepade många gånger under sin levnad, att 1936 startade en stor förändring i jordens inre magma, som börjar rotera snabbare än jordytan. Vetenskapsmän har nu kunnat bekräfta detta, och att den inre magman roterat nästan ett kvarts varv snabbare än jordskorpan sedan år 1900. Denna kraft kommer att orsaka enorma spänningar i jordskorpan, och till sist dra jordskorpan med sig...

Detta orsakar enorma vulkanutbrott, jordbävningar och flodvågor som i ett ögonblick uppfyller dom bibliska varningarna om händelser den Yttersta Tiden.

Nya nord/sydpoler kommer att skapas genom denna våldsamma rörelse.

Den nya sydpolen norr om Uruguay i Sydamerika och nordpolen åtskilliga mil öster om Tokyo i Japan.

Detta orsakar i så fall en totalt förändrad global vädersituation= En helt Ny Värld!

ref: "The Millenium Book of Prophecy" av John Hogue ISBN 0-06-251498-9 sid. 82,91

Kommentar: 1936 var året då Sun Myung Moon av Jesus tog emot missionen att uppfylla Återkomsten.

Undisplayed Graphic

Förutom sin medicinska insats, så lämnade Cacey, innan han dog 1945, efter sig en profetia för de återstående åren av 1900-talet, som han kallat

"Globala förändringar på jorden (fritt översatt)".

Motsättningar mellan arbetstagare och arbetsgivare, en "splittring i vårt land" (USA), utbrott av upplopp och öppet våld.

Det kommer att bli stridigheter, "bland annat i områdena ovanför Australien" (Indonesien? Vietnam?).

Stora sjöarnas vatten skall flytta ut i Mexikanska golfen.

En del av det förlorade Atlantis skall åter stiga upp ur haven.

Betydande antika tempelrullar kommer att upptäckas i Egypten ( uppfyllt 1964 ?).

Nytt land kommer att stiga upp vid Bimini.

"Ja det kommer att ske ett sönderfall av jorden, tills dess folk i alla länder kommer att säga att detta sker genom Guds ingripande och kraft, eller att naturen själv tar hämnd... låt var och en välja vem de vill tjäna: en nation, en man, en stat, eller din Fader Gud."

s.45 Som en oförbätterlig bibelläsare, så använde Cayce Bibeln som en källa till profetisk inspiration, men hans bibellika spådomar var lika kryptiska som de i Daniel och Uppenbarelseboken: "Dessa förändringar på jorden kommer att ske, därför tiden och tidsperioderna har kommit till ett slut, och tidpunkten för alltings tillrättaläggande har kommit. För hur har Han sagt? 'De rättfärdiga "de ödmjuka" skall ärva jorden.' Har ni, mina bröder, en arvedel på jorden?"

Ofta blev han tillfrågad, "Hur skall vi ställa oss till de förändringar som kommer att ske?" Hans svar kom igen direkt från Bibeln. "Vad är det som behövs allra mest på jorden idag? Att människorna blir varnade att Herrens stora dag är nära, och att de som är otrogna måste möta sig själva i det som kommer att passera i deras liv."

s.46 Och vad förebådar "Herrens dag är nära?"

"Att det som utlovats genom profeterna och de gamle vise, att tiderna

håller på att fullbordas i denna tid och generation, och att snart

kommer det åter att uppträda den Ende genom vilken många kommer att kallas,

för att möta de som bereder vägen för Herrens dag på jorden."

Och när kommer denna antydda Andra Ankomst att materialiseras?

"När de som är Hans har berett vägen för honom. Tro inte att det inte

kommer att uppstå konflikter. Men de som helt och fullt förlitar på

Herren kommer inte att sakna något, utan finner villkor, någonstans och

på något sätt, att vara mycket tacksamma för."

För att vara i samklang med Cayce - och hans tidur - så måste man tyd-

ligen vara lika optimistisk som han. Det vore verkligen olämpligt

att , som en del säkert skulle, försöka undvika ödets långa arm.

Och om Cayce har rätt, och Skriften - som vi bekänner oss tro på -

påstår, så är livet ändå enbart av anden. Det finns inget tvivel om

Cayces optimism.

År 1943, så förebådade han gryningen av en ny tids-

ålder - Atom, Rymd eller Andens tidsålder - begynnande med

axelmakternas nederlag.

"När de som gradvis glömt Gud helt har

eliminerats, och det har kommit, och det kommer att komma vid slutet av

nästa år, den tidsperiod då det inte finns någon plats på jorden, där

människan inte haft möjlighet att höra, 'Herren han är Gud', och när detta

är uppfyllt "när Guds ord är lag", så skall den nya eran, den nya tidsåldern begynna."

 

s.287 ...som Cayce så ofta läste från Matteus:

"Strax efter den tidens lidanden skall solen förmörkas och månen inte ge något ljus.

Stjärnorna skall falla från skyn och himlens makter skakas.

Då skall Människosonens tecken synas på himlen, och då skall alla jordens stammar höja klagorop,

och man skall få se Människosonen komma på himlens moln med makt och stor härlighet."

 

THE CAYCE READINGS FORTHRIGHTLY affirm the second coming of Jesus the Christ. "How hath the angel given? 'As ye have seen Him go, so will ye see Him come.' Were those just words? No!" (no. 1158-9; compare Acts. 1:1-11). The mode of this return is here suggested to be similar to that of Jesus' ascension, as described in the biblical Acts of the Apostles. We find a further explanation of this understanding with the statement that it "will be only to those... who look for and expect to see Him as He is" (no. 3615-1; compare Matt. 24:29-31; Mark 13:26; 1 Thess. 4:16-17). This language seems to imply a mode of manifestation that is not necessarily public or perceptible to all persons on earth at the time.

(Jmfr. med Elias återkomst)

Rudolf Steiner affirmed through his own clairvoyant activity an under-standing of the return of Christ Jesus similar to that found in the Edgar Cayce readings. According to Johannes Hemleben's Rudolf Steiner, in 1923 Steiner stated, "Christ will return, but in a form that transcends physical reality, a form that only he can look upon who has come to understand spiritual life." Yet the manifestation is not, we are told by Cayce, to be understood as merely a vague influence. "He shall come as ye have seen Him go, in the body He occupied in Galilee. The body that He formed, that was crucified on the cross, that rose from the tomb, that walked by the sea, that appeared to Simon, that appeared to Philip, that appeared to 'I, even John'" (no. 5749-4; compare John 21:1 25; 1 Cor. 15:3-8). This language clearly seems to imply a manifestation of Jesus that will be recognizable to those who know him in some fashion. (The first-person reference to the apostle John in this quotation is one of the few instances in the readings in which the "source" is willing to reveal its identity. Other sources so identified are the archangel Michael [no. 254-42, 66; no. 294-100; 262-27, 28, 29, 33], the angel Halaliel [no. 4976-15; no. 262-56] and possibly Jesus himself [no. 993-3; no. 137-125]. It should be recognized, however, that this kind of phenomenon is rare in the whole corpus of 14,256 recorded Cayce readings. That which is ordinarily called "mediumship" is almost totally nonexistent. A possible exception is reading no. 5756-5, and this experience was not intended or requested by Cayce.) In several readings it is stated that "the day of the Lord is indeed at hand" (no. 2156-1). This statement is explained in the following question and answer given in another reading.

Q-3. What is meant by "the day of the Lord is near at hand?"

A-3. That as has been promised through the prophets and the sages of old, the time and half time [compare Dan. 7:25] has been and is being fulfilled in this day and generation [date of the reading, July 9, 1933], and that soon there will again appear in the earth that one through whom many will be called to meet those that are preparing the way for His day in the earth. The Lord, then, will come, "even as ye have seen Him go" [compare Acts 1:11].

Q-4. How soon?

A-4. When those that are His have made the way clear, passable, for Him to come. (no. 262-49)

The reference in the reading here quoted to "that one" apparently means the same person described elsewhere as the "one who is to be a forerunner of that influence in the earth known as the Christ Consciousness, the coming of that force or power into the earth that has been spoken of through the ages" (no. 5749-5). (The phrase "that influence in the earth known as the Christ Consciousness" is probably similar to that frequently identified by Rudolf Steiner as "the Christ Impulse.") The name of this "forerunner" is not given in the readings. The same reading, however, goes on to use more conventional language concerning the second coming of the Christ, speaking of "those days when He will come in the flesh, in the earth, to call His own by name." This language, to be sure, implies some kind of bodily manifestation. Another reading speaks of the return of the Lord as follows. "Then shall the Christ Spirit be manifest in the world" (no. 262-29). To return to the issue of the time of the event, "The time no one knows. Even as He gave, not even the Son Himself, only the Father. Not until His enemies and the earth are wholly in subjection to His will, His powers" (no. 5749-2; compare Matt. 24:36; Acts 1:6-7; 1 Cor. 15 :20-28). But then in answer to the further question, "Are we entering the period of preparation for His coming?" the same reading says, "Entering the test period rather." (The date of this reading, June 28, 1932, is the occasion of the first Annual Congress of the Association for Research and Enlightenment.) Another reading, given in the context of consideration of possible changes in the earth's surface structure predicted for the second half of the twentieth cen- tury, states, "These will begin in those periods in '58 to '98, when these will be proclaimed as the periods when His light will be seen again in the clouds" (no. 3976-15; compare Mark 13:26 and parallels).

(Jmfr. talet 40 betyder separation med satan)

Here we note reference apparently to an event visible, at least to some, and of grand scope. We note with regard to the time of the second coming several comments in one of the 262 series of readings that speak of many persons feeling that the Father has delayed the return of the Christ out of "the merciful kindness of the Father." In this context the further word is given that also speaks movingly of the high importance of human responsibilities and contributions to the event, especially the mission of Jesus' followers.

Yet, as He has given, in patience, in listening, in being still, may ye know that the Lord doeth all things well. Be not weary that He apparently prolongs His time, for, as the Master has given, "As to the day, no man knoweth, not even the Son, but the Father, and they to whom the Father may reveal the Son, prepareth the way that all men may know the love of the Father" (compare Matt. 24:36; 11:27; John 14: 1-3). And as ye would be the channel to hasten that glorious day of the coming of the Lord, then do with a might that thy hands find to do to make for the greater manifestations of the love of the Father in the earth. For, into thy keeping, and to His children and to His sons, has He committed the keeping of the saving of the world, of the souls of men.... So as He gave, "I leave thee, but I will come again and receive as many as ye have quickened through the manifesting in thy life the will of the Father in the earth." Hence know that as thine mind, thine activities, long more and more for the glorifying of the Son in the earth, for the coming of the day of the Lord, He draws very nigh unto thee. (no. 262-58, given on February 11, 1934)

Here, as frequently elsewhere in the Cayce readings, the mission of the followers of the risen Christ is seen as intimately, inextricably associated with his followers' manifestation of the will of the Father in their own lives, in their thoughts and feelings as in their activities. We find also in one of the Cayce readings what we may call, using historic Christian terminology, a kind of millenarian view. This faith holds that the return of Christ Jesus upon this earth in visible form will result in a glorious reign of a thousand years. At the end of this period the forces of evil will be unleashed, and a battle of cosmic scope between the forces of good and evil will ensue. God the Father and his Christ will have total victory over all opposing will, and complete harmony and happiness will be the experience of all who are on God's side (compare Rev. 20:1-22:21). The question was asked, "When Jesus the Christ comes the second time, will He set up His kingdom on earth and will it be an everlasting kingdom?" The sleeping Cayce answered, "Read his promises in that ye have written of His words, even as I gave. He shall rule for a thousand years" (no. 5749-4; compare Rev. 20:7-10). This is one of the few cases in the Cayce readings in which the speaker Is revealed to be other than Cayce's own subconscious self. Here the speaker would seem to be the John who was the author of the New Testament book, the Revelation to John. With regard, however, to the larger issue of millennial phenomena, no further information is given. The reading in this case is the only one to offer this position of faith, and it is proper to add that with regard to particularities of time, millennial views have played only a minority role in the history of Christian faith. It is proper to note in the reading just cited that the word "promises" is used rather than "predictions." This usage is common in the Cayce readings, wherein the teaching of Jesus, as of Scripture as a whole, is frequently spoken of as replete with positive divine promises for the salvation, the welfare of humanity. The general posture of the Cayce readings is to combine helpful anticipation of the future with positive emphasis upon present possibilities within this world and the next. Thus we read,If ye will believe that He is, ye may experience. For as many as have named the name, and that do unto their brethren the deeds that bring to them, to you [also], that closeness, oneness of purpose with Him, may know ye, too in body, in mind, that where He is, there ye may be also....

For thy Christ, thy Lord, thy Jesus is nigh unto thee just now! (no. 5749 6; compare Heb. 11:6; Matt. 25:31-46; John 14:3)

This dual emphasis is revealed in yet another reading, a reading that also speaks of the coming again of the Lord Jesus as possible in s variety of ways, both external and internal.

Then again He may come in body to claim His own. Is He abroad today in the earth? Yea, in those that cry unto Him from every corner. For He, the Father, hath not suffered His soul to see corruption, neither hath it taken hold on those things that make the soul afraid. For, He is the Son of Light, of God, and is holy before Him. And He comes again in the hearts and souls and minds of those that seek to know His ways.

These be hard to be understood by those in the flesh, where prejudice, avarice, vice of all natures holds sway in the flesh. Yet those that call on Him will not go empty-handed! (no. 5749-5; compare Acts 2:27, 31, and the like; Gal. 5:19-21; Rom. 10:12-13)

 

Ref: Edgar Casey om Akashic Records

Rudolf Steiner (1861-1925), the Austrian-born philosopher, educator, and founder of the Anthroposophical Society possessed the ability to perceive information beyond the material world: a "spiritual world" which was just as real to him as the physical world was to others. Steiner claimed that the ability to perceive this other world could be developed, enabling an individual to see events and information every bit as concrete as the present:

...man can penetrate to the eternal origins of the things which vanish with time. A man broadens his power of cognition in this way if he is no longer limited to external evidence where knowledge of the past is concerned. Then he can see in events what is not perceptible to the senses, that part which time cannot destroy. He penetrates from transitory to non-transitory history. It is a fact that this history is written in other characters than is ordinary history. In gnosis and in theosophy it is called the "Akasha Chronicle"...To the uninitiated, who cannot yet convince himself of the reality of a separate spiritual world through his own experience, the initiate easily appears to be a visionary, if not something worse. The one who has acquired the ability to perceive in the spiritual world comes to know past events in their eternal character. They do not stand before him like the dead testimony of history, but appear in full life. In a certain sense, what has happened takes place before him.

end

Till 1:a sidan