René Descartes 1596 – 1650

Descartes västerlandets stora filosof, är mest känd för sitt uttryck "Jag tänker - alltså existerar jag"
Han skiljer ofta sina åsikter från sina föregångare. I början av hans avhandling Själens Passioner, en avhandling om vad som nu allmänt kallas känslor går Descartes så långt som att påstå att han kommer att skriva om detta ämne "som om ingen hade skrivit om dessa frågor tidigare".

I Själens Passioner, 212 delar, definierar Descartes: "Perception eller förnimmelser eller själensupplevelser, orsakas, underhålls och stärks genom rörelse av anden." "Andar" som nämns här är "djur andarna" som är centrala för Descartes fysiologi. De fungerar på samma sätt som det medicinska begreppet nervsystemet. Descartes förklarar att de animaliska andarna produceras av blodet och är ansvariga att stimulera kroppens rörelse. Genom att påverka musklerna, till exempel djur andarna förflyttar kroppen på alla de olika sätt på vilka den kan röra sig."

Jämför med Principernas beskrivning av

Givande - Mottagande & 4 positionernas grundval