Albert Einstein 1879-1955

 

Citat:

Denna situation kan uttryckas med en liknelse:

"Vetenskap utan religion är handikappad och religion utan vetenskap är blind."

I have second thoughts. Maybe God is malicious. * Quoted in Jamie Sayen, Einstein in America (1985). Said to Vladimir Bargmann, with the meaning that God leads people to believe they understand things that they actually are far from understanding. [The Yale Book of Quotations by Fred R. Shapiro, 2006]
Quantum mechanics is certainly imposing. But an inner voice tells me that it is not yet the real thing. The theory says a lot, but does not really bring us any closer to the secret of the 'old one'. I, at any rate, am convinced that He does not throw dice.
Letter to Max Born (4 December 1926); The Born-Einstein Letters (translated by Irene Born) (Walker and Company, New York, 1971) ISBN 0-8027-0326-7.
This quote is commonly paraphrased "God does not play dice" or "God does not play dice with the universe".
Ref: Wikiquote

Jmf. med budskapet förmedlat genom Arthur Ford 1965:

Citat: Det finns en sak som utmärker både vetenskap och religion i framtiden -
och som redan uttalats av Moon och andra - att allting fysiskt och andligt, är ett uttryck för den skapande andliga tillbedjan av Gud
- och förutom detta finns ingenting! /Arthur Ford.

Jmf. Hur vetenskapen bevisar Guds existens
Citat: How God Changes Your Brain: Breakthrough Findings from a Leading Neuroscientist
"Under de senaste femton åren som har jag undersökt de neurala mekanismerna av andlighet med samma glöd som en pastor som tänker på Gud ... så har vår forskargrupp vid University of Pensylvania konsekvent visat att Gud är en del av vårt medvetande och att ju mer du tänker på Gud, desto mer kommer du att ändra det nervcellerna i bestämda delar av hjärnan. Därför säger jag med största övertygelse, att Gud kan förändra din hjärna. Oavsett om du är kristen eller jude, muslim eller hindu, agnostiker eller ateist."
/Ur boken How God Changes Your Brain: Breakthrough Findings from a Leading Neuroscientist by Andrew Newberg M.D. and Mark Robert Waldman

Till 1:a sidan