Sanna Föräldrar över himmel - jord och mänskligheten
True Parents of Heaven Earth and Humankind

 

 

 


Fyra positioners grundval
Four Position Foundation


       Un Jin Moon paintings

Några familjemedlemmar av
Den heliga familjen
The Holy Family


True Mother’s Speeches

True Love's Videos
Inspirational talks by the Holy children of family Moon

Lovin' Life Ministries, by In Jin Moon


Lärjungars undervisning
Disciples Lecturing

Andakter - Svenska FFWPU Stockholm

på svenska - YouTube!

På norska - YouTube!

Morning Devotion by Rev. Chung Sik Yong Recordings
JOIN Morning devotion LIVE on zoom
pdf-text of Morning Devotion