email från Martin Putz

FATIMA PROFETIORNA

av A.U.M. (Association for the Understanding of Man)

ISBN 0-915908-05-0

Åren 1916 - 1917 uppenbarade sig Jesu moder Maria för de tre portugisiska barnen, Jacinta,Francisco och Lucia, utanför Fatima, Portugal.

Den 13 juli 1917 tog dom emot ett budskap, som skulle lämnas till påven år 1960.

Lucia lämnade budskapet men påven vägrade avslöja budskapet för världen.

Inte bara inom den romersk-katolska kyrkan uppenbarade sig Maria.

Även i den Koptisk ortodoxa kyrkan i Zeitoun, Egypten, norr om Kairo.

Traditionen säger att Jesus,Maria och Josef sökte skydd i Zeitoun, för Herodes förföljelse.

Även vid Beauraing, Belgien och Garabandal, nordvästra Spanien, skedde uppenbarelser.

Genom mediet Ray Stanford, så har budskapet ändå kunnat avslöjas.

Här nedan följer utdrag ur boken och budskapet:

S.63 Hon (Jesu moder Maria), varnar om faran av ett stort och förödande världskrig där i värsta fall, två tredjedelar av världens befolkning kommer att dö.

Hon profeterade pånyttfödelsen och förnyelsen av det nationella medvetandet i Kina.

s.64 Hon verkligen varnade att det skall komma en tid närmare sekelskiftet då en påve kommer att mördas, och att därefter skall påvestolen stå tom.

s.65 ...på samma sätt som ett av barnen (från Fatima) skulle fortsätta att leva till en mogen gammal ålder -genomlevat lidandet- till en tidsålder som skulle bli ny i sitt ljus och förståelse och fred bland människor.

s.69 Så budskapet från Fatima är egentligen på samma sätt som budskapet från Zeitoun, i Beirut, inte ett budskap om fruktan, utan en varning om behovet av kärlek. Det är därför ett Guds budskap, ett kärlekens budskap.

s.70 Gå därför in i bön, ty om ni kände vägen, så måste ni ständigt vara i bön. Och låt det vara en glädjefull bön.

s.73 Detta har sagts som begynnelsen av Vattumannens tidsålder.
...de saker som skall komma är oerhört mycket större i sin påverkan av
den fysiska, mentala och andliga människan än de som har inträffat tidigare.

Ty den tidsålder ni närmar er är den där vad som utförts och utvecklats under de senaste 2000 åren av människans utveckling på jorden skall bära frukt.

s.79 Ty för människan att bli som Gud - eller mera exakt för Gud att bli människa -
är ingen obetydlig, vardaglig händelse i människans utvecklingshistoria.

s.92 De förutbådar på sätt och vis den fysiska återkomsten av en del av dem som inte kunnat ses under nästan 2000 år på jorden.

s.103 och att det barn som blir kvar i livet motsvarar den tredjedel av mänskligheten som kommer att överleva in i en gyllene tidsålder av förståelse och uppfyllande av de löften, som går tillbaka tusentals år av mänsklig historia i olika källor (inklusive Gamla Testamentets profeter såväl som Jesu och hans lärjungars ord).

s.108 Och människans respons eller förnekande genom kropp och ande till Guds kärlek - kommer att avgöra den utveckling som måste ske.

s.112 Därefter kommer tre dagar av mörker, som uppfyller Bibelns profetia att, "Solen skall förmörkas och månen sluta ge sitt sken."

s.113 En ny människoras skall ta sin början.

Sedan mot slutet av århundradet, så skall Han uppenbara sig som en icke född men ändock i köttet, för att vandra och finnas bland människor.

s.115 En ny medvetenhet kommer att framträda bland människobarnen som lever i fredens tidsålder.

s.117 Då skall de veta att Messias kommer, den Messias som talar till vårt inre.

Därefter skall han komma till dem (judarna) mot århundradets slut och till världen.

s.121 Hör löftet att även ur lidande - om det kommer - så kommer en ny och ärorik tidsålder att födas som utlovat.

s.122 Detta är en tidsålders slut och begynnelsen av en ny.

Prisa Herren varje dag i gärningar och tankar.

Genom hängivenhet, koncentrera ditt sinne på det "ensamma ögat", som Jesus förklarade - det tredje ögat som sitter mellan de två fysiska och alldeles bakom förgreningen av de optiska nerverna.

Offra dig på det sätt du bäst känner, och dra ditt medvetande från kroppen till ditt "enda öga". Åkalla Livets Herre och säg "Jag dör, Herre.

Låt mig se ditt ljus. Låt mig känna din kärlek. Låt mig vara din vilja och uppfylla den."

s. 161 Det som kom bland stammarna i öknen, åtminstone som en början till en känsla av enhet och mer konkret upplevelse av Gud, blev uppenbarat genom Muhammed.
Men som det feminina symboliserar sinnet ( eller det mentala medvetandet bland folket), så fanns det endast den enda trogna dottern till Muhammed. Hennes namn? Fatima.

s. 168 Börja därför uppmärkamma och förstå det verkliga budskapet, den verkliga betydelsen av uppenbarelserna oavsett var de skett,att platsen barnens namn, deras åldrar, antalet barn - har alltihop haft en symbolisk betydelse.

s.173 Det är lätt att säga "Ja, Messias kommer",
när man inte har fullt medvetande.

Men det är svårare att erkänna Honom, att se Honom,

att bli medveten om vad Han är när Han finns här.

Och Israel misslyckades att göra detta när Han vandrade på jorden.

Dessa händelser är profetiska i sin beskrivning av vad som skall komma de närmaste åren. Förstå dem. De återger ett eko av judarnas förnekelse av Guds fullkomliga vilja, genom Jesus i Israel, för nästan 2000 år sedan; men de talar samtidigt om det som skall komma.

Amen.


Epilogue:Third secret

Ref: http://en.wikipedia.org/wiki/Three_Secrets_of_F%C3%A1tima#Third_secret

The third part of the secret was written down "by order of His Excellency the Bishop of Leiria and the Most Holy Mother" on 3 January 1944. In 1943, Lúcia fell ill with influenza and pleurisy, which had killed her cousins. For several months, she was sure she was going to die. Bishop Silva, visiting her on 15 September 1943 while she was bed-ridden, first suggested that she write the third secret down to ensure that it would be recorded in the event of her death. Lucia was hesitant to do so, however. She was under strict obedience according to her Carmelite vows, but claimed that when she received the secret, she had heard Mary say not to reveal it. Because Carmelite obedience requires that orders from superiors be regarded as coming directly from God, she was in a quandary as to whose orders took precedence. Finally, in mid-October, Bishop Silva sent her a letter containing a direct order to record the secret, and Lúcia obeyed. In June 1944, the sealed envelope containing the third secret was delivered to Silva, where it stayed until 1957, when it was finally delivered to Rome.

It was announced by Cardinal Sodano on 13 May 2000, 83 years after the first apparition of Our Lady to the children in the Cova da Iria, that the Third Secret would finally be released. In his announcement, Cardinal Sodano implied that the secret was about the persecution of Christians in the 20th century that culminated in the failed assassination attempt on Pope John Paul II on 13 May 1981.

The text of the Third Secret was published on 26 June 2000: J.M.J.

The third part of the secret revealed at the Cova da Iria-Fátima, on 13 July 1917. I write in obedience to you, my God, who command me to do so through his Excellency the Bishop of Leiria and through your Most Holy Mother and mine. After the two parts which I have already explained, at the left of Our Lady and a little above, we saw an Angel with a flaming sword in his left hand; flashing, it gave out flames that looked as though they would set the world on fire; but they died out in contact with the splendour that Our Lady radiated towards him from her right hand: pointing to the earth with his right hand, the Angel cried out in a loud voice: 'Penance, Penance, Penance!'. And we saw in an immense light that is God: 'something similar to how people appear in a mirror when they pass in front of it' a Bishop dressed in White 'we had the impression that it was the Holy Father'. Other Bishops, Priests, men and women Religious going up a steep mountain, at the top of which there was a big Cross of rough-hewn trunks as of a cork-tree with the bark; before reaching there the Holy Father passed through a big city half in ruins and half trembling with halting step, afflicted with pain and sorrow, he prayed for the souls of the corpses he met on his way; having reached the top of the mountain, on his knees at the foot of the big Cross he was killed by a group of soldiers who fired bullets and arrows at him, and in the same way there died one after another the other Bishops, Priests, men and women Religious, and various lay people of different ranks and positions. Beneath the two arms of the Cross there were two Angels each with a crystal aspersorium in his hand, in which they gathered up the blood of the Martyrs and with it sprinkled the souls that were making their way to God.

Tuy-3-1-1944.
Along with the text of the secret, then-Cardinal Joseph Ratzinger, (now Pope Benedict XVI), published a theological commentary, in which he states that:
A careful reading of the text of the so-called third 'secret' of Fatima ... will probably prove disappointing or surprising after all the speculation it has stirred. No great mystery is revealed; nor is the future unveiled.
After explaining the differences between public and private revelations, he cautions people not to see in the message a determined future event:
The purpose of the vision is not to show a film of an irrevocably fixed future. Its meaning is exactly the opposite: it is meant to mobilize the forces of change in the right direction. Therefore we must totally discount fatalistic explanations of the "secret", such as, for example, the claim that the would-be assassin of 13 May 1981 was merely an instrument of the divine plan guided by Providence and could not therefore have acted freely, or other similar ideas in circulation. Rather, the vision speaks of dangers and how we might be saved from them.
He then moves on to talk about the symbolic nature of the images, noting that:
The concluding part of the 'secret' uses images which Lucia may have seen in devotional books and which draw their inspiration from long-standing intuitions of faith.
As for the meaning of the message:
What remains was already evident when we began our reflections on the text of the 'secret': the exhortation to prayer as the path of 'salvation for souls' and, likewise, the summons to penance and conversion.

Till 1:a sidan