Inget annat land i världen har en så symbolladdad flagga som Korea,
landet för
3:e Adams Messianska ankomst och Jesu Återkomst!

 

Den koreanska flaggan kallas taegukki. Dess utseende symboliserar principerna av yin och yang i Orientalisk filosofi. Cirkeln i centrum är delad i två lika delar. Den övre röda sektionen representerar den positiva kosmiska kraften yang. På motsvarande sätt symboliserar den undre blåa sektionen den negativa kosmiska kraften yin. De två krafterna förkroppsligar tillsammans begreppet evig rörelse och balansen och harmonin som kännetecknar evighetens sfär.

Cirkeln är omgiven av fyra trigram, ett i varje hörn, från den urgamla kinesiska visdomsboken I Ching (Förvandlingarnas eller Växlingarnas bok). Även Konfucius och Lao-tse har kommenterat denna viktiga visdomsbok!

Varje trigram symboliserar ett av de fyra universella elementen (från övre vänstra hörnet runt medsols) :

 

som alla 4 är vägar in till samma Gud (kristna), Jahve (judar), Allah (muslimer), likt 4 väderstreck till vår gemensamme Skapare.
Se i den akademiska sammanställningen WORLD SCRIPTURE, hur mycket som är gemensamt för dessa världsreligioner:

WORLD SCRIPTURE
A Comparative Anthology of Sacred Texts

De tolv strålarna är symbol för de 12 människokaraktärerna = 12 vägar, (Jesu 12 lärjungar, Jakobs 12 söner), som alla är vägar in till samma Gud och symboliskt vägarna till Himmelriket på Jorden och i den Andliga Världen.

Om Adam och Eva blivit man och hustru centrerat på Guds vilja och fått barn, så hade de etablerat de fyra positionernas grundval. Varje position har tre objekt och de fyra positionernas grundval kan själv kallas uppfyllandet av de tre objektiva målen (=kärlekens mål).
När denna kärlek förverkligas i alla fyra positionerna så förverkligas även tolv 12 kärleksrelationer.
De fyra positionernas grundval är grunden för talet 12. Det är därför det är 12 månader på ett år, och dagen är indelad i två 12 timmarsperioder. Efter syndafallet så invaderades talet 12 av satan. Därför måste Gud återupprätta det talet.
Det är därför Jakob hade 12 söner, Moses delade israeliterna i 12 stammar, och Jesus hade 12 lärjungar.

Se även Principernas förklaring av talet 12. (eng)

Jag får ofta frågan: Varför Korea för Återkomsten av Messias?

Här är 16 svar från Young Whi Kims Study Guide + 4 tillägg!

 1. Matt 21:33-34 visar att det inte är Israel. Ref: Återkomsten
 2. Upp 7:2, en ängel stiga upp från Öster. Ref: Återkomsten
 3. Ett land med mycket stark kristen väckelse.
  Omvittnat av många: Billy Graham, Stanley Sjöberg, Yonggi Cho...
 4. Land med himmelska traditioner.
 5. Land som aldrig startat krig under 4300 år.
 6. Många Messianska profetior. Ref: Koreanska Profetior
 7. Liknande lidande historia: Korea-Israel
 8. 38:e breddgraden = delning gott-ont
 9. I Bibeln Upp 10:7

  Men i de dagarna när den sjunde ängelns

  röst hörs och han blåser i sin basun, då är

  Guds hemlighet fullbordad, så som han har

  förkunnat i det glädjebudskap han gett

  sina tjänare profeterna."

 10. Landet liknar EN ÄNGEL SOM BLÅSER UT SANNINGEN (I SIN BASUN).
 11. Språket Hangul togs emot som uppenbarelse.
 12. Folkdräkten är helt vita kläder =Guds färg
 13. Koreanska hus har många andliga symboler.
 14. Symbolladdad flagga! - I Ching (se ovan)
 15. Folk med stark karaktär.
 16. Land med 4 distinkta årstider.
 17. Många traditioner har uppenbarats.
 18. 1920 Ref:
  • 1920 startade Hitler sin rörelse samma dag som Sun Myung Moon föddes!
  • 1920 startade Lenin kommunismen 3 dagar innan Sun Myung Moons födelse!
  • 1920 skriver poeten Yeats "The Second Coming" Återkomsten
  • 1936 Billy Grahams hustru Ruth, växer upp i Kina,
   bara några kilometer från den by i Korea,
   där den blott 15-årige koreanen Sun Myung Moon tar emot sin Mission av Jesus.

1960

Sun Myung Moon

Uppenbarare av PRINCIPERNA

 


 


6 Febr 2003

Låt oss vara glada och jubla
och ge honom äran.
Ty Lammets bröllop har kommit,
och hans brud har gjort sig redo.
(Upp 19:7)