Bakgrund: Prologue:

Ur boken:

Även som Audiofil

OKÄND MEN KÄND

Mitt äventyr in i den

Meditativa Dimensionen

av ARTHUR FORD (1897-1971)
"Den tyste Elias"

en av USA:s alla tiders största medier

A SIGNET BOOK from New American Library

Library of Congress Catalog Card Number: 68-29570

(Fletcher är Fords kontakt i den andliga världen)

Kap. 10 Sid. 113

Ibland verkar mitt arbete återge något av framtiden. En sådan händelse utspelade sig kring den koreanske religiöse ledaren Sun Myung Moon. Tänk på några av dagens mest brännande frågor. Reinkarnationen , ett ämne som lämnats helt öde av flera generationer lärda, upplever just nu ett stort intresse. Flera nya böcker har getts ut. Doktor Ian Stevenson avgick som ordförande i psykiatri vid universitetet i Virginia, för att istället undersöka flera hundra rapporterade fall i Mellanöstern. "Av de 150 fall jag hittills studerat, så har jag inte kunnat avslöja något som falskt."

Professorerna E.E. Bernard från North Carolina och Charles T. Tart från Californiauniversitetet, studerar utomkroppsliga upplevelser, där folk har kunnat befinna sig på två platser samtidigt. En enorm mängd material har dykt upp i tidningarna om möjligheten att kommunicera med invånarna från andra planeter. Meditation i en eller annan form, har på senare tid fått oväntat stor publicitet. Upplösningen och döendet av gamla gudar och gamla institutioner, har också varit ett ofta återkommande tema. Ingen kan förneka att revolutioner, klass- gränskrig, och folkuppror har blivit accepterade som vardagsnyheter hos allmänheten.

Astrologi, tills nyligen ett dött ämne, har nu ett uppsving, där etablerade vetenskapsmän nu erkänner att det kan finnas "någon sanning" i vad astrologer hävdar. Temat om de yttersta dagarna, iden att en ny tidsålder för mänskligheten startar år 2000, kan inte ha undgått någon. Tanken på ekumeniskt arbete, en överenskommelse över hela världen om att leva tillsammans, har fångat de flesta av dom, både religiösa och ateister, som vågar se världen som en helhet.

Vore det då inte lite underligt om samtliga dessa ämnen blev behandlade under den korta tiden av endast 2 sittninger? Då jag läser igenom utskriften av bandupptagningarna från Sun Myung Moon sittningerna, så verkade just detta märkligt. Dessutom så ger dessa sittningar ytterligare en möjlighet att kontrollera förutsägelser om framtiden, från Fletcher och de andra medhjälparna på "andra sidan". Kommer Moons förkunnelse att få den förutspådda populariteten, inom de närmaste årtiondena? Här följer viktiga utdrag ur den muntliga inspelningen.

1. Sittning med Arthur Ford den 2 november 1964.

Närvarande: Anthony Brooke från England, som arrangerat , Walter Voelker, pastor W.V. Rauscher, pastor Robert Lewis.

Fletcher: (jag översätter för Cyril Arlington, tidigare rektor på Eton): "Jag lärde känna Conan Doyle och jag kunde inte ha motsatt mig honom mer än jag gjorde om andar. Men nu märker jag att det är lättare att vänja mig vid denna teknik tack vare vad jag kommer ihåg. Allt kommer tillbaks som med tidvattnet. Jag är mycket tacksam att jag kommer igenom. Jag är glad att du (Anthony Brooke), uppfyller ditt ansvar. Du vet ju att vi brukade skryta att Brittiska Imperiet egentligen var organiserat av män från Eton. Nu tycker jag det verkar som om i den Nya Tidsåldern, som ni närmar er, så blir det onödigt för Eton eller någon annan att skapa generaler och sådana män. Men vi är troligen samma hjärnor som hjälpte organisera Storbrittanien, och det Brittiska Imperiet kan vara mycket användbart för att skapa Guds rike på jorden - och det är ju mycket viktigare. Förstår du?"

Anthony Brooke: Jag förstår precis.

Fletcher: Och det sker på Guds sätt. Det startar alltid som - hur skall jag kunna förklara - om jag hade en svart tavla skulle jag rita en figur för er. (Denna mannen är mycket skarp i tanken, men han är svår att översätta förstår ni.) Jag skulle beskriva en bild - den liknar en pyramid- en triangel - på tavlan. Vid toppen träder det fram en förkunnare - det kan ha varit Abraham - eller Moses - eller Jesus - eller någon av de stora religiösa förkunnarna. Det börjar med en ensam varelse - sedan expanderar det stegvis, tills det når alla - detta är symbolen jag ser. Den kommer från ovan och har en bred förankrad bas. Detta har varit Guds sätt att göra sig känd för sitt folk i varje generation.

Han har med sig en man som han säger kom från Danmark. Han säger att han levde mer än halva sitt liv i Korea. Han säger också att han inte bara översatte Nya Testamentet till koreanska, utan han var också den förste att skriva ett engelsk-koreanskt ordlexikon.

Anthony Brooke: Kan du möjligen få hans namn?

Fletcher: Ja, det är ..., hans namn är Peter, men det stavas P-i-e-t-e-r, Pieter Alexander. Han kom till detta land som barn, blev undervisad här, åkte sedan till Korea vid sekelskiftet, och återvände till USA, när Korea blev invaderat, och vände åter till Korea när friheten deklarerades. Och som han säger, vid en mycket hög ålder så "blev jag examinerad in i detta livet."

Men varför han kommit, säger han, är därför att "tillsammans med två av mina vänner, George Wynn och hans hustru, som också tillbringade många många år i det landet, så mötte och talade jag med denne märklige person (Moon), som tycks vinna så många människors hängivenhet. Människor som vi trodde var väl förankrade i de etablerade kyrkor vi organiserat. Det var något med honom som fick mig att känna att jag var tillsammans med någon sänd från Gud. Jag kunde aldrig riktigt förstå den populära tanken på återfödelse, eller detta att en ande reinkarnerar i en jordisk kropp.

Och sedan under samtal med - de kallade honom Moon - sa gav han mig, vad jag tycker är den mest logiska såväl som skrifttrogna, och troligen sanna förklaringen. Andliga varelser på denna sidan växer, men deras växt hjälps eller hindras av händelser gjorda eller ogjorda i jordelivet. Och eftersom vi i varje mänsklig varelse finner något av Gud, besläktat med det som vi består av, så kan vi, även om personen är omedveten om det, arbeta med jordiska instrument (människor). Och detta är den sanna förklaringen av den Helige Andes ankomst.

Hela anden individualiseras, delar upp sig i olika bitar, men avskiljs ändå aldrig från källan. Men den kan blandas med något som överensstämmer med dess egen natur. Nästan samtliga på jorden blir på något sätt använda, antingen som redskap för att hjälpa någon att växa, eller för att hjälpa någon på jorden att förkunna Ordet, eller att fullgöra något annat som är nödvändigt. Det är som en universell makt, som elektrisk ström.

Här finns nu en stor glödlampa, kanske på 100 watt, och det finns en på 60 watt, så har vi en liten, och en mycket mycket liten. Var och en av dessa representerar ett visst mått av kultur och civilisation på jorden, och var och en ger ifrån sig så mycket av den universella strömmen som just den glödlampan kan innehålla och sprida. Och Moon berättade för mig att han inte trodde att reinkarnation var sann eller bevisad, på det sättet att en ande går in i och blir helt fastbunden till den fysiska kroppen av en annan människa.

Gud individualiserar sig i just den personen, men nästan varje människa går och bär på vad psykiater skulle kalla tvångstankar, medan Moon bestämt säger att det är en ande som besätter henne. Det kan vara för ett kort ögonblick eller för hela livet. Det beror helt på hur hängiven personen är och den uppgift som skall förverkligas.

Sedan har vi någon som är mycket känslig, och han blir en bärare som antingen används permanent eller bara tillfälligt av en ande från höga nivåer i andliga världen. Han övertar en del av denne andes personlighet och egenskaper tills han till slut uppför sig som anden. Och ibland uppfångar hans medvetande den kunskap som ibland passerar honom; "Jag är Moses", eller jag är den eller den personen. Och till en viss del är detta sant. Men detta är just betydelsen av att Sanningens Ande skall komma. Det är, som Paulus sa, "Jag dog för att Kristus skall leva", och sedan vid ett annat tillfälle sa han, "jag dör var varje dag", och han förklarade för mig att ju högre andligt utvecklad en människa blir, ju mer opersonlig blir han.

Och Moon förklarade att varje människa som söker andlig tillväxt eller förståelse, måste dö - därför att dö betyder att du tränger undan - (inte fysisk död, den har ingen inverkan) - din själviskhet, dina önskningar. Din själviska personlighet, blir dagligen undanträngd mer och mer från ditt inre, så att den andliga impuls som försöker att utrycka sig genom dig blir uppenbar.

Och det finns ingen glädje som kan överträffa glädjen att dö - döden av själviskhet, personliga självcentrerade önskningar, och allt det som gör människan, även redan i kroppen, ändå mera jordbunden än hon kunde vara, också när hon är fri från den fysiska kroppen. Detta är sann glädje - att bli en del av det Universella Medvetandet och Hjärtat och att få uttrycka det.

Så en människa kan mycket väl säga, "Jag vet att jag har levat tidigare", eftersom hon uppför sig under ledning av en människa som tidigare levat på jorden och som nu lever genom henne. Och om du läser din Bibel rätt, så förstår du att "tidens ände" inte är "jordens ände" (ty det blir ingen fysisk förstörelse av tidsåldern - eller någon form av civilisation), kommer till sist att resultera i en supercivilisation, som skulle kunna vara det ni menar med Gudsriket.

Men vid tidsålderns slut, som ni just nu träder in i, så passerar ni in i en Ny Tidsålder.Det sades att det skulle uppträda många Antikrist, och många skulle göra anspråk på att vara något de inte är, och de kommer att vilseleda människor åt många håll. Och dessa är de människor som är lika verkliga som vi andra, men som av någon anledning vägrat acceptera det andliga arv, som de hade rätt att göra anspråk på.

Moon säger att en person - en andeskådare eller ett medium, som kan kontrolleras av en varelse som inte varit här på länge och som troligen fortfarande uttrycker och försöker göra gällande en del av de saker hon trodde på jorden - kan titta på dig och bli medveten om en personlighet som är mer än vad du är i denna stund - just vid denna tidpunkt i ditt liv. Hon kan få ide'n att hon har att göra med ännu en inkarnation. Det finns ingen reinkarnation på det sättet att det är en lag som tvingar människor tillbaka gång på gång. Men det finns en lag om samverkan mellan den andliga och den fysiska världen. Och när Jesus sa, "Det är nödvändigt att jag går, därför om jag (och ordet 'jag' som han använde, det betydde 'jag' det begränsade ego, som ni känner som er vän Jesus)- om inte jag går, så kan inte Sanningens Ande komma." Med andra ord, han visste att han bara kunde bli uppenbar på det högsta och sannaste sätt, och förkunna den slutliga sanningen, den andliga sanningen, om han inte längre var begränsad av en personlighet - när han inte längre var begränsad till igenkännandet från sina vänner att han bara var Jesus från Nasaret.

Dom kunde inte alltid veta att det fanns något mer än timmermannens son. Det var något som utnyttjade honom. Och det är vad han menade då jag sa, "Vad jag gör kan också ni göra, ty jag skall sända hela Anden - Anden ut ifrån toppen - tills den omsluter och engagerar alla dom som är beredda att ta emot den." Och det var det enda tillfälle jag någonsin verkligen förstod den orientaliska förutfattade meningen om pånyttfödelse. Pånyttfödelse är en andlig sak. Anden använder fysiska instrument, men är inte begränsad till dem.

Pieter Alexander säger, "George Wynn var tillsammans med mig och Lillian Wynn var med när vi mötte honom. Eftersom jag kunde språket och olika dialekter flytande, så förstod jag vad han menade. Jag tänkte egentligen inte stanna så här länge, men jag ville berätta detta för er, eftersom jag såg dessa unga präster här."

Anthony Brooke: Kan du säga något om betydelsen av Moon, i förhållande till någon annan idag levande förkunnare?

Fletcher: Du menar i förhållandet mellan människor?

Anthony Brooke: Vad kan du säga om Sun Myung Moon?

Fletcher: Hans mission är som lärare, en uppenbarare. Vid en tidsålders slut, så måste det finnas några, ibland bara en, som blir röst åt denna Intelligens - Skapande sinne - som ni kallar Gud. Hans förhållande till resten av världen är detsamma som det varit för många i det förgångna. Abraham förkunnade och blev Guds röst för en stam. Moses förkunnade och blev Guds röst för en nation. Jesus talade och blev Guds röst för hela världen. Men den Smorde kan inte dö - Gud kan inte dö. Och den ansträngning som nu krävs, och det heliga syfte som Moon har kommit in i ert medvetande för, kan enklast beskrivas så här, "Det är nödvändigt, (han är röst åt inspiration, ledning) att åter göra klart för mänskligheten en förståelse av människans fullständiga natur och hennes förhållande till Gud."

Och ut ur resterna av en förfallande civilisation och över skrien av smärta som ni hör från varje del av världen idag, så finns en plan som sakta och definitivt framträder för att återupprätta människan till ett tillstånd av fullkomlighet. Som är nödvändigt om hon skall leva lyckligt och handskas klokt med de instrument som materialistisk vetenskap har tvingat fram, ur detta mystiska och växande universum.

återupprättelse inte av något gammalt, därför att det gamla hör till det förgångna, utan återupprättelse av de grundläggande sanningar ur vilka all civilisation och religion har växt fram.

Det har funnits många och var och en av dom har varit ensam tills han har rört vid och inspirerat andra - och gradvis så har pyramiden blivit bredare. Han är inte den förste, inte heller den siste. Men just i detta ögonblick är han, enligt min bedömning, ett mycket viktigt andligt ljus som strålar i mörkret av er förvirrade värld...

Och han har den sällsynta egenskapen att kunna projicera sig själv, vilket egentligen inte är ett mirakel. Det är bara ett utnyttjande av en teknik som swamis, yogis och heliga män känt till, och som helgonen känt till för projektion. Till dess du blir verklig och synlig för dina lärjungar eller människor som du behöver, för att förverkliga riket. Moon kan projicera sig själv under djup meditation och bli synlig på samma sätt som Jesus har kunnat projicera sig och bli sedd av helgonen. Detta är alltid ett av Messias kännetecken.

Walter Voelker: Vad kan vi göra själva för att hjälpa till?

Fletcher: Lyssna på ordet och tillåt inte tradition att förblinda er för en ny uppenbarelse. Ni måste komma ihåg att varje människa som kommer med en ny uppenbarelse, som hotar de själviska intressena hos människor fångade av något på jorden, kommer att bli angripna. Men vi vet här att när någon bränner en annan på bålet, eller korsfäster honom eller hänger honom, så är det därför att omedvetet så säger anden inom honom att den han korsfäster har rätt. Men han har inte råd att erkänna detta. Eftersom han har accepterat åklagaren -bödeln - korsfästaren - för att upprätthålla traditionell tro.

Så närhelst ni ser någon som förföljer en annan människa, så vet att den som förföljer, gör det för att undgå att själv erkänna sanningen. Och han dödar den som hotar hans säkerhet, eftersom inkvisitorn alltid är osäker. Han är skyldig och hans osäkerhet driver honom till vansinne, det är därför ni har så mycket hat, sådana stridigheter på jorden nu. Massor av människor håller fast vid sådant de inte längre tror på. Men de har inte velat lyssna. Därför förstör de, i okunskap, den självsäkra person som hotar deras säkerhet. Det är därför som den som blir korsfäst alltid är lugn och till och med lycklig i dödsögonblicket. Han är säker.

Walter Voelker: Hur kan vi nå andra och få dom att lyssna på detta ?

Fletcher: Jag vet inget annat sätt än att enskilda människor som upplever Gud på något sätt - de som haft modet att se på sig själva och på vad de tror på, genom uppenbarelsens lins och inspiration - sedan förkunnar.

Kyrkan genomgår en förändring eftersom det är oundvikligt vid denna speciella tidpunkt i historien - begynnelsen av en ny Tidsålder och slutet av en gammal. även kyrkan med dess heliga traditioner måste ta ner Kristus från de glasinfattade fönstren - ta bort honom från altaret - och sätta honom i hjärtat hos människor - låta honom vandra på gatorna.

Och Kristus har alltid barnet som en symbol för sin auktoritet - och när Kristus dyrkades som barn, så var han inte accepterad av dom som hade auktoritet - det var av dom som levat och sökt mot himmeln, och läst människans öde, som han blev accepterad.

Moon påminde mig att i Uppenbarelseboken finns en beskrivning av det Nya Jerusalem, den Heliga staden, som kommer ner från himmeln. Och det fanns en dörr åt öster och en dörr åt söder, en åt norr och en åt väster - och när Mästaren kommer så måste han komma genom den östra porten. I den heliga staden Jerusalem finns en östra port, sedan länge förseglad och stängd. Den kommer inte att öppnas förrän den nye Mästaren kommer.

Ifrån östern kommer mysticismen - en vilja att bli absorberad av Gud - Gud är inte något utanför - Han är något inuti oss. Från södern kommer all skönhet, det rituella - detta som förskönar och gör budskapet vackert. Från norr kommer rationellt tänkande - klart tänkande - reformation - förändring. Från väster kommer den kritiska vetenskapliga analysen.

Och nu i den Nya Tidsåldern, det är en tidsålder av orkestrering - av en symfoni - av förening. Och den nye Mästaren kommer varken att vara kristen, buddist, muslim eller något annat. Den Helige Ande talar i universella termer och Gud kommer inte längre att vara fragmenterad. Gud blir den ende Guden - som sände oss sin Son inte en utan flera gånger.

Anthony Brooke: Kan du säga något om den ande som visar sig i England och kallar sig Sanning, och som har setts i fysisk form av en del människor?

Fletcher: det är Moons avbildning - ett slags syn - avbildningen av Sanningens Ande - som uttrycker sig genom Moon. Med andra ord, med ett språkbruk från de ockulta mystiska skolorna, så är det Moons astrala eller andliga kropp, projicerad och synlig av dem som är redo för det. Ni måste komma ihåg att när Jesus från Galilen blev korsfäst och begravd - när han kom tillbaka i sin andliga kropp, så sågs han endast av dom som hade känt honom och som han ville visa sig för. De som inte var förberedda såg honom inte. Men därefter talade han, vid Galilebukten så bröt han igenom alla nationella gränser och alla stamtabun - och varje människa hörde budskapet på sitt eget sätt. Med andra ord, han blev den Helige Ande - den Fullkomlige Anden - som inte längre bara talade till judar - utan förkunnade till alla i den då kända världen. Det är alltid metoden att ...

Anthony Broke: Kan du säga hur nära vi är ett sådant genombrott av universell sanning?

Fletcher: Ni är inne i skeendet nu. Men innan Jesus blev påtaglig så fanns det människor som blivit förberedda - Johannes Döparen kom förberedd. Men världen har växt och förökat sig - sätten att kommunicera har blivit enklare och mer lättillgängliga. Det krävs inte att en man i ett litet land är en Johannes Döparen, utan många män i många länder som förkunnar ankomsten.

* * * * * * * * *

2. Sittning med Arthur Ford den 18 Mars 1965 kl.15:30

Närvarande: Sun Myung Moon, för vilken sittningen hölls, Överste Bo Hi Pak, tidigare attaché vid den koreanska ambassaden, fru Kim, tolk för Sun Myung Moon, Walter Voelker, pastor W.V. Rauscher, pastor Robert Lewis, samt en grupp av Moons vänner från Korea, Japan och USA och andra platser.

Arthur Ford: Jag studerade med Yogananda. Han använde ordet "avskiljande", vilket betyder att vi avskiljer oss fullständigt från det objektiva. Det finns ett större sinne. Man vet aldrig vad som skall hända. Det som sker, sker på grund av människorna som är här.

När Fletcher anländer, så är jag helt medvetslös. Det bevisar det totala avskiljandet. Jag kan inte minnas något. Det är inte bara enkel hypnos. Fletcher talar genom mig, han använder min röst. Dom använder förstås inte ord på andra sidan. Ord är fysiska ljud. Han måste översätta tankar och idéer, och sådant och formulera dom i ord. Och det är förstås som Paulus sa, då han blev upplyft till tredje himmeln, han såg och hörde ting som är osägbara. Det är något du känner.

När Fletcher kommer så gör vi så gott vi kan. Ni kan ställa vilka frågor ni vill, han berättar vilka som är där. Han kommer att fastställa identiteter.

Jag har inte använt denna näsduk sedan förra gången ni var här.

Överste Pak: Jag kommer ihåg den näsduken.

Arthur Ford: Jag gör detta eftersom det är enklare att somna.

(Arthur Ford går in i trance).

Fletcher: Det är mycket svårt för mig att komma ner till Fords nivå. Starka krafter i form av ljus - om ni kunnat se det ljus som omger er - skulle de flesta av er bländas av det. Jag är medveten om att det finns människor här som är mera andligt utvecklade än andra och absolut mer avancerade än vad jag är. Trots att jag varit här nästan i femtio år. Tiden garanterar inte andlighet, inte heller antyder den andlig tillväxt.

Vid nästa Sittning vill jag att mitt instrument och resten av er tar av er skorna. Men andligt så kan ni skapa den ödmjukhet som gör det möjligt för er att veta att ni är tillsammans med Sanningen - Inkarnerad och Oinkarnerad.

Jag är omgiven av människor som inte är dom jag vanligen tolkar för. En man som är här talar - han säger han är tacksam för möjligheten - han har något, på något sätt, att göra med några av er. Han säger namnet Kousik. Det skall vara K.K. - Kim Kousik. Han visar en lapp med sitt namn på. Jag läser hans namn. Jag ser honom, men papperet kan jag inte läsa.

Det verkar som om en man har varit här tidigare. Ert namn är Överste någonting. Vet du vem Kousik är ?

Överste Pak: Ja, Kim Kousik var en av de politiska ledarna i Korea.

Fletcher: Han visar mig ett dokument som verkar ha betydelse som om hans namn fanns på det. Han säger att han är mycket ledsen att inte Lee Wan Tong är med er. Tong Wan Lee. Vet du vem det är?

Överste Pak: Koreas utrikesminister.

Fletcher: Har du mött honom nyligen?

Överste Pak: Ja, jag träffade honom för två dagar sedan.

Fletcher: Hälsa honom att han gjorde rätt som kom hit ... Detta är slutet på en tidsålder, och striden som rasar är verkligen Armageddon. Det är en kamp mellan den själviska, brutala människan som inte tänker i Guds termer - eller sådant som är knutet till det ordet - mot de människor som blir budbärare om den Nya Tidsåldern. Ni är nu inne i den Nya Tidsåldern - och gamla saker blir förstörda - och nya ting - som är eviga, men som är nya endast därför att mänskligheten har nu nått den punkt där dom kan känna igen och använda dem.

Och en del av er i detta rummet, en del som kommer från främmande länder och en del som är infödda i detta landet tillhör den Nya Tidens väpnare. Och det finns en herre i rummet som är en av dom som kommer att användas för att återupprätta andliga principer och sanningar som är eviga, men som har gått förlorade på grund av människans dumhet och girighet. Ni kan tryggt följa honom, ty inget som finns i universum och som är sant, kan någonsin förstöras - det ändrar bara form.

Men det finns mycket i människors sinne och medvetande som är förvridningar av sanningen och approximationer av sanningen och de är många gånger vidskepelser som har inympats i Sanningen. De förstör inte, men de resenterar Sanningen på ett sådant sätt att den är utan betydelse eller mening för människor som söker frälsning - vilket bara betyder en återupprättelse av det eviga släktskapet mellan Skaparen och hans skapelse. Jag vet inte vad de talar om, men det är vad han säger.

Överste Pak: Kan du fråga honom mer exakt, i samband med den Nya Tidsåldern, vilken är missionen för Vår Ledare här idag?

Fletcher: Han är en av dem som kommer att bli det mänskliga instrument genom vilken Världsförkunnaren kommer att kunna tala. Och han blev vald eftersom den Nya Tidsåldern endast kan bli introducerad genom den östra porten i Guds stad. - Och den porten har varit förseglad allt sedan Jesus blev korsfäst. Den kan inte öppnas förrän den Nya Tidsåldern som ni nu träder in i och som ni är i. När förkunnaren kommer så borde ett folk vara förberett för honom.

Jesus från Galilen kommer inte att återvända - det behövs inte. Den Kristus som manifesteras genom honom är Evig - han kommer att manifesteras igen. Han har aldrig upphört att tala till människan. Men den tid har nu kommit när, i den Nya Tidsåldern, den slöja som varit dragen mellan ert plan och Andevärlden kommer att skjutas åt sidan. Och de som blivit befriade från fysiskt slaveri kommer att kunna tala och använda och leda och lära jordens folk. Detta håller på att ske överallt.

Men det viktiga att komma ihåg är att när Gud vill göra en uppenbarelse (han har alltid gjort det och kommer alltid att göra det), så måste han använda ett mänskligt instrument, som genom några omständigheter eller villkor, har utvecklats till en känslighet och andlig mottaglighet så att han i sin egen person kan acceptera detta urgamla ljus av vishet - och genom honom kommer det att filtreras ner till andra, troligen inte mindre hängivna, men i sanningen mindre begåvade.

Det är som en pyramid. Vid toppen står Läraren, den utvalde och under honom så byggs gradvis ett fundament. Sanningen flyter ner, och allteftersom den flyter ner, så flyter den utåt tills jordens alla nås. Men det börjar alltid med en man - och andra blir påverkade.

Den Helige Ande har inte varit tyst - och hon har inte varit inaktiv. Men det kommer perioder i historien då den Helige Ande måste individualiseras nästan fullständigt i någon person - som blir det instrument som gör det möjligt för andra att fånga Anden och se Anden, och lära känna Anden. Och så sprids de i alla riktningar, aldrig frånskilda källan, men alltid individualiserade ...

Sun Myung Moon är den jag har talat om. Jag har talat för en grupp människor här. Denna gruppen verkar omge honom. Och den kraft som flyter genom honom, den intelligens, är inte bara en - det är en stor skara människor. Och de verkar alla få sin inspiration och sin kunskap från en källa - och sedan verkar de hälla den symboliskt i en reservoar och på något konstigt symboliskt sätt så blir denna reservoar Sun Myung Moon.

Som om all erfarenhet -all kunskap - all andlig sanning alltid har existerat. Den har uppenbarats vid olika tidpunkter - genom olika människor. Men den som uppenbarar är bara angelägen att han talar sanning. Och de som är beredda och har möjlighet att acceptera sanningen eller fatta sanningen - de vidarebefordrar budskapet. Uppenbararna lever sällan så länge att de ser sitt budskap brett accepterat. Men de drar alltid till sig - och lämnar efter sig - en grupp som fortsätter förkunnelsen.

Walter Voelker: Får jag ställa en fråga Fletcher ? För människor som mig, som är vana vid Jesu förkunnelse, och som tycker De Gudomliga Principerna verkar främmande, kan någon förklara förhållandet mellan "Jesu förkunnelse" och "Sun Myung Moons budskap ", så att jag inte blir förvirrad.

Fletcher: Jag får tala för människorna här. Sanning motsäger aldrig sig själv. Många gånger då ni talar om Jesu förkunnelse så kan det vara och är ofta - tolkningar som människor gjort, och kring vilka människor har byggt upp institutioner. Ni kan inte i er tidsålder lita på någon gammal formel eller gammal definition av Gud eller människan. De andra religionerna utvecklar dogmer och doktriner om både människan och Gud. Och när de deklarerar dem, så utmanar vetenskapen dom, och därmed börjar kaos och förvirring.

I den tid ni lever i, så måste all den oklarhet som har samlats runt sanningen skjutas åt sidan. Därför alla sanningar blir laddade med idéer, organisationer, som växer fram i hjärtat på hängivna människor, men som egentligen inget har att göra med sanningen själv. Så idag lever ni i en tid då människor vet väldigt mycket fakta, men de har inte lärt att identifiera dessa fakta - dessa data - med ideal. Och en vetenskaplig kunskap utan filosofiskt betraktelsesätt kan resultera i tomhet. Och detta är vad ni konfronteras med.

Ni får inte begränsa Gud. Och ni får inte begränsa människans möjligheter. Ty människan har inom sig individualiserade delar av Gud, eller det oändliga. Men om ni försöker bygga ett liv, en filosofi, eller en religion bara på dessa fakta ni kan få genom era sinnen -och om ni endast litar till sinnesintryck och erfarenhet, så kommer ni inte att finna sanningen.

Vetenskapliga fakta är viktiga, men i sig själva säger de inget. Vetenskapliga fakta blir meningsfulla endast då de används mot en enorm bakgrund av idéer och ideal. Så vad jag säger är att den grundläggande sanningen är att Gud existerar och att människan är hans skapelse - och att vara skapad av Gud började som en perfekt varelse. Men genom omgivningens påverkan och genom okunnighet och ibland på grund av instinkten som övermannat hennes gudomlighet - så har människan förlorat den gudomlighet hon hade som en av Guds varelser. Och människan har själv skapat ett dualistiskt universum.

Det fanns ingen ondska i Guds skapelse. Det fanns ingen ondska i Guds sinne. Men människan har genom hennes eget val - och därför att hon har gett efter för sina instinkts behov, som är ett arv från hennes djuriska härstamning som en fysisk varelse - så har hon skapat ett dualistiskt universum.

Och satan som bara är det urgamla namnet för Evigt Hat, kommer att krossas.
(övers. anm. även om andliga världen uttrycker det på detta sätt, så förklarar SMMoon och hans uppenbarelse Principerna, tydligt ondskans rot som en konkret andlig varelse, ängeln Lucifer som fick Eva och Adam att falla.) Ty där det finns kärlek, kan inget hat finnas, och det är vad profeterna och Jesus själv profeterade - "vid tidens ände" inte "världens ände" - och ni har avslutat den tiden och går in i en tidsålder där ni tvingas att underkuva de människor som skulle krossa er. Och ni kommer att tvingas att avsluta slaget om Armageddon. Men det blir en seger där all den själviska nationalismen, trosförklaringarna, och det hat som växer fram ur detta kommer att avslutas. Det kommer inte att avslutas i er livstid. Men er livstid är inte begränsad till detta korta uttryck genom era fysiska kroppar. Ni kommer fortfarande att höra till de utvalda. Ni kommer fortfarande att vara en av dom som påverkar, leder och upplyser vägen för dom som skall bygga Guds rike på jorden.

Må ni inte falla offer för den felaktiga iden att det finns en slutlig sanning, en gång och för alltid given. Sanningen är en levande vibrerande sak. Eftersom sanning strömmar ut från Gud, och det finns ingen slutsats, det finns inget mål förutom Guds alltmer expanderande mål. Men på något mystiskt sätt så kräver ibland den himmelska ekonomin att någon man tar på sig en större del av Gud, och därmed blir sanningens röst. Det har alltid varit så och kommer alltid att förbli så. Och det kommer alltid att finnas de som kan användas. Gud har ingen röst, förutom den röst som ges honom genom människor som nått den punkt där de kan förstå, och därefter utveckla hans idéer ...

Fröken Kim: Menar du Kristus för 2000 år sedan ?

Fletcher: Nej. Det fanns ingen Kristus för 2000 år sedan - det fanns en man för 2000 år sedan, genom vilken den smorde kunde förverkligas. Mannen dog - Kristus överlevde - och som den Helige Ande har han hjälpt. Ni måste komma ihåg att när denne man sa, "Jag är med er till tidens ände", så var det inte galileen som talade - det var den förkroppsligade Kristus.

Fröken Kim: är Kristus förkroppsligad i många personer eller endast i en speciell person ?

Fletcher: Kristus har verkat - och han sa att han skulle sända Sanningens Ande - och Sanningens Ande har varit aktiv i många människors liv. Men han sa, "Jag är med er till tidens ände". När han sa detta, så talade han om Sanningens Ande som han skulle sända. Därmed gjorde han helt klart att det fanns saker som ni inte var redo för - fler saker att lära. Men de var inte redo att ta emot det då. "Sanningens Ande skall leda er och lära er och jag är med er till tidens ände". Och då, vid tidens ände, skall det komma en ny uppenbarelse till människor som kan acceptera och förstå dessa saker som han ville säga dom. Men som han visste att de inte var redo för.

Fröken Kim: Blir det många ledare i den Nya Tidsåldern ?

Fletcher: även om det finns en Kristus så utvalde han de tolv. Och de i sin tur påverkade mångas liv. Eftersom budskapet inte kunde ha kommit om det varit begränsat till en man, till en ras, till en grupp. Utan alltid, som denne man sa, så måste det starta med en man - och uppenbarelsen grundar sig alltid på sanningen en gång uppenbarad. Men den utökas och uttrycks i termer, inte från igår, utan på framtiden.

Överste Pak: Du menar att Kristus är den levande Kristus här på jorden.

Fletcher: Ja.

Överste Pak: Du sa den Nya Tidsåldern har kommit och att Kristus uppenbarade sanningen - du menar den sanning där Guds ord är i köttet idag.

Fletcher: Där den andliga sanningen är förkroppsligad genom levande människors kroppar. Det måste alltid finnas någon som kan ta på sig ansvaret att sprida sanningen vidare.

Överste Pak: Du talar om en ny Uppenbarelse; du menar - De Gudomliga Principerna uppenbarade genom Sun Myung Moon ?

Fletcher: Ja, det är en del av den. Men inte ens Sun Myung Moon har uttömt möjligheterna hos det Gudomliga Sinnet. Han är, och kommer att fortsätta så länge han lever att vara, en kanal för uppenbarelse. Kanalen slutar aldrig att strömma; källan torkar aldrig ut.

Överste Pak: Med andra ord, Sun Myung Moon kommer att förbli den kanal som Gud talar genom.

Fletcher: Ja det är rätt. Och de som lyssnar och de som accepterar, och de som är ledda. Men det kommer alltid att vara Sanningens ande - som inte är begränsad åt något håll, varken av en grupp, en människa, eller någon annan - han använder en man - eller han kan använda en miljon människor, men han blir aldrig begränsad. Sanningens ande skall, precis som solen, upplysa hela världen.

Fröken Kim: Vet du att det skulle vara en sann Far och Mor - Sanna Föräldrar i den Nya Tidsåldern?

Fletcher: Det Gudomliga Sinnet eller tolkningen av Gud har - som en skapande princip - Gud har inom sig alla egenskaperna av både maskulint och feminint. Det kan inte bli något skapande uttryck, det kan inte finnas liv utan dessa båda kvaliteter - det manliga och kvinnliga. Gud är varken man eller kvinna. Han innehåller i sig själv allting. Och han kan därmed skapa. Och varje man och kvinna på jorden som skapar en ny kropp åt livet, är åtminstone för ett ögonblick, en del av den skapande processen. Han och hon gör det enda Gud kan göra utan att bidra med fysiska medel. Andlig sanning får inte på något sätt begränsas, ty Gud kan inte begränsas. Och Gud har utvalt denne man att tala vid en tid och en plats som är viktig, och hans ord kommer att höras.

Det kommer en man här, och han säger att han vill tala. Han verkar ha känt några av er. Han säger namnet John Gilmer. Han säger att han dog i Seoul. är någon av er därifrån ? Seoul ? John Gilmer, han säger han var där och han kände och mötte några av er där. Han var med Förenta Nationerna på någon ekonomisk utredning. Och han säger han var tillsammans med Albert Wedemeyer.

Överste Pak: Ja, general Wedemeyer.

Fletcher: Kände han dig ?

Överste Pak: Jag kände honom till namnet.

Fletcher: Han säger att han kommit därför att han dog alldeles nyligen, nästan för några dagar eller timmar sedan, i Seoul, denne John Gilmer. Han vill tala om för er att det finns stora möjligheter i ert land, och de måste utnyttjas. Ni får inte glömma att mätta de hungriga, klä de nakna och bota de sjuka - allt detta är lika mycket andligt som att be eller åkalla Gud. Och ni måste översätta era andliga sanningar till dessa ting som skapar rättvisa, fred och glädje - så att människan kan lära känna Gud - eftersom ni inte kan förkunna om Gud till människor som svälter om ni inte presenterar Gud i form av bröd. Ni kan inte få människor intresserade av Gud, om de är nakna och ni inte kan klä dom och hålla dom varma. Och en människa som är sjuk på grund av fattigdom och olyckliga omständigheter kommer inte att lyssna till Gud, om ni inte befriar honom ur hans situation - då har ni sett Gud i arbete.

Den Helige Ande, som är den fortsatta inkarnationen av Kristus, har varit aktiv i världen. Men världen har förkastat honom om och om igen, förutom några få undantag, och hans sanning har förvrängts av själviska människor - människor som har organiserat sig runt allt möjligt som ger dom själva glädje, men ingen glädje till Gud.

Och nu går ni in i en Ny Tidsålder - ni måste genomleva Armageddon - ni måste genomleva dödskampen hos dom som försöker upprätthålla allt det gamla - men ni kommer snabbt att tränga in i Ljuset.

Walter Voelker: är detta Armageddon en fysisk strid, ett blodigt krig, eller är det en andlig strid ?

Fletcher: Det är det krig som ni utkämpar just nu - ett krig där idéer om rättvisa och idéer som är bundna till det förgångna - ett förgånget som levs i girighet, själviskhet och exploatering - och som gradvis dör - och som Gilmer säger, "Det var därför jag åkte till Korea". Det är någon här som har talat - flera - men en som talar i ljuset, någon som säger sig heta Kim Koo.

Överste Pak: Ja, en patriot från Korea som dog martyrdöden.

Fletcher: Jag dog för att de skulle få frihet. Vårt land har aldrig haft frihet, ens att tillbe Gud enligt våra hjärtans vilja. Vi fick alltid främmande religionsideer påtvingade oss. Nu har vi friheten - och när den friheten blev vår, så blev Sun Myung Moon använd av den Helige Ande, och kommer att användas av den Helige Ande. översätt det han förkunnar till arbete som utplånar fattigdom, svält och hat.

Jag försäkrar er att det blir inget krig som förstör Korea eller världen - till och med satan är tillräckligt klok för att veta när han måste retirera. Misstag kan inte förekomma där sanningens ljus finns.

Walter Voelker: Vilket råd ger du till oss ?

Fletcher: Denne man har ett budskap - denne man har inget budskap - men den Helige Ande, Sanningens Ande, kan tala genom Moon klarare - fullständigare - än han kan tala genom någon annan idag. Det kan dröja lång tid innan hans sanning blir förverkligad i människors hjärtan. Men även Kristus behövde sin Johannes Döparen som beredde vägen - och sedan efter han anlänt, var han tvungen att samla en grupp omkring sig - och efter hans död så vittnade den gruppen - och det är en lång tid. Det finns allenast en Gud. Det finns bara en Kristus. Han kan bära olika namn, eftersom människor talar olika språk, men det finns bara en Gud, en Kristus, en Sanningens Ande. Så fort denna Sanningens Ande får en röst, så gör ni klokt i att lyssna. Kom ihåg att skilja på Sanningens Ande, som är Kristus, och individen med ett mänskligt namn. Det namnet kan bli historiskt förknippat med Sanningens Ande. Sanningens Ande började inte med någon - den slutar inte med någon - den använder människan. Just nu använder den på ett mycket märkligt sätt den man som ni är tillsammans med.

Överste Pak: Får jag fråga dig om en sak ? Vår ledare Sun Myung Moon är en prins av den Nya Tidsåldern. Vi känner att han har fullgjort den nationella återupprättelsen. Nu pågår hans arbete i världen på en universell nivå. Hur kommer denna världen att acceptera honom ? Hur mycket kommer världen att förändras under hans livstid ?

Fletcher: Det var Kim Koo som kom, eftersom han sa, "även för att påverka politisk, nationell och ekonomisk frihet, så måste vi använda människor". Förstår ni ?

Överste Pak: Ja, jag förstår vad du menar.

Fletcher: Och han används. Korea hade inte kunnat producera denne man så länge som Korea var en slavstat. Förstår ni? Nu frågar ni hur lång tid. (övers. anm. Korea var ockuperat och förtryckt av Japan 1915-45)

Överste Pak: Ja.

Fletcher: Jesus levde för 2000 år sedan - Kristus förkroppsligades genom honom. Sanningens Ande har varit verksam sedan dess. ändå så har inte världen helt accepterat. Jag tror att världen kommer att acceptera andliga sanningar mer fullständigt i vår tid. Ty ni lämnar en tid där människan var okunnig, och även Jesus var tvungen att tala i primitiva termer. För att bli förstådd, så fick han tala i symboler och liknelser. Med andra ord han fick rita bilder och berätta historier som man gör för barn.

Vi har nått en punkt - världen har nått en punkt - där en människa kan tala om principer. Och kom ihåg att principer är tänjbara och kan tillämpas individuellt. De kan anpassas till kultur och till kunskap. Principen är verkligheten bakom lagen. De flesta av er är inte längre andligt under lagen. Lagen är bestämd och ibland en grym, hjärtlös och hänsynslös sak. Ni har vuxit andligt till den punkt där ni lever efter en princip, som är sanningen bakom lagen. Primitiva människor behöver fortfarande lagen. Gud kan göra sig förstådd i termer och på ett sätt som förstås - och detta tas upp av den kultur där den utsprids.

Fletcher: Konstigt. Betyder namnet Indra någonting ?

Överste Pak: Det kunde vara en koreansk kvinnas namn.

Fletcher: Vem denna kvinna är, så berättar hon om något slags minnesmärke - det ser ut som en symbol - en bild av det som skulle växa och det är inte en tillfällighet att det hände i Pusan. Ett minnesmärke för människor från alla länder. Och detta minnesmärke blev invigt och skänkt av representanter från var och en av världsreligionerna. Som samlades på koreansk mark för att uppföra ett minnesmärke, inte över folket från en ras - en religion. Och Kim Koo säger, det är ingen slump att den 21 augusti förra året samlades representanter för varje ras och varje religion i Pusan, för att bygga någonting heligt, som står som symbol för det som skall växa och spridas över världen - och det har något att göra med ett minnesmärke. Det uppfördes bara ett par dagar efter denna heliga 15:e augusti. Vad är det med den 15:e augusti ?

Överste Pak: Den 15:e augusti är den dagen vi firar självständighetsdagen i Korea.

Walter Voelker: Får ställa en fråga, Fletcher ? Har vi inom oss en röst som talar om Guds vilja ? Eller skall vi lyssna och följa åsikter och påståenden från någon annan, till exempel Sun Myung Moon, utan kvalifikationer ?

Fletcher: Anden talar till anden. Och ni har allihop inom er något - en individualiserad del av det hela ni kallar Gud. Sanningen kan flyta till alla, men den begränsas aldrig till en enda människa. Det finns alltid upplysta själar som kan bli förkunnare, ledare och genom vilka sanningen kan flöda mer fullständigt. Så gjorde den genom Kristus - genom Budda - och flera andra. Men ingen av alla dessa - och inte heller Moon - säger sig vara Gud - han gör bara anspråk på att, som Jesus och de andra, vara ett instrument genom vilket Sanningens Ande kan tala. Och när Sanningens Ande talar genom någon människa, oavsett vem, så lyssna. När han talar fullständigare, så lyssna ändå mer uppmärksamt.

Överste Pak: När du talar om den nya uppenbarelsen, genom Sun Myung Moon, i vår Nya Tidsålder - den fullkomlighet som inte kunde uppnås tidigare - genom hela historien - blir nu tillgänglig för alla människor genom Sun Myung Moon. är det ide’n ?

Fletcher: Det är möjligt. Men det är inte troligt att alla kommer att acceptera den, ty den kräver undervisning och det kommer att ta tid. Ingen kan skänka fullkomlighet. Fullkomlighet är idealet, och fullkomlighet var människans mål i begynnelsen, men människan valde själv att förlora fullkomligheten, och hon måste nu välja att återvända till den. Men det är verkligen sant att ingen kan återvända till sitt hemland som han har glömt, om inte någon ger honom en karta eller leder honom längs vägen.

Överste Pak: Med andra ord, människan i dagens värld är beroende av om denna nya sanning, nya uppenbarelse blir accepterad.

Fletcher: Ja.

Överste Pak: Har du något råd att ge till anhängarna av Sun Myung Moon - med andra ord lärjungarna ?

Fletcher: Ja. De gör rätt - ty en lärjunge är helt enkelt en elev - som finner en lärare och sitter framför hans fötter och lär.

Fröken Kim: Borde alla världens kristna fortsätta att följa Jesus från Nasaret eller de Gudomliga Principerna?

Fletcher: Kristna över hela världen har aldrig följt människan Jesus från Nasaret - de har endast följt Kristus som var förkroppsligad för en kort period i personen Jesus - ni måste göra den åtskillnaden. Det är omöjligt för någon att i ett ögonblick förena alla världens religiösa människor i en enda grupp. Det är en process genom utbildning till den del av världen där Kristus var okänd. Och där hans förkunnelse presenterades dåligt av de som gjorde anspråk på att representera honom.

Det var nödvändigt att Moon skulle komma. Gud var tvungen att ha någon genom vilken Sanningens Ande kunde tala. Ty missionärerna talade inte längre samma språk - de representerade alla en olika bild. Det finns endast en enda Sanningens Ande. Så människors förvrängningar har alltid gjort det nödvändigt för någon att bli uppenbararen.

Överste Pak: Du menar att en Sanningens Ande är Kristus, som nu är reinkarnerad i Sun Myung Moon ?

Fletcher: Jag vill inte säga att han är reinkarnerad - därför Sanningens Ande kan inkarnera.

Överste Pak: Endast inkarnera ?

Fletcher: Ja. Det betyder inte nödvändigtvis att den historiske Jesus - Jesus var blott en man som användes i hans tid och på hans plats för Sanningens Ande, för Kristus.

Överste Pak: Med andra ord, Sanningens Ande har inkarnerat i Sun Myung Moon.

Fletcher: Och den kan inkarnera i ett dussin andra människor. När det gäller er del av världen, så talar den genom honom. Och i morgon, om han av någon anledning skulle förvanska sanningen eller försöka använda sanningen på ett oklokt sätt, så blir den tagen från honom och talad genom någon annan. Jag tror säger Kim Koo, att han kom därför att många människor berett vägen för ett nytt liv, ett nytt hopp till vårt folk - och om vårt folk gör det bästa av det, så får dom ett budskap som världen accepterar. Men det måste alltid börja med vårt eget folk och de som står honom nära.

Överste Pak: Kan ni ge en prognos på vår ledares arbete, förkunnandet och undervisningen av denna nya sanning, i USA ?

Fletcher: För det första, han måste vara villig att lyssna, att tala och sedan översätta sina ord - och de skall bli översatta till många språk. Men ni får inte vänta er att budskapet omedelbart blir accepterat av stora skaror människor - bara de som är redo och villiga att lyssna, och för dom som detta speciella budskap verkar riktigt och meningsfullt. Det är den väg alla förkunnare har måst gå, och glöm bara inte en sak, om det är från Gud - så kan det inte misslyckas, Och det är från Gud.

Men Moon är endast en i en lång rad människor som har använts som uppenbarare - han är inte den siste -han är inte den förste - men i denna tid, så används han på ett stort sätt. Och hans budskap kommer att höras. Besvarar det din fråga? Det är detta ni måste komma ihåg (och nu måste jag gå - kraften håller på att försvinna) - detta är det sista jag vill lämna er - att var och en som har turen att finna en förkunnare av sanning, och denne förkunnare talar till hans behov och till hans hjärta, den människan är under gudomlig påverkan att dela sin glädje och sin kunskap, och om möjligt, leda andra så att var och en kan stå inför hans förkunnare - och få en egen upplevelse. Men gör aldrig misstaget att förknippa sanningen som strömmar från någon människa, genom någon människa, att identifiera den helt till den människan. Sanningens Ande använder människan. Den är inte en människa.

Walter Voelker: En kort fråga, Fletcher. Vad är min största svaghet ? Vilken svaghet ser ni hos andra sådana som oss ?

Fletcher: Jag ser det som vi alla ser här - en stor förvirring i människors tankar överallt - eftersom gammal formalism, traditioner slås sönder i ljuset av ny kunskap. Ni har nästan nått den punkt, som människor, inkarnerande människor över hela världen - där ni verkar kunna allting och förstå ingenting. Samla era data, er kunskap, lyssna på era lärare. Men kom ihåg att det alltid finns en enorm mängd andlig kraft och sanning, och till dess ni blir medvetna om den, så betyder all kunskap, alla fakta, alla data ingenting. Eftersom de inte samverkar med varandra. Gud är samverkaren - integreraren - den symfoniska kraften i universum.

Ni är mycket gynnade att ha en man som kan användas så storslaget för att lyfta det andliga mörkret. Det är ingen slump att Moon blev utvald. Därför han föddes i en del av världen, där just vid denna tidpunkt, kampen rasar som mest.

Han kommer att lyckas, genom sitt inflytande och genom de människor han når med sitt budskap, att vinna en seger vid slaget om Armageddon i östern. Jag kan bara upprepa Johannes uppenbarelse, att när den Nya Tidsåldern kommer, så öppnas den östra porten, och inte bara en man - utan Uppenbarelse - kommer att strömma ut genom porten. Jag har talat för en grupp människor. Nu är det bara en man som säger han vill tala till dessa unga präster. Han vill också tala till Överste Pak. Var ni med på krigsrättegångarna?

Överste Pak: Ja, under kriget.

Fletcher: Det är en man här som säger han känner en del av dom som känner dessa unga präster. Han säger att han var utnämnd att försvara Tojo, en japansk krigsförbrytare. Denne man säger, "Jag är amerikan, och det är intressant att jag brukade gå till Episkopalkyrkan i Paoli. Jag var hos arme'n - med Mac Arthur och jag blev utnämnd att försvara Tojo, därför att jag var advokat. Jag förlorade rättegången, och jag hoppades nästan det - jag brydde mig inte om att vinna rättegången", och han sa "För en liten stund sedan, dödades jag av ett tåg i Paoli - alldeles nyss. Mitt namn är George Bluitt. Jag var i Korea." Och denne man, John Gilmer, säger "saker och ting kommer att bli bättre".

Överste Pak: Talar han till mig personligen eller till hela gruppen ?

Fletcher: Han mötte dig någonstans längs vägen. Han säger, "Jag stod vid sidan av Charles Joy - general Joy".

Överste Pak: Amiral Joy.

Fletcher: När du talar om en människa som inte tror på Gud, då talar du om en människa som är kapabel att göra vilken grymhet som helst. Ty livet saknar betydelse - det finns inget heligt - det finns ingen sanning - det existerar bara det som jag vill ha för stunden, och som jag är bredd att skaffa, vad jag än behöver göra. Det är en sådan person Tojo var - den slags människa vi hade att göra med på den 38:e breddgraden.

Överste Pak: När han sa att saker och ting skulle bli bättre - det ser bättre ut - talade han då om vår rörelse ?

Fletcher: Er rörelse och världen överhuvudtaget - ty ni lever under dödskampen av en gammal tidsålder. Det tar tid för den Nya Tidsåldern att kasta bort den gamla tidsålderns ackumulerade dumheter - de försvinner och håller på att försvinna.

Överste Pak: En fråga. Behöver vi uthärda ett större mått av förföljelse eller förtryck, medan vi framtvingar vår andliga rörelse i denna världen ?

Fletcher: Varje andlig rörelse måste möta motstånd. även från andra andliga rörelser. Ty ni måste genom era liv, demonstrera att ni har något som är överlägset. Inget argument vinner seger i en andlig tävlan - förutom en förändrad personlighet. Ni har den personligheten. Andra har den.

Gordon Ross: Kan ni säga när den Nya Tidsåldern började ? Vilket år ?

Fletcher: Den Nya Tidsåldern har kommit gradvis under ett halvt århundrade, men för fyra år sedan (1960) - - -Gör aldrig misstaget att säga Kristus föddes- Jesus föddes i Betlehem - den inkarnerande Kristus använde hans kropp - han levde tidigare - och han lever nu. Jag måste gå nu. Gud välsigne er alla. Gå lyckliga, och gå beslutsamma att predika era sanningar, på det enda sätt som de blir verksamma på.

Fröken Kim: önskar ni något för Moon ?

Fletcher: Ja. Jag ber för hans skull att de som blivit välsignade genom att känna honom och vars liv har blivit bättre, tack vare honom och det som Sanningens Ande har kunnat tala genom honom, att de håller upp hans händer - skyddar honom - och ger honom er kärlek. Ge honom ert hela stöd - inte därför att han är Moon - utan därför att han är ett instrument, genom vilken Gud uppenbarar sig mer fullständigt än han kan genom flera människor. Förstår ni ?

Tack skall ni ha. Och nu - farväl.

* * * * * * * * *

Kommentarer av Sun Myung Moon.
Arlington, Virginia - 21 april 1965.

Det är en stor glädje att få hälsa er välkomna.

Vi är så många människor här på jorden. Men endast ett fåtal känner den Andliga Världen. Och således är det väldigt få som verkligen förstår Gud. Vi saknar också kunskap om satan. Dessa motståndskrafter mot Gud under alla dessa år. Det är verkligen sant att Gud finns här - och satan finns här också. Historien har varit ett dokument över mänskligheten - människan - mitt emellan Guds vilja och satans motsatta vilja. Detta är vårt heliga ansvar - de som arbetar inom religionens område - och de som i andliga världen försöker få svaret från Orsaken - det verkliga Ursprunget.

Jag har hängivet hela mitt liv som sökare - - sökare efter sanning - - och undersökningar inom religionens område.

Min strävan har nu kommit till den punkt där den måste förverkligas och uppfyllas. Mitt största intresse fokuseras på två huvudpunkter. För det FöRSTA; mänsklighetens befrielse - den verkliga befrielsen menar jag - - befrielsen från synd - - befrielsen ur de onda makternas fångenskap. Detta är centrum för min uppmärksammhet. Och detta är min verkliga strävan, som jag vigt mitt liv åt.

Och för det ANDRA, hur jag skall kunna bota och hela Guds brustna hjärta - hur Guds sorg kan förklaras och läras ut till alla människor. Med andra ord, hur kan vi befria andliga världen och den fysiska världen från satans slaveri. Ni kanske inte vet ännu, men jag är verkligen en kontroversiell person. Kanske inte i denna världen ännu, men jag är det verkligen i den andliga världen. För att få ett svar, lösningen för denna världen vi lever i - jag kallar den, den yttre världen - så måste vi få svaret från den inåtriktade världen - den inåtriktade som är den andliga.

Vi måste förstå att den andliga världen är också skapad av GUD - och Gud skapade andliga världen enligt Hans PRINCIPER. Så den andliga världen är inte en mystisk värld - den är en PRINCIPERNAS värld. Så om vi bara upptäcker PRINCIPEN, så har vi verkligen möjligheten och kunskapen att uppstå och handskas med den andliga världen.

Kriget mot de onda makterna här på jorden är i full gång - men inga vapen syns här - och vi måste få våra svar och vår kraft från Ursprungets källa som är andliga världen - och den PRINCIPEN måste upptäckas av människor på jorden - - den segrande standarden måste innan i denna världen - skapas på andra sidan. När väl denna seger är etablerad eller vunnen i andliga världen, så sker först en förening i den andliga världen. Så allt detta andra som sker - till dess striden är vunnen - efter att slutstriden är klar i andliga världen - så är det den andliga människans ansvar - de måste vittna - - bära vittnesbörd - - att bära budskap till jordeplanet där vi lever.

Under mitt liv, så har jag mött många, många andligt öppna personer - medier - och flera av dem berömda. Och de talar ofta om min mission. Eftersom de visste att villkoren redan har beslutats. Med andra ord, slutstriden har redan börjat.

Den andliga världen är en enda förenad värld. Så när en stor händelse sker i den världen, så blir den känd av alla. Därför kunde de vidarebefordra budskapet - - bära vittnesbörd. Jag har många anhängare som blivit ledda av anden under flera år, ibland i tio år, så plötsligt blir de ledda till mig.

Jag är mycket glad att kunna hälsa min käre vän Arthur Ford välkommen. Strax skall ni få uppleva en ovanlig händelse. Här i detta rummet skall ni få se de två världarna mötas i en punkt - - den andliga världen och den värld som vi lever i. De som aldrig upplevt något sådant här kan känna sig konstiga och förvirrade. Men jag vill betona detta - den andliga världen är också skapad av Gud. Den världen styrs av samma Guds enda PRINCIP. Det är inte en förvirringens värld. Det är en ännu mer organiserad och systematisk värld. Därför hoppas jag att ni kommer till en djupare förståelse av det store bidrag, vår vän Ford, ger till mänskligheten. Jag ber er också - han behöver koncentration - att vi som är här i detta rum, får inte störa uppmärksamheten - var snäll och hjälp honom och var koncentrerade på dessa händelser som ni skall få se.

Och jag avslutar min hälsning till er, genom att säga att jag har mina egna upplevelser -jag har många berättelser och många budskap att ge er. Jag hoppas jag får chansen att uttrycka mina egna upplevelser senare. Men en sak är säker, vi är alla här för att bygga upp eller fullborda Guds vilja här på jorden - att skapa Hans rike - och vi rör oss mot detta gemensamma mål - denna gemensamma strävan - mot Gud. Tack för att ni kom.

* * * * * * * * *

3. Sittning med Arthur Ford.
Arlington, Virginia - 21 april 1965.

Arthur Ford: Får jag först säga, att jag är glad att kunna vara här. Jag har haft glädjen att sitta för er ledare och före det, för en del av er andra. Vi kom idag eftersom vi ville sitta vid hans fötter och lära av honom. Men han vill nu att jag skall gå in i trance, och vad jag nu skall göra är alltid ett experiment. Om vi ber en avliden att bli synlig på jorden, om så bara för ett ögonblick, så måste han ha ett redskap eller en kropp som passar detta. Så han lånar antingen alla sinnen eller vilket som helst av de sinnesorgan han just behöver från en människa. I mitt fall så somnar jag eftersom jag blev tränad av en yoga. I detta tillstånd av medvetslöshet, där mitt objektiva sinne skjuts åt sidan, så kommer en personlighet igenom som kallas Fletcher. Jag tror Fletcher är den han utger sig för. Jag har kontrollerat, och det har levat en sådan person. Andra tror inte på honom men det gör inget. Faktum kvarstår att Fletcher under mer än 40 år , har kunnat samla information över hela världen. Som jag själv aldrig kunnat skaffa. Jag har tagit med mig flera personer som har varit med på Fletcher - sittningen. Och jag tror de kan hjälpa er. I en sådan här grupp är det inte mycket hopp att få igenom personliga budskap. Inte därför att det inte finns några, utan av två andra orsaker. Det är inte därför vi sitter här. Och för det andra tidsbrist. Trancetillståndet varar sällan längre än 45 minuter eller en timme.

Jag är glad att överlåta till Fletcher. Jag vet inte vad Fletcher kommer att säga er. Jag ber er komma ihåg två saker. När jag är vid medvetande kommer jag inte ihåg vad jag sagt under trance. Och för det andra, att Fletcher aldrig talar för sig själv. Fletcher har inga egna åsikter. Han tolkar idéer och symboler, och omsätter dom i ord som ni kan förstå. Jag tror att på ett mindre sätt är detta vad som hände på pingsten. Då de tolv plötsligt började förkunna evangeliet och tala i tungor de inte förstod. Det finns ingen annan förklaring än att några avlidna talade genom dom. De talade inte främmande tungomål. De talade i "andra" tungor. Det är en skillnad i grad och inte typ. När Fletcher kommer så hoppas jag han ger er något värdefullt. Detta är inte den typ av Sittning jag är van att göra. Fletcher sa vid den senaste sittningen för Moon, att han kände sig mycket otillräcklig att tala och tolka för den sort av människor som kom igenom till Moon. Men jag vet att han kommer att göra sitt bästa. Ni kan fråga vad ni vill.

Jag gör så här (sätter en bindel för ögonen) därför att så många människor tror att sådana här saker bara sker i mörka rum. Jag lämnar ljuset tänt. Jag hoppas ni alltid kommer att befinna er i Ljuset.

Fletcher: Goddag. Jag heter Fletcher. Jag är mycket hedrad att Moon ville ha mig som tolk för en del av de människor här som stödjer vad han gör. Ty det är en fortsättning av ett arbete som de påbörjat på jorden. Det är en förhoppning att något av det vi drömt om, skall en dag förverkligas. De är många. Jag är glad att kunna hälsa honom och de andra som jag talat till tidigare...

Det finns människor här som jag har sett tidigare. Ty de har börjat bli en del av gruppmedvetandet. En man som säger han ser sig omkring och ser unga människor här. Och unga människor vars sinne blev förberett för att öppet möta sanningen - och en del av dom därför att jag bidrog lite. Denne man har talat tidigare. Han säger han startade en tidning. Och han startade skolor. Jag kände till om er ledare. Som en man i ett litet land borde känna till var det fanns en stark ström av andlig kraft och hängivelse. Vårt land behöver det. Han låter som Su -Sim Koo. Jag har talat till min vän Pak. Och det är någon här som har gått på en skola i vad som kallas Pusan. Han hälsar till er. Och han har med sig en man som hjälpt till att forma hans tänkande - som hjälpte honom att förstå meningen med demokrati, genom att studera Jesu ord. Denne mannen är Alexander Pieters, säger han. Denne mannen säger. Jag åkte till Korea för många år sedan. Jag reste för att frälsa vad jag trodde var hedningar. Jag levde för att finna min själ och mitt öde. Och jag ville tro att ... (Jag tolkar och detta är inte exakt hans ord, men han talar ert språk flytande. Eftersom han säger att han kunde översätta Nya Testamentet till ert språk). Och med hjälp utav Edmund Soper, så fick jag chansen att skapa ett lexikon. Förstår ni vad han menar ?

En röst: Jag tror att Soper var en missionär.

Fröken Kim: Vi känner honom inte personligen.

En röst: Hade han något att göra med grundandet av en skola i Pusan ?

Överste Pak: Den första personen som uppträdde - Kim Song Soo tror jag grundade en skola i Pusan, och ett universitet i Seoul.

Fletcher: Det var genom min vän Alex som jag förstod den sanna betydelsen av demokrati. Och Pieter säger att han hoppas broder B. kan uttrycka min hälsning - det är lustigt, han säger till Lord. Sänd mina hälsningar till Lord.

Heter någon Lord?

Doktor B.: Biskop Lord är biskop i Washington.

Fletcher: Han var Metodist säger han. Han säger att han är här på grund av Moon. Men han kommer inte ihåg mig, på grund av massorna som kom - jag talade med honom länge en gång. Jag har berättat om detta en gång förut, eller hur - jag skall inte upprepa utom att han är här idag tillsammans med denne andre man, och att de vill tala. Alex säger att hans vän Soper är här, vem han nu är. Jag vet inte vem det är, vet ni ?

Fröken Chea: Jag tror det är namnet på en amerikansk missionär i Korea.

Fletcher: Nej det var han inte säger han. Han var, Gud förlåte mig, en teolog, säger han. (skratt i bakgrunden)

Överste Pak: Vill du fråga Alexander Pieter om hans tolkning av Sun Myung Moons mission ?

Fletcher: Ja. Ni går in i den Nya Tidsåldern som profetian talade om. Ni är redan i den. Det ni ser runtom er i världen - det som skrämmer er - som gör er rädda för framtiden - är bara dödsryckningarna från en Tidsålder som dör. Och de gamla profetiska själarna har talat om förkunnare som skall komma. Och Jesus sa själv, "Jag skall sända Sanningens Ande, och han skall leda er." Och han sa, ”Jag är med er till tidens ände." Inte världens ände.

Han visste att under de få årtiondena framåt, så skulle Guds Ande, den Helige ande, Sanningens Ande, tala genom många människor och påverka många. Men Jesus, den historiske Jesus, har hållit sitt löfte. Han är inte längre som person alltför angelägen. Han var - så som många av er skall bli - han var ett redskap, en kropp genom vilken en inkarnation skedde. Och fortsättningen av inkarnationen, Kristus, inte Jesus utan en Kristus, är den Helige Ande. Den Helige Ande har aldrig tystnat - aldrig varit overksam. Och i denna tid rör ni er från ett begränsat universum till det universum där den skapande andliga kraften som kallas Gud - med många namn - tillbedd på många sätt -skall röra vid människors hjärtan. Och många profetior skall uppfyllas.

Den Helige ande är Guds Hela Ande. Han är inte begränsad till en grupp, en man, en kyrka, en nation eller en ras. Och ut ur den sanning som uppenbarats kommer det en ny struktur. Och i denna skall de grundläggande de elementära, de eviga sanningarna formas. Och ur detta skall en religion växa fram. Som ni kan kalla Kristendom, Buddism - ni kan kalla den vad ni vill. Det blir en andens religion. Och alla vidskepelser blir gradvis borttagna.

R.M.: Fletcher, vilken roll skall Sun Myung Moon spela i detta ?

Fletcher: I sin tid och i hans land är han en av de utvalda. Så som människor alltid blivit utvalda, att vara uppenbarare - att vara, på ert språk, en röst åt Sanningens Ande. Sanningens Ande talar genom honom. Sanningens Ande talar genom den mest ödmjuke, här eller var som helst någon är villig att lyssna.

M.B.: Fletcher, du nämnde att det skulle bli fler manifestationer, och att dessa inte är begränsade till bara en grupp. Vilka är några av de kännetecken som man kan känna igen dessa människor på, mer än deras egen identifiering av sig själva ? är det något vi skall titta efter ? Ty det är många profeter i dessa dagar. Och många sådana här manifestationer, tydligen.

Fletcher: Världen har sett många frälsare. Själva ordet frälsare betyder helare. Moon är en av dem som skall hela, inte endast kropparna, utan sinnet och anden hos människan. Och när en människa är helad, så är hon fri. När en person blir helad är han frälst. Om han fortsätter i tacksamhet och ödmjukhet. Moons bidrag blir helt enkelt bidraget från alla de som blivit förlossade genom mänsklighetens historia. Han kommer inte att tala om sådant som människor tvistar om - han kommer inte att sätta vingar under sina egna åsikter - utan han kommer att förkunna en grundläggande kunskap, ur vilken varje andlig längtan och strävan måste växa. Han kommer att tala om en evig Gud. Och han kommer att tala om den Gud som verkar genom människor. Och han skall hjälpa er. Så som Jesus försökte hjälpa er - och som så många av er glömt - att den människa som blir andligt helad och fri, befinner sig inte längre under lagen. Lagen är en stel konstruktion - den hjälper er att förstå många saker genom era sinnen. Men när en människa lyfter sitt andliga medvetande, så blir hon fri från lagen, och hon lever efter Principer. Lagen är till för den okunnige - begränsade. Lagen är på ett annat sätt till för den som skulle djuploda den fysiska skapelsens hemligheter. Bortom lagen ligger verkligheten. Och verkligheten är en princip. Lagen kan vara grym. Principen är vänlig. Lagen är stel. Principen är formbar. Lagen styr den tredimensionella människan. Principen bygger och upprätthåller den verkliga människan, som är den individualiserade delen av Gud inom oss.

Det finns en sak som utmärker både vetenskap och religion i framtiden - och som redan uttalats av Moon och andra - att allting fysiskt och andligt, är ett uttryck för den skapande andliga tillbedjan av Gud - och förutom detta finns ingenting.

Överste Pak: Fletcher, får jag fråga dig så här ? Sun Myung Moon har varit, som du vittnat om, en Guds talesman, för att uppenbara den sanning vi känner som de Gudomliga Principerna. Han har många anhängare runt hela världen. Nu är det en viss förvirring bland de kristna. De känner att följa Moons förkunnelse - det ger dom på något sätt en konflikt mot Jesu Kristi förkunnelse. Kan du därför förklara hans mission i förhållande till Kristi mission - hur de skiljer sig - och hur de är lika.

Fletcher: Mycket enkelt. Alla religioner utkristalliseras. Jesus använde aldrig ordet "religion". han talade om liv, kärlek och en verksam Gud. Alla religioner är skapade av människor. Ett prästerskap uppstår. Alla slags materiella ting kommer in. Människor är rädda om sina åsikter och de håller fast vid sina traditioner. Det finns ingen sanning - har aldrig funnits någon sanning - som en gång för alltid givits till helgonen.

Sanningen är Gud. Och sanningen är en växande, expanderande sak. Den uppstår alltid genom människor som kan lyfta sig själva över den nivå av medvetande, där de flesta måste leva. Och som blir medvetna - och sedan för-kunnande - och på så sätt förlossare. Moon är en av dem som leder människors tankar tillbaka till dessa enkla Principer, fria från vidskepelse, befriade från all kyrklig och religiös symbolism. Han gör exakt vad Jesus försökte göra i sitt liv - vad varje människa, som varit en kanal för en uppenbarelse försökt göra. Gud har aldrig haft annat att uppenbara för människan än dessa två ting: (1) att Gud existerar och att (2) människan är en del av den Gudomliga Skapelsen. Och det som Gud är, i deras tolkning, håller varje människa på att bli. Moon är inte motsägande - (inte i något han säger).

Men han (Överste Pak) ställer frågan - varför är det motstånd. Läs historien om helgonen. Läs om reformationen. Läs om kyrkans historia. Det är ingen vacker läsning. Men varje människa som vågat deklarera en andlig upplevelse, och försökt göra den meningsfull för andra, har antingen slutat som martyr - eller också har hans upplevelse gjorts om av andra till en trossats. Gud förbjude att så sker igen. Världen håller nu på att förändras. Inom de närmaste tjugo åren så kommer till och med nationer att upphöra att existera i den gamla betydelsen. Grupptänkandet som är en osynlig barriär, upprättad av hängivna men trångsynta människor kommer att utplånas. De stora villolärorna från det förgångna, har samlats kring trossatser och traditioner. Människor som brutit mot dessa eller vägrat tro på dom har fått lida.

Walter Voelker: Har du något råd till oss ?

Fletcher: Ja. Lyssna på varje människa som talar utifrån erfarenhet. Förstå att den Helige Ande är förkroppsligad, vägleder och styr. Han talar i många tungor. Han är inte begränsad. Han är hela Sanningens Ande. Och hans budskap färgas av förståelsen och behovet hos dom han talar till. Men den eviga principen bakom är alltid den-samma - Gud - och Människan - i ett förhållande till varandra.

De stora villolärorna kommer att vara annorlunda än tidigare. De framtida villolärorna blir dessa: Du kommer att stå utanför gemenskapen hos Guds folk om du hatar - om du använder våld - du kommer att stå utanför gemen-skapen, därför att du har vänt ryggen åt Gud. Gud har inte vänt dig ryggen. Och när du vänder Gud ryggen, så möter du den negativa polen, den symboliseras av satan. satan är namnet på Evigt Hat. Du kan förstås när som helst vända om - och möta Gud - kärleken att tjäna - vägra bli fångad av materiella ting och intressen - att hänge sig åt sanningen på bekostnad av helgade institutioner.

Morgondagens religion kommer inte att kallas Kristendom, så som ni känner den. Ni lever redan i en Ny Tidsålder, en efterkristen tid. Kristi Principer är inte begränsade till någon viss tidsålder. De institutionen som människan byggt på gamla uppenbarelser, kommer om några år att vara oväsentliga. Moon kommer till en del av världen där det varit mycket lidande - och där trycket från grymt skränande materialism hänger över som ett kata-strofmoln. Han kommer att hjälpa till att skingra det. Och alla kommer att göra det överallt. Han är en av uppenbararna. Lyssna till honom.

Den människa har tur som har funnit en lärare som inte talar halvsanningar, utan tar bort allt som kan dölja den enda sanningen - att Gud finns - och att Gud finns i dig. Och Gud sträcker ut sina händer och ropar efter sig därför han behöver dina händer. Han behöver din röst. Han behöver dina ögon. Han behöver din hängivelse - inte för sig själv - Gud behöver inget från dig - du kan inget skänka honom - men Gud behöver dig därför att andra människor behöver dig. Och er religion, er uppenbarelse kommer att sakna mening tills den blir översatt till befriande kärlek och frälsande tjänande - till dess ni bygger en bild av framtiden, som då människor ser på den ...

Överste Pak: Får jag fråga ? Moon är en uppenbarare sa du. Och du talade om en inkarnation av sanningen. Talar du med andra ord om en "uppenbarare" i betydelsen en inkarnation av Sanningens Ande ?

Fletcher: Varhelst den Helige Ande, Sanningens Ande, som Jesus kallar den. Varhelst den Anden rör vid människan och helar honom och leder honom, så blir den människan en kropp där den Helige Ande kan verka genom. Hos en del människor så förändras hela personligheten, så att när du ser den säger du att detta måste vara någon gammal profet som återvänt. De trodde så om Jesus - därför att de ser någon de känner igen, men de ser honom från en ny synvinkel. Och när en människa förändras genom att uppleva sanningen, så ser hon allting - överallt på ett annorlunda sätt. Ni gör rätt i att följa Moon. Men Moon innesluter inte i sig själv allt hos Gud. Han innesluter mer av Gud än någon annan av er - men denne Gud försöker genom honom att fullständigt ansluta dig till den Ende - så att du kan finna Gud.

WV: Kan du mycket kort förklara om vi skall arbeta inom våra kyrkor, eller starta en ny rörelse ? Och kortfattat, vad är denna uppenbarelse ?

Fletcher: Uppenbarelsen är densamma som varje frälsare har givit världen.

MB: Vad är det då som är nytt i den Fletcher ?

Fletcher: Inget är nytt. Det finns inget nytt. Men det är mycket som människan har glömt - och organiserade religioner av alla sorter har glömt till stor del det som de skapades för. Det är därför det är så mycket oro, så mycket sökande av människor överallt.

MB: Fletcher, vi borde inte uppehålla dig för länge. Jag tror du har mer än tillfredsställt önskningarna och förhoppningarna hos gruppen här. Vi är mycket tacksamma. Tack Fletcher.

Fletcher: Det ljus som ni ser är strålningen som kommer från människor trötta på krig, trötta på hat, och trötta på allting - och som i desperation vill kämpa emot det och reflektera Guds ljus. Farväl.

*********

Sun Myung Moon speaks on:

Till 1:a sidan