Familjefederationen för Världsfred och Enighet


Vi deklarerar:

  1. Att vårt yttersta ansvar är att bygga världsfred, och att den globala freden börjar i familjen.
    Harmoni, fred och lycka inom familjen börjar med en relation till Skaparen, som mellan ett barn och en förälder. Därför är lösningen till världsfred att återknyta förhållandet mellan Skaparen och varje familj.

  2. Att äktenskapet mellan man och kvinna skulle vara heligt och okränkbart, och vara byggt på renhet, trohet och osjälviskhet, centrerat på Skaparens äkta kärlek. Den största förstörelsen av våra familjer och därigenom av våra samhällen sker när dessa principer bryts.

  3. Att relationerna mellan hela mänskligheten skulle vara som mellan bror och syster, centrerat på Skaparen som den osynlige Föräldern. Genom familjer starkt bundna till varandra, så utvecklar sig mänskliga relationer naturligt och harmoniskt, utan utrymme för findeskap.

  4. Att ovillkorlig, osjälvisk, sann kärlek är vägen till praktisk enhet och harmoni inom familjen, samhället, nationen och världen. Till synes olösbara problem som plågar världen idag kan lösas på detta sätt.

  5. Att det är absolut nödvändigt att lära en sann familjs ideal till vår nutida ungdom eftersom dagens ungdomar kommer att bli morgondagens föräldrar. Idealen av sann kärlek och ett föräldrahjärta behöver läras ut från tidig ålder som en förberedelse för ett sannt äktenskap och ett idealt familjeliv.

  6. Att vi själva som världsledare återvänder till vårt respektive hemland, och fullständigt stödjer och uppmuntrar utbildningen av sanna familjevärden i våra samhällen och över hela världen, som den nödvändiga basen för att uppnå äkta och varaktig världsfred.

  7. Att vi, som deltagare i invigningen av Familjefederationen för Världsfred, också vill uttrycka vår hjärtliga tacksamhet till Pastor och fru Sun Myung Moon, grundare av denna historiska och absolut nödvändiga organisation, för deras inspiration och generösa stöd för att kunna samla denna viktiga grupp. Vi intygar och uppmuntrar deras strävan att följa ideal och visioner för att kunna skapa en global organisation för familjens och därigenom även mänsklighetens utveckling in i 2000-talet.

30 juli-1 augusti 1996

Washington D.C.