KARMAS LAG

"Karmas lag", skrev Mohandas K. Gandhi, "är obeveklig och ofrånkomlig. Det finns därför knappast någon anledning för Gud att ingripa. Han upprättade den och drog sig, om jag så får uttrycka mig, sedan tillbaka. "Gandhi fann detta förbryllande.

Jämför med Principernas förklaring av Gottgörelsens lag.

Till 1:a sidan