DÖDAHAVSRULLARNA

Hade Qumranförsamlingen en Messiansk förväntan?

Ja, en mycket utpräglad sådan. Dess sekteristiska skrifter talar om en framtida profet samt Arons Messias och Israels Messias:

De skall ej draga sig undan från något av Lagens råd
så att de vandrar i sitt hjärtas förstockelse, utan de skall
låta sig ledas av de ursprungliga föreskrifter
i vilka församlingens medlemmar först undervisades,
intill ankomsten av en profet och Arons Messias och Israels.
(1QS 9:11).
Till 1:a sidan