Book: I AM In This Place, Testimonies about Jesus and Sun Myung Moon

The next time I came, they led me to the study room and gave me a book written by Dr. Young Oon Kim, introducing the Divine Principle revelation. When I read the passage about the similarity of the time of Jesus’ birth and the Second Coming, I started to joke about this “nonsense.” In the next moment, I was stunned. I saw Jesus pass through the room, saying, “I am in this place!” Then he disappeared as he had entered. A wave of peace settled around me.
In the following days, I was so concerned not to make a mistake. When I knelt down to pray to ask if this was really the truth, it was ringing from all sides, “Yes! Yes!” and God chastised me gently, “Why do you ask me again? This was my answer.” From that time on, I started to study the Divine Principle and Reverend Moon with a calm mind and the assurance that God and Jesus had led me there.
/Testimony of Barbara Grabner 2008

Nästa gång jag kom, ledde de mig till studierummet och gav mig en bok skriven av Dr Young Oon Kim, som introducerade uppenbarelsen De gudomliga Principerna. När jag läste stycket om likheten mellan tiden för Jesu födelse och hans återkomst började jag skämta att detta här är "nonsens." I nästa ögonblick blev jag chockad. Jag såg Jesus gå genom rummet, sade: "Jag finns på denna plats!" Sedan försvann han. En våg av frid sänkte sig över mig.
Under de följande dagarna var jag så ivrig att inte göra något misstag. När jag knäböjde för att be för att fråga om det verkligen var sant, hördes det från alla sidor, "Ja! Ja, "och Gud angrep mig försiktigt" Varför frågar du mig igen? Detta var mitt svar. "Från den tiden började jag att studera De gudomliga Principerna och pastor Moon med ett lugnt sinne och en försäkran om att Gud och Jesus hade lett mig till detta.
/Vittnesmål från Barbara Grabner 2008

Read more/Läs mer:
I am In This Place