I CHING

eller Förändringarnas Bok


I Ching eller Förändringarnas Bok, är en av de första försöken av det mänskliga sinnet att placera in sig själv i universum. Den har utövat en levande påverkan i Kina under 3000 år, och intresse för den har spridits till Västerlandet. När den först nedtecknades vid historiens gryning som en spådomarnas bok, så fick den sedan en fördjupad betydelse när etiska värden lades till de spådomsfulla utrycken; den blev en vishetens bok, slutligen en av de Fem Klassikerna i Konfucianismen, och den gemensamma källan för både Konfucianistisk och Taoistisk filosofi.

Se Principernas förklaring av I Ching.

Till 1:a sidan