Indiern Yoganando 1893-1952 förbreddes för missionen att ge västerlandet del av österländsk andlighet. Hans andlige mästare Sri Yukteswar behärskade grundligt både österländsk och västerländsk filosofi. Och Yukteswar arbetade aktivt för att öka enheten mellan Orient och Occident. Han trodde på enheten av alla religiösa trosformer.

(kommentar, precis som Principerna förkunnar)

Han upprättade Sadhu Sabha (De Heligas Samfund) för att införa en vetenskaplig anda i religionen. Han utnämnde Swami Yogananda till sin efterträdare för Sadhu Sabha.

1920 åkte Yogananda till USA och grundade organisationen "Self-Realization Fellowship". Han spred kunskap om indisk andlighet undr mer än 30 år i USA. På detta sätt uppfyllde de båda, (troligen) utan att veta om det en viktig del av Johannes Döpare mission i västerlandet, helt i linje med upenbarelsen Principerna, inför Återkomsten av Messias och den andliga föreningen av världen och dess religioner. Fömedlingen av den urgamla yogatekniken Kriya yoga, som anses den bästa och snabbaste vägen till hög andlighet, har gjort deras namn, tillsammans med Babaji och Lahiri Mahasaya (som återuppväckte tekniken), odödliga i Indien och Västerlandet.

Intressanta årtal:

1920 började Yogananda sin mission i USA. Samma år SunMyungMon föddes. 9 mars 1936 gick Sri Yakteswar permanent över till andliga världen. Samma år som Sun Myung Moon vid påsktiden av Jesus tog emot missionen att uppfylla Återkomsten.

1952 dog Yoganandas fysiska kropp. Året innan koreakriget tog slut.