Inledning till profetiska Texter

Undisplayed Graphic

En jämförelse:

Newton och Einstein uppfann inte gravitationslagen och relativitetsteorin, dom upptäckte och avslöjade dessa redan existerande fysiska lagar.

På samma sätt kan en absolut syndfri människa (3:e Adam) upptäcka och avslöja de redan existerande andliga lagar som styr alla människors liv och kampen mellan gott och ont.

När Jesus som denne syndfrie andre Adam vandrade på jorden för 2000 år sedan, så fanns det ingen, förutom de tre vise männen och en handfull lärjungar, som såg honom som uppfyllandet av Gamla Testamentets profetior, om Messias ankomst till Israel.

Först när evangelierna nedtecknades, mellan 50-110 år senare, så inspirerades de 4 evangelisterna att tolka Jesu liv och gärningar, i ljuset av profetiorna i Gamla testamentet.

2000 år senare står vi åter i en tid, av denna gången globala, Messianska förväntningar.

Kristna inväntar traditionellt Messias Återkomst, som Jesu återkomst på skyarna.

Vi i Enighetsrörelsen är övertygade om att Nya Testamentets profetior om Återkomsten redan har uppfyllts, och håller på att uppfyllas genom det heliga äktenskapet och förkunnelsen av Sun Myung Moon och Hak Ja Han, som Sanna Föräldrar från Korea.

För att visa att den uppenbarelse "Principerna" som Sun Myung Moon tog emot mellan 1935-44, inte är människotankar, utan en "universell gudomlig sanning", som har sina rötter i Skaparen, Gud vår Fader, så har vi ställt samman dessa profetiska texter.

De står helt oberoende av varandra och är i de flesta fall helt utan anknytning till vår rörelse.

Alla bekräftar de delar av den uppenbarelse, som kallas Principerna.

Universell andlig sanning är inte begränsad till en enda person, utan " jag utgjuter min ande över alla människor." säger Gud, Apg. 2:17.

Många har tagit emot detta utgjutande under vårt århundrade, och känt sig inspirerade att beskriva att vi är i den Yttersta Tiden.

Ingmar Bergmans "Det sjunde inseglet" och filmen Apocalypse Now om Vietnamkriget, är två av många exempel på detta.

Riddaren spelar schack med döden,
om människornas liv,
i Bergmans film Det sjunde inseglet. 1957


Detta "utgjutande" kan vi även se på många andra sätt, både från Gud och satan.

Många av världens "ledare" har känt sig inspirerade att skriva en "bok" om hur ett idealt samhälle kan skapas (dock utan att förstå dom andliga lagarna), och att ett idealt samhälle endast kan grundas om den ursprungliga synden är helt borttagen. Vilket endast Principerna förklarar.

Som vi lär från Principerna, så försöker alltid satan först etablera sin falska imitation av Guds ideal.

Falska profetiska texter

  1. Marx "Manifest"
  2. Hitlers "Mein Kampf"
  3. Mao Tse Dongs "Lilla röda"
  4. Kadaffis "Gröna Bok"
  5. Kim Il Sung "Jusche ideologin"

De beskriver alla hur ett "Paradis" på jorden kan skapas, men utan Gud som centrum.

Till skillnad från Jesu lärjungar, som "bara" hade den levande Jesu ord och gärningar att referera till, så har vi i vår tid (1998), genom dessa oberoende profetiska texter, det stora privilegiet att kunna bekräfta dom messianska anspråk, som den på jorden levande Messias gör genom sin uppenbarelse Principerna.

Ett stort tack till alla de, som från hela världen, bidragit till att samla detta material:

Undisplayed Graphic