Principerna:

I Matt 24:36 står, "Dagen och timmen känner ingen, inte ens himlens änglar, inte ens Sonen, ingen utom Fadern." Detta visar att det vore meningslöst i att spekulera i tiden för återkomsten. Men samma vers säger, "ingen utom Fadern vet", och i Amos 3:7 står det, "Herren gör intet utan att ha uppenbarat sitt råd för sina tjänare profeterna."

Av detta förstår vi att Gud säkert låter folk veta om Herrens återkomst genom profeterna. Av detta förstår vi att Gud säkert låter folk veta om herrens återkomst genom profeterna. Vi kan se många exempel på detta i historien. Som att Gud avslöjar floden genom Noa, förstöringen av Sodom och Gomorra avslöjas genom Lot, och Messias ankomst. Gud uppenbarade tiden för Jesu födelse för Johannes Döparens familj, och de vise männen, Simon, Anna och flera andra.

Kan någon annan tidpunkt vara viktigare för Gud än tiden för Herrens återkomst ? Hur kan Gud låta bli att avslöja när Guds son själv kommer till jorden för att uppfylla det ouppfyllda syftet med skapelsen ?

Många, många har alltsedan 1500-talet förberett vägen
för den Heliga Återkomsten av den kosmiske Messias

3:e Adam, SunMyungMoon från Korea!

Referens: Länk

Gud som har lett historien sedan syndafallet, måste slutligen sända Messias. Gud återupprättar det förlorade syftet med skapelsen just genom att åter sända Messias.

Jesus Kristus har visat sig vid betydelsefulla tillfällen igenom kristendomens 2000 år.

1950 under en bombräd i Nordkorea under Koreakriget, såg en av bombpiloterna i dom amerikanska B-29:orna ett överraskande vitt ljus ibland molnen.
Även om piloten inte kunde urskilja några detaljer i ljusskenet, så tog han ett fotografi.

När filmen framkallats, så framträdde Jesus ansikte tydligt bland bombplanen.

Många ansåg att detta var ett av många tecken på Guds vägledning i generalDouglas Mac Arthurs liv.

Jesus gav dem en liknelse: ”Se på fikonträdet och alla andra träd.
När de börjar knoppas, då förstår ni av er själva att nu är sommaren nära.
På samma sätt vet ni när ni ser detta hända att Guds rike är nära. Luk 21:25

Vad som händer i CheongPyeong utanför Seoul Korea, är början på en andlig Världsrevolution, som får alla revolutioner...franska, ryska & andra att blekna...!

Ref: ChoengPyeong Korea

På detta sätt visade Jesus att Korea är en av Gud utvald nation,
med ett öde som kan påverka hela världen!

1960 2003