Kristna övertygelser om Jesus och hans uppdrag

Frågor från kristna pastorer till Enighetskyrkans talesman/ Kevin McCarthy

Fråga: Varför är Kristi lidande och död, och förstörelsen av Jerusalem, så klart profeterade i Gamla Testamentet.

Svar: Dina frågor verkligen slår mot hjärtat av den kristna tron om Jesus och hans uppdrag och karaktären hos och syftet med hans återkomst.

Många gånger, när vi bara understryker "att Jesus kom inte för att dö" så kommer kristna naturligtvis att reagera baseras på mycket tydliga profetior, som den som du nämnde (det finns många fler.. Titta på den Psalt.22). Det är inte bara profetiorna om att Jesus entydigt kommer att dö, utan att Jesus själv hävdar att detta var syftet för vilket han kom (Mark 24:25) "... Hur dum du är och hur långsam i hjärtat att tro allt som profeterna har talat! Gjorde inte Kristus dessa saker för att därefter kunna uppträda i sin härlighet? ". . . och med början med Moses och alla profeterna, förklarade han för dem vad som sades i alla skrifterna om sig själv.

Den kristna tron att Jesus kom för att dö och gottgöra synd är en mycket rimlig och giltigt perspektiv. . . Med andra ord finns det mycket goda skäl att tro det här sättet. . . Men denna traditionella uppfattning bortser från den mest kritiska frågan om Jesu mission . . . det är bara att visa en del av Jesus uppdrag (den del han naturligtvis utförde), men bortser från den större mission som Jesus kom för att uppfylla. Frågan är "Varför"?

Roten till förvirring om vad Jesus uppdrag verkligen var, börjar med hur kristna traditionellt har tolkat fenomenet "dubbla profeterior" om Kristus som kommer till Israel och nationens öde.

Det är sant att profeterna förutspådde Jesu död, men det är inte sant att profeterna ENDAST förutspådde att Jesus skulle avvisas och skulle dö (och Israel förstöras). Profeterna förutspådde lika tydligt att Jesus skulle tas emot och den nya himlen och nya jorden skulle ha sitt säte i Jerusalem.

Således har kristna ställts inför att förklara varför TVÅ OLIKA och MOTSATTA uppfattningar om Jesus framtid skulle förmedlas genom profeterna.

Ett beslut måste göras och det gjordes baserat på ett par antaganden:
Alla profetior är sanna och
Alla profetior MÅSTE ske, måste uppfyllas.

Sålunda har man beslutat att alla profetior om en Kristus som kommer att lida syftar till Jesus första ankomst. . . alla profetior om en accepterad och upphöjt Kristus syftar till Kristus andra ankomst.

Därför (felaktigt) en dubbel Kristus ankomst absolut förutbestämd "från världens begynnelse". Jesus kom för ett enda syfte: att dö på Golgata. . . han kommer att återvända "i härlighet". .. Amen någon?

Som sagt, detta låter vettigt. . . men låt oss återkomma till dessa antaganden som hela detta system vilar på. Det felaktiga antagandet är att alla profetior skall gå i uppfyllelse. I själva verket har INTE alla Bibelns profetior gått i uppfyllelse. . . exempelvis. . Gud hade Jona uttala profetian att Nineve skulle förstöras på 40 dagar. . . men Gud har inte uppfyllt profetian. Varför? Eftersom människor ångrat och genom sin ånger FÖRÄNDRADE de resultatet. Profetian var eliminerad.

Undersök Guds tankar om det auktoritära innehållet av profetiorna i Jeremia 18:7-10. . . Hoppsan! Gud säger egentligen att alla profetia står i ett förhållande till människans ansvar. Jag kan berätta för er, detta uttalande av Gud i Jeremia får verkligen kristna att tänka om, eftersom den kristallklara innebörden är att alla profetior som förutspår Jesu död, KUNDE HA UPPHÄVTS om Israel bara visat ånger och förenats med Jesus (precis så  som Gud upphävde förbannelsen över Nineve)

Denna dubbla profetia, avspeglar snarare än en förutbestämd död för Kristus, att Israel har två möjliga resultat som överensstämmer med deras ansvar. De kan känna igen Kristus och förena sig med honom, att uppfylla sina primära ansvaret eller de kunde misslyckas med sitt uppdrag som skulle leda till Kristus tvingas till lidandets väg och kräver en återkomst vid ett senare tillfälle. Profetian som förutspår Jesu lidande tyder på att Gud har ett svar på den situation som uppstår om Israel inte uppfyller sitt uppdrag. Observera dock att detta är alltid den alternativa vägen.

Jesus började sin mission med uppmaning till tro, bedjande att Israel skulle uppfylla sitt primära uppdrag. . "ångra er ty Himmelriket är nära ". När tron inte uppstod, då och endast då talade Jesus om sitt kommande lidande. Det är inte förrän i början av sista året av sitt uppdrag som Jesus för första gången talar om sitt kommande lidande. (Matt 16:21) När hans lärjungar hörde detta uttalande från Jesus, blev deras reaktion ganska talande. . . "de förstod inte visste vad han talade om". . (Luk 18:34)

Den största tragedin i allt detta är att under 2000 år, som en följd av doktriner och tolkningar, så har aldrig Jesus hjärta förståtts. Jesus "ångest över att död" som han bad "låt denna bägare gå från mig" passerar utan rätt förståelse genom de flesta kristna eftersom det inte finns några teologiska sammanhang för att förstå innehållet i hans ångset: att ett större öde för honom, hans folk och världen och för Gud förlorades i ett trolöst Israel.

Detta blir också ett problem för Återkomsten, eftersom den kommer för att uppfylla "den ouppfyllda missionen " av den första ankomsten. Men om kristna avvisar, i okunskap, att Jesus hade ett annat uppdrag än Korsets väg blir det ingen möjlighet att rätt bedöma missionen av Återkomsten av Kristus.

Mot bakgrund av detta kommer de att ha någon möjlighet utom att uppfinna teorier för Åtgerkomsten. Och det är vad de har gjort i 2000 år. (som är en av anledningarna till att kristna är i dag så splittrade)

/ Kevin McCarthy

Ref. Principerna om Återkomsten