Linnés Nemesis Devina

Den Gudomliga Rättvisan

 

Carl von Linné (1707-1778)    Linnaea borealis

Många känner endast Linné som botanikens store fader.

Han utvecklade även under sin livstid ett tänkande om att det fanns en Gudomlig Lag av Rättvisa i allt mänskligt liv.

Linnés bakgrund var mycket religiös.

s.126

"Ättling av präster på fäderne och möderne, uppvuxen i ett ensligt småländskt prästhem, har Linné, skriver Levertin, "från barndomen levat sig in lika mycket i Bibelns och särskilt gamla testamentets tankar som i dess anda och bokstav.

Linné är av alla seklets män den ende store skriftställare, som tänker bibliskt, känner bibliskt och skriver bibliskt.

… icke minst i sin Nemesis Divina.

"Utom självbiografier och brev med intima självbekännelser har Linné efterlemnat ett manuskript, som han troligen aldrig ämnat för offentligheten utan främst avsett för sin ende sons personliga bruk. Det är Nemesis Divina."

I boken har Linné samlat människoöden som han mött under hela sin livstid, där han tydligt kan se hur oförätter som människor begått mot varandra, straffas senare i livet, som om en gudomlig lag (Nemesis Divina) låg bakom.

  1. Exempelsamling 
  2. Spådomar 
  3. Varsel 
  4. Spöken 
  5. Drömmar 
  6. Aningar 
  7. Naturens röst 
  8. Ref: Nemesis Divina (Projekt Runeberg)

Se även klassiska TV-programmet One Step Beyond - Justice (rättvisa)

One Step Beyond - The Peter Hurkos Story

Jämför med Principernas förklaring av Gottgörelsens lag.