John Milton

John Milton, född 9 december 1608 i Cheapside, London, England, död 8 november 1674 i Chalfont St Giles, Buckinghamshire, England,
var en engelsk diktare och psalmförfattare, yrkesverksam som regeringstjänsteman.

Han studerade vid Christ's College i Cambridge och beslöt sig för att satsa på en karriär som poet. 1632 utkom dikterna L'allegro och Il penseroso.

Han var också politiskt och socialt engagerad och författade stridsskrifter, där han motsatte sig kyrkans syn på skilsmässa och förespråkade pressfrihet. Han var puritan.

Han skrev bland annat Det förlorade paradiset (Paradise Lost; 1667), ett av de stora litterära verken på engelska, som inspirerade till oratoriet Skapelsen av Joseph Haydn med text av baron Gottfried van Swieten.

I Det förlorade paradiset, bok 6, beskrivs Syndafallet, i sexuella termer på exakt samma sätt som SunMyungMoons Uppenbarelse Principerna gör.

Bok IX: Satan återvänder till Eden och går in i kroppen på en sovande orm. Ormen frestar Eva att äta frukten av kunskapens träd. Hon äter och tar lite frukt till Adam. Adam inser att Eva har lurat honom, men äter av frukten, beslutsam att han hellre skulle dö med Eva än att leva utan henne. Först blir de båda berusade av frukten och både blir lustfyllda och har sex tillsammans; efteråt, i deras förlust av oskuld döljer Adam och Eva sin nakenhet och faller i förtvivlan: "De satte sig ner att gråta, inte bara tårar / strömmade ner från deras ögon, utan kraftiga vindar stormade i deras inre / började stiga upp, starka passioner, ilska, hat, / misstro, misstänksamhet, oenighet, skakade kraftigt / i deras inre sinnestillstånd."

Ref: Wikipedia: Paradise_Lost


Med berättelsen om syndafallet nu fullbordad, förklarar John Milton sin avsikt att skriva om Jesu frestelse i öknen. Boken öppnar med Jesu dop genom Johannes, omedelbart efter som Satan och de andra fallna änglarna (de "Luftens makter") träffas för att diskutera vad man ska göra, rädd för vad han (Jesus) kan åstadkomma. Satan föreslår att försöka "frestelse och allt svek" för att undergräva honom till deras sak.

Återvändande till sitt luftiga råd, varnar Satan att Jesus kan vara mycket svårare att lura än Adam var. Belial, en annan fallen ängel, förelsår att de frestar honom med kvinnor, som Salomo var frestad. Satan avvisar denna plan, men säger att endast "svaga sinnen" faller offer för detta knep, och den här gången högre beten behövs, till exempel löftet om ära och berömmelse bland män

I öknen börjar Jesus känna hunger efter 40 dagars fasta, men beslutar att ha tålamod och lyda Guds vilja. Den natten, vaknar han från sömn och möter åter Satan, denna gång i sken av en rikare klädd man, som erbjuder Jesus mat, viss att han hungrar, vid hans gest visas ett bord lastat med alla typer av mat. Satan uppmuntrar honom att äta sig mätt: "Har du inte rätt till alla skapade ting ... Det är inte förbjudna frukter?". Jesus svarar att han kunde anropa änglar att föra mat till honom om han ville och avvisar satans erbjudande. Borden försvinner, och satan erbjuder honom istället rikedom så att han kan höja och föda en armé av anhängare. Jesus avvisar även detta, pekande på bibliska och historiska personligheter som åstadkommit stora saker, trots (eller på grund av) fattigdom, och drar slutsatsen att mannen som härskar över sina egna passioner är lika mycket en kung som en som sitter krönt.

Satan återhämtar sig och erbjuder en ny frestelse: Makt. Påpekade att de flesta kända män i historien hade nått sina största gärningar innan de var lika gammal som Jesus är, frågar han varför han slösar sin tid ensam i öknen när alla nationer borde lyssna på hans råd och ivrigt följer hans råd. Jesus hånar tanken att han skulle vilja något sådant. "Och vad är människor men en flock förvirrade djur, / ett spritt slödder, som prisar / vulgära ting, och väl vägs knappa värt beröm? / De prisar och de beundrar de vet inte vad, / Och vet inte vem, men en leder den andra, / och vad glädje att vara lovprisad av sådana, / att leva på deras tungor och vara deras samtalszämne"?


När de två delarna ses som en helhet, så förmedlar Förlorat och återvunnet Paradis ett mycket konsekvent budskap. Budskapet är: Tvivel är ont. Kritiskt tänkande är ont. Att försöka förstå världen är i bästa fall ofruktsamt och meningslöst och i värsta fall en rak väg till evig pina. Istället består absolut lydnad och blind tro.

Kommentar: Jämför med Sun Myung Moons uppmaning: Have absolute Faith, Love and Obedience. Ha absolut Tro, Kärlek och Lydnad

Source: Explanation of Family Pledge Number Eight: God's principle of creation and absolute faith and absolute obedience