Jiddu Krishnamurti

Jiddu Krishnamurti föddes 11 maj 1895 i Madanapalle, en liten by i södra Indien. Inte långt efter att ha flyttat till Madras med sin familj 1909 adopterades han av Annie Besant, Teosofiska Samfundets president. Hon var övertygad att han skulle bli en stor andlig ledare. Tre år senare tog hon med honom till England för han skulle få utbildningför sin tilltänkta kommande uppgift som världslärare. En organisation bildades "Star of the East" för att befrämja hans arbete. Jiddu gick till enbörjan in i sin roll och reste under många år runt i världen och höll föredrag.

1929, efter att länge ha ifrågasatt den roll han givits, upplöste han organisationen och lämnadeTeosofiska Samfundet. Från denna tid fram till sin död 1986 i en ålder av nittio år reste han runt ivärlden och undervisade och samtalade med människor hanmötte som privatperson. Han grundade även många skolor i olika delar av världen där ungdom och vuxna kunde komma samman och gemensamt utforska de betingningar i form av ras,nationalitet, religion, dogm, tradition och åsikt mm, betingningar som han ansåg oundvikligt leder till konflikt."Ett fördomsfullt eller dogmatiskt sinne kan aldrig vara fritt", menade han.

Kommentar: Av detta kan vi åter se vilken oerhörd andlig förberedelse som skedde under första hälften av vårt sekel, för Återkomsten av Världsfrälsaren Messias.

Krishnamurti var troligen väl förberedd för sin mission att stödja Återkomstens Herre från Korea.

På samma sätt som Helene Blavatsky (Russia) och senare Annie Besant (UK), och Alice Bailey alla var och en förberedde världen på den andlige Ledare som alla gemensamt väntade vid denna tiden.

Hänadsväckande är att de båda oberoende av varandra skrev böcker med exakt samma titel:"The Reappearance of the Christ"!

På detta sätt är det mycket lätt att förstå det oerhörda påståendet från Sun Myung Moon att om dom utvalda kristna accepterat honom som Återkomstens Herre 1946, så hade världen kunnat återupprättas på bara 7 år. Allt tack vare den stora och långa andliga förberedelsen under nästa 50 år.

Åter blir vi påminda om den oerhört svåra mission Johannes Döparen hade för 2000 år sedan!