Nationella Messias:


Messias är en mission och inte en person.

Jesus hade den missionen i Israel för 2000 år sedan.

Han fullbordade den på det personliga planet,
och blev efter korsfästelse och uppståndelse den andlige Messias för alla kristna.

I vår tid har Sun Myung Moon uppfyllt denna messianska mission
på det kosmiska (fysiska & andliga) planet.

Han har nu bett många äldre medlemmar att åka ut till främmande länder
och ta ansvar för de nationerna som nationella Messias.
De är kyrkoäldste som igenom hela deras liv
haft fantastiska upplevelser tillsammans med Sanna Föräldrarna.

Till Sverige har det under hösten 1997 kommit 4 välsignade familjer
från Korea,Japan,Tyskland och England.

De har kapacitet att kunna ge mycket speciell inre andlig vägledning.