Origenes av Alexandria

Origenes, c.185-c.254, anses allmänt som den största teologen och bibelforskare i början av östra kyrkan.
Han föddes förmodligen i Egypten, kanske i Alexandria, en kristen familj.

Origenes trodde inte på det eviga lidandet av syndare i helvetet. För honom kommer alla själar, inklusive djävulen själv, att så småningom uppnå frälsning, även om det tar otaliga evigheter att göra så. Ty Origenes trodde att Guds kärlek är stark nog att kunna mjuka upp även det hårdaste hjärtat, och att det mänskliga intellektet - som Guds avbild - kommer aldrig att fritt välja glömska över närhet till Gud, bokstavligen visheten själv.

Compare with the Principle view of Mans Free Will
and how Lucifer finally 1999 became a restored angel.