Förutsägelser och Profetior


     

Påven Johannes XXIII:s dagbok 

FÖRUTSÄGELSER FRÅN PÅVEN JOHANNES DEN XXIII:S DAGBOK  

INTRODUKTION AV ART BELL: 

Jag har inte kunnat bekräfta om detta är sant eller falskt. Vad jag har här är
en artikel från en publikation som heter "Insight". Artikelns namn är "En
påves förutsägelser inför år 2000". Jag varnar er, en del av innehållet är
skrämmande för många av er. Jag vill också ha med det förord som artikeln
började med. 

REDAKTÖRENS ANTECKNINGAR:
  

Följande text kommer från Påven Johannes den 23:e, som regerade från
1958 till 1963. Denna kopia som är fullständig delades ut av vissa grupper i
flera katolska kyrkor i centrum av Manila (Filippinerna).  

Världen kommer att genomlida en period av våldsamma krig, dödliga
sjukdomar, och naturkatastrofer under de kommande 8 åren. Men den
mardrömmen skall följas av kärlek och harmoni, en vacker fridfull himmel på
jorden. Dessa förbluffande förutsägelser kom från den sensationella
försvunna dagboken från Påven Johannes XXIII, den älskade påven som
dog den 23 juni 1963. Den dammiga läderfodrade dagboken innehållande
handskrivna förutsägelser, hittades av en städerska i Vatikankyrkan som
gick igenom lådor lagrade i ett litet slitet förråd.
  

Texterna talar klart om mordet på John F Kennedy, Vietnamkriget, oron i
mellanöstern, och kommunismens fall, många år före det skedde.

Längre fram talas det om ännu mer oroliga tider. 

Påven Johannes hade upprepade besök av både Jesus och jungfru Maria,
hävdar en pastor som har gått igenom de underbara budskapen. Dessa
möten i Påvens rum resulterade i fantastiska glimtar in i mänsklighetens
framtid. Påven blev deprimerad av att höra att situationen kommer att bli
mycket sämre innan den tar en sensationell vändpunkt år 2000, som
kommer att föra världen tillbaka till den ursprungliga skönhet som fanns för
Adam och Eva. Påven Johannes skriver om himmelska besökare som
anländer i juni 1995 i brinnande stålvagnar. Dessa speciella besökare
kommer att komma vid bottenpunkten av lidandet och hjälpa människan att
hela sina sår och arbeta tillsammans för att rätta alla fruktansvärda fel.
 

Övers. anm.

I Chung Pyung, Korea började arbetet med direkt hjälp från den andliga världen 1995!

Fader DeAngelo, nu 73 år gammal har gått med på att publicera några av
dagboksanteckningarna gjorda mellan februari 1959 och april 1963.

De nerklottrade budskapen avslöjar en rädd och upphetsad påve som
beslutat att hålla sina möten med Kristus och Madonnan hemliga.

 

Det första mötet med Kristus skedde den 12 februari 1959. Påven Johannes
anteckning säger "Käre Gud, jag har välsignats som ingen människa före
mig. Frälsaren har gett mig en speciell publik här i mina kammare. Han säger
att jag blivit utvald att höra sanningen hur hemsk den än är. Det skrämmer
mig lite att få ett sådant förtroende, men jag är samtidigt hedrad. Jesus säger
mig att jungfrun Maria skall snart komma och ge de första skildringarna om
vad som skall komma.

Här är dagboksanteckningarna:  

FÖRUTSÄGELSER FRÅN PÅVEN JOHANNES DEN XXIII:S
                         DAGBOK  

 7 April,1959  

Hon är vackrare än jag någonsin föreställt mig. Madonnan är en glädje att
se. Jag önskar bara att hennes budskap varit ett mer positivt. Hon säger att inom 4 år så kommer världen att förlora en stor ledare och en mäktig nation kommer att hamna i en konflikt dom inte kan vinna. Striden kommer att skörda sitt pris på slagfältet och inifrån när befolkningen ser ner på förlusten av sina unga män. Den Heliga Modern offrar sina tårar allteftersom hon beskriver sin hjärt-skärande vision.
 

17 Augusti,1959  

Madonnans andra besök är lik det första. Hon talar med sorg om oroligheter i sitt hemland, en förskjutning av maktbalansen, och mycket blod som offras i sanden. Hon säger att många vansinniga kommer att sända sina män in i kriget under Guds namn, men Skaparen har inget att göra med dessa meningslösa strider mellan bröder.
 

30 Januari,1960  

Kristus kommer till mig igen. Jag längtar efter att berätta för mina kristna
vänner om dessa mirakulösa uppenbarelser, men jag uppmanas att hålla tyst till tiden är den rätta. Jag kan inte låta bli att tänka att jag kanske kan avvärja en del av de problem som väntar oss alla. Men Kristus säger till mig att olyckorna måste ske för att huvudplanen skall lyckas. 

 

13 Juni,1960  

Jungfrun Maria säger att världen kommer att få en falsk känsla av hopp om 30 år från nu, när slaveriets bojor faller sönder över Östeuropa. Men denna
glädje kommer att bli kortlivad allteftersom de befriade folken strider
emellan sig själva om vem som skall styra deras länder. Tusentals fattiga
oskyldiga barn kommer att duka under på grund av sina fäders dumhet
 
 

 

6 Mars,1960  

Just som jag trodde att mina himmelska besök var över, så kommer
Madonnan till mig igen. Hon verkar trött av den smärta i hjärtat hon måste
dela med mig. Mitt hjärta smärtar att se hennes lidande. Nyheterna
förebådar igen. I början av 1990 kommer att vara en period av dödliga
naturkatastrofer. Hon säger att Paradiset kommer att drabbas av kraftiga
vindar och vågor, medan dödliga flodvågor och jordbävningar kommer att
förstöra människors bostäder. I mitten på årtiondet, så kommer lokala
strider att utveckla sig till fullt utvecklade konflikter. Allteftersom fler offer
skördas så kommer en världsepidemi att utvecklas. Förstörelsen kommer
inte att vara lik någon tidigare inträffad, särskilt i Afrika där miljoner kommer att falla offer.
 

23 September,1961  

Hon har återvänt med ännu mera dåliga nyheter. Det börjar verkligen bli
svårt för denna ödmjuka tjänare att höra om sådana överväldigande
svårigheter.

Madonnan berättar för mig att fruktansvärda sjukdomar kommer att släppas lösa på den redan försvagade världens befolkning under senare delen av 1984. Krig kommer att stanna av på grund av att dom krigande nationerna kommer att vara mycket försvagade inifrån. Detta är början på
vändpunkten. Halleluja.
 

19 Maj,1962  

Från himlen kommer frälsarna. De kommer att anlända den 5 juni 1995 och påbörja uppgiften att hjälpa till med uppstädningen och reparationen av omgivningen och de handikappade länderna. Många kommer att frukta
dessa varelser med annorlunda utseende, men de kommer i fred, och
kommer med Guds vägledning att förvandla jorden från en förkolnad
spinnrock till en skön oas av fred. De som överlever kommer att blomstra i
en värld utan krig, sjukdom eller hat. Mitt hjärta har till sist funnit frid med
denna kunskap att det finns hopp för mänskligheten. 

2 Juli,1962  

Madonnan berättar att detta är hennes sista besök. Det är ett besök i stor
glädje för hon har med sig en oerhörd nyhet. När året 1998 anländer, så
kommer våra himmelska vänner att ha delat med sig mycket av deras
avancerade teknik. Mänskligheten kommer till sist att utrota de flesta av dess sjukdomar och vår livstid kommer att utökas till den som står i Bibeln.
Besökarna kommer också att dela med sig av den märkliga uppståndelsens kraft och ett myller av felaktigt döda kommer att uppstå. Till sist kommer ett fantastiskt mirakel att ske i himlen över staden New York, den 25 december 2000 när miljoner kommer att se det sensationella uppträdandet av Messias, som kommer att förkunna begynnelsen av ett andra paradis här på jorden.
 

SAMMANFATTNING AV ART BELL:   

Påven Johannes den 23:e dog ett år senare innan han någonsin fick chansen
att publicera sina förutsägelser. Experter säger att dagboken är 100% äkta
och de uppmanar människor att förbereda sig för ännu värre tider före
begynnelsen av nästa århundrade.
 

Kommentar: Läs om den möjliga Johannes Döparen missionen Kennedy och Påven! (eng)

 

Påven Johannes XXIII (född 25 november, 1881; död 3 juni, 1963) var påve från 1958 till 1963. Hans namn var Angelo Giuseppe Roncalli. Han föddes i Sotto il Monte (nära Bergamo), han studerade i Bergamo och i Rom, och han prästvigdes i Rom 1904. Han började sin långa karriär i Vatikanens diplomatkår när han började sin tjänst (1925), med titeln ärkebiskop, genom att vara påvens sändebud i Bulgarien. Senare utnämndes han till apostolisk medlem i Turkiet och Grekland år 1935. Mellan 1944 och 1953 så tjänade han som påvligt sändebud i Frankrike. Han var även Vatikanens sändebud i UNESCO (1946-53). År 1953 blev han kardinal och fick namnet Venedigs patriark.

När han utnämndes till påve, så verkade Roncalli vara en kompromisskandidat på grund av sin höga ålder.
Trots att han bara tjänade som påve i fem år, så hann han uträtta mycket, inklusive att kalla samman det Andra Vatikankonciliet.