Familjelöfte

Detta löfte ber vi var 8:e dag klockan 0500, enligt Ahn Shi Il kalendern (sök på nätet efter senaste),
samt den 1:e varje månad klockan 0500.
samt klockan 0700 på dom Heliga Dagarna.

"Cheon Il Guk"= Ny tidsålder. Ny värld, betyder Guds rike och den ideala världen.
Kinesiska tecknet Cheon betyder himlen
Il betyder att bli en
Guk betyder herravälde
= sinne och kropp i förening
= två personer blir en
=... hela kosmos (andliga och fysiska världarna) som en familj under Gud.
Ägare: en som har rättigheter och skyldigheter.

Läs mer om löftet i CheonSeongGyeong


1. Som ägare av Cheon Il Guk lovar vår familj, att med sann kärlek i centrum söka den ursprungliga fädernesjorden samt att förverkliga det ursprungliga idealet för skapelsen, himmelriket på jorden och i himlen.


2. Som ägare av Cheon Il Guk lovar vår familj, att med sann kärlek i centrum; att representera och bli centrala för himlen och jorden genom att tjäna Himmelska föräldern och Sanna Föräldrar. Vi lovar också att fullkomna den ansvarsfulla familjens väg av vörndansfulla söner och döttrar inom vår familj, lojala medborgare i nationen, heliga människor i världen och Guds söner och döttrar i kosmos.


3. Som ägare av Cheon Il Guk lovar vår familj, att med sann kärlek i centrum förverkliga kärlekens fyra olika plan samt de tre generationernas och Konungafamiljens (konungarnas konung) suveränitet.


4. Som ägare av Cheon Il Guk lovar vår familj, att med sann kärlek i centrum forma en universell familj, omfattande himmel och jord, och fullkomna en värld av frihet, fred, förening och lycka, vilket är den Himmelske förälderns skapelses ideal.


5. Som ägare av Cheon Il Guk lovar vår familj, att med sann kärlek i centrum kontinuerligt (varje dag) sträva för en framåtskridande utveckling mot en förening mellan den himmelska världen (som är subjekt) och den jordiska världen (som är objekt).


6. Som ägare av Cheon Il Guk lovar vår familj, att med sann kärlek i centrum bli en familj som utövar ynnest genom att förkroppsliga den Himmelske föräldern och Sanna Föräldrar, och att fullkomna en familj som färmedlar Himlens välsignelse till vår omgivning.


7. Som ägare av Cheon Il Guk lovar vår familj, att med sann kärlek i centrum, genom att leva för andras skull fullkomna en värld med hjärtats kultur, anknuten till den ursprungliga blodslinjen.


8. Som ägare av Cheon Il Guk lovar vår familj, att med sann kärlek i centrum, efter att ha gått in i det Fullbordade Testamentets tidsålder, förverkliga den ideala enigheten mellan Gud och mänskligheten i kärlek, samt genom absolut tro, kärlek och lydnad, fullända en befriad gudomlig sfär och en sfär av fullständig frihet i himlen och på jorden.

 

Seoul S-Korea, 1994. 40 års jubileum av grundandet av HSA-UWC

Reviderad översättning april 1997 - 8:e löftet tillkom den 3 februari 1998

tillägg till 7:e löftet i november 1998

Traditonen Ahn Shi Il, löfte var 8:e dag (istället för varje söndag) startade 12 maj 2004


Familjebönen på koreanska:

Gajeong Mengsae


1. il

Cheon Il Guk jooin woori gajeongguhn chamsaranguhl joongshimhago bonhyangdanguhl chaja,

bonyune chan-jo i-sang-in ji-sang-cheon-gook-gwa cheon-sang-cheon-gook-uhl

chang-gon-hal geo-suhl meng-sae-ha-na-i-da.

2. ie

Cheon Il Guk jooin woori gajeonguhn chamsaranguhl joongshimhago hananimgwa chamboomonimuhl moshi-eo cheonjoo-uhi daepyojeok gajeong-i,

dae-myo, joong-shim-jok ga-jeong-i da-eoh, ga-jeong-ae-so-nun hyo-ja,

goog-ka-eh-so-nun choong-shin, sae-gae-ae-so-nun seong-in, cheon-joo-ae-seo-nun seong-ja-uhi do-ri-ruhl

wan-seong-hal geo-suhl meng-sae-ha-na-i-da.

3. sam

Cheon Il Guk jooin woori gajeonguhn chamsaranguhl joongshimhago, sa-dae-shim-jeong-kwon-gwa sam-dae-wang-kwon-gwa hwangjokkwonuhl

wan-seong-hal geo-suhl meng-sae-ha-na-i-da.

4. sa

Cheon Il Guk jooin woori gajeonguhn chamsaranguhl joongshimhago, ha-na-nim-eh chang-jo-i-sang-in

chun-ju dae-ga-jok-ul hyung-sung-ha-yoe, ja-yu-wa pyung-hwa-wa tong-il-hwa haeng-bok-eh se-gye-rul

wan-sung-hal geo-suhl menge-sae-ha-na-i-da.

5. oh

Cheon Il Guk jooin woori gajeonguhn chamsaranguhl joongshimhago, mae-il ju-che-jok chun-sang-se-gye-wa

dae-sang-jeok ji-sang-sae-gae-uhi tong-il-uhl hyang-hae, jeon-jin-jeok bal-jeon-uhl

chok-jinh-hwa-hal geo-suhl menge-sae-ha-na-i-da.

6. yuk

Cheon Il Guk jooin woori gajeonguhn chamsaranguhl joongshimhago, ha-na-nim-gwa cham-bu-mo-nim-eh dae-shin ga-jeong-u-ro-so,

cheon-oon-uhl oom-jik-i-nuhn ga-jeong-i dae-eo, ha-nuhla-e chook-bok-uhl joo-byun-ae yun-gyul-si-ki-nun ga-jeon-guhl

wan-sung-hal geo-suhl menge-sae-ha-na-i-da.

7. chil

Cheon Il Guk jooin woori gajeonguhn chamsaranguhl joongshimhago, bon-yeon-ae hyul-tong-gwa yun-gyul-daen

wihanun saenghwaluhl tonghayeo shim-jeong moon-hwa sae-gae-ruhl

wan-sung-hal geo-suhl menge-sae-ha-na-i-da.

8. pal

Cheon Il Guk jooin woori gajeonguhn chamsaranguhl joongshimhago, seong-yak-shi-dae-rul ma-ji-ha-yeo jeol-dae-shin-ang,

jeol-dae-sa-rang, jeol-dae-bok-jong-u-hro shin-in-ae il-chae-i-sang-uhl i-roo-eo ji-sang-cheon-gook-gwa

cheon-sang-cheon-gook-ae hae-bang-gwong-wa

wan-sung-hal geo-suhl menge-sae-ha-na-i-da.

From Cheonpyeong 40 Day Workshop Guiebook. 2007