Familjelöfte

Detta löfte ber vi var 8:e dag klockan 0500, enligt Ahn Shi Il kalendern (sök på nätet efter senaste),
samt den 1:e varje månad klockan 0500.
samt klockan 0700 på dom Heliga Dagarna.

CIG, Cheon Il Guk = New Era, New World, as the Kingdom of God and the ideal world. The Chinese symbol
   Cheon, means Heaven Il, means becoming one
   Cheon Il means two people becoming one
   Guk, means sovereignity
  = The mind and body become one.
  = Two people become one.
  = …entire cosmos lives as one family under God.

Läs mer om löftet i CheonSeongGyeong vers. 2006


1. Som ägare av Cheon Il Guk lovar vår familj, att med sann kärlek i centrum söka den ursprungliga fädernejorden samt att förverkliga det rätta idealet för skapelsen, himmelriket på jorden och i himlen, genom att centrera på sann kärlek.


2. Som ägare av Cheon Il Guk lovar vår familj, att med sann kärlek i centrum tjänaGudochSannaFöräldrarsamtattbliencentralfamiljsomrepresenterar kosmos. Vi lovar också att fullgöra våra skyldigheter som trogna söner och döttrar inom familjen, lojala medborgare i nationen, heliga människor i världen och Guds söner och döttrar i kosmos, genom att centrera på sann kärlek.


3. Som ägare av Cheon Il Guk lovar vår familj, att med sann kärlek i centrum förverkliga kärlekens fyra olika plan samt de tre generationernas och Konungafamiljens (konungarnas konung) suveränitet, genom att centrera på sann kärlek.


4. Som ägare av Cheon Il Guk lovar vår familj, att med sann kärlek i centrum forma en värld av frihet, fred, förening och lycka genom att skapa en storslagen familj på den kosmiska nivån, som är Guds ideal i skapelsen, genom att centrera på sann kärlek.


5. Som ägare av Cheon Il Guk lovar vår familj, att med sann kärlek i centrum kontinuerligt (varje dag) verka för en framåtskridande utveckling mot en förening mellan den himmelska världen (som är subjekt) och den jordiska världen (som är objekt), genom att centrera på sann kärlek.


6. Som ägare av Cheon Il Guk lovar vår familj, att med sann kärlek i centrum som Guds och Sanna Föräldrars ställföreträdare bli en familj som utövar ynnest och låter vår omgivning anknytas till himlens välsignelse, genom att centrera på sann kärlek.


7. Som ägare av Cheon Il Guk lovar vår familj, att med sann kärlek i centrum förverkliga en värld med hjärtats kultur, anknuten till den rätta blodslinjen, och leva våra liv för andras skull, genom att centrera på sann kärlek.


8. Som ägare av Cheon Il Guk lovar vår familj, att med sann kärlek i centrum gå det Fullbordade Testamentets tidsålder till mötes och förverkliga den ideala enigheten mellan Gud och mänskligheten i kärlek, samt genom absolut tro, kärlek och lydnad fullända en befriad gudomlig sfär och en sfär av fullständig frihet i himlen och på jorden, genom att centrera på sann kärlek.

 

Seoul S-Korea, 1994. 40 års jubileum av grundandet av HSA-UWC

Reviderad översättning april 1997 - 8:e löftet tillkom den 3 februari 1998

tillägg till 7:e löftet i november 1998

Traditonen Ahn Shi Il, löfte var 8:e dag (istället för varje söndag) startade 12 maj 2004

Justering av löftestext 9 feb 2013
(1) Verses 2, 4, and 6: References to “God” should be changed to “the Heavenly Parent”
(2) Verse 8: “Completed Testament Age” should be changed to “Era of Cheon Il Guk”

Tillägg till löftestext 2017: ...,genom att centrera på sann kärlek.


Familjebönen på koreanska:

Gajeong Mengsae


1. Cheon-il-guk ju-in u-ri ka-jeong-eun cham-sa-rang-eun chung-shim-ha-go, bon-hyang-dang-eul cha-ja, bon-yeon-e chang-jo-i-sang-in, ji-sang-cheon-guk-gwa cheon-sang-cheon-guk-eul cheong-geon-hal go-seul maeng-se-ha-na-i-da.

2. Cheon-il-guk ju-in u-ri ka-jeong-eun cham-sa-rang-eun chung-shim-ha-go, ha-neul-bu-mo-nim-gwa cham-bu-mo-nim-eul, mo-shi-eo cheon-ju-e dae-pyo-jeok ka-jeong-i dwe-myeo, jung-sim-jok ka-jeong-e doe-yo ka-jeong-e-seo-neun hyo-ha, gug-ka-e-seo-neun chung-shin, se-gye-e-seo-neun seong-in cheon-ju-e-seo-neun seong-ja-e ga-jeong-e do-ri-reul wan-seong-hal go-seul maeng-se-ha-na-i-da.

3. Cheon-il-guk ju-in u-ri ka-jeong-eun cham-sa-rang-eun chung-shim-ha-go, sa-dae-shim-jeong-gweon-gwa sam-dae-wang-gweon-gwa, hwang-jok-kweon-eul wan-seong-hal go-seul maeng-se-ha-na-i-da.

4. Cheon-il-guk ju-in u-ri ka-jeong-eun cham-sa-rang-eun chung-shim-ha-go, ha-neul-bu-mo-nim-e chang-jo-i-sang-in cheon-ju-dae-ga-jok-eul hyeong-seong-ha-yeo ja-yu-wa pyeong-hwa-wa tong-il-gwa haeng-bok-e se-gye-reul wan-seong-hal, go-seul maeng-se-ha-na-i-da.

5. Cheon-il-guk ju-in u-ri ka-jeong-eun cham-sa-rang-eun chung-shim-ha-go, mae-il ju-che-jeok cheon-sang-se-gye-wa dae-sang-jeok ji-sang-se-gye-e tong-il-eul hwang-hae jeon-jin-joek pal-jeon-eul chok-jin-hwa-hal go-sul maeng-se-ha-na-i-da.

6. Cheon-il-guk ju-in u-ri ka-jeong-eun cham-sa-rang-eun chung-shim-ha-go, ha-neul-bu-mo-nim-gwa cham-bu-mo-nim-e dae-shin ka-jeong-eu-ro-seo cheon-un-eul um-jik-i-neun ka-geong-I dwe-eo, ha-neul-e chuk-bok-eul. ju-byeon-e yeon-gyeol-shi-ki-neun ka-jeong-eul wan-seong-hal go-seul maeng-se-ha-na-i-da.

7. Cheon-il-guk ju-in u-ri ka-jeong-eun cham-sa-rang-eun chung-shim-ha-go, bon-yeon-e hyeol-tong-gwa yeon-gyeol-dwen wi-ha-neun, saeng-hwal-eul tong-ha-yeo shim-heong-mun-hwa se-gye-reul wan-seong-hal go-seulmaeng-se -ha-na-i-da.

8. Cheon-il-guk ju-in u-ri ka-jeong-eun cham-sa-rang-eun chung-shim-ha-go, cheon-il-guk-shi-dae-reul ma-ji-ha-yeo cheol-dae-shin-ang cheol-dae-sa-rang cheol-dae-bok-chong-eu-ro shin-in-e il-che-i-sang-eul i-ru-eo ji-sang-cheon-guk-gwa, sang-cheon-guk-e hae-bang-gweon-gwa seok-bang-gweon-eul wan-seong-hal go-seul maeng-se-ha-na-i-da.