Andliga & Profetiska texter/Spiritual & Prophetical texts

Inledning  

Om BÖN!

Principerna & Cykler

Last Days Prophecy

2012/2013!

Österländska texter  Västerländska texter
först de som direkt profeterar om Återkomsten
 • Sokrates
 • Origenes av Alexandria
 • Thomas Aquinas
      Summa Theologica
 • Meister Ekhart
      Theologia Germanica
 • Dante
 • Spinoza
 • Descartes
 • Pascal's Wager
 • Linné
 • Goethe-Kant-Schiller...
 • W. Blake
 • Hegel
 • Kierkegaard
 • Freud & Jung
 • Sabina Spielrein
 • TELEPATI! / DRÖMMAR!
 • Gurdjieff
 • The Secret - "The Law of Attraction"
 • Buber
 • Strindberg
 • Albert Einstein
 • Martinus
 • A. Huxley
 • Krishnamurti
 • Kärlekens konst av E. Fromm
 • Sann och förbjuden kärlek
      av Jesús González Losada

 • Ken Akehurst
 • Elvis Presley, James Taylos & DP!
 • J.F Kennedy och Påven Johannes XXIII -
      Johannes Döpare för Återkomsten?
 • 7 PLAGUES at the End of the Age
 • Profetior av blind kvinna Vanga: NEW RELIGION WILL TAKE THE EARTH BY STORM

 • Klara vittnesbörd om andliga världens existens:


  Judiskt-Kristna texter  Muslimska texter 

   

  Gemensamma Vittnesbörd från Jesus, Budda, Muhammad och Konfucius 1997-2003

  Böcker som stödjer PRINCIPERNA.

  Undisplayed Graphic