Publikationer

Flera böcker översatta men ännu inte tryckta,
finns redan på nätet!
(t.ex. Uppenbarelsen 'Principerna' 6tim versionen, prof. Kims Enighetsteologin)
Länk!
Samt audio och videoupptagningar
på svenska
på engelska
Powerpointpresentationer:
.ppt

Vill du stödja vår verksamhet, sätt in valfri summa på pg. 61 25 52-0
skriv donation!

1/10 går till världsmissionen, resten till vår svenska verksamhet.

Undisplayed Graphic